We hebben, als vanouds, op het Nieuwe Kerksplein de kerstboom opgezet. V.l.n.r. Ton Barger, Martin Straetemans, Jenne Olijve, Jan Vesters en Jan Geerts.

Zwaar geschut tegen vrachtwagens

In de Lange Annastraat staat sinds afgelopen week dagen een betonnen poef om de gevels te beschermen. De eerste krassen stonden er al snel weer op. De poef komt ter vervanging van het paaltje dat in 40 jaar ontelbare keren omgereden is. Na uitbreiding van het autoluwe gebied in 2022 hoort dit hopelijk vergaand tot het verleden. Het autoluwe gebied wordt straks bewaakt met camera’s; wie geen toegang heeft binnen de venstertijden krijgt automatisch een bon. Op verzoek van de wijkraad kijkt de gemeente of het ook mogelijk is te grote voertuigen 24 uur/dag een bon te geven.

Special over afvalscheiden

Spaarnelanden besteed in haar laatste online magazine extra aandacht aan afvalscheiden in “De oude stad”. U vindt dat nummer hier.

 

Kort nieuws

  • Mede op verzoek van de wijkraad heeft de gemeente afgelopen weken nader onderzoekje gedaan naar groenslingers boven de straat in de Barrevoetestraat en Keizerstraat. Bij bewoners, ondernemers en ook binnen de gemeente waren er vrijwel uitsluitend positieve geluiden te horen. Maar voor het in toom houden moet een hoogwerker worden gehuurd en de straat afgezet. Als de slingers, na enkele jaren, volgroeid zijn de kosten voor onderhoud 35K per jaar; zo stelt Spaarnelanden. Geld dat niet direct in de begroting van de gemeente is opgenomen. Ook als het wat goedkoper zou kunnen. Regelmatig afzetten van de straat vindt de gemeente ook niet fijn. De raad moet nog definitief beslissen over het ontwerp en het al dan niet door gaan van de slingers.
  •  “Fietsstad Haarlem” had een uitgewerkt plan om een deel van de stalling van Buurtfietsenstalling Raaks III, die binnenkort open gaat, gebruikt kan worden als fietsenstalling voor bewoners. De gemeente stelt dat in het Raaksgebied de meeste woningen een eigen bergruimte/fietsenstalling hebben en wil de ruimte uitsluitend voor bezoekers handhaven.
  • Per 1 januari gaat stapsgewijze de milieuzone voor dieselvoertuigen gelden. Ook snorfietsen en scooters op fossiele brandstof zullen, afhankelijk van type en plaats, steeds vaker ongewenst zijn in het centrum. Misschien goed om rekening mee te houden bij aanschaf van een scooter o.i.d.
  • I.v.m. Corona wordt de mogelijkheid voor uitgebreidere terrassen voor de Horeca waarschijnlijk verlengd, ook na 1 januari.
  • Komende week/weken wordt eindelijk nieuws verwacht over de toekomst van het oude V&D gebouw. Komt La Place terug, een grote fietsenstalling voor bezoekers en overstappers op het OV op het Verwulft, …?.
  • Op 29 december, 5 en 12 januari (tussen 12.30 en 16.00 uur) kunnen kinderen t/m 15 jaar oude kerstbomen inleveren. Ze krijgen € 0,50 cent per boom en een lootje per boom. Het lootje dingt mee naar is de superprijs van € 500,- (voor een goed doel) en VVV-cadeaubonnen. Meer informatie vanaf half december: www.spaarnelanden.nl/kerstbomenactie.

De gemeente informeert ons over het volgende: “aanstaande zondag is er de ‘Halve van Haarlem’. Deze keer is het een wandeling met verschillende afstanden. Het is een wandeling door en rond Haarlem voor maximaal 500 deelnemers. Inschrijven kan niet meer. Er zijn twee start- en finishplaatsen waaronder het Nieuwe Kerksplein. Hiervoor is dit jaar door de organisatoren bewust, éénmalig, gekozen om uit de drukte van de binnenstad een goede start voor de wandeling te maken. Een andere startlocatie is ’t Wapen van Kennemerland.

Er is geen officieel startmoment met een startschot, dit om de doorloop te blijven continueren. Verschillende tijdslots /starttijden zorgen voor spreiding van deelnemers. Er starten 50 deelnemers per keer, per tijdslot (om 10.10, 10.30, 10.50 en 11.10 uur). Op het Nieuwe Kerksplein wordt een tijdelijke fietsenstalling ingericht. Hier kunnen 200 fietsen gestald worden en er wordt ook toezicht gehouden op het stallen van fietsen op de juiste plek. Omwonenenden ontvangen nog een brief met nadere informatie. Hier lees je meer over de wandeling en de verschillende routes.

Hieronder zie je de plattegrond van het Nieuwe Kerksplein voor de Halve van Haarlem.

We informeren je graag over het programma van zondagmiddag 12 januari 2020 als we in de Nieuwe Kerk onze jaarvergadering hebben. Het programma van die middag is als volgt:

13:00 uur Nieuwe Kerk open

13:30 uur Jaarvergadering (ultrakort, maar we vergeten niets)

14:00 uur Verkeersonderzoek (stand van zaken, presentatie diverse mogelijke scenario’s, vragen stellen, discussie, voorkeuren uitspreken)

16:30 uur Nieuwjaarsbijeenkomst met hapje en drankje

Kortom, het wordt een informele en gezellige middag om serieuze en minder serieuze zaken met elkaar te bespreken.

Toelichting:

Tijdens de jaarvergadering legt de wijkraad verantwoording af over het afgelopen jaar, activiteiten, resultaten, financiën én we kijken vooruit. Wat zijn de plannen voor 2020 en hoe ziet de begroting er uit? Een wijkbewoner stelt zich kandidaat voor de wijkraad en kan door de aanwezigen verkozen worden. Je kunt vragen stellen en suggesties doen. Begin januari lees je hier alle documenten.

Het verkeersonderzoek schiet al op en zal in het voorjaar van 2020 worden afgerond. Waar staan we nu en welke scenario’s zijn de afgelopen tijd ontwikkeld? De onderzoekers presenteren de diverse scenario’s en staan stil bij de voor- en tegens van de mogelijkheden. De gemeente is voornemens een flink deel van de adviezen tijdens deze collegeperiode uit te gaan voeren. In deze fase van het onderzoek kun je als bewoner/ondernemer je uitspreken voor of tegen de diverse scenario’s of je stelt voor dat er wijzigingen komen in éen van de scenario’s. Het onderzoek is namelijk nog niet afgerond. Er kan dus worden bijgestuurd door bewoners/ondernemers. Natuurlijk kun je vragen stellen aan de onderzoekers of aan de gemeente. Begin januari lees je hier alle documenten die je (na het downloaden) ook rustig eerst thuis kunt bestuderen.

De nieuwjaarsbijeenkomst rondt ons programma die middag af. Net als voorgaande jaren is er een hapje, een drankje én live muziek. Begin het nieuwe jaar met een welgemeend “Proost” op en met je mede-wijkbewoners.

Aanmelden

We zien je graag op zondagmiddag 12 januari in de Nieuwe Kerk. In verband met de beschikbare ruimte en de inkoop willen we graag weten of en met hoeveel personen je komt. Aanmelden kan via dit linkje.

Na je aanmelding krijg je -begin januari- alle documenten vanzelf in je mailbox. Zet de datum alvast in je agenda!