Het college van B&W heeft gisteren tot een interessante pilot besloten. Vanaf 1 september 2020 gaat een pilot lopen voor zes maanden genaamd ‘Groenplek & Fietsrek’ waarbij op basis van bewonersinitiatieven parkeervakken worden benut voor vergroening of fietsparkeren. Na een proefperiode wordt besloten of het parkeervak permanent ingericht wordt als groenvoorziening of fietsparkeerplek. Voor deze pilot is door het college van B&W budget beschikbaar gesteld. Aan het einde van de pilotperiode, vindt er een evaluatie plaats en wordt bezien of voortzetting en/of aanpassing van de werkwijze gewenst is.

Kortom, je kunt nu al bij de gemeente een of twee parkeervakken per straat (zie de spelregels) aanmelden voor omvorming naar een groenvak of een plek voor fietsparkeren. Er zijn bij de gemeente al aanmeldingen binnen, maar de pilot kan worden omgezet in een meer definitief stelsel. Wees creatief en dien je plan (minimaal vijf ondertekenaars, meer is beter) zo snel mogelijk in bij de gemeente: centrum@haarlem.nl

Niet geschoten is zeker mis…. Hier lees je meer over de achtergronden en de spelregels van de pilot.

We schreven eerder over de uitdaging die zich op en rondom het station zal gaan afsprelen. Er is een vervolg te melden. Van de gemeente ontvingen we het volgende bericht. “De afgelopen maanden werkten gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland door aan een plan voor de toekomst voor het stationsgebied. Het station van Haarlem moet ook in de toekomst goed bereikbaar blijven en tegelijkertijd een veilige, mooie en sfeervolle toegang van onze stad zijn.

Hoe dat in de toekomst past, is een puzzel. Die maken we samen met jullie, de gebruikers van het gebied. Er is veel informatie opgehaald in de stad en dit is uitgewerkt in ambities voor het stationsgebied en mogelijkheden voor de openbare ruimte en het vastgoed op het Stationsplein.

Jouw mening

We zijn benieuwd naar jouw mening over de ambities en mogelijkheden voor het stationsgebied. Je kunt deze inzien op haarlem.nl/stationsgebiedforum. Daar kun je reageren en laten weten of je vindt dat we op de goede weg zitten. Uit de reacties halen de stedenbouwkundigen van gemeente Haarlem inspiratie om de concept toekomstvisie voor het stationsgebied af te ronden.

Recent nam het college besluiten over tijdelijke maatregelen in de openbare ruimte. We schreven er al over. We begrijpen waarom deze maatregelen nu noodzakelijk zijn. We plaatsen vraagtekens bij de achterliggende logica en consistentie. Ook vragen we ons af welke belangenafweging er de ene keer en welke afweging er de andere keer is gemaakt. Volgens de B&W-nota over dit onderwerp heeft de voetganger de hoogste prioriteit.

Sommige smalle straten in het centrum zijn nu afgesloten voor fietsers, want de horeca bezet daar een groot deel van de schaarse openbare ruimte met terrassen. In die schaarser wordende openbare ruimte moet een ieder anderhalvemeter afstand houden. In andere straten van het centrum word je vriendelijk verzocht af te stappen ‘als het druk’ is. Tsja, wanneer is het druk, zal een fietser denken? Soms (Grote Houtstraat t.h.v. ‘van Haren’) hangen deze ‘nudge’borden op dezelfde hoogte als het verbodsbord voor fietsen tijdens de winkeluren. Ruimte voor interpretatie dus.

Een wandelstraat (volgens de borden) vlakbij waar op sommige dagen ca 10.000 fietsers door heen rijden, is gewoon open voor fietsers. De trottoirs zijn daar (i.v.m. handelswaar) niet altijd beschikbaar voor voetgangers. Voetgangers steken willekeurig over (ondanks de snel vervagende gele hartjes) naar de vele gezellige winkels en fietsers rijden er met verschillende snelheden tussen door, op weg naar hun doel. Een doel vaak buiten (gezien de aantallen) die smalle wandelstraat. Ook hier moeten we allen anderhalvemeterafstand houden met steeds minder openbare ruimte. Dit wandelstraatje maakt deel uit van een noord-zuid fietsroute (zie het ANWB routebord t.h.v. vm. Hudsons Bay). Een andere (veel bredere) winkelstraat op dezelfde noord-zuidroute (de Barteljorisstraat) kent een fietsverbod tijdens de openingstijden van de winkels. Kun je het nog volgen? We hebben het in deze alinea over de Gierstraat, mocht je dat nog niet aanvoelen.

We vragen de Raadscommissie Bestuur, die 11 juni over dit onderwerp spreekt, de door de externe onderzoekers aanbevolen proef met een fietsverbod op zaterdag in de Gierstraat te vervroegen. Die proef (met allerlei te onderzoeken vragen) staat nu voor 2021 gepland in de B&W besluiten. Lees hier onze brief.