De kortere dagen en regenachtig weer heeft hovenier Jorinde Kuiper niet weerhouden om, afgelopen weken, op 14 plaatsen verticaal groen te realiseren. Waar niet in de gevels mocht worden geboord, zoals in de Tuchthuisstraat, zijn Tipi’s geplaatst waar in de meeste gevallen door Jorinde Jasmijn is ingevlochten. Jorindes maatje Daniel hielp met het grond- en straatwerk en vriendin Anouk verrichtte hand- en spandiensten. Het wijkraadsgebouw is ook voorzien van een Tipi. Willem Brand maakte de vrolijke foto. Komende week is Jorinde nog bezig in de Lange Bogaardstraat en zijn er meerdere enthousiaste groepjes bewoners.

Binnenblad in kerstsfeer

Kerstsfeer in Binnenblad, nr. 210 is de laatste van 2022! Dat begint al bij de sfeervolle cover. In het hart van het blad staat een spannend kerstverhaal waarin de redactie en bezorgers de wijk doorkruisen op zoek naar de Stem van de Vijfhoek. En natuurlijk is er een pagina gewijd aan de oudste kerstzang van Haarlem. Na twee jaar coronaperikelen kunnen we op kerstavond weer uit volle borst kerstliederen zingen op het Nieuwe Kerksplein. Verder in dit nummer 210 van Binnenblad:

 • Een gesprek met Vijfhoeker Stan Kaatee die een passie heeft voor Lego en prachtige schaalmodellen bouwt, zoals de Titanic.
 • ‘Iedere dag iets doen voor een ander’. Dat is het motto van Kyra Marcopoulos. Ze was stewardess, verbouwde oude panden, maakte sieraden, was entrepreneur en modeontwerper. Een portret in de rubriek Woon jij ook hier.
 • In de Oude Raamstraat zijn twee kleine goud blinkende ‘struikelstenen’ gelegd, een initiatief van de stichting Struikelstenen Haarlem. Daarin zijn de namen gegraveerd van twee buurtbewoners die hier woonden en in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en vermoord door de nazi’s. ‘Zolang we hun namen kennen, vergeten we hen niet’.
 • We leggen de straten van onze wijk onder de loep. Ditmaal de Oranjebuurt. Over welke Oranjes hebben we het hier eigenlijk? En hoe is die wijk ontstaan?
 • Er is een chronisch tekort aan fietsenstallingen voor buurtbewoners. Haarlem Fietsstad beheert er vier in onze wijk en voor alle vier is een wachtlijst.

Het Binnenblad verschijnt ook in 2023; mede dankzij de trouwe steun van de adverteerders. Zij maken het ons mogelijk om de lezers iedere twee maanden een gratis Binnenblad aan te bieden. Applaus! Redactie en bezorgers van het Binnenblad wensen lezers en adverteerders een goed 2023.

Dit nummer van Binnenblad lees je hier >

Verkeer

Enkele besluiten n.a.v. de wijkvisie verkeer (en “Plan B”)  zijn op 14 december gepubliceerd. Het gaat om creëren van meer ruimte voor voetgangers en fietsen. Vanaf 1 mei 2023 zijn de  Barrevoetestraat, Breestraat, Drapenierstraat, Lange Annastraat, Lange en Wester Bogaardstraat, Lange Raamstraat, Keizerstraat, Korte Gierstraat, Tuchthuisstraat, Vlamingstraat en Wolstraat (gedeeltelijk) autoluw. Tussen 11.00 uur en 6.00 uur zijn deze straten alleen nog toegankelijk voor motorvoertuigen met een ontheffing. In de ochtend (van 6.00 tot 11.00 uur) mag wel zonder ontheffing deze straten worden in gereden. Vanaf juni 2023 wordt dat gehandhaafd met camera’s. Hierover volgt in januari een informatiebijeenkomst. De nu gepubliceerde besluiten betreffen:

Rijrichting omdraaien

De rijrichting wordt omgedraaid op het Sophiaplein, de Gedempte Voldersgracht (tussen Drapenierstraat en Barrevoetstraat), Oude Zijlvest (tussen het Sophiaplein en Keizerstraat) en Lange Annastraat (het korte stukje tussen Doelstraat en Nieuwe Kerksplein).

Vrachtwagens verboden

Vrachtwagens zijn vanaf in een aantal straten niet meer toegestaan, tenzij met een ontheffing of om te laden en te lossen. Het besluit is deze week gepubliceerd en de plaatsing van de borden is naar verwachting februari/maart. Langer dan 5 meter is niet meer toegestaan in de Doelstraat (vanaf de Lange Raamstraat) en de Lange Annastraat. Inrijden in de Breestraat en Tuchthuistraat is daarmee verboden en knelpunt bij van Gunsteren, na eerdere maatregelen al te zijn verminderd, nu opgelostLanger dan 7 meter is niet meer toegestaan in de Lange Bogaardstraat het op Sophiaplein.

Lees ook de Brief van de gemeente en/of bezoek de Projectpagina >

Robot repareert het riool

Scheuren in het riool veroorzaken problemen zoals rattenoverlast. Een robot repareert deze scheuren via de putdeksels. Om de robot zijn werk te laten doen worden straten gedeeltelijk afgesloten (de borden en hekken staan er al). Het gaat om de:

 • Lange Annastraat (gedeeltelijk) en Nieuwe Raamstraat: 20 en 21 december
 • Oranjekade: 21 december
 • Oude Zijlvest: 22 december

KPN gaat vanaf februari glasvezel aanleggen in diverse straten.

Stadswandelingen

Het Gilde Haarlem organiseert in onze mooie stad Haarlem diverse stadswandelingen, maar ook fiets- en vaartochten. De stadsgidsen van Gilde Haarlem zijn vrijwilligers die met veel kennis en plezier mensen kennis laten maken met vooral de historie die Haarlem rijk is en de verhalen daarachter. Vrijdag 20 januari wandelt de stadsgids van het Gilde Haarlem door de Vijfhoek. De gids vertrekt om 13.30 uur vanaf Museum Haarlem aan het Groot Heiligland 47. Aanmelden voor de wandeling is noodzakelijk. Dat kan via het aanmeldingsformulier op  www.gildehaarlem.nl, via mail gildewandelingen@gmail.com of telefonisch 06-16410803. Kosten € 5 per persoon.

Uiteraard kun je door de Vijfhoek ook meewandelen met Jan Hoving. Lees verder >.

Gratis af te halen

In verband met stoppen van de wijkraad en het ontruimen van ons wijkraadsgebouw kunnen enkele zaken gratis worden afgehaald. Het betreft:

 • 7 klapstoelen
 • Diverse foto’s in lijsten van het Doelenplein, de Nieuwe Kerk en het voormalig postkantoor aan de Raaks.
 • Een Nespresso, Senseo en gewoon koffiezetapparaat
 • Een koelkast met vriesvak, ca. 1,6 m hoog.

Bel bij interesse: 06-34886489.

Het Haarlems Dagblad schonk aandacht aan het het stoppen van de wijkraad. Abonnees lezen het artikel hier >.

En tenslotte

 • Per 1 januari mag de horeca zelf bepalen hoe laat ze sluit. Het is een pilot en uiteraard zijn er wel wat voorwaarden aan verbonden. Lees verder >
 • Spaarnelanden verzamelt op 4 en 11 januari de kerstbomen. Kinderen t/m 15 jaar ontvangen €0,50 per ingeleverde kerstboom en maken kans op leuke prijzen! Kijk op: spaarnelanden.nl/kerstbomenactie.
 • Als vanouds vindt de gezelligste kerstsamenzang van Haarlem dit jaar in de kerstnacht op 24 december om 24.00 uur plaats. De koek en zopie met gluhwijn, chocolademelk, etc. is vanaf 23.00 uur open. Ga voor informatie over de 45-ste editie naar kerstzang.in-haarlem.nl/.

Als vanouds staat ook dit jaar de kerstboom van de wijkraad op het Nieuwe Kerksplein. Voor Jenne, Martin, Vincent, Jan en Jan was het nog een stevige klus om de 8 meter hoge boom op te zetten en vervolgens te voorzien van de lichtjes. We hopen nu op een prachtige samenzang onder de boom met een mooie kerstnacht. Uiteraard gaan we ervanuit dat ook in 2024 de boom er weer zal staan. Alleen gaan wij dat anders regelen. Want …

De wijkraad stopt

In 2023 zijn Jenne Olijve en Jan Geerts niet meer beschikbaar als wijkraadsleden (en bestuurders van de stichting) vanwege vele andere werkzaamheden. De wijkraad zou daarmee slechts 2 leden hebben (Annette Schild en Maarten Kleinman). Dat is te weinig volgens de eisen van de gemeente. Bovendien stopt na 2023 ook het subsidiëren van wijkraden. Nieuwe leden hebben zich niet gemeld en verkiezingen organiseren voor eventuele nieuwe aanmelders hebben ook niet veel zin. De wijkraad vraagt daarom geen subsidie voor 2023 meer aan en is feitelijk gestopt. Jenne en Jan gebruiken 2023 om de resterende zaken af te handelen. Het wijkraadsgebouw krijgt vanaf 1 maart 2023 een andere bestemming (via Ymere). Een kleine 50 jaar geleden is de wijkraad gestart, in een toen erg verkrotte wijk, zich sterk makend voor het behoud ervan.

De wijkraadsleden blijven, ieder op zijn terrein, zich inzetten in ander verbanden. Tot, in ieder geval, 1 mei zijn we nog “demissionair” bereikbaar via het bekende email-adres info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl.  Bewoners die zich bezig willen houden met groen, energie of verkeer kunnen we ook bij elkaar brengen. De website blijft voorlopig in de lucht en wijknieuws continueren we voorlopig ook nog even.

Afgelopen jaren zijn er alternatieven beschikbaar gekomen voor wijkraden. Zo is er in het badhuis op het Leidseplein regelmatig een initiatievencafé voor nieuwe ideeën voor de stad. De gemeente wil “wijkplatforms” oprichten met een bredere vertegenwoordiging dan de huidige wijkraden. Lees verder >. Bewoners, die wat geld nodig hebben voor een pleinpicknick, straatfeest of een ander idee kunnen geld aanvragen uit het Leefbaarheid- en initiatiefbudget. …… Dat gebeurt nu al veelvuldig en kan komend jaar ook voor de kerstboom op het plein.

Wijkdiner

Ondanks alweer stijgende kosten, en na coronaperikelen, kon het wijkdiner dit jaar toch door gaan. De Nieuwe Kerk was als vanouds gezellig aangekleed, de kerk goed gevuld en, niet onbelangrijk in deze tijd, lekker verwarmd. Het eten was prima verzorgd door “Eef en Lien”. Leny van Schaik zong als vanouds het lied “Komt vrienden van de Vijfhoek” en Pieter Mulder en Hannes en Christien namen de rest van de muzikale begeleiding voor hun rekening.

Kort nieuws

 • De parkeervakken op de Botermarkt zijn inmiddels verdwenen. Na de kerstvakantie volgen de werkzaamheden in de Barrevoetestraat en de Keizerstraat. Vragen hierover: bel of mail Sandra Zierikzee van aannemer Van Gelder. szierikzee@vangelder.com of 06 58849041. De uitbreiding van het autoluwe gebied is opnieuw enigszins vertraagd. Handhaven met camera’s is nieuw voor Haarlem, het kost extra tijd om uit te zoeken wie een ontheffing kan krijgen. De nieuwe datum die hiervoor genoemd is is 1 mei 2023. Lees verder >
 • Coffeeshop The Lounge heeft een nieuwe vergunning gekregen. Lees verder >. Dit heeft tot vragen geleid. Want in 2017 heeft de gemeente uitgesproken dat bij verplaatsing de gemeente de intentie heeft dat er geen nieuwe Coffeeshop in de Doelstraat wordt gevestigd. Ook werd daarbij toegezegd verkeersmaatregelen te nemen. Dit werd vastgelegd in een brief. Lees verder >. Verkeersmaatregelen zijn inmiddels genomen en krijgen begin 2023 bovendien een vervolg. De nieuwe vergunning betreft echter geen verplaatsing.
 • De wijkraad deed een voorstel voor een pilot met het “wrappen” van afvalcontainers op de Botermarkt met afbeeldingen die een relatie hebben met Haarlem (bijv. boekdrukkunst, Teylers Museum). De gemeente is niettemin van mening dat, met name de historische delen van de stad, het meest gediend zijn met zo een rustig mogelijk straatbeeld (grijs) i.p.v. een veelkleurige ratjetoe.
 • De gemeente ziet meer mogelijkheden voor plaatsing van zonnepanelen in beschermd stadsgezicht Lees verder >. Een kaart geeft per huis aan waar de gemeente die kansen voor zonnepanelen ziet. Zie kaart.
 • In de winkelstraten worden flyers uitgedeeld om te wijzen op onveiligheid in donkere dagen. Ook wordt extra gelet op fietsverlichting. Tekstkarren vragen aandacht voor het melden van verdachte situaties.. Zie ook de websites: Donkere dagen offensief – Het CCV  en www.inbraakchecker.nl
 • Op het stationsplein is tot 29 december een fototentoonstelling die aandacht vraagt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • In het Verwey museum (Groot Heiligland) zijn o.a. tentoonstellingen te zien over Mari Andriessen, Kees Verwey en Erik Mattijssen.
 • Op de Botermarkt staat iedere even week van 16.00 – 18.30 uur de Recyclewagen. Bij de wagen is een recycletas verkrijgbaar waar je alle spullen in kunt doen om in te leveren.
 • Notulen van de vergadering van 10 oktober 2022
 • De wijkraad sponsorde de kerstpakkettenactie van Miriam Touw en Nicky Cordes. 360 Haarlemse minima krijgen  een kerstpakket door hun inzet. Lees meer over deze actie >
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon

Mirjam Touw bij de ALDI

Maandag 28 november om 19.00 uur is de avond van ons wijkdiner. De Nieuwe Kerk is open vanaf 18.30 uur. Bezitters van een Haarlem-Pas eten en drinken gratis mee.

Aanmelden kan hier >

 

Kerstpakketten voor minima en ouderen

Wijkbewoonster Mirjam Touw en Nicky Cordes zijn voor de tiende keer gestart met hun kerstpakkettenactie. In 2012 werden voor de eerste keer pakketten met levensmiddelen uitgedeeld aan gezinnen, alleenstaanden en ouderen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Alleen mensen met een minimuminkomen komen in aanmerking voor een pakket. Het aantal aanmeldingen is sinds 2012 schrikbarend opgelopen. Steeds meer mensen in Haarlem verkeren in financiële nood. Niet in de  laatste plaats door sterk stijgende kosten. In 2021 zijn 225 pakketten uitgedeeld en momenteel zijn er al 180 aanvragen binnen. Uiteraard ondersteunt de wijkraad deze actie.

Mocht je een gezin kennen, een ouder, een student, echtpaar, die het financieel niet makkelijk hebben, kun je ze nog aanmelden via Facebook pagina “Kerstpakketten 2022 Haarlem en Omstreken”. Naast (veel) geld zijn bijdragen in natura ook zeer welkom. Je kan je via deze pagina (met een bericht) ook aanmelden voor een donatie.

Binnenblad Oktober (nummer 209)

Poes Binky siert de cover van het Oktober nummer van Binnenblad. In dit nummer 209:

 • De vergroening van de Vijfhoek zorgt voor verbinding in de buurt. Binnenblad sprak met trotse bewoners van het Doelenplein,die minituintjes langs de gevels maakten in het kader van het ‘Verticaal groen’-project’ van de gemeente.
 • Grafisch vormgever Jan Vesters van het Binnenblad ontwerpt onder andere tentoonstellingen in het Verwey Museum Haarlem (voorheen Museum Haarlem). De redactie volgde hem bij de totstandkoming van de expositie Dicht bij Mari Andriessen.
 • In de rubriek ‘ondernemer in beeld’ aandacht voor Mad Daddy’s Barbershop in de Doelstraat. Voor freaks, geeks, weirdo’s en alles wat daar tussenin zit.
 • De maquette van de Nieuwe Kerk is te gast op de tentoonstelling Nieuwkomers in het Frans Hals Museum, over de Vlaamse kunstenaars, die eind zestiende, begin zeventiende eeuw naar Haarlem vluchtten. De toren, een ontwerp van de beroemde nieuwkomer Lieven de Key, kon natuurlijk niet ontbreken. Een gesprek met collectiebeheerder/conservator Gerrit Bosch.
 • Onlangs gaf Club Kenau een serie succesvolle voorstellingen van de muzikale komedie Malle Babbe op het voorplein van de Stadsschouwburg. Maar wie was Malle Babbe nou eigenlijk? Binnenblad dook in de geschiedenis van fictie en werkelijkheid en volgde de sporen in het culturele leven.
 • Met de oplevering van Raaks III heeft de wijk er niet alleen woningen bij, maar ook twee nieuwe straten: de Twaalf Apostelenstraat en de Luitestraat. Waar komen die namen vandaan?
 • De rattenoverlast in onze wijk is van alle tijden. Een droevige brief erover uit 1931 van een bewoonster van de Korte Doelstraat.

