Jaarvergadering 8 mei, 15 uur: voetgangersgebied, groene initiatieven, film en muziek

Het hoofthema van de jaarvergadering op 8 mei in de Nieuwe Kerk is uitbreiding (met 10 straten) van het autoluwe- c.q. voetgangersgebied en wordt verzorgd door de gemeente. Daarnaast komen aan bod gevelgroen, de Jeu-de-Boules baan en verloten we de wormenhotels. Ton Barger, Hannes Kuiper e.a. zetten we in het zonnetje voor het (in Corona-tijd) restaureren en terugplaatsen van de “Lentevogels”. We vertonen een selectie van nooit eerder vertoonde filmbeelden van de wijk en sluiten af met muziek en een borrel. Met het oog op de hoge verwachte opkomst en de catering stellen wij het erg op prijs dat je je van tevoren aanmeldt.

Klik hier voor meer info en om je aan te melden

Meer informatie over het voetgangersgebied vindt je hier

Gratis een wormenhotel?

Wist je dat afval uit ca. 40% water bestaat? Dat water zit vooral in GFT; je loopt dus vaak met “water” naar de afvalbakken. Een wormenhotel in een hoekje van plaatsje of tuin is een effectieve manier om GFT afval te verwerken. Het water wordt opgevangen en is goed voor de plantjes. Het beetje restafval, dat nog over blijft, is een erg gezonde en schone meststof voor plantenbak of tuin. Spaarnelanden heeft 3 wormenhotels beschikbaar gesteld, die we verloten tijdens de jaarvergadering op 8 mei. De wormen en eventuele hulp krijg je erbij.

Klik hier voor meer info en maak kans op een gratis Wormenhotel

 

Gratis verticaal groen?

De gemeente heeft recent € 10.000 beschikbaar gesteld voor de aanleg van “verticaal groen” in onze wijk. Daarbij moet je denken aan rekjes tegen de muur met klimplantjes, dus geen groen op straat (geveltuintje). Dat groen mag zowel in eigen beheer als door een hoveniersbedrijf worden aangelegd. In beide gevallen vergoed de gemeente de kosten. Voor aanleg door een hovenier denken we aan een collectieve actie, waarvoor je je kan aanmelden. We moeten dit nog uitwerken; nader nieuws volgt (o.a. jaarvergadering). Wil je meedoen met uitwerken? Meld je aan: info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

Ondernemers en bewoners van de Barrevoete- en Keizerstraat zijn recent door de gemeente ook benaderd voor aanleg van groen in de straat. Dit gebeurt samen met de herinrichting later dit jaar. Ondernemers in de Drossestraat worden binnenkort ook benaderd.

 

Tegels wippen; gratis plantjes voor tegels en stenen

Haarlem doet mee aan het NK tegelwippen om betegelde tuinen te vergroenen. Lees ook: NK Tegelwippen 2022 (nk-tegelwippen.nl). Bij buurtcentrum De Tulp (Rozenprieeel) kun je op zaterdag 14 mei tussen 10 en 16 uur tegels of stenen inleveren en krijgt je hiervoor plantjes terug (max. 3 per persoon). Op de website van Spaarnelanden staat informatie en tips over geschikte beplanting: Lees verder >

 

Tuinieren voor of met anderen?

Het doel van de de ‘TipTopTuinen’ actie van BUUV is tuinen en balkons op te fleuren van mensen die dit zelf niet (meer) kunnen. Er zijn veel vragen. Heb je groene vingers: dan ben je van harte welkom om lekker aan de slag te gaan in tuinen en op balkons. Heggen snoeien en grasmaaien wordt het meest gevraagd. Maar er wordt ook hulp gevraagd bij plantjes verpotten en het gezellig maken van de tuin of balkon. Meld je aan of  lees verder >. Bellen met 023 5300 500 kan ook.

