Beat Plastic Waste

Op het Doelenplein, bij de bibliotheek, staat deze weken een kasteel van plastic afval. De bibliotheek vraagt hiermee aandacht voor vervuiling door plastic. In de bibliotheek is meer hierover te vinden. Ze heeft, met andere bibliotheken, ook een speciale site: www.beatplasticwaste.com

Het kasteel is van de stichting Juttersgeluk. Het afval is overwegend afkomstig van het strand van Zandvoort en Bloemendaal. Meer weten over deze stichting: www.juttersgeluk.nl 

Wijkdiner wordt Nieuwjaarsdiner …. tenminste, dat hopen we

Twee weken terug schreven we dat het wijkdiner in de Nieuwe Kerk na een jaar ‘coronapauze’ op 22 november door zou gaan. Helaas ligt Corona opnieuw dwars. We blijven optimistisch hopen dat het diner als “Nieuwsjaardiner” in januari kan doorgaan. Wie aangemeld was en ook een plaats had (wachtlijst!), is inmiddels geïnformeerd. We laten weten via onze kanalen of en wanneer het diner doorgaat en of er (alsnog) plaatsen beschikbaar komen.

Plantenbakken in de Grote Houtstraat

De gemeente wil, nog voor het einde van het jaar, acht plantenbakken met zitjes van hout plaatsen in de Grote Houtstraat, tussen de Nieuwstraat en het Proveniersplein. De bakken worden gevuld met sfeerbepalende planten en kleine  boompjes. Het moet er in ieder seizoen aantrekkelijk uitzien. Een snelle actie, die dit stukje Grote Houtstraat ongetwijfeld een beetje mooier maakt. De foto’s geven een idee van de materialen. Wij vinden het heel mooi. Complimenten, vragen of anders kunnen worden verstuurd naar Mw. I.P. Hamer: iphamer@haarlem

Fietsroute ‘BobarKei’ en groenslingers

De planvorming over de herinrichting van de Barrevoetestraat en Keizerstraat gaat het laatste stadium in. We berichten eerder dat het een groene fietsstraat met groen in bakken en tegen de gevels. Ook groenslingers over de straat heen, van gevel naar gevel, waren gedacht. Op de foto zijn die denkbeeldige groenslingers ingetekend op ca. 4 meter, de maximale hoogte van een forse vrachtauto.

Hoger dan getekend zouden ze moeten komen voor hoge auto’s. Wonderlijk, want de feestverlichting hangt ook ongeveer op 4 meter. Ook een brandweerauto houdt zich aan die 4 meter. Nog hogere auto’s zijn vast niet gewenst in een fietsstraat. Volgens de gemeente was er ook weinig animo voor de groenslingers. De adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (ARK) adviseerde daarom van de groenslingers af te zien.

De wijkraad vroeg zich af hoe het zat met die animo en heeft inmiddels van nagenoeg de hele Keizerstraat (iedereen die we konden bereiken) namen van ondernemers en bewoners verzameld die enthousiast zijn over die groenslingers. En van de Barrevoetestraat ook een aantal, voor zover we die konden bereiken. We hebben dit heden onder de aandacht van de gemeente gebracht. We zijn benieuwd naar de reactie en ook nog nieuwsgierig naar ondernemers en bewoners uit de Barrevoetestraat, die enthousiast zijn over de groenslingers.

Het ontwerp vindt u hier (punt 6)

Kort nieuws

 • Volgende wijkraadsvergadering: naamdag 13 december, 19 uur. U bent altijd welkom. U kunt ons ook mailen. De notulen van de vergadering van 11 oktober vindt U hier.
 • Haarlem is op 23 november jarig! Het is dinsdag 776 jaar geleden dat Haarlem stadsrechten kreeg. De burgers van de stad werden in die tijd ook wel ‘poorters’ genoemd. Wat betekende het stadsrecht voor hen? Lees meer ›
 • De Oude Zijlvest is vergaand gereed. Ook bomen zijn reeds gepland.
 • We zagen bordjes naar de fietsenstalling “Broereplein”. Waarschijnlijk wordt bedoeld de nieuwe stalling in Raaks III die nog niet open is. De bordjes staan er alvast.
 • Zonnepanelen op een monument of beeldbepalend dak? Dan hebben we goed nieuws; de gemeente verruimt het beleid. Klik hier voor meer informatie. Reageren kan nog tot 8 december.
 • De gemeente wil 151 oude bomen kappen, omdat ze niet meer te redden zijn. De bomenridders willen graag een second opinion. Ze vragen een petitie te tekenen voor deze second opinion. Klik voor deze petitie hier
 • “Brood van de Engelen”; Panis Angelicus is een hommage aan Antonius van Padua en zijn Haarlemse schare aan verdeel- engelen. Een sprankelende ‘liturgie’ van beeldend theater uitgevoerd door de Moving Academy for Performing Arts (MAPA) in de Groenmarktkerk. Donderdag 2 december 19:30 uur en vrijdag 3 december 20:00 uur. Meer informatie en reserveren: www.mapa.nl.

