Wijkraadsleden in het Centrum volgen de activiteiten van de gemeente rondom afvalscheiden. Ook hielden we een enquête. Afgelopen week nog werd deze besproken in de raadscommissie beheer. In onze wijk zijn begin dit jaar bakken bijgeplaatst. In de Binnenstad moet dat nog gebeuren. Met name in op de Bakenessergracht veroorzaakt dat momenteel beroering. Het aantal bezwaren tegen afvalbakken is sowieso hoog. Ondanks weinig tot geen bezwaren vanuit onze buurt is de situatie (nog) niet optimaal. Lange loopafstanden, overvolle bakken, er zijn heel weinig bakken voor groenafval (GFT) en daar wordt soms over geklaagd. Niet voor niets worden de nieuwe groenbakken een “pilot” genoemd. Ook was er een pilot met de schillenboer. Bewoners, die gebruik maken van de GFT-bakken, maakten tot 11 juni kans op een zogenaamde Greenticket. Dit is een bon voor een luxe afvalscheidingsbak. Een wijkbewoonster mocht zich een gelukkige winnaar noemen. Enkele bewoners van de Koopallepoort (Lange Annastraat) vroegen zich af of het ook anders kan.

 

Bob heeft Bokashi-bakken

Bob Crezee verbouwt op zijn kleine plaatsje verse tuinkruiden, zoals salie en dille. Maar ook spitskool, boekweit, sperciebonen en klaproos zijn er te vinden. Wel 20 soorten. Het minituintje wordt gevoed met mest uit één van de twee de Bokashi-bakken. Dat zijn kleine bakken van ca. 40 cm hoog. Ze staan bij Bob in de bijkeuken. Bokashi is een betrekkelijk nieuwe en onbekende manier van groenafval verwerken Een Bokashi-bak wordt gevuld met GFT en enkele maanden luchtdicht (Anaeroob) gesloten, terwijl ondertussen de tweede gevuld wordt. In de gesloten bak (je ruikt niets) fermenteert het GFT-afval in enkele weken tot humus. De humus wordt gebruikt voor het tuintje. Om het fermenteren te versnellen worden er gefermenteerde zemelen uit een zakje over gestrooid. Die zemelen heten Bokashi; daar zijn de bakken dus naar vernoemd. Als Bob toch wat groen over heeft gaat dat naar de GFT-bak. De GFT-bak is ca. 220 m. ver lopen. Maar dat komt niet veel voor. Klik hier voor meer informatie over Bokashi.

 

Jan en Rika hebben wormenhotels

Het stadstuintje van Jan Geerts en Rika Dantuma is grotendeels gemaakt van gerecycled materialen. Het tuintje heeft prijzen gewonnen en wordt vrijwel dagelijks door passanten op de foto gezet. Maar een experiment met compost werd gestopt; te lastig in een stadstuintje. Dus was er altijd aanvoer van potgrond voor in de potten en afvoer van tuingrond en GFT naar de restafvalbak. Praktisch gesproken zat er weinig anders op. Maar met dat gewicht en die hoeveelheid GFT honderden meters lopen naar de nieuwe GFT-bakken vonden Jan en Rika geen doen. Een verzoek om extra GFT-bakken werd evenmin gehonoreerd. Naar aanleiding van kwamen er twee wormenhotels; een klein en eenvoudig systeem met gestapelde bakken. Ze nemen weinig ruimte in een hoekje (de zwarte dingen op de foto). De kolonie wormen verwerken dagelijks zo’n 2 kg GFT uit de keuken en de tuin. Het weinige dat overblijft (vooral vocht) gaat de tuin en de potten in. Dit scheelt op jaarbasis honderden kilo’s afval. Er zijn ook wormenbakken om in huis te plaatsen. Dat kan uitstekend. Google op wormenhotels of kijk hier: www.wormenhotel.nl

Bokashibakken en wormenhotels zijn op internet te koop. Meer Ideeën of vragen over stadstuinieren? Mail ons! Bij voldoende belangstelling uit de wijk kunnen we kijken of we gezamenlijke wormenhotels kunnen oprichten. In Amsterdam is dat een groot succes.