Ben je jong en wilt graag samen tuinieren met anderen en genieten van 35 oogsten per jaar uit de gezamenlijke tuin? De stichting Ecoring zoekt vrijwilligers voor haar tuin in Schalkwijk. Lees verder >

 

Noteer in de agenda

 • 8 mei: jaarvergadering, 15.00 uur. Nieuwe Kerk
 • 9 mei: wijkraadsvergadering, 19.00 uur. Nieuwe Kerksplein 17.
 • 13-15 mei: Vijfhoekkunstroute. Lees verder >
 • 8 juli: inloopspreekuur wijkraad; locatie volgt.
 • 9 juli: Pleinpicknick op het Nieuwe Kerksplein

 

Kort nieuws

 • Voor het Hotel Palazo (Prins Hendrikstraat 2) is een omgevingsvergunning aangevraagd. Meer informatie over het plan lees je hier en over de vergunning hier. Eerder was er sprake van een tweede Hotel in de Wilhelminastraat. Dat gaat niet door. Wat vooraf ging lees je hier.
 • De gemeente heeft voor groen op particuliere daken €100.000 gereserveerd. Heb je alleen of samen met de buren minimaal 20 m2 dak dat in aanmerking komt voor groen. Klik dan snel hier > want het potje is al bijna leeg.
 • Zonnepanelen in onze wijk? Tot voor kort mocht dat meestal niet. maar nu mag er meer. Lees verder >
 • In het nieuwe nummer van “Buitenkansen” staat Spaarnelanden o.a. stil bij ecologisch maaibeheer. Lees verder >
 • Maak je je zorgen om anderen? Haarlem-Voor-Elkaar organiseert workshops om daar mee om te gaan. Lees verder >
 • Notulen wijkraad van 14 maart: Lees verder >
 • Een vraag of anders? Mail ons: info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

 

 

 

 

 

Wethouders Floor Rodunner (PVDA) en Robbert Berkhout (Groenlinks) openden deze week de openbare fietsenstalling Hortusplein, achter de Jopenkerk. Er is hier ruimte voor 1000 fietsen en er zijn 45 oplaadpunten voor elektrische fietsen. Foto; Jur Engelchor.

De stalling is gratis en bewaakt. Daarnaast zijn er een aantal plekken voor grote fietsen, zoals fietsen met krat of bak. Mensen die minder goed ter been zijn kunnen hun fiets op de begane grond stallen. De openingstijden zijn:

 • Maandag, dinsdag en woensdag: 7.30-24.00 u
 • Donderdag: 7.30- 2.00 u
 • Vrijdag en zaterdag:7.30-5.00 u
 • Zondag: 11.00-2.00 u

Op Youtube staat een een mooie impressie van de nieuwe stalling. Klik hier >

De gemeente gaat binnenkort kijken naar het fietsparkeren in het gebied rondom de stalling. Dit hangt ook samen met de opening van de nieuwe fietsenstalling onder voormalig V&D.

 

Foto; Jurriaan Hoefsmit, Gemeente Haarlem

Met de oplevering van de openbare fietsenstalling en 34 duurzame woningen, bedrijfsruimten en een vernieuwde openbare ruimte is het Raaksgebied klaar. Voor de wijk begon het in 1990 met vanuit de wijk aan de raad gepresenteerde ideeën onder de naam “Raaks Anders” Lees Verder >. Er kan teruggekeken worden op een heel geslaagd project, waar heel erg veel personen een bijdrage aan hebben geleverd. In Raaks III is veel aandacht besteed aan de duurzaamheidsaspecten en energiezuinigheid van de woningen. De woningen zijn gasloos en energieneutraal gebouwd. Energieopslag in de bodem zorgt voor zowel verwarming als koeling van de woningen.

Oekraïne

De gemeente heeft een speciale pagina over de Oekraïne over wat ze doet (o.a. opvang) en wat bewoners kunnen doen (opvangen vrijwilligerswerk, doneren). Er is een speciaal loket voor vragen. Lees verder>

Groen in de Wijk?

