De gemeente meldde ons dat de verordening op de wijkraden (2015) wordt aangepast. Er is een ontwerp van de nieuwe verordening vrijgegeven voor de inspraak. Onder meer wordt de manier waarop de subsidie wordt verdeeld onder de wijkraden gewijzigd. Als we de nieuwe sleutel goed interpreteren wordt het te bezuinigen bedrag op onze wijkraad volgend jaar lager dan ons eerder was meegedeeld.

Echter, een paar andere zaken vielen ons meer op toen we de oude en de voorgestelde verordening met elkaar vergeleken. Zo moeten bijvoorbeeld de wijkraden volgens het college ook de belangen van ondernemers in de wijk gaan behartigen. Dat is nieuw en wordt niet nader toegelicht. Ja, dat lees je goed, bewoners (dat zijn wijkraadsleden) dienen volgens het college de belangen van ondernemers in de wijk (denk aan de nieuwe HEMA op het Verwulft) te behartigen.

Hier lees je onze inspraakreactie.

Vanaf vanavond 22 uur gaat de horeca weer een paar weken verplicht op slot. Laten we net als in het voorjaar, waar dat maar kan, de horeca een handje te helpen. Ook gedurende deze periode vragen we je de horeca dat handje te geven. Dat kan een kopje koffie zijn, maar ook iets anders. Er zijn/komen weer allerlei heerlijke ‘take away’ aanbiedingen die je kunt ophalen. Wat dacht je bijvoorbeeld van het herfstmenu van de ‘Karmozijn’ (een echt unieke eenmanszaak) in de Gierstraat?

 

 

 

Projectontwikkelaar Cobraspen laat ons weten dat zij een vergunning heeft aangevraagd bij de gemeente voor een hotel in de Prins Hendrikstraat 1. We vroegen aan Cobraspen de vergunning te mogen inzien, deze ligt niet ter inzage bij de gemeente. Je leest de gevraagde vergunning hier. Kijk hier voor meer achtergrondinfo. De aanvraag is in strijd met het aldaar geldende bestemmingsplan van de Oude Stad.

Heb je vragen dan wel een suggestie? Laat het ons even weten via een mailtje. We houden je op de hoogte van het proces van de vergunningsaanvraag.