We schreven eerder over de uitdaging die zich op en rondom het station zal gaan afsprelen. Er is een vervolg te melden. Van de gemeente ontvingen we het volgende bericht. “De afgelopen maanden werkten gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland door aan een plan voor de toekomst voor het stationsgebied. Het station van Haarlem moet ook in de toekomst goed bereikbaar blijven en tegelijkertijd een veilige, mooie en sfeervolle toegang van onze stad zijn.

Hoe dat in de toekomst past, is een puzzel. Die maken we samen met jullie, de gebruikers van het gebied. Er is veel informatie opgehaald in de stad en dit is uitgewerkt in ambities voor het stationsgebied en mogelijkheden voor de openbare ruimte en het vastgoed op het Stationsplein.

Jouw mening

We zijn benieuwd naar jouw mening over de ambities en mogelijkheden voor het stationsgebied. Je kunt deze inzien op haarlem.nl/stationsgebiedforum. Daar kun je reageren en laten weten of je vindt dat we op de goede weg zitten. Uit de reacties halen de stedenbouwkundigen van gemeente Haarlem inspiratie om de concept toekomstvisie voor het stationsgebied af te ronden.

De gemeente laat ons weten: “Wilt u energie én geld besparen? Zet nu stappen met de Bespaarbon van de gemeente. Met deze bon kunt u voor € 50 energiebesparende producten uitkiezen én krijgt u gratis advies op maat ter waarde van € 75.

Het doel van de Bespaarbon is om huiseigenaren energiebesparende maatregelen te laten nemen. Hanno Takens van de gemeente vertelt: “Van de Rijksoverheid kregen we, samen met 90 andere gemeenten, subsidie hiervoor. Het is een bedrag van 1 miljoen euro voor de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort en Heemstede.” Deze subsidie kregen gemeentes begin 2020 om de CO2-uitstoot te verlagen en bij te dragen aan het Klimaatakkoord. Hanno: “Het valt midden in de coronatijd maar misschien is dit juist een goed moment om te kiezen voor energiebesparing.”

Steuntje in de rug

Hanno: “De gemeente en inwoners werken zo samen aan minder energieverbruik. Ook kleine energiebesparende maatregelen in huis leveren meer comfort op én een lagere energierekening. Ik hoop dat u de Bespaarbon gaat inzetten. Gebruik het als steuntje in de rug in deze – voor vele Haarlemmers – financieel zware tijd.”  

Bespaarbon van € 50

Hanno: “Via www.debespaarbon.nl krijgt u een kortingscode waarmee u energiebesparende producten kunt uitzoeken. In de webshop kunt u voor € 50 producten kiezen als radiatorfolie, tochtstrips of ledlampen, op kosten van uw gemeente. De producten worden door een fietskoerier bezorgd. 
Weet u niet precies wat u nodig heeft? Het advies is: ‘isoleren is altijd goed!’. Heeft u bijvoorbeeld radiatoren tegen een buitenmuur die niet is geïsoleerd? Plak radiatorfolie. Er ontsnapt dan veel minder warmte naar buiten. En wist u dat een ledlamp 85% minder stroom verbruikt dan een gloeilamp? Meteen vervangen, u bespaart direct energie en ontvangt aan het eind van het jaar een lagere energierekening!” 

Advies op maat ter waarde van € 75

Huiseigenaren kunnen daarnaast ook een gratis energieadvies aanvragen. Hanno: “U mag energiebesparende producten bestellen én gratis advies op maat aanvragen. Met persoonlijke adviezen kunt u nog een stap verder komen met besparen. Daarom is het een goed idee om een deskundige in huis te halen – uiteraard met inachtneming van 1,5 meter afstand – die u vrijblijvend adviseert over de juiste maatregelen. We maken zoveel mogelijk gebruik van lokale adviseurs.”