Foto: Jurriaan Hoefmit, gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem heeft eenmalig 200.000 euro beschikbaar voor Haarlemmers met een groen idee voor de wijk, zoals een groenstrook. Haarlemmers kunnen een bijdrage ontvangen van maximaal € 3000 per initiatief. Lees verder> en hier.

Antwoorden van de gemeente n.a.v. vragen van de wijkraad

 • Flitsbezorgdiensten: Een gemeentelijke werkgroep denkt momenteel na over de flitsbezorgdiensten. Wat zijn de effecten en risico’s ervan op de stad, wil je deze diensten wel hebben en waar wel en waar niet. Welke mogelijkheden zijn er om het te reguleren en/of te verbieden? Hoe doen andere gemeenten het? Voor de werkgroep is de input van de wijkraden en de geluiden, die zij van hun bewoners opvangen, waardevol. Wat de gemeente graag wil horen is wat  bewoners ervaren van de flitsbezorgdiensten (zowel  voor- als nadelen). Wat vinden wijkbewoners van belang, als ergens een dergelijke bezorgdienst wordt/is gevestigd? Meningen/ideeën kunnen verstuurd worden aan mevrouw I.P. Hamer via het emailadres iphamer@haarlem.nl of aan de wijkraad.
 • Veel fietsers en voetgangers voelen zich toenemend onveilig op straat door hardrijdende fietsers. De gemeente werkt aan een “Beleidsplan Fiets”. Als onderdeel hiervan wordt gedacht aan fietsremmende maatregelen in bepaalde typen straten, het stimuleren van een doorgaande fietsroute, het instellen van fietsverboden en een fietsring om het kernwinkelgebied. Dit laatste om te voorkomen dat fietsers het kernwinkelgebied worden ingezogen.
 • Veiligheid 30 km Gedempte Oudegracht/Verwulft: De gemeente Haarlem gaat, met medewerking van de provincie (concessieverlener van het OV), een studie verrichten. Het resultaat wordt eind dit jaar verwacht. Extra stoplichten op het Verwulft ziet de gemeente niet zitten. Het kost veel geld (€ 150.000) en geeft volgens de gemeente schijnveiligheid. Het verder autoluw maken en 30 km op de Gedempte Oudegracht zijn wellicht betere oplossingen.
  Coffieshop “The Lounge”: Hoewel er bij de wijkraad momenteel geen klachten binnen komen, wordt er nog steeds actief gezocht naar een andere locatie.

Fotogalerie BHAMD: Simone Peerdeman en meer

Foto: Simone Peerdeman

Een foto-expositie over thuiskomen, thuis zijn en je thuis voelen op de plek, die je voor lief neemt. Een persoonlijke reis naar opnieuw verbinden vastgelegd.  De expositie wordt op zaterdag 19 maart om 12.00 uur geopend en is tot 30 mei 2022 te zien in pop-up galerie BHAMD, Grote Houtstraat 116.

Simone Peerdeman betrad, in haar woonplaats Zandvoort, nieuwe werelden. Het inzicht dat dit haar verschafte werkte inspirerend en zorgde ervoor dat zij zichzelf de volgende vragen stelde: ‘Hoe goed ken ik mijn woonplaats eigenlijk, hoe terecht is mijn blinde vlek?’ Dat was het vertrekpunt voor de serie ‘Fish Discover Water Last’. Vissen zijn zich niet bewust van water, zolang ze zich daarin bevinden. Haar werk verscheen o.a. in NRC, De Volkskrant, VPRO KOOS, Pf Magazine, LensCulture Best of Vol. 1, GUP Fresh Eyes 2019, GUP New Photography 2017 en was te zien op verschillende internationale fotofestivals. Lees verder op www.simonepeerdeman.com

In Museum Haarlem tot 25 maart: 200 jaar Kunst in Haarlem 
Het museum viert met Kunst Zij Ons Doel (KZOD) het jubileum van deze kunstenaarsvereniging met een enorme rijke geschiedenis. Te zien is de Haarlemse kunsttraditie van de negentiende eeuw tot aan vandaag de dag. .

