Tijdens het laatstgehouden kwartaaloverleg spraken wij onder meer over de voorgenomen verhuizing van coffeeshop ‘the Lounge’.
Dat blijkt al een tijdje een complex proces te zijn, zowel voor de eigenaar van de coffeeshop als ook voor de gemeente. De gemeente ondersteunt dit zoek proces door, met behulp van een makelaar, mee te zoeken naar een andere, meer geschikte lokatie.

Mogelijk wil je ook meehelpen met het zoeken naar een andere lokatie?

De eigenaar heeft voor die nieuwe lokatie het volgende profiel: een pand in het centrum van tenminste 250m2 oppervlak aan een doorgaande route met parkeergelegenheid en dat pand dient in het bestemmingsplan een horecabestemming te hebben.

Je kunt je suggesties (waarvoor dank!) aan ons doorgeven.

(deze hulpvraag is afgestemd met de eigenaar van 'the Lounge')

Het college van B&W heeft dinsdag 15 oktober jl. besloten de raad binnenkort voor te stellen een drugsverbod in de stad op te nemen in de APV (algemene plaatselijke verordening).
Als de raad hier mee akkoord gaat, kan de burgemeester later bepaalde plaatsen in de stad aanwijzen waar dat drugsverbod daadwerkelijk van kracht zal zijn. In die fase is handhaving op dat drugsverbod van toepassing.

Lees hier het B&W besluit. We houden je op de hoogte van de voortgang dit bestuurlijk proces.

Van de gemeente ontvingen we vandaag het volgende bericht, per brief gericht aan de bewoners van de Mauritsstraat.

“De gemeente wil in december graag 8 bomen in uw straat planten. Met deze brief nodigen we u graag uit voor een bewonersbijeenkomst om tot een wenselijke bomenselectie te komen.

Locatie en boomsoort
We hebben voor de binnenstad onderzocht wat kansrijke locaties zijn voor extra bomen. We spreken dit plan, en in het bijzonder de Mauritsstraat, graag met u door. De locaties liggen in principe vast.
We moeten namelijk rekening houden met kabels en leidingen in de grond, met mogelijke archeologische vondsten en met de bodemkwaliteit. Wel kijken we graag samen met u en uw buren of een boom nog iets naar links of naar rechts kan. Het plan gaat niet ten koste van de bestaande parkeerplaatsen.
We presenteren graag de boomsoorten die passen in uw straat. We leggen uit waarom deze soorten geschikt zijn. Van u willen wij graag weten bij welke van deze soorten uw voorkeur ligt. Daarbij kunt u
ook uw voorkeur aangeven voor een variatie van bomen of één soort voor de hele straat.”

Je kunt de brief hier lezen.