De gemeente heeft recent bekend gemaakt dat de honderden fietsparkeerplekken aan het Boereplein binnenkort verdwijnen in het kader van de bouw van Raaks fase III. Men gaat voor compensatie van deze verdwenen fietsenstallingen zorgen in de buurt.

Per abuis plaatsten we in onze nieuwsbrief van 23/02 een verkeerde tekening; dit is de juiste!

Zo heeft de gemeente inmiddels met een gele belijning op de trottoirs aangegeven waar de fietsen nu gestald mogen worden tijdens de bouwwerkzaamheden (dwz enige jaren).

Een bewoner aan de Raaks heeft geconstateerd dat het overgrote deel van de aangebrachte gele belijning om tijdelijk meer fietsparkeerplekken te creëren helaas géén effect zullen hebben. Met alle gevolgen van dien.

De meeste geel gearceerde plekken zijn aangebracht op plekken waar al jaar en dag fietsrekken staan. (Achterlangs)

 

Of er is geschilderd op plekken die ook al sinds jaar en dag als fietsparkeerplek worden gebruikt. (Hortusplein en Jacobstraat).

Slechts enkele arceringen bieden de door de gemeente beloofde EXTRA ruimte. Want er verdwijnen immers jarenlang honderden fietsenstallingen. Ook de gele arcering op de Raaks dient alleen voor verplaatsing van de fietsen die nu nog tegen de winkelpuien staan. Anders blijft er geen doorgang voor voetgangers, kinderwagens en rolstoelen over.

Dus binnen de meeste tot nu toe aangebrachte gele arceringen is geen enkele extra ruimte om de overloop op te vangen van de binnenkort verdwenen fietsparkeerstalling van het Boereplein. Vaak zijn gele lijnen geschilderd rondom plekken die al tijden gebruikt worden door fietsers. De ruimte aan de noordzijde van de Raaks wordt overigens niet benut voor extra stallingen.

De bewoner van de Raaks heeft zijn bevindingen aan de gemeente doorgegeven en wacht nu op antwoord.

Ook is de vraag aan de gemeente gesteld of de gele belijning (zonder verkeersborden) de handhavers (juridisch) in staat stelt hier op te kunnen treden.

We houden u op de hoogte.

De gemeente en de projectontwikkelaar informeerden ons vandaag (19 februari) over de laatste ontwikkelingen rondom het Raaks fase III project.

Eerst gaat de grote fietsenstalling aan het Boereplein per 11 maart verdwijnen. Her en der in de buurt (zie de tekening) komen daarvoor in de plaats tijdelijke fietsenstallingen om het gemis aan fietsenstallingen te compenseren. Die tijdelijke stallingen verdwijnen weer (na een paar jaar) als het nieuwe Raakscomplex (31 appartementen, 3 herenhuizen, twee bedrijfsruimten en een ondergrondse openbare fietsenstalling voor circa 1000 fietsen) is opgeleverd.

blauw kruis: stallingen die verdwijnen rode lijn: tijdelijke stallingen

Voorts organiseren de gemeente en de projectontwikkelaar binnenkort een informatiebijeenkomst voor ondernemers en vertegenwoordigers van bewoners (bijvoorbeeld VvE’s en wijkraden) om de laatste plannen toe te lichten.

Je kunt de plannen van Raaks III hier volgen.

Recent zijn er zo’n 200 knalgele huurfietsen (ook wel eufemistisch ‘deelfietsen’ genoemd) in het centrum geplaatst. Ook in onze wijk op meerdere plekken. Ons gemeentebestuur vindt dit een goede zaak. Dezelfde gemeente erkent al vele jaren in woord en geschrift dat er te weinig fietsparkeerplekken in het centrum beschikbaar zijn. Nu dus nog eens 200 minder fietsparkeerplekken in het centrum en ons gemeentebestuur vindt het goed.

Een wijkbewoner heeft ons laten weten melding te hebben gedaan tegen het volzetten van het fietsenrek op de Raamvest (bij AH). Hij zal ons op de hoogte houden van het proces.

Het Haarlems Dagblad van 5 juni 2018 besteedde er aandacht aan en een lezer schrijft onder het artikel dat hier ‘een commerciële partij de openbare voorzieningen gebruikt die door de inwoners zijn betaald, de bewoners klagen er over en de gemeente laat zijn eigen bewoners stikken’. Ziet u het anders?

Een andere wijkbewoner gaf de tip deze gele huurfietsen op een nette wijze te verplaatsen naar elders (ze hebben GPS, de eigenaar weet precies waar ze staan) dan wel deze fietsen als ‘weesfiets’ te melden bij Handhaving. Dan worden ze na 30 dagen weggehaald. Heeft u meer tips?