In Museum Haarlem tot 10 april:  Jan van Borssum Buisman 
Van Borssum Buisman (1919 – 2012) was een echte Haarlemse beeldhouwer, tekenaar en de laatste ‘kasteleyn’ bij Teylers Museum. Zijn beelden kun je zo tegenkomen in Haarlem, bijvoorbeeld van Bilderdijk bij Grand Café Brinkmann of van Pieter Teyler van der Hulst in de Nauwe Appelaarsteeg.

In de Pletterij op 2 en 3 april 2022 amateurkunst, muziek, dans, dichtkunst

Interesse in meedoen met dit evenement? Lees dan verder op www.sec-hrlm.nl

 

Kort nieuws

 • Meedenken over de Jeu-de-Boulesbaan op het Wilsonsplein: op 18 maart om 15.30 uur komt de groep meedenkers bijeen op het plein. Aanmelden kan via   jeudeboules@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
 • Al genoteerd in de agenda? Zondagmiddag 8 Mei. In de Nieuwe Kerk (inloop 14.30 uur, 15.00 uur start) houden wij onze jaarvergadering, terwijl de gemeente haar plannen voor uitbreiding van het voetgangersgebied uiteen zal zetten. Het gaat daarbij om de Breestraat, Tuchthuisstraat, Drapenierstraat, Lange Bogaardstraat, Wester Bogaardstraat, Vlamingstraat, Lange Annastraat, Lange Raamstraat, Wolstraat (gedeeltelijk). Er komen geen “paaltjes” maar camera’s. Ook heeft dit invloed op de verkeerscirculatie in de andere straten. Wij willen deze middag afsluiten met oude filmbeelden van de wijk en muziek en een borrel. Het wordt weer heel gezellig.
 • Rijrichting Tuchthuistraat toch niet omgedraaid. Na overleg met de directe omwonenden van café van Gunsteren heeft de gemeente besloten de rijrichting toch niet om te draaien. Verwacht wordt dat instellen van het voetgangersgebied op dit punt afdoende is. Het besluit vervalt. Lees verder >
 • Er is gestart met de aanleg van de fietstraat Botermarkt, Barrevoetestraat en Keizerstraat. Op de Botermarkt verdwijnen momenteel de parkeervakken.
 • Deze week overleed Ed van de Rest van het bekende bedrijf ELRES in de Keizerstraat op bijna 80-jarige leeftijd. Hij was in Haarlem en omgeving een begrip met alles voor een glimlach. Al jaren voor dat andere electronica- en witgoed bedrijf deze slogan voerde.
 • Actiegroep Buskruit inventariseerde standpunten politieke partijen over de  dubbeldekkerbussen en spreiding busroutes. Lees verder >
 • Het nieuwsbulletin van Spaarnelanden “Buitenlanden” heeft als thema “Een toekomstbestendige metropool”. Lees verder >.
 • Volgende wijkraadsvergadering 14 maart, 19.00 uur. Aanmelden of een onderwerp mailen kan via  info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl. Zelf wijkraadslid worden? Laat het ons weten.

Ga stemmen!

Hier gekomen met lezen? Dan ben je ongetwijfeld een betrokken stadsbewoner. Toch herinneren we aan dat er maar 1 keer per 4 jaar gestemd kan worden voor de gemeenteraad. De gemeente Haarlem is erg belangrijk voor ons als wijkraad. Dus ga vooral stemmen. Lees verder > 

Botermarkt: De parkeervakken gaan weg.

Afgelopen weken haalden vier wijkbewoners het nieuws met hun opmerkelijke acties.

Mirjam Touw verzorgde voor de derde keer kerstpakketten voor gezinnen, alleenstaanden en ouderen. Meer dan 250 pakketten zijn de deur uit gegaan. Lees verder.

