Deze week bracht NH nieuws verslag uit over de ontwikkelingen rond plan B. Ons wijkraadlid Jan Geerts kwam onder meer aan het woord. Ook gaf de wethouder degevraagd een reactie.

De zienswijze van de wethouder bracht wijkbewoner Bruno Braakhuis tot de volgende reactie.

Vijfhoek in nood

Ik ben geboren en getogen in Haarlem. Een echte mug. Na 20 jaar Kleverpark heb ik sinds acht jaar een woning in de Vijfhoek. De Haarlemse Jordaan denk ik wel eens. Veel creatieven, sociale omgang en een actief buitenleven. Een woonwijk met kinderen, grenzend aan het centrum. Maar ook een wijk met veel (rijks- en gemeente-) monumenten en een middeleeuws stratenplan, gekenmerkt door smalle straatjes. Een wijk waar in de zestiende eeuw veel Vlaamse textielwerkers neerstreken, op de vlucht voor de Spanjaard. Een monumentale wijk die we als Haarlemmers moeten koesteren.

Dat laatste is de wijk niet gegeven. De druk op de wijk is enorm toegenomen en verlaagt niet alleen de leefbaarheid, maar brengt de wijk zelfs schade toe. Met de komst van navigatiesystemen worden vrachtwagens door de smalle straatjes gekoerst, waar ze met regelmaat vast komen te zitten, omdat ze bochten niet kunnen maken. En om los te komen worden vrijwel dagelijks paaltjes omvergeduwd en worden zelfs panden beschadigd. Eigenlijk is alles langer dan 6 meter volstrekt onhandig in deze wijk. Maar ook de parkeerdruk is enorm toegenomen en wordt er veel dubbel geparkeerd, zoals door bezoekers van de coffeeshop in de Doelstraat, die – en passant – niet zelden hun autoraampje opendraaien om hun afval op straat te lozen. Over de stikstofuitstoot en luchtverontreiniging moeten we maar niet te lang nadenken.

Voor de wijkbewoners en de wijkraad is dit aanleiding om een burgerinitiatief te starten, welke ikzelf ook ondertekend heb. Want ik koester mijn stad en mijn wijk. Een initiatief dat vrachtwagens en parkeerders van buiten de wijk wil weren om de leefbaarheid te verbeteren, de milieubelasting te doen afnemen en vooral de wijk te beschermen tegen schade. Inmiddels voldoet dit burgerinitiatief aan de wettelijke vereisten en staat deze geagendeerd bij B&W en de gemeenteraad. Met GroenLinks sterk vertegenwoordigd in beide hebben we dan ook hoop op een goede afloop.

Maar de eerste reactie van wethouder Berkhout (GroenLinks) verraadt het tegendeel. Naar zijn zeggen is de parkeergarage de Raaks vol en daarom kunnen de parkeerplaatsen niet gemist worden. Opmerkelijk, want parkeergarage Houtplein heeft – ook op drukke dagen – volop plaats over. Ik weet dat, want mijn vrouw heeft een parkeervergunning voor die garage. Dus dat argument houdt geen stand en al helemaal niet als we juist auto’s in het centrum willen weren. Dan is afname van parkeerplekken juist een middel. Belangrijker lijkt de lobby van ondernemers en heeft het er alle schijn van dat de wethouder daar de oren naar laat hangen, tegen de eigen idealen in. Want ook al is er nooit onderzoek naar gedaan, de angst voor afnemende omzet regeert. Het zou wethouder Berkhout sieren als hij eens gaat praten met zijn Utrechtse ambts- en partijgenoot van Hooijdonk. Die laat de eigen idealen prevaleren boven de druk van lobby. Respect.

GroenLinks heeft in Haarlem veel stemmen gewonnen dankzij die idealen en weerstand tegen economische motieven die het milieu en het klimaat de nek omdraaien. Daar spreekt de wijkraad, spreken de bewoners en spreek ik de wethouder op aan. Bescherm deze monumentale wijk en stem in met het plan om recht te doen aan de mensen die voor u hebben gestemd.

Bruno Braakhuis”

Hoe kijk jij er tegen aan?

Vandaag ontvingen we bericht van de griffie dat het presidium van de raad ons plan B heeft getoetst. Ons plan voldoet aan alle voorwaarden van de betreffende verordening op het Burgerinitiatief. Plan B is nu officieel een burgerinitiatief! Dat is een belangrijke stap.

Dit betekent nu globaal het volgende. De griffie heeft ons plan B doorgestuurd naar B&W met het verzoek binnen vier weken op ons bewonerplan te reageren. Ons plan B staat op 10 december als een t.k.n. agendapunt op de agenda van de raadscommissie Beheer. Het plan wordt dan niet besproken.

Als B&W heeft gereageerd, komt plan B wel aan de orde in diezelfde raadscommissie met de reactie van B&W. Er wordt dan een advies besproken t.b.v. de gemeenteraad.

Later gaat namelijk ook de gemeenteraad zich buigen over ons plan B én de reactie van B&W. We horen de komende periode van de griffie hoe het proces er precies (inclusief data) uit gaat zien. Een belangrijke stap is nu ook formeel gezet.

Je kunt plan B nog steeds steunen. Dat doe je hier. Steun geven mag iedere Haarlemmer (16+) 1x. Hier lees je meer over plan B. De teller staat nu op 493 ondersteuners. Even samen nog een zetje geven zodat we die 500 handtekeningen ook halen?

Op 23 november 1245 kreeg Haarlem stadsrechten van graaf Willem II. Het is dit jaar dus 775 jaar geleden dat Haarlem zich een stad mocht noemen. Dit wordt gevierd met een aantal activiteiten (coronaproof) in de stad. Een overzicht van alle activiteiten en initiatieven in de stad is te vinden is hier te vinden.

Om 19 uur op 23 november zal burgemeester Wienen een toost uitbrengen en je kunt dus, samen met de burgemeester, het glas heffen vanuit huis via een livestream.

Voorafgaand is er een toespraak van de burgemeester en zal de kinderburgemeester winnaars van jeugdlintjes bekendmaken. Haarlem wordt tijdens het heffen van het glas muzikaal toegezonden.

Programma Haarlem Toost
Toespraak burgemeester Wienen
Toespraak kinderburgemeester
Gezichten van Haarlem in beeld
Muzikaal eerbetoon aan de stad door Roel van Velzen
Onthulling lichtkunstwerk toren van de Grote of St.-Bavokerk
Gezamenlijke toost met alle Haarlemmers

Natuurlijk hangen we morgen ook allemaal de (Haarlem) vlag uit?