 

Theekoepelconcert in Eindenhout op 13 juni

De vrienden van de  Haarlemmerhout houden op zondag 13 juni 2021, om 15.30 uur een concert bij de theekoepel in  “Eindenhout”. Dat kan nu weer en, zoals het naar uitziet, belooft  het een prachtige en zonnige dag te worden. De uitvoering betreft werken van o.a.: Spohr, Dvorak, Mozart en Jongen. Uitgevoerd op viool door Jae-Won Lee, Frederik Boits en Helena Druwé. Handig om mee te nemen: een klapstoeltje of kleed. De theekoepel bevindt zich aan de wagenweg achter het huis met de beelden. Vrijwillige bijdrage gevraagd na afloop van concert. Mede vanwege de RIVM regels is AANMELDEN VERPLICHT tel. 06-57 456 345 

 

Kort wijknieuws

 • De wijkraad vergadert 14 juni a.s. Onderwerpen? Deelnemen? Stuur ons een bericht. info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
 • De gemeente denkt aan een pilot voor zgn. “vrije openingstijden” voor de Horeca. De wijkraad volgt dat kritisch.
 • Een reservering van € 300.000,- om het Wilsonplein verder te vergroenen wil de gemeente schrappen. De wijkraad hoorde geen geluiden dat het plein aangepast moest worden en had dat eerder de gemeente laten weten.
 • De onderhandelingen over de fietsenstalling onder het V&D-gebouw lopen voorspoedig. Voor de rest komen er trouwens (bijna volledig) woningen. De inrichting van de stalling kost de gemeente niet al te veel geld en dat geeft elders in de stad mogelijkheden voor andere fietsparkeergarages.
 • Van de rare brief over buurstallingen die huis-aan-huis is bezorgd hebben, zowel de fietsersbond als de gemeente, die de brief genoemd worden zich gedistantieerd. Er komen (ook uit andere steden waar dezelfde brief is verspreid) dat er gegevens verzameld worden over namen, adressen en de fietsen die in bezit zijn. Terughoudendheid wordt geadviseerd.
 • De vergroting van de horeca-terrassen zal blijven zolang landelijk de anderhalve meter-regels van kracht zijn. In de praktijk dus waarschijnlijk tot het einde van het seizoen. Hier en daar is het flink uit de hand gelopen. Er mag veel zolang het maar niets permanent is en alle schotjes, tafels etc. ’s avonds worden weggehaald.
 • We wachten nog op een kaartje met de nieuwe telcamera’s, die de WiFI-trackers vervangen.
 • Er komt met oud- en nieuw geen centraal vuurwerk in Haarlem. Mogelijk worden meerdere locaties aangewezen waar vuurwerk mag en geldt een verbod voor de rest van de stad.
 • De gemeente praat momenteel ook met allerlei partijen, waaronder de wijkraad, over de herinrichting van de Barrevoetestraat en Keizerstraat in 2022.
 • De wijzigingen met de bordjes hebben veel wijkbewoners waarschijnlijk reeds opgemerkt.
 • Raaks III komt momenteel letterlijk en figuurlijk uit de steigers.

Eenrichtingverkeer in de Nieuwe Raamstraat

Komende week wordt begonnen met de eerste stap om de wijk autoluwer te maken. Een flink aantal bordjes worden verzet in deze eerste stap. Met name vrachtverkeer langer dan 7 m. wordt geweerd.
Per 24 mei zijn de volgende maatregelen van kracht:
• Verboden voor vrachtwagens en bestelbusjes langer dan 7 meter in de Zuiderstraat, vanaf de Gedempte Oude Gracht. Ook in de Sophiastraat, Drapenierstraat en Doelstraat is groot verkeer verboden.
• Omdraaiing van de rijrichting in de Korte Wolstraat, de Nieuwe Raamstraat en het Noordelijk deel van de Gedempte Voldersgracht. Op deze manier gaan de rijrichtingen van deze straten richting de Gedempte Raamgracht.
• Twee extra laad- en losplekken komen op de Gedempte Voldersgracht en het Nieuwe Kerksplein. Hierdoor ontstaat ruimte, waardoor leveranciers minder vaak op de rijbaan hoeven te laden en lossen.
• Bij alle laad- en losplekken in de Vijfhoek worden venstertijden toegevoegd. Buiten de venstertijden mogen deze plekken als parkeerplaats gebruikt worden. De maatregelen gaan in op 24 mei 2021.

De gemeente wil vaststellen of dit het gewenste resultaat oplevert en eventuele aanpassingen meenemen in de volgende fase. Want in 2022 worden 12 straten/straatjes voetgangersgebied en krijgen de Barrevoetestraat en de Keizerstraat een fietsvriendelijke inrichting.

Zie ook het bericht van de gemeente en ons bericht over twaalf straatjes autoluw.

Nieuwe Kerksplein groen?