Marleen Zwartkruis werd met haar actie SUPMission door weekblad Libelle uitgeroepen tot de ‘Libelle Ster van 2021’. Per keer haalde Marleen  en een groeiende groep enthousiastelingen, op de SUP-plank o.a. ca. 7 kliko’s afval uit de Haarlemse wateren. Klik hier voor het artikel in de Libelle. Velen kennen Marleen ook van andere acties, zoals de ‘BurgerBabes’en de mooiste ‘Oranjestraat’.

Karin Blanken bouwde haar garage om tot sportschool. Naaste buren kunnen daardoor in Coranatijden fit blijven, zonder risico op besmetting. Zie ook het filmpje op Youtube.

Annemieke van de Wouw heeft in 2019 haar dochter Anne-Bo plotseling verloren. Om haar te eren, heeft ze de Stichting Anne-Bo opgezet, die meisjes helpt die willen studeren, maar daarvoor geen financiële mogelijkheden hebben. Annemieke is voorgedragen als “Haarlemmer van het jaar”. Lezers van het Haarlems Dagblad kunnen hier op haar stemmen.

De wijk mag erg trots zijn op zulke actieve en sociale wijkbewoners.

 

Nummer 204 van Binnenblad

Het Binnenblad van december ademt de kerst- en nieuwjaarssfeer. Dat begint al bij de fraaie cover van Thera ter Beek en gaat door met een wensje van de redacteuren in de marge van elke pagina. In het hart van het blad staat een mooie kerstkleurplaat, getekend door Jonas.

Speciale aandacht voor het Straatjournaal in deze donkere dagen. De verkopers wensen iedereen een gezond en gezegend nieuwjaar. De leden van de Schrijfclub van het Straatjournaal schreven voor alle Vijfhoekers een gedicht en gaven een jubileumbundel uit.

Bijbelse aspecten in de rubriek over gevelstenen (‘De verspieders van Kanaän’) en in het portret van een verborgen kerk in de Wilhelminastraat: de Hersteld Apostolische Zendingkerk.

Er is nog meer te lezen onder de kerstboom. In de rubriek ‘Ondernemer in beeld’ staan de spotlights op Michel van Boekel (o.a. interieurbouw), trotse bewoners vertellen over hun Vijfhoektattoo, het muzikale talent van zanger Martijn Bosman en de Happy Huiskamerconcerten van Bianca Linders. Laatste nieuws: helaas moet Bianca het aangekondigde concert van Anita Sanders begin januari afgelasten, vanwege de lockdown. Volg haar FB-pagina van voor nader nieuws!

Nummer 204 van Binnenblad is hier te lezen.

 

Winteractie van het straatjournaal

Straatverkopers missen door Corona veel inkomsten. In 2019 was er een geldwervingsactie om de straatverkopers te kunnen compenseren voor de inkomsten,  die zij mislopen. Met ingezameld geld zijn aan de verkopers voor € 10.000,- aan tegoedbonnen voor de supermarkt geschonken. Nu er weer strenge coronamaatregelen van kracht zijn en de angst voor besmetting onder straatverkopers en hun klanten is toegenomen, hoopt Straatjournaal weer op brede steun te mogen rekenen en daardoor de financiële strop van de verkopers te kunnen verlichten.

De actie steunen kan met een bijdrage op rekening  NL 86 ABNA 0570721695 ten name van Stichting Straatjournaal onder vermelding van “Winteractie”. Het resultaat van de actie zal worden gepubliceerd in Straatjournaal editie maart 2022.

Een mooi kerstcadeau is ook de hierboven al genoemde, jubileumdichtbundel ‘Juweeltjes van de straat’ van de Schrijfclub.

 

Groenslingers gaan door!

