De gemeente wil vaart maken met de zogenoemde “Energie Transitie”. Een aantal wijken moet in 2030 van het gas af zijn, Haarlem als stad in 2040.

Per wijk moet er een plan komen. Het Haarlemse centrum is een grote uitdaging. Oudere huizen gebruiken relatief veel energie en laten zich moeilijker isoleren dan nieuwere. Dubbelglas in oude ramen is kostbaar. De aanleg van bijvoorbeeld een warmtenetwerk is complex.

De gemeente stelt dat, zoals het er nu naar uit ziet, dat het centrum deels afhankelijk blijft van (bio-) brandstof. Maar (bio-) brandstof wordt naar verwachting duur.

De gemeente heeft een routekaart opgesteld hoe ze denkt dat Haarlem van het gas af komt.

Er zijn echter nog veel vragen.

Bijvoorbeeld;  welke energiebronnen heeft Haarlem zelf? Zonnepanelen, een paar (stilstaande) windmolens. Geen gas in ieder geval. Computercentra leveren warmte maar veel te weinig voor de hele stad.

Bovendien doen deze centra er alles aan om hun energieverbruik terug te brengen. Verantwoord hout stoken i.p.v. gas kan slechts op beperkte schaal.

Voor Haarlem is Geothermie, warmte uit de grond, mogelijk een optie. Maar het is nu nog onduidelijk wat de opbrengst voor Haarlem zal zijn.

plattegrond riothermie

Een recent onderzoek heeft uitgewezen dat veel energie (tot 30% ) verdwijnt in het riool (“Riothermie”). Onder de Wilhelminastraat, Kinderhuissingel, Parklaan loopt een rioolpersleiding die zeer veel energie/warmte bevat. Minstens 1500 Haarlemse huizen kunnen worden verwarmd met warmte uit het riool. Het eruit halen gebeurt met een warmtepomp. Vergelijkbaar met de pomp van koelkast; binnen koud, erachter warm. Maar dan in het groot toegepast.

Ook het Spaarnewater is een mogelijke bron van energie. Energiebronnen, min of meer, voor onze deur. En van wie is de energie, in de grond, in het riool en in het Spaarne? Wie mag dat eruit halen en tegen welke prijs?

 

De winkels in het centrum zijn, blijkt uit onderzoek, misschien wel de grootste  energieverslinders.

Sommige winkels geven reeds goede voorbeeld met verduurzaming. Maar anderen volgen dat voorbeeld nog niet.

rioolpijpen met warmtewisselaar

Maar begint verduurzaming ook niet bij onszelf?

Hoe kunnen we onze panden verduurzamen? Beter isoleren, zonnecollectoren, kan ik een warmtepomp aansluiten of warmte in de grond opslaan? Wat kan en mag er allemaal in ons beschermde stadsgezicht? En kunnen we deze maatregelen collectief organiseren? Huis-aan-huis-advies, collectief inkopen, een energiemarkt organiseren, ….. .

Op centrum-niveau is kortgeleden een bewonerswerkgroep gestart die zich met deze vragen bezig houdt.

Interesse om met ons mee te doen? Geef je naam aan ons door.

Van de gemeente ontvingen we bericht over de plaatsing van een nieuwe e-laadpaal in onze wijk. Deze keer komt deze e-laadpaal op het Nieuwe Kerksplein t/o nummer 16 te staan.

De direct omwonenden ontvangen van de gemeente binnenkort deze brief.

e-laadpaal Nieuwe Kerksplein to 16

We schreven hier eerder over de inhaalslag die de gemeente op het gebied van het plaatsen van e-laadpalen aan het maken is.

B&W heeft afgelopen dinsdag 18 juni tot een “Reparatieplan voor bestemmingsplannen” besloten.

Het belangrijkste doel (er zijn meer aanleidingen) hiervan is panden te beschermen tegen sloop. Van veel panden in onze wijk vermoedt de gemeente namelijk dat ze ouder dan ca. 200 jaar zijn. Mogelijk vermoedde U of weet U dat zelf ook.

De gemeente baseert dit vermoeden vooral op kaarten uit 1830. Op de kaarten kwamen deze panden reeds voor. B&W wil dat een eeuwenoud pand niet zomaar gesloopt wordt. En eist van de eigenaar, op grond van deze aanpassing, een Bouwhistorisch Onderzoek.

Een groot aantal van de panden in onze wijk is nu in dit voorstel aangewezen. En veel panden die niet zijn aangewezen zijn beschermd tegen sloop als geregistreerd monument. Nu denken wij dat weinig wijkbewoners sloop van hun pand overwegen. Maar in het geval je dat wel overweegt, of gewoon nieuwsgierig bent of je pand ook aangewezen is, dan kun je dit op de bijlage kaart van het (in 2018 vastgestelde) bestemmingsplan ‘Vijfhoek’ nagaan. Voor het Raaksgebied is op de bijlage kaart van het bestemmingsplan ‘Oude Stad’ ook een aantal panden aangewezen.

De volledige set met alle besluiten en bijlagen vind je hier. Het betreft agendapunt 4.

Het voorstel is nog niet gepubliceerd in de Staatscourant voor een inspraakperiode van zes weken na die publicatiedatum. Mocht je bezwaar willen maken, dan is het even wachten op publicatie in de Staatscourant. Je kunt je abonneren op alle besluiten van de gemeente m.b.t. de directe omgeving van je woning via dit linkje.

Besluitvorming over de voorstellen vindt plaats na de inspraakperiode en behandeling in de raad.