Bespaar direct

Hanno: “Misschien krijgen we dit jaar wel een strenge winter. Energiebesparende maatregelen helpen direct in minder geld uitgeven aan uw energierekening.” Meteen aan de slag met de Bespaarbon? Ga naar www.debespaarbon.nl en maak gebruik van uw bon. Doe het snel want op = op. Hanno: “De gemeente helpt Haarlemmers graag met energie besparen. Laat deze kans niet aan u voorbijgaan, en ga direct aan de slag!”

(*) Noot: het blijkt ons dat huiseigenaren in een VvE zijn uitgesloten van “het advies op maat”. We vroegen waarom, maar we ontvingen nog geen antwoord.

Drie centrumwijkraden hebben op 22 april jl. bij de gemeente een zgn. WOB-verzoek ingediend mede omdat op 5/6 december 2019 door ons gestelde vragen aan B&W niet worden beantwoord. Onze vragen (en ook dat WOB-verzoek) gaan over de plannen van ondernemers in het centrum om bezoekers van dat centrum, zonder voorafgaande toestemming, te gaan volgen (wifitracking) via de wifi van hun gsmtoestel.

De uitvoerder van dat systeem werkt niet met ‘open source’ en de gehanteerde methodiek is daarom feitelijk niet te toetsen op de wettelijk beschermde privacy van burgers (AVG-wetgeving). Deskundigen vertellen ons dat -met de verstrekte informatie over de dataprocessing- zij in elk geval niet komen tot anonieme gegevens.

In Enschede werkt deze partij ook met dezelfde onduidelijke methode en daar loopt al enige tijd een onderzoek naar die methodiek door de handhaver van de wet, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deskundigen kunnen niet toetsen, de AP is bezig met een onderzoek naar de methode van werken, maar B&W vertelt in de Raadscommissie Bestuur van januari jl. dat alles AVG-proof is.

Sinds de indiening van ons WOB-verzoek is er plots beweging. Binnen 24 uur kregen we tweemaal een verzoek om ons WOB-verzoek te heroverwegen. Vrijdagavond 24 april kregen we van de behandelend ambtenaar via een mailtje (deels) onze vragen van vierenhalvemaand geleden ambtelijk beantwoord.

Wij hebben de gemeente laten weten antwoorden op al onze vragen van B&W (i.p.v. de ambtenaar) te willen ontvangen en we vroegen de gemeente de ondernemers te verzoeken of ze hun plannen zouden willen opschorten tot nadat de onderzoeksresultaten van dat AP-onderzoek in Enschede bekend zijn. We vroegen dat opschorten in januari jl. al zelf aan de ondernemers, maar die geven geen reactie op ons verzoek.

Inmiddels is ons duidelijk geworden dat de gemeente 50% van de kosten van dat wifitracking-plan als subsidie zou geven aan de ondernemers en dat men nu, i.v.m. gerezen twijfels aan het privacyproof zijn van de plannen, die subsidie zal opschorten tot nadat het AP-onderzoek gereed is.

We vinden het lastig te begrijpen dat een overheid mee betaalt aan plannen die mogelijk privacyschendend zijn. Het is namelijk diezelfde overheid die ons zou moeten beschermen tegen dergelijke privacyschendende plannen.

Omdat de uitvoerder van die wifitracking niet open is (ook niet voor echte deskundigen) over de gehanteerde techniek, valt de werkwijze lastig (niet?) te toetsen door de gemeente.

Je begrijpt, het gehele verhaal is iets complexer en dus langer, maar dit zijn de hoofdlijnen. Wil je meer weten, laat ons dat dan even weten. We houden je op de hoogte van het vervolg.

Enne, ons WOB-verzoek is nog actief.

Naschrift 29/04: in het Haarlems Dagblad (30/04) lezen we dat de woordvoerder van de gemeente desgevraagd aangeeft dat de zaak wat langer duurt omdat er een ambtenaar ziek is. Die ambtenaar werkt bij de subsidieverlenende economie-afdeling en deze ambtenaar wordt al geruime tijd op dit dossier door een collega waargenomen. Het kernprobleem dat wij echter aankaarten is een juridisch-digitaal-privacy vraagstuk. Bij die ambtenaren hebben wij geen afwezigheid bemerkt. Oordeel zelf…