Van de gemeente en Spaarnelanden ontvingen wij bericht dat de ondergrondse containers (111721/111732) nabij Botermarkt 2 ’s nachts dicht gaan.

Pashouders zullen per brief worden geïnformeerd. Deze maatregel is van kracht geworden na veelvuldige klachten van omwonenden over ’s avonds laat en ’s nachts vuil storten.

Er worden nog stickers ter verduidelijking aangebracht op de containers.

De gemeente en de projectontwikkelaar informeerden ons vandaag (19 februari) over de laatste ontwikkelingen rondom het Raaks fase III project.

Eerst gaat de grote fietsenstalling aan het Boereplein per 11 maart verdwijnen. Her en der in de buurt (zie de tekening) komen daarvoor in de plaats tijdelijke fietsenstallingen om het gemis aan fietsenstallingen te compenseren. Die tijdelijke stallingen verdwijnen weer (na een paar jaar) als het nieuwe Raakscomplex (31 appartementen, 3 herenhuizen, twee bedrijfsruimten en een ondergrondse openbare fietsenstalling voor circa 1000 fietsen) is opgeleverd.

blauw kruis: stallingen die verdwijnen rode lijn: tijdelijke stallingen

Voorts organiseren de gemeente en de projectontwikkelaar binnenkort een informatiebijeenkomst voor ondernemers en vertegenwoordigers van bewoners (bijvoorbeeld VvE’s en wijkraden) om de laatste plannen toe te lichten.

Je kunt de plannen van Raaks III hier volgen.

De straatnamencommissie, onder voorzitterschap van de burgemeester, heeft besloten enkele straatnamen in onze wijk te wijzigen. Zo krijgen we in de wijk (Raaks 3) er een Twaalf Apostelenstraat bij.

De commissie hanteert de volgende argumenten.

“Om de namen in de omgeving aan te laten sluiten is er gekozen om het deel van de Zuiderstraat tussen de Zijlvest en de Gedempte Voldersgracht te hernoemen naar de Twaalf Apostelenstraat. Er bestond een Hofje der Twaalf Apostelen (werd ook wel Hofje van Oud Alkemade of Hofje van Claas van Heussen genoemd), oorspronkelijk gelegen in de Barrevoetesteeg en gesticht in 1538 door Nicolaas van Heussen, burgemeester van Haarlem. Het hofje bestond uit twaalf huisjes, in 1882 overgebracht naar de Voldersgracht en in 1966 ontruimd.

Het Luiteplein wordt opgeheven, dit blijkt geen openbaar gebied te zijn en er zijn geen adressen aanwezig en daarom gebruiken we nu de naam  Luite als Luitestraat in het verlengde van de Oude Zijlvest tot aan de Twaalf Apostelenstraat waar we niet kunnen adresseren voor huisnummer 1. De naam Luitestraat verwijst naar de Luitesteeg die hier vroeger liep en in 1981 bij het her ontwikkelen van het gebied is opgeheven.”