De gemeenteraad van Haarlem heeft donderdag de definitieve plannen goedgekeurd voor de Botermarkt, Barrevoetestraat en Keizerstraat (BoBarKei). Inclusief de begroting van Eu 1.146.000,-. Een motie van de VVD over 26 parkeerplekken die verdwijnen haalde het niet. Wethouder Mw. Eva de Raad, gesteund door CDA en D66 (motie “Van groenslinger naar groene gevel”), had de voorkeur voor gevelgroen. Eventueel ook voor groenslingers in smalle woonstraten i.p.v. de BoBarKei. Argument hiervoor was o.a. de grotere effectiviteit van beschikbare geld voor groen.

Raadsleden van de CU (Frank Visser), Actiepartij (Gert-Jan Hulster) en SP (Feike Bloem) vonden dat de gemeente een unieke kans voor een pilot (er is weinig ervaring mee) met de BoBarKei niet moest laten lopen en dienden een amendement in onder de titel “Hang de slingers op voor feestelijk groene Vijfhoek”. Deze opvatting werd breder in de raad gedeeld. Gezegd werd o.a. dat de stad behoorlijk versteend is en de groenslingers daar erg inspirerend kunnen zijn. Het amendement werd aangenomen. Gesuggereerd werd van de groenslingers wijnranken te maken (Hart voor Haarlem, Mw. van Zetten) zodat we druiven kunnen oogsten. De CU stelde voor op iedere draad een andere klimplant toe te passen om ervaring op te doen. De stukken zijn hier te lezen.

Proef voor vermindering autoverkeer en verbetering fietsers en OV

Komende maanden onderzoekt de gemeente of het mogelijk is de hoeveelheid autoverkeer in het centrumgebied te verminderen ten gunste van fietsers, OV en voetgangers. Als proef worden de verkeerslichten anders ingesteld op de route Florapark-Lorentzplein-Van Eedenstraat.

Achtergrond is dat vanaf 2023 groot onderhoud aan de Raaksbruggen plaats vindt. Een kostbare ingreep Eu 7,5 miljoen zodat de bruggen weer jaren meer kunnen. Maar dan wel  geoptimaliseerd voor vooral fietsers, voetgangers en OV. De gemeente wil daarbij niet over één nacht ijs gaan. Lees eventueel hier het rapport.

Het doel is vooral om Oost-West autoverkeer anders te geleiden. Veel auto’s rijden niet alleen via de Raaksbruggen door woonwijken maar ook via de Emmabrug en Schouwtjesburg. Ze staan ook regelmatig vast. Naar verwachting worden de route’s (deels) ook 30km/uur. De  drukte neemt toe vanwege nieuwbouw in Haarlem Zuid-West. Dit terwijl er via de Fonteinlaan, Spanjaardslaan en Randweg tot 70 km/uur vlot omgereden kan worden.

De verkeerslichten worden zo afgesteld dat fietsers en voetgangers algemeen vaker groen krijgen. Automobilisten van en naar de Fonteinlaan krijgen ook vaker groen. De genoemde knelpunten worden daarmee ontlast. De keerzijde is dat autoverkeer, o.a. van en naar onze wijk, bedoeld ook enige vertraging gaat ondervinden.

Uiteraard gaat de gemeente dit monitoren. In de Wilhelminastraat komt een informatiebord. De link www.haarlem.nl/proef geeft meer informatie.

 

Karton zat? Maak het plat!

Met veel online bestellingen is er veel karton en papier in omloop. Spaarnelanden is er blij mee (al dat papier wordt tot 8 keer opnieuw gebruikt) maar moet in deze tijd van het jaar hard werken. Help Spaarnelanden een handje met de volgende tips:

 • Maak het karton klein en plat zodat het in de container past. Zorg dat het papier en karton schoon en droog is.
 • Spaarnelanden leegt de containers zo vaak mogelijk. Kijk op spaarnelanden.nl/checkjecontainer wanneer een container geleegd wordt. Meld een volle container op straat aan Spaarnelanden en neem uw papier of karton nog even mee naar huis als de container vol is.
 • Heel veel papier en karton? Breng het naar het Milieuplein. Karon kan ook naar de bekende verzamelpunten in de Gierstraat en Grote Houtstraat; dinsdag en vrijdagochtend uiterlijk ca. 9.00 uur neerzetten.
 • Kijk op de afvalwijzer of download de app “Afvalwijzer Spaarnelanden” voor de afvalkalender van 2022 en voor een overzicht van o.a. de papier/karton containers in uw buurt.

