Zaterdag 27 april vieren we, ook in onze wijk, Koningsdag. De gemeente sluit onze wijk weer af voor verkeer om zodoende alle feestelijkheden gezellig mogelijk te maken.

Er valt weer voldoende te doen in de stad en in onze wijk. Hierna zetten we enkele (niet alle) mogelijkheden op een rijtje.

Wegafsluitingen door de gemeente:

  • De verkeerspalen in het Centrum blijven op Koningsdag omhoog.
  • De Raamvest is vanaf vrijdagavond 26 april 21.00 uur tot zaterdagavond 27 april 22.00 uur afgesloten. Gedurende deze tijden geldt hier een parkeerverbod.
  • De toegangswegen naar de wijk Vijfhoek.

 

Er is een buurtfeest op het Nieuwe Kerksplein van 10.00 tot 21.30 uur met een Koningsdagfestival plus Kinderprogramma tot 12.00 uur; er is een optreden van diverse bands van 10.30 tot 11.30 uur

De muziekband ‘Blij met muziek‘ maakt de gebruikelijke optocht door de buurt. In onze gehele wijk is er de mogelijkheid tot een vrijmarkt.

En verder nog valt er nog te kiezen uit:

https://www.visithaarlem.com/nl/wat-te-doen/evenementen/koningsdag/koningsdag-centrum

https://www.haarlemcityblog.nl/evenementen-haarlem/koningsdag-in-haarlem/

https://wilsons.nl/programma-koningsdag-2019-bekend/

https://www.jopenkerk.nl/haarlem/product/koningsdag-jopenkerk-haarlem-2/

https://www.facebook.com/Cafe-de-Vijfhoek-314071479706/

https://www.facebook.com/burgerbabesHaarlem/   

We wensen je een bijzonder gezellige Koningsdag!

Buienradar vertelt je wanneer het mogelijk af en toe gaat spetteren en je dus even kunt pauzeren bij de Burgerbabes of in een café.

Vandaag ontvingen we bericht van de projectontwikkelaar van Raaks fase III met een korte update.

“Beste omwonenden, belanghebbenden en ondernemers van het Raaksgebied,

Hierbij brengen wij u graag op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden die momenteel plaatsvinden op de bouwlocatie van het project Raaks III.

In de afgelopen weken zijn in opdracht van de gemeente Haarlem de fietsenstalling en de bestratingen op het terrein verwijderd en is de verkeersregeling rondom het kruispunt voor de parkeergarage Raaks aangepast.

Met de plaatsing van bouwhekken om het terrein zijn enkele straten afgesloten en geldt er een omleidingsroute voor voetgangers en fietsers.

Bij de woning aan de Wilhelminastraat 1 vinden momenteel ook werkzaamheden plaats en is er een steiger geplaatst op de openbare stoep op de hoek Wilhelminastraat en De Vestestraat. Om de veiligheid van voetgangers en fietsers te kunnen blijven waarborgen diende hierdoor de geplande omleidingsroute via De Vestestraat te worden aangepast. Deze aanpassing houdt in dat het fietspad langs de Wilhelminastraat in stand blijft en daarmee de geplande omleidingsroute voor de fietsers via De Vestestraat komt te vervallen.

Onlangs hebben wij van bewoners uit gebouw Dumont het bericht ontvangen dat zij hinder ondervinden van fietsen die zijn blijven staan op de hoek Oude Zijlvest en Vestestraat en van fietsen en motoren die tegen de bouwhekken worden geplaats waardoor de straat wordt vernauwd.

Om dit probleem te verhelpen worden de bouwhekken langs De Vestestraat verplaats naar de gevel van gebouw Dumont. Daarmee komt de doorgaande route te vervallen en wordt het voor fietsers niet meer mogelijk om fietsen tegen de gevel van gebouw Dumont en de bouwhekken te parkeren. Ook wordt hinderlijk fiets- en motorverkeer door deze straat voorkomen.

De bewonersuitgang van gebouw Lakenhof in De Vestestraat nabij de Gedempte Voldersgracht blijft uiteraard bereikbaar.

Spaarnelanden heeft inmiddels de weesfietsen die waren achtergebleven op het bouwterrein verwijderd. Tevens worden de bouwhekken voorzien van borden ‘verboden fietsen te plaatsen’.

Vanaf de week van 15 april zullen de nutsbedrijven hun werkzaamheden op de bouwlocatie aanvangen. Naar verwachting duren deze werkzaamheden tot juli 2019.

De aannemers van de nutsbedrijven rijden hoofdzakelijk met klein bouwverkeer en betreden het bouwterrein via de toegang aan de Oude Zijlvest.

Zwaar bouwverkeer zal zodra de bouw van de woningen echt van start gaat, naar verwachting na de zomer, gaan rijden via de Wilhelminastraat.

Meer informatie.

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de gebiedsbeheerder van het centrum, gemeente Haarlem, via antwoord@haarlem.nl of telefoonnummer 14 023 of met HBB Groep via info@hbbgroep.nl. ”

 

U bent woensdag 17 april vanaf 20 uur van harte welkom bij onze collega’s van de wijkraad Binnenstad aan de Nieuwe Groenmarkt 20 bij wijkcentrum Binnensteeds.

Zij hebben daar hun jaarvergadering en hebben wethouder van mobiliteit, Robbert Berkhout, als hun eregast. De wijkraad omschrijft het programma als volgt.

Uit het Haarlems Dagblad van 13 april jongstleden

“Het verkeer in de binnenstad, presentatie en debat

Gast en inleider is de Wethouder van Duurzaamheid, Klimaat, Milieu, Mobiliteit & Economie, de heer Robbert Berkhout (GL)

Wees welkom en denk mee
over wonen, werken en verkeer in de binnenstad voor het komend jaar!

We starten met een korte financiële verantwoording en daarna een terugblik op 2018. Wat hebben we gedaan en wat waren de belangrijke issues? Aansluitend bespreken we met u de actuele thema’s en activiteiten voor 2019.
Na dit plenaire gedeelte volgt er de mogelijkheid tot debat met als thema ‘Verkeer in de binnenstad’. De binnenstad wordt steeds drukker en dan zijn een optimale bereikbaarheid en toegankelijkheid cruciaal. Niet alleen voor ondernemers en toeristen, maar zeker ook voor u als bewoners. Toename van verkeer mag niet leiden tot meer lawaai, aantasting van het milieu, onveiligheid en de bereikbaarheid van de eigen woonruimte. Kortom, hoe vinden we het optimale evenwicht?
Voorafgaand aan het debat hierover zal Robbert Berkhout – Wethouder voor Duurzaamheid, Klimaat, Milieu, Mobiliteit & Economie – zijn visie geven op dit onderwerp. Aansluitend nodigen we u graag uit om uw eigen standpunt en ervaringen met ons te delen!

Het programma zal worden afgesloten onder het genot van een hapje en drankje en natuurlijk kunt u dan nog nader in gesprek gaan met de wijkraadsleden en uw medebewoners van de binnenstad!”