We onderzoeken of er interesse bestaat voor een nieuwe buurtfietsenstalling. Sinds de peiling open staat zijn er, vrijblijvend, ruim 120 fietsen voor deze nieuwe stalling in de wijk aangemeld. De gemeente is desgevraagd in beginsel bereid voor deze buurtstalling -bij een uitgewerkt plan- een investeringssubsidie beschikbaar te stellen. Dat vinden we goed nieuws!

Zodra de eigenaar van het pand voldoende is gevorderd, hoor je meer over de voortgang van de plannen.

In onze wijk kennen we enkele zgn. buurtfietsenstallingen. Je (elektrische) fiets kan daar, bijvoorbeeld i.v.m. ruimtegebrek thuis, gestald worden. Deze buurtstallingen zijn geheel bezet en kennen, soms lange, wachtlijsten. We onderzoeken nu of er voldoende belangstelling is in de wijk voor een nieuwe inpandige buurtfietsenstalling.
De peiling is geheel vrijblijvend (je zit nu nergens aan vast dus, net als de pandeigenaar) en de peiling voeren we uit in overleg met de eigenaar van een ruimte in de directe omgeving van het Nieuwe Kerksplein. De kosten van een abonnement zijn nu nog niet bekend.
De pandeigenaar wil weten of en hoeveel behoefte er is aan een nieuwe stalling.

Gezien de flinke interesse voor een stalling, stoppen we vooralsnog met de interessepeiling.

 

Het college heeft gisteren het Actieplan Fiets 2020-2022 vastgesteld. “Met de maatregelen in dit plan komen er de komende jaren ruim 3000 extra fiets parkeerplekken bij en worden het Haarlemse fietsnetwerk en de regionale doorfietsroutes verbeterd. Zo zet B&W in op meer dan 2.000 extra fiets parkeerplekken in de binnenstad en ruim 1.000 extra plekken bij OV-knooppunten, zoals stations en R(egio)-Net haltes. Tevens worden voorbereidingen getroffen om nog eens 2000-4000 plekken toe te voegen bij de stations.

Het college investeert in betere doorstroming en  voor de fietser. Met de ontwikkeling van de Fietsmonitor Haarlem wordt het fietsnetwerk blijvend gemonitord en kan het netwerk worden toegerust op de toekomst. Met deze maatregelen is Actieplan Fiets 2020-2022 de meest effectieve en efficiënte besteding van de beschikbare budgetten voor deze collegeperiode.”

Onze wijk komt in de voornemens in beeld als het gaat om onder meer de Botermarkt, de kelder van Hudsons Bay, het Hortusplein en de Raaks, de nieuwbouw van Raaks fase III en de fietsroute Barrevoetestraat/Keizerstraat. Ons verzoek om actiever te gaan handhaven nabij de Raaks e.o. komt ook aan de orde.

Lees hier het Actieplan Fiets.