Zoals eerder gemeld schreven de vier wijkraden van ons centrum op 3 december jl. een brief aan de gemeente met het verzoek voor de woonstraten in het centrum een vrachtwagenverbod in te stellen.

Van het college ontvingen we (tot nu toe) nog geen reactie op onze brief. Echter de fractie van ‘Jouw Haarlem’ heeft onze brief op de agenda doen plaatsen van de Raadscommissie Beheer die aanstaande donderdagavond 14 februari bijeenkomt. Wij danken deze fractie voor dit initiatief!

Vanaf 18:20 uur zal daar (volgens punt 8 van de agenda) ons verzoek besproken worden door raadsleden. U kunt daar desgewenst bij aanwezig zijn op het Stadhuis (ingang Koningstraat).

We schreven eerder over de plannen voor een mogelijk nieuw ****hotel met circa 100 kamers/restaurant en bar in de Prins Hendrikstraat en Wilhelminastraat.

De projectontwikkelaar wil de buren en wijkbewoners graag informeren omtrent zijn plannen en nodigt u uit voor een informatieavond op 22 januari aanstaande.

U bent van harte welkom op dinsdag 22 januari tussen 19 en 20:30 uur in de Prins Hendrikstraat 1.

Wij houden u op de hoogte.

We ontvingen vanochtend het hiernavolgende bericht van een projectontwikkelaar over plannen voor een nieuw hotel met 100 kamers in de Wilhelminastraat/Prins Hendrikstraat.

Geachte Wijkraad

Graag introduceer ik u de plannen omtrent de realisatie van een gecombineerd hotel met circa 100 hotelkamers van 4 sterren niveau aan de Wilhelminastraat 43a (oude Jongensschool) en de Prins Hendriksstraat 1 (oude Meisjesschool). Volgende week 22 januari zal er een informatie bijeenkomst plaatsvinden waarvan vandaag de uitnodigingen in vele brievenbussen zullen belanden evenals een algemene uitnodiging in het lokale weekblad.

Deze informatie bijeenkomst wordt georganiseerd vooruitlopend op een vergunningsproces zodat we buurtbewoners en ondernemers goed kunnen informeren van de plannen zodat hier ook feedback op gegeven kan worden. Voor de Wilhelminastraat staan wij als Cobraspen voor de uitdaging om te kiezen tussen of het behouden van Kantoor, het realiseren van een kinderdagverblijf of een hotel. Voor alleen het hotel dient er een bestemmingswijziging te komen. Zo ook voor de Prins Hendrikstraat 1.

Graag nodig ik u uit om langs te komen volgende week tussen 19:00 en 20:30 tijdens de inloopavond om de plannen te bekijken. Eventueel is het mogelijk daarna informatie te ontvangen voor op uw website zodat elke bewoner van de vijfhoek goed geïnformeerd wordt.

Ik hoop u volgende week te mogen ontmoeten,

Met vriendelijke groeten,

Cobraspen

_________________________

Het toeval (?) wil dat de gemeente vanavond 15 januari 2019  een informatiebijeenkomst organiseert over het nieuwe hotelbeleid dat men wil gaan hanteren. Nieuwe hotels in het centrum (dus ook onze wijk) wil men liefst voorkomen. In dat nieuwe hotelbeleid is voorts een bijzondere positie ingeruimd voor de buren /omwonenden van een mogelijk nieuw hotel.

U bent vanavond van harte welkom om informatie te krijgen over dat nieuwe hotelbeleid in de Zijlpoort (oude Postkantoor/Ged Oude Gracht 2) van 18-20 uur. Ook is het mogelijk tot 1 maart 2019 te reageren op de nieuwe voornemens d.m.v. een inspraakreactie.