Al langere tijd staan er veel motoren, scooters en brommers op het Nieuwe Kerksplein geparkeerd. Vaak tegen de noordzijde van de kerk, in de luwte van de wind. Het geeft een rommelig beeld van het plein en doet afbreuk aan de monumentale uitstraling van de kerk. Een aantal bewoners vindt de geparkeerde motoren, scooters en brommers op het Nieuwe Kerksplein een lelijk gezicht. Samen met de wijkraad hebben de bewoners contact opgenomen met de gemeente over deze overlast. De wijkraad  en bewoners stelden voor om een parkeervak te maken aan de rand van het plein, waar de minste wind waait. De gemeente vond dit ook een goed idee om uit te proberen.

Parkeervak voor drie maanden

Sinds deze week is met witte belijning van tijdelijke verf een parkeervak voor motoren aangebracht. We verzoeken de eigenaren van de motoren, scooters en brommers daar vanaf nu hun voertuig te stallen.

Reageren en evalueren

Na drie maanden gaat de gemeente beoordelen of het parkeervak een verbetering is. Uiteraard op basis van ervaringen. Reageren kan tot 1 januari 2022 aan mevrouw I.P. Hamer via het emailadres iphamer@haarlem.nl.

Wijkraadsleden in het Centrum volgen de activiteiten van de gemeente rondom afvalscheiden. Ook hielden we een enquête. Afgelopen week nog werd deze besproken in de raadscommissie beheer. In onze wijk zijn begin dit jaar bakken bijgeplaatst. In de Binnenstad moet dat nog gebeuren. Met name in op de Bakenessergracht veroorzaakt dat momenteel beroering. Het aantal bezwaren tegen afvalbakken is sowieso hoog. Ondanks weinig tot geen bezwaren vanuit onze buurt is de situatie (nog) niet optimaal. Lange loopafstanden, overvolle bakken, er zijn heel weinig bakken voor groenafval (GFT) en daar wordt soms over geklaagd. Niet voor niets worden de nieuwe groenbakken een “pilot” genoemd. Ook was er een pilot met de schillenboer. Bewoners, die gebruik maken van de GFT-bakken, maakten tot 11 juni kans op een zogenaamde Greenticket. Dit is een bon voor een luxe afvalscheidingsbak. Een wijkbewoonster mocht zich een gelukkige winnaar noemen. Enkele bewoners van de Koopallepoort (Lange Annastraat) vroegen zich af of het ook anders kan.

 

Bob heeft Bokashi-bakken

Bob Crezee verbouwt op zijn kleine plaatsje verse tuinkruiden, zoals salie en dille. Maar ook spitskool, boekweit, sperciebonen en klaproos zijn er te vinden. Wel 20 soorten. Het minituintje wordt gevoed met mest uit één van de twee de Bokashi-bakken. Dat zijn kleine bakken van ca. 40 cm hoog. Ze staan bij Bob in de bijkeuken. Bokashi is een betrekkelijk nieuwe en onbekende manier van groenafval verwerken Een Bokashi-bak wordt gevuld met GFT en enkele maanden luchtdicht (Anaeroob) gesloten, terwijl ondertussen de tweede gevuld wordt. In de gesloten bak (je ruikt niets) fermenteert het GFT-afval in enkele weken tot humus. De humus wordt gebruikt voor het tuintje. Om het fermenteren te versnellen worden er gefermenteerde zemelen uit een zakje over gestrooid. Die zemelen heten Bokashi; daar zijn de bakken dus naar vernoemd. Als Bob toch wat groen over heeft gaat dat naar de GFT-bak. De GFT-bak is ca. 220 m. ver lopen. Maar dat komt niet veel voor. Klik hier voor meer informatie over Bokashi.