Lees hier het Oktober nummer van Binnenblad >

 

De Recyclewagen is in gebruik genomen

Op 4 oktober is op de Botermarkt de Recyclewagen in gebruik genomen. Vele belangstellende luisterden, onder het genot van bitterballen van “Chique de Frites”, naar de ludieke muziekact van de Belgische band Trashbeatz (FB).  Vrolijke muziek, op muziekinstrumenten van afval gemaakt, bracht letterlijk en figuurlijk de handen op elkaar. Al voor de opening was er volop aanloop van bezoekers met klein afval. De bak met kleine elektrische apparaten was al vrij snel vol. Maar ook klein metaal en (hard) plastic, batterijen, blikken verf en giftig afval, zoals RoundUp werd ingeleverd. De Recyclewagen staat iedere 2 weken op dinsdagmiddag (even weeknummers) van 16.00 tot 18.30 uur op de Botermarkt. Lees verder >

 

Duurzaam Bouwloket op de Botermarkt

Ook op de Botermarkt staat vrijdag 22 oktober de mobiele showroom van het Duurzaam Bouwloket. De aanwezige adviseurs geven advies en informatie over wat je kunt doen om te verduurzamen en over subsidies en regelingen. Ook met informatie over leveranciers en over bijzondere situaties, zoals appartementen en monumenten helpt het loket je op weg. Het wagentje is niet groot maar bergt een niettemin heel veel voorbeelden van isolatiematerialen en zonnecollectoren.  Ook kun je er een warmtepomp zien. Hiermee kan de gasgestookte CV-ketel worden vervangen. Binnenkort komt in de handel een warmtepomp op de markt die volledig inpandig is te monteren zonder storende kastjes aan de gevel. Bij uitstek geschikt voor “moeilijker situaties” (visueel, geluid) zoals we in het Centrum veel kennen. Het loket biedt een unieke kans om je dichtbij huis te laten informeren. Mis je het loket op de Botermarkt onverhoopt; veel informatie is te vinden via de website https://www.duurzaambouwloket.nl/haarlem van het loket. Of bel  0232041030 voor een persoonlijk advies. Het is kosteloos.

 

Pitch je idee voor een beter Haarlem!

Heb je een goed idee om Haarlem een fijnere, meer sociale of duurzame plek te maken? Kom op 1 november naar het Initiatievencafé in het Kweekcafé in de stadskweektuin! Inwoners, ondernemers en instanties kunnen daar hun idee voor onze stad pitchen. Je kunt natuurlijk ook alleen komen luisteren of netwerken. We hopen dat je erbij kunt zijn! Heb je een mooi idee, dat hulp, publiciteit of anders kan gebruiken? Laat het weten met een mail naar initiatief@haarlem.nl, Meer weten? Lees verder >

Zelf beslissen over initiatieven?

Ook in 2023 heeft gemeente Haarlem een budget van €230.000 beschikbaar voor initiatieven uit de stad. Wie geld krijgt om een initiatief voor de eigen buurt uit te voeren bepalen Haarlemmers zelf via de Leefbaarheid en Initiatiefraad. Uit elk stadsdeel neemt één Haarlemmer plaats in die raad. De raad komt 1 maal per maand bijeen. Er is een plek vrij voor een nieuw raadslid uit Haarlem Centrum. Wil jij mee beslissen welke Haarlemmers geld krijgen voor een goed idee? Stuur dan voor 1 november een mail naar initiatief@haarlem.nl onder vermelding van Leefbaarheid en Initiatiefraad, naam, adres en telefoonnummer. Meer weten? Lees verder >

Kort nieuws.

 • Ter voorbereiding van de werkzaamheden vindt maandagavond 17 oktober bodemonderzoek plaats in de Keizerstraat en de Barrevoetestraat. De straat is dan afgesloten; de werkzaamheden kunnen de hele nacht duren.
 • De notulen van de wijkraad van 10 september 2022 lees je hier >
 • Volgende vergadering: 7 november, 19.00 – 20.30 uur in het wijkraadsgebouw.  Een onderwerp bespreken of wat voor de wijkraad willen betekenen. Laat het ons weten? Kom op de vergadering of mail ons: info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
 • Op het Nieuwe Kerksplein wordt binnenkort een gehandicaptenparkeerplaats aangelegd.
 • Museum Haarlem is weer open. De nieuwe naam is: Verwey Museum Haarlem.
 • Er wordt nog volop gewerkt aan het realiseren van meer groen in de wijk. Op de foto hieronder een ontwerp van een Groen Tipi van Jorinde Kuipers zoals ze binnenkort in de Vijfhoek geplaatst worden. Klaas Furda en Jenne Olijve werkten in het Doelengebied aan een boomspiegel. 21 woningen werden daar recent voorzien van groen aan en tegen de gevel.