Het inzamelen van kerstbomen door Spaarnelanden is op het Wilsonsplein op 29 december 2021, 5 en 12 januari 2022 – tussen 12.30 en 16.00 uur. € 0,50 per boom en een loodje voor een prijs. Zie voor meer info over verzamelen hier. Meer nieuws van Spaarnelanden over kerstbomen is te lezen in het laatste Spaarnelanden Magazine.

Gladde stoep: Als inwoner ben je zelf verantwoordelijk voor het strooien van de stoep voor je woning. Gratis strooizout kun je ophalen bij het Milieuplein aan de Ir. Lelyweg 51.

Energie besparen

De gemeente Haarlem stelt ook in 2022 weer geld beschikbaar voor kleine energiebesparende maatregelen. Het gaat dan om tochtstrippen, dimmers, bespaarstekker een slimme thermostaat en zo’n 20 vergelijkbare maatregelen. Aanvragen gaat via het Duurzaam bouwloket.nl. Een volledig overzicht van alle subsidieregelingen voor energie voor woonhuizen in de gemeente Haarlem is hier te vinden. Gratis energieadvies is te krijgen iedere vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. Meer info daarover hier.

 

Kort Nieuws

 • Kerstsamenzang: Helaas gaat ook dit jaar door Corona “De leukste en gezelligste kerstzang van Haarlem” op het Nieuwe Kerksplein niet door! Het zou de 40-ste editie zijn.
 • Wijkdiner: We houden onze vingers gekruist dat het diner ergens begin 2022 alsnog wel door kan gaan. Wie niettemin zijn vooruitbetaalde geld terug wilt hebben kan dat uiteraard aangeven maar is zijn gereserveerde plaats(en) ook kwijt.
 • Raaks III nadert haar voltooiing. Tijdens de kerstvakantie ligt het werk stil. Raaks III is deze weken versierd met kerstboomlampjes.
 • Van de gemeente mogen de Horeca-terrassen tijdelijk uitbreid worden tot 1 oktober 2022. Zie ook hier, (punt 4).
 • Actiegroep Buskruit en wijkraad Binnenstad vestigden de aandacht wederom op de verkeers(on)veiligheid als gevolg van bussen. Aanleiding was dat 7 december op het Stationsplein in Haarlem een 20-jarige voetganger geschept werd door een bus en zwaargewond is geraakt. Klik hier.
 • Wijkbewoners Johan Overkamp, Mijke Groot en Niels Overkamp zijn bezig met een plan voor realisering van een Jeu-de-Boules baan en een zitbankje op het Wilsonsplein. 
 • In de Grote Houtstraat is het eerste ‘groene bankje’ geplaatst. Naast dat het de straat  vriendelijker en groener maakt verlaagt het groen de temperatuur ook op warme dagen. Er komen 8 bankjes in de Grote Houtstraat. Bevallen ze goed dan volgen de bankjes mogelijk ook in andere winkelstraten.
 • Wijkbewoner Jurrit Visser heeft na afwezigheid (vanwege een missie voor defensie) zijn plaats als raadslid voor het CDA weer ingenomen.
 • Met het leerwerktraject ‘Kunst voor je brein’ leren beeldend professionals spelenderwijs om te gaan met de mogelijkheden en beperkingen van ouderen met geheugenproblemen. Ben jij professioneel beeldend kunstenaar of beeldend docent en wil je graag met ouderen werken? Dan is het leerwerktraject ‘Kunst voor je brein’ misschien iets voor jou. Klik dan hier!
 • Volgende wijkraadsvergadering (digitaal) 10 januari, 19.00 uur. Aanmelden of een onderwerp mailen kan via  info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl