Tijdens de laatstgehouden raadscommissie Beheer werd gesproken over de serie maatregelen die B&W wil gaan uitvoeren in onze wijk. Daar kwam ook ‘een probleem’ in de Gierstraat ter sprake. Althans niet voor de gemeente. De wethouder vertelde aan de raad onder meer: dat onze wijkraad (de wijkbewoners dus) en het onderzoeksbureau Mobycon problemen ervaren met het drukke fietsverkeer de Gierstraat. Objectieve verkeerskundigen (ingehuurd voor een ton door de gemeente) stelden onder meer vast dat er 10.000 fietsers zijn geteld in 18 van de 24 uur in een wandelstraat.

Maar dat is voor de gemeente blijkbaar geen probleem. De Gierstraat is voor ons gemeentebestuur én een wandelstraat én een straat waar de gemeente zelfs een doorgaande Noord-Zuid fietsroute (zie de ANWB borden) in heeft vorm gegeven.
En raadsleden (jouw volksvertegenwoordigers) willen dit non-probleem oplossen met nog meer bordjes. Deze hangen er al in verschillende vormen (wettelijke en creatieve) aan de muren, op de straatstenen en nu nog een paar leuke bordje er bij.
Als de fietsers echt op die serie bordjes gaan kijken, gebeuren er nog meer aanrijdingen.

We schrijven sinds begin december 2019 over ‘wifitracking’ in de openbare ruimte van het centrum. We hadden hierover een uitvoerige correspondentie (en gesprekken) met B&W en de ambtenaren. Samen met twee andere centrumwijkraden (Binnenstad en Heliglanden de Kamp) stelden we WOB-vragen aan het college van B&W. Met hulp van deskundige wijkbewoners hebben we nu alle documenten bestudeerd en we trekken een paar conclusies.

Je kunt onze bevindingen van 9 maanden coresponderen hier lezen. Wat vinden we van dit alles?

De Raadscommissie Bestuur gaat het onderwerp ‘Dataverzameling in de openbare ruimte’ (dus in algemene zin) aanstaande donderdagavond een eerste keer bespreken.

Duidelijk is dat er sinds 7 jaar wifisensoren in ons centrum hangen en B&W schrijft ons dat daar niets aan valt te doen. Wij denken daar anders over.

We schreven al eerder over ‘wifitracking’ in de openbare ruimte van het centrum. We hadden hierover een uitvoerige correspondentie met B&W en de ambtenaren. Samen met twee andere centrumwijkraden hebben we een WOB-verzoek ingediend en al die bestanden hebben we bestudeerd. We zetten nu onze bevindingen op een rijtje. Binnenkort hoor je daar meer van.

Interessant is nu dat ons is gebleken, na lezing van krantenberichten én na lezing van de WOB-bestanden, dat B&W er van op de hoogte is dat er al zeven jaar een (of meer) wifisensoren in het centrum actief zijn. De opdrachtgever heeft daar blijkbaar niet met de eigenaar van de openbare ruimte (eerder gaf ons B&W namelijk aan van niets te weten) over gecommuniceerd en deze opdrachtgever heeft de gebruikers van de openbare ruimte ook niet voorafgaand om toestemming gevraagd.

Als bezoeker/bewoner van de stad word je dus gevolgd via het wifisignaal van je gsm (een uniek persoonsgegeven volgens de privacywet) zonder dat je dat weet.

B&W schrijft ons nu er wel van op de hoogte te zijn dat burgers zonder hun instemming in de openbare ruimte via hun gsm worden gevolgd, maar geeft ons ook aan daar niets aan te kunnen doen want er zijn (nog) geen juridische instrumenten om handhavend op te treden. We hebben deze week om een heroverweging van dat standpunt gevraagd. De wettelijke privacyrechten van de Haarlemse inwoners moeten bij het gemeentebestuur in vertrouwde handen zijn. Dat lukt niet door ‘niets’ te doen.

De Raadscommissie Bestuur gaat volgende week over mogelijk beleid op het toepassen van ‘sensordata’ in de openbare ruimte spreken.