Projectontwikkelaar Cobraspen liet ons eerder weten dat zij een vergunning heeft aangevraagd bij de gemeente voor een hotel in de Prins Hendrikstraat 1. We vroegen aan Cobraspen de vergunningsaanvraag te mogen inzien, deze ligt (nu nog) niet ter inzage bij de gemeente. Je leest de aangevraagde vergunning hier. Kijk hier voor meer achtergrondinfo. De aanvraag is overigens in strijd met het aldaar geldende bestemmingsplan van de Oude Stad.

Van een wijkbewoner/lid van de erfgoedvereniging ‘Heemschut‘ ontvingen we een toelichting bij het te doorlopen proces van de aanvraag.

Omdat de beoogde hotelfunctie in dit pand niet past binnen het geldende bestemmingsplan (‘Oude Stad’ uit 2014) is een zogenaamde ‘uitgebreide procedure’ voor de aangevraagde omgevingsvergunning nodig. Dit betekent onder meer dat als B&W akkoord is met de aangevraagde vergunning, er een ontwerp-omgevingsvergunning wordt gepubliceerd. Daar is een zienswijzeprocedure (jargon voor ‘bezwaren’) op van toepassing (binnen 6 weken moeten die zienswijzen zijn ingediend).

De ontwerp-omgevingsvergunning en alle daarbij behorende documenten (alles digitaal) kunnen dan voor inzage worden opgevraagd bij de gemeente. De bond Heemschut zal die t.z.t. in elk geval opvragen, beoordelen en eventueel een zienswijze indienen.

Als de definitieve omgevingsvergunning (inclusief eventuele aanpassing n.a.v. de zienswijzen) wordt afgegeven, is (weer binnen 6 weken) beroep mogelijk bij de Bestuursrechter.”

Zie hier onze eerdere berichten over dit mogelijke hotel in de wijk. Heb je vragen dan wel een suggestie? Laat het ons even weten via een mailtje. We houden je op de hoogte van het proces van de vergunningsaanvraag.

Projectontwikkelaar Cobraspen laat ons weten dat zij een vergunning heeft aangevraagd bij de gemeente voor een hotel in de Prins Hendrikstraat 1. We vroegen aan Cobraspen de vergunning te mogen inzien, deze ligt niet ter inzage bij de gemeente. Je leest de gevraagde vergunning hier. Kijk hier voor meer achtergrondinfo. De aanvraag is in strijd met het aldaar geldende bestemmingsplan van de Oude Stad.

Heb je vragen dan wel een suggestie? Laat het ons even weten via een mailtje. We houden je op de hoogte van het proces van de vergunningsaanvraag.

Gisteren werd de startnotitie over een mogelijk hotel in de Prins Hendrikstraat besproken in de gemeenteraad. Wij hielden een enquête over die mogelijke ontwikkeling.

De PvdA Haarlem doet op FB verslag: “Op de hoek van de Prins Hendrikstraat en de Wilhelminastraat wil ontwikkelaar Cobraspen een hotel met horeca vestigen. De PvdA en andere partijen zijn bezorgd dat dit bouwen voor leegstand is omdat er de komende jaren veel minder toerisme te verwachten is door de economische gevolgen van de coronacrisis. Uit een enquête van de Wijkraad Vijfhoek Raaks Doelen Haarlem bleek dat er ook meer steun zou zijn voor andere functies.

De PvdA stelde als compromis voor de hotelfunctie te beperken tot 50% van de bruto vloeroppervlakte en de rest op te vullen na consultatie van de omgeving.

De PvdA kreeg helaas alleen steun van Actiepartij, Jouw Haarlem en de SP. Het amendement werd daarmee verworpen. Wij namen ons verlies en stemden – net als de meerderheid van de raad – vervolgens vóór de startnotitie en hopen dat de leegstand meevalt en er een mooie ontwikkeling komt voor de buurt en onze stad.”

We danken, namens de bewoners, deze poging van de genoemde vier fracties. Het collegeprogramnma spreekt meer over “wonen, wonen en wonen” dan over “meer hotels in het centrum”.

Deze “race” is nog niet gelopen. De startnotitie is nu aanvaard. Er is nog een aantal zaken door de ontwikkelaar te produceren die door de gemeente getoetst gaan worden. Deze besluiten zijn voor een mogelijk beroep en bezwaar vatbaar. We houden je op de hoogte.