In het Haarlems Dagblad lazen we op 15 september jl. een bericht waarin de wethouder van de “Lokale Democratie” (ook onze wijkwethouder) vertelt dat de bewoners het daar meer voor het zeggen krijgen bij het verdelen van een gemeentelijk potje met geld.

Dat bericht hadden we vanzelfsprekend ook graag willen lezen toen het over de verkeersmaatregelen in onze wijk ging. Bewoners maakten in 2017/18 voor hun wijk plannen, onderzoekers maakten na hun toets van die visie in 2020 andere plannen en de bewoners vonden weer iets van de plannen van die onderzoekers. Het gaat in onze wijk niet zozeer om ‘een leukere wijk’, maar om een veiliger wijk. Ook belangrijk als je er woont. Enne, het geld is al gereserveerd.

Tijdmachine?

Vele bewoners/ondernemers in onze wijk hebben een duidelijk standpunt, blijkt uit onze enquête van april jl. Vervolgens nam B&W eind mei jl. besluiten en de plannen van de bewoners en de onderzoekers en die enquête lagen toen niet op tafel. De raadscommissie Beheer besprak vervolgens die besluiten van het college (lees hier het woordelijk verslag; punt 11 vanaf blz 47).

Tijdens die vergadering van de raadscommisse stelden we aan B&W en de Raad voor dat we terug in de tijd zouden gaan (maar medio april 2020). Met alle alternatieven dan wel op tafel, zouden we dan samen met de wethouder opnieuw naar dat B&W-besluit willen kijken. Vele raadsleden steunden dat voorstel.

Niet de wethouder. Hij wil gewoon doorgaan (en dus niet terug in de tijd) en hij wil nog wel een paar punten met ons bespreken. Welke punten dat zijn, weten we nog niet. We hebben er naar gevraagd.

Inspraak?

Enkele wijkbewoners vroegen ons een tijdje geleden wanneer zij nu kunnen gaan inspreken over de serie B&W-besluiten. Dat vinden we een goeie vraag. We zullen het aan B&W gaan vragen via dit verzoek. Want in het voorjaar van 2019 heeft B&W alle bewoners en ondernemers per brief geïnformeerd over dat aanstaande verkeersonderzoek, maar de uitslagen daarvan én wat B&W er mee heeft gedaan, heb je nog niet van het college gehoord.

“We geven bewoners meer zeggenschap in Schalkwijk.” We gunnen ze dat van harte!

Tijdens de laatstgehouden raadscommissie Beheer werd gesproken over de serie maatregelen die B&W wil gaan uitvoeren in onze wijk. Daar kwam ook ‘een probleem’ in de Gierstraat ter sprake. Althans niet voor de gemeente. De wethouder vertelde aan de raad onder meer: dat onze wijkraad (de wijkbewoners dus) en het onderzoeksbureau Mobycon problemen ervaren met het drukke fietsverkeer de Gierstraat. Objectieve verkeerskundigen (ingehuurd voor een ton door de gemeente) stelden onder meer vast dat er 10.000 fietsers zijn geteld in 18 van de 24 uur in een wandelstraat.

Maar dat is voor de gemeente blijkbaar geen probleem. De Gierstraat is voor ons gemeentebestuur én een wandelstraat én een straat waar de gemeente zelfs een doorgaande Noord-Zuid fietsroute (zie de ANWB borden) in heeft vorm gegeven.
En raadsleden (jouw volksvertegenwoordigers) willen dit non-probleem oplossen met nog meer bordjes. Deze hangen er al in verschillende vormen (wettelijke en creatieve) aan de muren, op de straatstenen en nu nog een paar leuke bordje er bij.
Als de fietsers echt op die serie bordjes gaan kijken, gebeuren er nog meer aanrijdingen.

Vorige week deden we met andere wijkraden mee aan een verkennend (video)overleg met de gemeente en een ingenieursbureau over het noodzakelijk groot onderhoud dat de Raaksbruggen in 2023 zullen krijgen. Het is de bedoeling dat dan de route Zijlweg- Raaksbruggen- Wilhelminastraat mee wordt genomen in één project.

Hier lees je er meer over. Het is dan goed mogelijk dat de Wilhelminastraat een andere dimensie (minder ruimte voor de auto en meer ruimte voor de fiets en groen) gaat krijgen gezien de visie op de openbare ruimte van de gemeente. Het wordt dan bijvoorbeeld een straat geheel vrij van verkeerslichten.

Dat lijkt ons een uitgelezen kans voor de gewenste noord-zuid route voor fietsers. Dan wordt de Gierstraat een stuk rustiger! De verkenning krijgt nog wel enige vervolgstappen. We houden je op de hoogte.