Bij de gemeente lezen we op de website het volgende: “Haarlemmers ontplooien in deze tijd veel belangeloze initiatieven om buurtgenoten of stadgenoten te helpen de gevolgen van de coronamaatregelen het hoofd te bieden. We zijn daar als Haarlemse samenleving trots op!
Soms maken zij daarvoor kosten, die (grotendeels) uit eigen zak worden betaald. Voor deze initiatiefnemers biedt de gemeente Haarlem een financieel steuntje in de rug van maximaal 300 euro per initiatief. In overleg met de Initiatiefraad Haarlem is in totaal 15.000 euro (3.000 euro per stadsdeel) binnen het Leefbaarheid en Initiatiefbudget gereserveerd voor deze initiatieven. Hierna leest u hoe dat in zijn werk gaat.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het steuntje in de rug voldoet uw initiatief aan de volgende voorwaarden:

  • Alle Haarlemmers kunnen een steuntje in de rug aanvragen
  • U vraagt maximaal 300 euro aan
  • De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt moeten bijdragen aan de ondersteuning van buurt- en stadgenoten om het hoofd te bieden aan de effecten van de coronamaatregelen
  • U kunt voor het bereiden van een maaltijd (eten en drinken) maximaal 10 euro per deelnemer aanvragen
  • Uw initiatief voldoet aan de voorschriften van de RIVM
  • Uw initiatief heeft geen winstoogmerk of een commerciële insteek
  • Uw initiatief moet plaatsvinden vóór 28 april. Mochten de corona-maatregelen worden verlengd, dan kunt u na 21 april weer nieuwe aanvragen indienen.”

Lees hier verder voor de details en het aanvragen van subsidie.

We vroegen of je wilt deelnemen aan onze enquête over het wijkverkeersonderzoek. En dat hebben we gemerkt. Ruim 200 reacties hebben we tot nog toe mogen ontvangen. Dat is veel want een groot deel van de wijk kent al beperkingen op het gebied van het autoverkeer.

Als hebt meegedaan, danken we je hartelijk! Mogelijk kun je nog je buren, bekenden en vrienden in de wijk een laatste duwtje geven om ook mee te doen?
Hier de rechtstreekse link naar de enquête.
Wil je eerst nog iets meer lezen over dat onderzoek, kijk dan hier even.

Je kunt nog eventjes meedoen met de enquête want binnenkort (hoor je nog) sluiten we de inzendtermijn.

 

We schreven eerder over onze peiling over een mogelijk nieuw hotel in de Prins Hendrikstraat. B&W heeft over dat plan een zogenoemde ‘startnotitie‘ aan de Raadscommissie Ontwikkeling voorgelegd ter bespreking. Deze notitie wordt om circa 17:50 uur besproken in die raadscommissie op 9 april. De vergadering is online te volgen. Wij hebben, met de uitslag van de enquête als basis voor dat agendapunt, ingesproken d.m.v. een brief. Publiek kan a.g.v. de bekende omstandigheden de vergadering niet bijwonen.