 

Jan en Rika hebben wormenhotels

Het stadstuintje van Jan Geerts en Rika Dantuma is grotendeels gemaakt van gerecycled materialen. Het tuintje heeft prijzen gewonnen en wordt vrijwel dagelijks door passanten op de foto gezet. Maar een experiment met compost werd gestopt; te lastig in een stadstuintje. Dus was er altijd aanvoer van potgrond voor in de potten en afvoer van tuingrond en GFT naar de restafvalbak. Praktisch gesproken zat er weinig anders op. Maar met dat gewicht en die hoeveelheid GFT honderden meters lopen naar de nieuwe GFT-bakken vonden Jan en Rika geen doen. Een verzoek om extra GFT-bakken werd evenmin gehonoreerd. Naar aanleiding van kwamen er twee wormenhotels; een klein en eenvoudig systeem met gestapelde bakken. Ze nemen weinig ruimte in een hoekje (de zwarte dingen op de foto). De kolonie wormen verwerken dagelijks zo’n 2 kg GFT uit de keuken en de tuin. Het weinige dat overblijft (vooral vocht) gaat de tuin en de potten in. Dit scheelt op jaarbasis honderden kilo’s afval. Er zijn ook wormenbakken om in huis te plaatsen. Dat kan uitstekend. Google op wormenhotels of kijk hier: www.wormenhotel.nl

Bokashibakken en wormenhotels zijn op internet te koop. Meer Ideeën of vragen over stadstuinieren? Mail ons! Bij voldoende belangstelling uit de wijk kunnen we kijken of we gezamenlijke wormenhotels kunnen oprichten. In Amsterdam is dat een groot succes.

 

Theekoepelconcert in Eindenhout op 13 juni

De vrienden van de  Haarlemmerhout houden op zondag 13 juni 2021, om 15.30 uur een concert bij de theekoepel in  “Eindenhout”. Dat kan nu weer en, zoals het naar uitziet, belooft  het een prachtige en zonnige dag te worden. De uitvoering betreft werken van o.a.: Spohr, Dvorak, Mozart en Jongen. Uitgevoerd op viool door Jae-Won Lee, Frederik Boits en Helena Druwé. Handig om mee te nemen: een klapstoeltje of kleed. De theekoepel bevindt zich aan de wagenweg achter het huis met de beelden. Vrijwillige bijdrage gevraagd na afloop van concert. Mede vanwege de RIVM regels is AANMELDEN VERPLICHT tel. 06-57 456 345 

 

Kort wijknieuws

 • De wijkraad vergadert 14 juni a.s. Onderwerpen? Deelnemen? Stuur ons een bericht. info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
 • De gemeente denkt aan een pilot voor zgn. “vrije openingstijden” voor de Horeca. De wijkraad volgt dat kritisch.
 • Een reservering van € 300.000,- om het Wilsonplein verder te vergroenen wil de gemeente schrappen. De wijkraad hoorde geen geluiden dat het plein aangepast moest worden en had dat eerder de gemeente laten weten.
 • De onderhandelingen over de fietsenstalling onder het V&D-gebouw lopen voorspoedig. Voor de rest komen er trouwens (bijna volledig) woningen. De inrichting van de stalling kost de gemeente niet al te veel geld en dat geeft elders in de stad mogelijkheden voor andere fietsparkeergarages.
 • Van de rare brief over buurstallingen die huis-aan-huis is bezorgd hebben, zowel de fietsersbond als de gemeente, die de brief genoemd worden zich gedistantieerd. Er komen (ook uit andere steden waar dezelfde brief is verspreid) dat er gegevens verzameld worden over namen, adressen en de fietsen die in bezit zijn. Terughoudendheid wordt geadviseerd.
 • De vergroting van de horeca-terrassen zal blijven zolang landelijk de anderhalve meter-regels van kracht zijn. In de praktijk dus waarschijnlijk tot het einde van het seizoen. Hier en daar is het flink uit de hand gelopen. Er mag veel zolang het maar niets permanent is en alle schotjes, tafels etc. ’s avonds worden weggehaald.
 • We wachten nog op een kaartje met de nieuwe telcamera’s, die de WiFI-trackers vervangen.
 • Er komt met oud- en nieuw geen centraal vuurwerk in Haarlem. Mogelijk worden meerdere locaties aangewezen waar vuurwerk mag en geldt een verbod voor de rest van de stad.
 • De gemeente praat momenteel ook met allerlei partijen, waaronder de wijkraad, over de herinrichting van de Barrevoetestraat en Keizerstraat in 2022.
 • De wijzigingen met de bordjes hebben veel wijkbewoners waarschijnlijk reeds opgemerkt.
 • Raaks III komt momenteel letterlijk en figuurlijk uit de steigers.

Eenrichtingverkeer in de Nieuwe Raamstraat