In onze digitale jaargadering is een vraag gesteld over vergroening van het Nieuwe Kerksplein. Het is jammer dat het nu een “scooter/fietsenstalling” is geworden. De gebiedsverbinder van gemeente, Mw. I. Hamer, heeft n.a.v. deze vraag een reactie gegeven en wil bij de komende begroting kijken of er middelen vrij te spelen zijn om te kijken wat wel mogelijk is. Haar reactie:
“Het is inderdaad zo dat een groep bewoners een groen ontwerp voor het plein heeft gemaakt. Dit plan is niet tot uitvoering gekomen, omdat het niet was in te passen in de criteria, die de gemeente hanteert voor het Nieuwe Kerksplein, voor wat betreft erfgoed en ruimtelijke kwaliteit. Het monumentale plein behoeft bescherming. Hier is vaak en intensief over gesproken, ook verschillende malen met wethouders, omdat de meningen uiteen liepen over wat behouden diende te worden en wat kon veranderen.
Daarnaast was en is een herinrichting van het plein niet opgenomen in de financiële planning, omdat het plein ten opzichte van andere openbare ruimte op dit moment nog geen prioriteit heeft. Er is een beperkt budget voor onderhoud en herinrichting van de openbare ruimte en hier moeten we scherpe keuzes maken. Verkeersveiligheid en technische noodzaak tot uitvoering van groot onderhoud gaat voor. Dit is niet aan de orde bij het plein.

Fysieke mogelijkheden voor een kleinere vergroening zijn in principe wel aanwezig in de bomenrij. De boomspiegels (het vak waarin de boom staat) kunnen voor een deel aaneengeregen worden. Zo kan er wat open grond in plaats van stenen komen. De groeimogelijkheden voor planten onder de grote schaduwrijke boomkruinen en tussen de boomwortels zijn wel echt beperkt. Helaas is ook voor deze ingreep bij de gemeente op dit moment geen budget aanwezig.
Wethouder Rog wil graag groeninitiatieven faciliteren. Geld is nu echter een beperkende factor. Bij de komende begroting kunnen we hopelijk kijken naar wat wel mogelijk is om middelen vrij te spelen.

 

Hotel “Pitstop” aan de Wilhelminastraat dicht

Zorghotel “Pitstop” aan de Wilhelminastraat wordt gesloten. Jarenlang werd in “Pitstop” door zorgverlener “Roads” hier intensieve zorg en begeleiding aan gasten/cliënten aangeboden.  “Pitstop” bood een warme huiselijke plek aan 12 gasten en werd gerund door ervaringsdeskundigen.  “Roads” biedt mensen perspectief op sociale participatie en arbeidsre-integratie. In “Pitstop” verbleven nog drie vaste gasten. Ook was er dagbesteding. De sluiting was al voorgenomen. Helaas lekt nu ook het riool in de keuken en ziet “Roads” zich genoodzaakt “Pitstop” acuut te sluiten. De dagopvang maakt een doorstart in buurtcentrum “De Schakel” aan de Verspronckweg, o.a. in de vorm van een buurtrestaurant. Voor de vaste gasten heeft “”Roads” i.s.m. de gemeente gelukkig ook een alternatief gevonden.

 

Kort nieuws

 • De bibliotheek aan het Doelenplein is sinds deze week weer open.
 • Haarlem wil ook in 2045 een aantrekkelijke stad zijn om in te wonen, te werken en te bezoeken, maar hoe bereiken we dat met elkaar? De gemeente heeft in dit verband een omgevingsvisie vrijgegeven voor inspraak. Samen met o.a. het mobiliteitsbeleid zijn dit kaders, die ook van belang zijn voor de toekomst van onze wijk. Lees verder.
 • U kunt nog enkele dagen (tot 25 mei) reageren op de toeristische koers van de gemeente. De wijkraad is betrokken geweest bij de opstelling ervan. O.a. is een “hotelstop” vastgelegd. Concreet kan, in onze wijk, alleen nog het Hotel aan de Prins Hendrikstraat nog worden gerealiseerd.
 • De wijkraad was afgelopen weken vertegenwoordigd in overleggen over afvalscheiden, overlast/handhaving en mobiliteit.
 • Notulen van de Wijkraadsvergadering van 12 april 2021
 • Volgende wijkraadsvergadering 14 juni 2022. Mail naar ‘info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl‘ voor vragen, opmerkingen, etc..

Platform Bus-kruit, en de wijkraden Binnenstad en Vijfhoek, Raaks en Doelen hebben het College van B&W verzocht tot instelling van een 30km-zone en herinrichting van de Gedempte Oude Gracht.

Door vermindering van het aantal bussen, het tegengaan van doorgaand autoverkeer, versmalling van het wegvak, laten vervallen van de buskommen, duidelijker en grotere oversteekplaatsen en meer groen, ontstaat er een groter en aantrekkelijker voetgangersgebied. Hiermee wordt tevens de aansluiting tussen het noordelijk en zuidelijk deel van de binnenstad en het kernwinkelgebied sterk verbeterd.

Voorts willen het Platform en de wijkraden dat 30km ook wordt ingevoerd op alle gebiedsontsluitingswegen in het centraal stedelijk gebied (zoals Rustenburgerlaan, Houtplein/Tempelierstraat, Wagenweg, Wilhelminastraat, Kinderhuisvest, Parklaan e.d.).

Zie ook:

Gedempte Oude Gracht Pamflet/Flyer

Brief aan het College over 30km op de Gedempte Oude Gracht

www.bus-kruithaarlem.nl