We hebben, als vanouds, op het Nieuwe Kerksplein de kerstboom opgezet. V.l.n.r. Ton Barger, Martin Straetemans, Jenne Olijve, Jan Vesters en Jan Geerts.

Zwaar geschut tegen vrachtwagens

In de Lange Annastraat staat sinds afgelopen week dagen een betonnen poef om de gevels te beschermen. De eerste krassen stonden er al snel weer op. De poef komt ter vervanging van het paaltje dat in 40 jaar ontelbare keren omgereden is. Na uitbreiding van het autoluwe gebied in 2022 hoort dit hopelijk vergaand tot het verleden. Het autoluwe gebied wordt straks bewaakt met camera’s; wie geen toegang heeft binnen de venstertijden krijgt automatisch een bon. Op verzoek van de wijkraad kijkt de gemeente of het ook mogelijk is te grote voertuigen 24 uur/dag een bon te geven.

Special over afvalscheiden

Spaarnelanden besteed in haar laatste online magazine extra aandacht aan afvalscheiden in “De oude stad”. U vindt dat nummer hier.

 

Kort nieuws

 • Mede op verzoek van de wijkraad heeft de gemeente afgelopen weken nader onderzoekje gedaan naar groenslingers boven de straat in de Barrevoetestraat en Keizerstraat. Bij bewoners, ondernemers en ook binnen de gemeente waren er vrijwel uitsluitend positieve geluiden te horen. Maar voor het in toom houden moet een hoogwerker worden gehuurd en de straat afgezet. Als de slingers, na enkele jaren, volgroeid zijn de kosten voor onderhoud 35K per jaar; zo stelt Spaarnelanden. Geld dat niet direct in de begroting van de gemeente is opgenomen. Ook als het wat goedkoper zou kunnen. Regelmatig afzetten van de straat vindt de gemeente ook niet fijn. De raad moet nog definitief beslissen over het ontwerp en het al dan niet door gaan van de slingers.
 •  “Fietsstad Haarlem” had een uitgewerkt plan om een deel van de stalling van Buurtfietsenstalling Raaks III, die binnenkort open gaat, gebruikt kan worden als fietsenstalling voor bewoners. De gemeente stelt dat in het Raaksgebied de meeste woningen een eigen bergruimte/fietsenstalling hebben en wil de ruimte uitsluitend voor bezoekers handhaven.
 • Per 1 januari gaat stapsgewijze de milieuzone voor dieselvoertuigen gelden. Ook snorfietsen en scooters op fossiele brandstof zullen, afhankelijk van type en plaats, steeds vaker ongewenst zijn in het centrum. Misschien goed om rekening mee te houden bij aanschaf van een scooter o.i.d.
 • I.v.m. Corona wordt de mogelijkheid voor uitgebreidere terrassen voor de Horeca waarschijnlijk verlengd, ook na 1 januari.
 • Komende week/weken wordt eindelijk nieuws verwacht over de toekomst van het oude V&D gebouw. Komt La Place terug, een grote fietsenstalling voor bezoekers en overstappers op het OV op het Verwulft, …?.
 • Op 29 december, 5 en 12 januari (tussen 12.30 en 16.00 uur) kunnen kinderen t/m 15 jaar oude kerstbomen inleveren. Ze krijgen € 0,50 cent per boom en een lootje per boom. Het lootje dingt mee naar is de superprijs van € 500,- (voor een goed doel) en VVV-cadeaubonnen. Meer informatie vanaf half december: www.spaarnelanden.nl/kerstbomenactie.

Een bijzondere fietsenstalling

Fietsstad Haarlem heeft afgelopen maanden op de Gedempte Voldersgracht een bijzondere fietsenstalling gerealiseerd. Het is een mooie stalling geworden met 30 plaatsen. Helaas voor sommige buurtgenoten waren de plaatsen binnnen 24 uur “uitverkocht”.
De wijkraad heeft de initiatiefnemers afgelopen week bedankt voor de realisering.  Voormalig Wijkraaadslid Jan Luys zag 7 jaar geleden een mooie plek en opperde hier een fietsenstalling voor de buurt te realiseren. Maar daar komt het één en ander bij kijken, zoals een overeenkomst tussen eigenaar/huurder, het inrichten en ter hand nemen van de exploitatie. De exploitant “Fietsstad Haarlem” bestond op dat moment nog niet. Maar in april konden Rob Haverkamp en Julius Bernard van Fietsstad Haarlem eindelijk deze prachtige stalling opleveren.

Link naar Chili

In de zomer van 1985 maakten Ronald Ruseler, Erik Prins, Jan Willem Post en de Chileen ‘Gaby’ voor Amnesty International een muurschildering op de muur boven de stalling. Hierbij liet ‘Gaby’ zich daarbij inspireren door een Chileens geëngageerd collectief. ‘Gaby’ was als 15-jarige in Chili als politiek gevangene vastgezet en via Amnesty International weer vrij gekomen. De schildering bij het Doelenplein is destijds in 1 week gerealiseerd en nog altijd in redelijke staat. Destijds is een foto genomen van de kunstenaars door Luc van de Lagemaat. Deze foto heeft Piet Zwaanswijk in de fietsenstalling nageschilderd. Een resultaat dat er wezen mag. “Fietsstad Haarlem” beziet nog hoe deze van buiten zichtbaar kan worden. Mara hierbij een foto (van het schilderij van deze foto).

