Tijdens de laatstgehouden raadscommissie Beheer werd gesproken over de serie maatregelen die B&W wil gaan uitvoeren in onze wijk. Daar kwam ook ‘een probleem’ in de Gierstraat ter sprake. Althans niet voor de gemeente. De wethouder vertelde aan de raad onder meer: dat onze wijkraad (de wijkbewoners dus) en het onderzoeksbureau Mobycon problemen ervaren met het drukke fietsverkeer de Gierstraat. Objectieve verkeerskundigen (ingehuurd voor een ton door de gemeente) stelden onder meer vast dat er 10.000 fietsers zijn geteld in 18 van de 24 uur in een wandelstraat.

Maar dat is voor de gemeente blijkbaar geen probleem. De Gierstraat is voor ons gemeentebestuur én een wandelstraat én een straat waar de gemeente zelfs een doorgaande Noord-Zuid fietsroute (zie de ANWB borden) in heeft vorm gegeven.
En raadsleden (jouw volksvertegenwoordigers) willen dit non-probleem oplossen met nog meer bordjes. Deze hangen er al in verschillende vormen (wettelijke en creatieve) aan de muren, op de straatstenen en nu nog een paar leuke bordje er bij.
Als de fietsers echt op die serie bordjes gaan kijken, gebeuren er nog meer aanrijdingen.

We ontvingen meerdere berichten van bewoners over de drukte op de Botermarkt in relatie tot alle maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus. Wij hebben deze zorgen overgebracht aan de gemeente en we kregen vandaag antwoord.

Graag reageer ik op uw e-mail inzake de situatie op de Botermarkt. Wij zijn er ons van bewust dat het op zaterdag druk is en daarom hebben wij al een aantal acties ondernomen.

Mijn collega’s van de afdeling Handhaving zijn meermaals langs geweest om horeca ondernemers aan te spreken over de uitbreiding van de terrassen. De meeste hekken zijn nu verwijderd en de terrassen zijn iets ingenomen. De marktmeester is inmiddels ook op de hoogte van de klacht en zal rekening houden met de opstelling van de markt op zaterdag. Omdat de fietsenstalling lekkage problemen heeft, kan de fietsenstalling momenteel nog niet open. Wij inventariseren op dit moment of wij mensen kunnen inzetten die fietsers kunnen verwijzen naar de fietsvakken aan de zijkant van de Botermarkt.”

Wij hebben de gemeente gevraagd ons te informeren, indien relevant, over nieuwe maatregelen.

Update 3 septemeber

Desgevraagd schrijft de gemeente ons:

Wat betreft de Botermarkt, wij maken nu al een aantal weken gebruik van de anderhalve meter muggen. Dit zijn personen die bezoekers erop wijzen om de anderhalve meter afstand aan te houden. Na uw mail hebben wij de anderhalve meter muggen gevraagd of zij ook aandacht kunnen besteden aan de fietsers op de Botermarkt. Dit doen zij nu elk weekend als het mooi weer is.

De fietsenstalling is echter nog niet open, maar vanuit een andere afdeling begreep ik dat hier wel druk op wordt gezet. Onze handhavers gaan regelmatig richting de Botermarkt om een kijkje te nemen en spreken ondernemers aan wanneer de terrassen niet goed staan. Wij hebben geen nieuwe klachten meer gekregen nadat wij deze acties hebben ondernomen.”

Het college van B&W heeft gisteren tot een interessante pilot besloten. Vanaf 1 september 2020 gaat een pilot lopen voor zes maanden genaamd ‘Groenplek & Fietsrek’ waarbij op basis van bewonersinitiatieven parkeervakken worden benut voor vergroening of fietsparkeren. Na een proefperiode wordt besloten of het parkeervak permanent ingericht wordt als groenvoorziening of fietsparkeerplek. Voor deze pilot is door het college van B&W budget beschikbaar gesteld. Aan het einde van de pilotperiode, vindt er een evaluatie plaats en wordt bezien of voortzetting en/of aanpassing van de werkwijze gewenst is.

Kortom, je kunt nu al bij de gemeente een of twee parkeervakken per straat (zie de spelregels) aanmelden voor omvorming naar een groenvak of een plek voor fietsparkeren. Er zijn bij de gemeente al aanmeldingen binnen, maar de pilot kan worden omgezet in een meer definitief stelsel. Wees creatief en dien je plan (minimaal vijf ondertekenaars, meer is beter) zo snel mogelijk in bij de gemeente: centrum@haarlem.nl

Niet geschoten is zeker mis…. Hier lees je meer over de achtergronden en de spelregels van de pilot.