Platform Bus-kruit, en de wijkraden Binnenstad en Vijfhoek, Raaks en Doelen hebben het College van B&W verzocht tot instelling van een 30km-zone en herinrichting van de Gedempte Oude Gracht.

Door vermindering van het aantal bussen, het tegengaan van doorgaand autoverkeer, versmalling van het wegvak, laten vervallen van de buskommen, duidelijker en grotere oversteekplaatsen en meer groen, ontstaat er een groter en aantrekkelijker voetgangersgebied. Hiermee wordt tevens de aansluiting tussen het noordelijk en zuidelijk deel van de binnenstad en het kernwinkelgebied sterk verbeterd.

Voorts willen het Platform en de wijkraden dat 30km ook wordt ingevoerd op alle gebiedsontsluitingswegen in het centraal stedelijk gebied (zoals Rustenburgerlaan, Houtplein/Tempelierstraat, Wagenweg, Wilhelminastraat, Kinderhuisvest, Parklaan e.d.).

Zie ook:

Gedempte Oude Gracht Pamflet/Flyer

Brief aan het College over 30km op de Gedempte Oude Gracht

www.bus-kruithaarlem.nl

Je kunt bij de gemeente een verzoek indienen om, bijvoorbeeld in het voorjaar, tijdelijk je straat autoluw te maken. Je kunt dan bijvoorbeeld met je buren ervaren of en hoe dat bevalt. Je straat is dan autovrij waardoor kinderen ook echt veilig buiten kunnen spelen. Op zich al een prachtige ervaring.
Ook in een tijdelijk autoluwe straat gelden de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Je buren moeten het eens zijn met de aanvraag voor een tijdelijke autoluwe straat. Dat kan leuke ontmoetingen opleveren. De gemeente bekijkt bij je aanvraag voor een autoluwe straat of dit mogelijk is en of je mede straatbewoners het er (aantoonbaar) mee eens zijn.

Lees hierna hoe je een tijdelijk autoluwe straat kunt aanvragen en wat er  zo allemaal bij komt kijken. Vooraf alvast: schrik niet. Je bent er even zoet mee maar je leert veel mensen, ook buiten je straat, kennen. Hier de spelregels van de gemeente.

Maar uiteindelijk levert het, áls het je lukt, wel mooie ontmoetingen op en een rustige straat, toch? Mogelijk lukt het je om in jouw straat er samen met je buren een meerdaags estafetteproject van te maken. Ook erg leuk.
Veel succes, al is het maar het ervaren van het aanvraagproces.

De gemeente heeft huis-aan-huis in onze wijk een brief en een tekening laten bezorgen met nadere info over de set besluiten waartoe B&W eind mei 2020 (7 maanden geleden) heeft besloten.  We schreven eerder over de aankondiging in de staatscourant én over de mogelijkheid tot bezwaar maken. Hier lees je dat bericht.

Hieronder het bezwaar van de wijkraad.

BEZWAAR Verkeersmaatregelen Vijfhoek Raaks en Doelen