Een groep bewoners en ondernemers uit de Gierstraat, de Nieuwstraat en de Korte Gierstraat heeft de gemeente schriftelijk laten weten bezwaar te hebben tegen ons plan B(ewoners). Dat mag. Lees hun reactie hier.
Uit hun brief blijkt niet hoeveel bezwaarmakers er zijn. Wel lezen we onder meer dat ze hun woongebied als liggend buiten de Vijfhoek (*) zien. Ook lezen we hun vraagtekens bij de rechtsgeldigheid van de ondersteuners van plan B. Je kunt hun argumenten tegen plan B op je gemak nalezen.

We vermoeden dat de in plan B beoogde situtatie mogelijk niet helemaal goed wordt begrepen. De drie straten van de bezwaarmakers bevinden zich reeds in autoluw gebied. In het beoogde nieuwe autoarme gebied van plan B (pag. 6) zijn wijkbewoners en wijkondernemers óók welkom met hun auto buiten de venstertijden. In het autoluwe gebied dat we in ons centrum kennen, is dat alleen mogelijk binnen de zgn. venstertijden. Een ander vermoeden is dat de beoogde situatie in de Lange Annastraat het echte probleem zal zijn. In plan B wordt voorgesteld deze straat ook tot het autoluwe gebied te rekenen. In dat geval is die straat geen ‘sluiproute’ meer voor de winkels in de Gierstraat. Men zal iets verder moeten lopen of binnen de venstertijden moeten blijven, zoals in een groot deel van het centrum al het geval is.

Sinds januari 2020 poogden we verschillende malen met de groep bezwaarmakers in gesprek te geraken. Tot heden lukte dat niet.

503 Ondersteuners

Er zijn echter ook voorstanders van plan B(ewoners). De hiervoor genoemde bezwaarmakers schrijven dat plan B afkomstig is van de wijkraad en zij kennen de meedenkers, inputgevers en ondersteuners van plan B geen rol toe.

Onze wijkvisie Verkeer uit 2017/18 is tot stand gekomen met input van ruim 300 wijkbewoners en plan B kent inmiddels 503 ondersteunende (wijk)bewoners (overigens ook woonachtig in de Gierstraat, de Nieuwstraat en de Korte Gierstraat). Zoveel leden kent onze wijkraad (nog) niet.

(*) Volgens de gemeente wordt ‘de Vijfhoek’ begrensd door de Raaks, de Gedempte Oude Gracht, de Grote Houtstraat, de Raamvest en de Leidsevaart.

De gemeente meldde ons dat de verordening op de wijkraden (2015) wordt aangepast. Er is een ontwerp van de nieuwe verordening vrijgegeven voor de inspraak. Onder meer wordt de manier waarop de subsidie wordt verdeeld onder de wijkraden gewijzigd. Als we de nieuwe sleutel goed interpreteren wordt het te bezuinigen bedrag op onze wijkraad volgend jaar lager dan ons eerder was meegedeeld.

Echter, een paar andere zaken vielen ons meer op toen we de oude en de voorgestelde verordening met elkaar vergeleken.

Hier lees je onze inspraakreactie.

Vanaf vanavond 22 uur gaat de horeca weer een paar weken verplicht op slot. Laten we net als in het voorjaar, waar dat maar kan, de horeca een handje te helpen. Ook gedurende deze periode vragen we je de horeca dat handje te geven. Dat kan een kopje koffie zijn, maar ook iets anders. Er zijn/komen weer allerlei heerlijke ’take away’ aanbiedingen die je kunt ophalen. Wat dacht je bijvoorbeeld van het herfstmenu van de ‘Karmozijn’ (een echt unieke eenmanszaak) in de Gierstraat?