We schrijven sinds begin december 2019 over ‘wifitracking’ in de openbare ruimte van het centrum. We hadden hierover een uitvoerige correspondentie (en gesprekken) met B&W en de ambtenaren. Samen met twee andere centrumwijkraden (Binnenstad en Heliglanden de Kamp) stelden we WOB-vragen aan het college van B&W. Met hulp van deskundige wijkbewoners hebben we nu alle documenten bestudeerd en we trekken een paar conclusies.

Je kunt onze bevindingen van 9 maanden coresponderen hier lezen. Wat vinden we van dit alles?

De Raadscommissie Bestuur gaat het onderwerp ‘Dataverzameling in de openbare ruimte’ (dus in algemene zin) aanstaande donderdagavond een eerste keer bespreken.

Duidelijk is dat er sinds 7 jaar wifisensoren in ons centrum hangen en B&W schrijft ons dat daar niets aan valt te doen. Wij denken daar anders over.

We schreven al eerder over ‘wifitracking’ in de openbare ruimte van het centrum. We hadden hierover een uitvoerige correspondentie met B&W en de ambtenaren. Samen met twee andere centrumwijkraden hebben we een WOB-verzoek ingediend en al die bestanden hebben we bestudeerd. We zetten nu onze bevindingen op een rijtje. Binnenkort hoor je daar meer van.

Interessant is nu dat ons is gebleken, na lezing van krantenberichten én na lezing van de WOB-bestanden, dat B&W er van op de hoogte is dat er al zeven jaar een (of meer) wifisensoren in het centrum actief zijn. De opdrachtgever heeft daar blijkbaar niet met de eigenaar van de openbare ruimte (eerder gaf ons B&W namelijk aan van niets te weten) over gecommuniceerd en deze opdrachtgever heeft de gebruikers van de openbare ruimte ook niet voorafgaand om toestemming gevraagd.

Als bezoeker/bewoner van de stad word je dus gevolgd via het wifisignaal van je gsm (een uniek persoonsgegeven volgens de privacywet) zonder dat je dat weet.

B&W schrijft ons nu er wel van op de hoogte te zijn dat burgers zonder hun instemming in de openbare ruimte via hun gsm worden gevolgd, maar geeft ons ook aan daar niets aan te kunnen doen want er zijn (nog) geen juridische instrumenten om handhavend op te treden. We hebben deze week om een heroverweging van dat standpunt gevraagd. De wettelijke privacyrechten van de Haarlemse inwoners moeten bij het gemeentebestuur in vertrouwde handen zijn. Dat lukt niet door ‘niets’ te doen.

De Raadscommissie Bestuur gaat volgende week over mogelijk beleid op het toepassen van ‘sensordata’ in de openbare ruimte spreken.

We ontvingen meerdere berichten van bewoners over de drukte op de Botermarkt in relatie tot alle maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus. Wij hebben deze zorgen overgebracht aan de gemeente en we kregen vandaag antwoord.

Graag reageer ik op uw e-mail inzake de situatie op de Botermarkt. Wij zijn er ons van bewust dat het op zaterdag druk is en daarom hebben wij al een aantal acties ondernomen.

Mijn collega’s van de afdeling Handhaving zijn meermaals langs geweest om horeca ondernemers aan te spreken over de uitbreiding van de terrassen. De meeste hekken zijn nu verwijderd en de terrassen zijn iets ingenomen. De marktmeester is inmiddels ook op de hoogte van de klacht en zal rekening houden met de opstelling van de markt op zaterdag. Omdat de fietsenstalling lekkage problemen heeft, kan de fietsenstalling momenteel nog niet open. Wij inventariseren op dit moment of wij mensen kunnen inzetten die fietsers kunnen verwijzen naar de fietsvakken aan de zijkant van de Botermarkt.”

Wij hebben de gemeente gevraagd ons te informeren, indien relevant, over nieuwe maatregelen.

Update 3 septemeber

Desgevraagd schrijft de gemeente ons:

Wat betreft de Botermarkt, wij maken nu al een aantal weken gebruik van de anderhalve meter muggen. Dit zijn personen die bezoekers erop wijzen om de anderhalve meter afstand aan te houden. Na uw mail hebben wij de anderhalve meter muggen gevraagd of zij ook aandacht kunnen besteden aan de fietsers op de Botermarkt. Dit doen zij nu elk weekend als het mooi weer is.

De fietsenstalling is echter nog niet open, maar vanuit een andere afdeling begreep ik dat hier wel druk op wordt gezet. Onze handhavers gaan regelmatig richting de Botermarkt om een kijkje te nemen en spreken ondernemers aan wanneer de terrassen niet goed staan. Wij hebben geen nieuwe klachten meer gekregen nadat wij deze acties hebben ondernomen.”