Van links naar rechts: Julius Bernard, Jan Geerts, Jan Luys en Rob Haverkamp in de stalling voor het schilderij van Piet Zwaanswijk.

Op zoek naar een Fietsenstalling?

“Fietsstad Haarlem” is voortdurend op zoek naar nieuwe ruimtes voor buurtstallingen. De 4 stallingen in onze buurt hebben alle 4 een wachtlijst en de huidige plaatsen kunnen misschien beter worden verdeeld. Daarom heeft “Fietsstad Haarlem” de gemeente voorgesteld een deel van de nieuwe fietsenstalling in Raaks III met 1000 plaatsen ook te kunnen gebruiken voor buurtbewoners. Een deel van de stalling moet dan via een afzonderlijke toegang 24 uur voor bewoners toegankelijk worden.

De wijkraad wil daarom graag weten wie geïnteresseerd is in een plaats in Raaks III. Bij voldoende belangstelling gaan wij het college vragen dit mogelijk te maken.  Mail naar info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl bij interesse.

 

Stadswandeling Vijfhoek

Op 15 juli 14.00 uur, 17 juli 10.00 uur, 6 augustus 10.00 uur organiseert Museum Haarlem een stadswandeling door de Vijfhoek. De wandeling maakt onderdeel van de tentoonstelling “Allemaal Haarlemmers” en geeft o.a. aandacht aan de plaats waar de reus Cajanus heeft gewoond, waar de kinderen met hun blote voeten in tobben urine door wollen stoffen moesten trappen om deze schoon te maken, waar het eerste gasthuis van Haarlem was gebouwd en waar de Haarlemmer Olie werd gemaakt. Kosten € 10,00 p.p.+ entree bezoek museum. Verzamelen bij Museum Haarlem, Groot Heiligland 47, 2011 EP Haarlem. Hier opgeven.

Uiteraard is het ook mogelijk op een ander moment met Jan Hoving mee te lopen. Voor meer informatie hierover  klik hier.

 

Lief & Leedstraten

Voel je je verbonden met je eigen straat, en wil je af en toe iets aardigs doen voor je buren? Je kunt mee doen met de “Lief & Leedstraten”. Word gangmaker van de straat en vraag een Lief & Leedpotje aan. Vanuit zo’n Lief & Leedpotje kunt is het mogelijk een kleine attentie verzorgen voor een buur, die wat extra aandacht nodig heeft. Vanwege ziekte bijvoorbeeld, eenzaamheid, het verlies van een dierbare of juist vanwege een vrolijke gebeurtenis, zoals het halen van een diploma of de geboorte van een baby. Er zijn inmiddels al 15 Lief & Leedstraten in Haarlem.  Dit soort gebaren hebben een groot effect en dragen bij aan een vriendelijke en zorgzame straat, waar je je thuis voelt.
Stuur een e-mail naar liefenleed.haarlem@dock.nl om je aan te melden.

 

En dan nog dit:

 • Last van rioollucht in huis? De gemeente geeft hier tips
 • Steeds vaker horen we klachten over de chaos op het Nieuwe Kerksplein. Het stallen van de vele fietsen, brommers en motoren gaat ten koste van anderen. Samen met de gemeente wordt gekeken of dit tijdelijk en definitief valt te verbeteren met meer structuur.
 • Momenteel werkt Liander op de diverse plaatsen in de wijk aan vooral gasleidingen. Deze werkzaamheden duren tot begin september en kunnen enige hinder veroorzaken. Voor vragen is Liander ten alle tijde bereikbaar onder nummer 088 5426323.
 • Horecaeigenaren mogen i.v.m. Corona mogelijk van de gemeente nog een half jaartje gebruik maken van de grotere terrassen.
 • Er komt een pilot tijdelijke invulling leegstand hoofdwinkelstraten. Dat houdt in dat in o.a. delen van de Grote Houtstraat een andere bestemming mogelijk is. Denk bijv. aan een advocatenkantoor of een adviesbureau in een winkelpand.
 • Vrijblijvend advies over zonnepanelen. Dat kan hier nog tot 31 augustus helemaal gratis.

Tijdens de laatstgehouden raadscommissie Beheer werd gesproken over de serie maatregelen die B&W wil gaan uitvoeren in onze wijk. Daar kwam ook ‘een probleem’ in de Gierstraat ter sprake. Althans niet voor de gemeente. De wethouder vertelde aan de raad onder meer: dat onze wijkraad (de wijkbewoners dus) en het onderzoeksbureau Mobycon problemen ervaren met het drukke fietsverkeer de Gierstraat. Objectieve verkeerskundigen (ingehuurd voor een ton door de gemeente) stelden onder meer vast dat er 10.000 fietsers zijn geteld in 18 van de 24 uur in een wandelstraat.

Maar dat is voor de gemeente blijkbaar geen probleem. De Gierstraat is voor ons gemeentebestuur én een wandelstraat én een straat waar de gemeente zelfs een doorgaande Noord-Zuid fietsroute (zie de ANWB borden) in heeft vorm gegeven.
En raadsleden (jouw volksvertegenwoordigers) willen dit non-probleem oplossen met nog meer bordjes. Deze hangen er al in verschillende vormen (wettelijke en creatieve) aan de muren, op de straatstenen en nu nog een paar leuke bordje er bij.
Als de fietsers echt op die serie bordjes gaan kijken, gebeuren er nog meer aanrijdingen.