De gemeente en de projectontwikkelaar informeerden ons vandaag (19 februari) over de laatste ontwikkelingen rondom het Raaks fase III project.

Eerst gaat de grote fietsenstalling aan het Boereplein per 11 maart verdwijnen. Her en der in de buurt (zie de tekening) komen daarvoor in de plaats tijdelijke fietsenstallingen om het gemis aan fietsenstallingen te compenseren. Die tijdelijke stallingen verdwijnen weer (na een paar jaar) als het nieuwe Raakscomplex (31 appartementen, 3 herenhuizen, twee bedrijfsruimten en een ondergrondse openbare fietsenstalling voor circa 1000 fietsen) is opgeleverd.

blauw kruis: stallingen die verdwijnen rode lijn: tijdelijke stallingen

Voorts organiseren de gemeente en de projectontwikkelaar binnenkort een informatiebijeenkomst voor ondernemers en vertegenwoordigers van bewoners (bijvoorbeeld VvE’s en wijkraden) om de laatste plannen toe te lichten.

Je kunt de plannen van Raaks III hier volgen.

Recent zijn er zo’n 200 knalgele huurfietsen (ook wel eufemistisch ‘deelfietsen’ genoemd) in het centrum geplaatst. Ook in onze wijk op meerdere plekken. Ons gemeentebestuur vindt dit een goede zaak. Dezelfde gemeente erkent al vele jaren in woord en geschrift dat er te weinig fietsparkeerplekken in het centrum beschikbaar zijn. Nu dus nog eens 200 minder fietsparkeerplekken in het centrum en ons gemeentebestuur vindt het goed.

Een wijkbewoner heeft ons laten weten melding te hebben gedaan tegen het volzetten van het fietsenrek op de Raamvest (bij AH). Hij zal ons op de hoogte houden van het proces.

Het Haarlems Dagblad van 5 juni 2018 besteedde er aandacht aan en een lezer schrijft onder het artikel dat hier ‘een commerciële partij de openbare voorzieningen gebruikt die door de inwoners zijn betaald, de bewoners klagen er over en de gemeente laat zijn eigen bewoners stikken’. Ziet u het anders?

Een andere wijkbewoner gaf de tip deze gele huurfietsen op een nette wijze te verplaatsen naar elders (ze hebben GPS, de eigenaar weet precies waar ze staan) dan wel deze fietsen als ‘weesfiets’ te melden bij Handhaving. Dan worden ze na 30 dagen weggehaald. Heeft u meer tips?

Eerder dit jaar bekeurde de gemeente diverse bewoners rondom de hoek Gierstraat/Breestraat omdat zij hun afvalzakken buiten de afvalcontainer hadden geplaatst. Men had de vuilniszakken geopend en adressen gezocht.

Op die locatie staan vaak fietsen zodanig tegen de afvalcontainer aan dat de bewoners niet bij de opening van de afvalcontainer kunnen komen. Bewoners en uw wijkraad vroegen de gemeente om een effectieve oplossing. Maandag 18 december jl. is de situatie om fietsen te parkeren op die locatie herzien, mede op advies van de werkgroep Fietsparkeren. Tevens is er een parkeerverbod voor fietsen rondom de afvalcontainer van kracht.

De stratenmakers waren gisteren het invoegzand nog aan het wegvegen, of de eerste fiets stond al geparkeerd binnen het verboden gebied… We zullen zien of deze locatie de komende tijd een hotspot voor de handhavers gaat worden?