Gisteren werd de startnotitie over een mogelijk hotel in de Prins Hendrikstraat besproken in de gemeenteraad. Wij hielden een enquête over die mogelijke ontwikkeling.

De PvdA Haarlem doet op FB verslag: “Op de hoek van de Prins Hendrikstraat en de Wilhelminastraat wil ontwikkelaar Cobraspen een hotel met horeca vestigen. De PvdA en andere partijen zijn bezorgd dat dit bouwen voor leegstand is omdat er de komende jaren veel minder toerisme te verwachten is door de economische gevolgen van de coronacrisis. Uit een enquête van de Wijkraad Vijfhoek Raaks Doelen Haarlem bleek dat er ook meer steun zou zijn voor andere functies.

De PvdA stelde als compromis voor de hotelfunctie te beperken tot 50% van de bruto vloeroppervlakte en de rest op te vullen na consultatie van de omgeving.

De PvdA kreeg helaas alleen steun van Actiepartij, Jouw Haarlem en de SP. Het amendement werd daarmee verworpen. Wij namen ons verlies en stemden – net als de meerderheid van de raad – vervolgens vóór de startnotitie en hopen dat de leegstand meevalt en er een mooie ontwikkeling komt voor de buurt en onze stad.”

We danken, namens de bewoners, deze poging van de genoemde vier fracties. Het collegeprogramnma spreekt meer over “wonen, wonen en wonen” dan over “meer hotels in het centrum”.

Deze “race” is nog niet gelopen. De startnotitie is nu aanvaard. Er is nog een aantal zaken door de ontwikkelaar te produceren die door de gemeente getoetst gaan worden. Deze besluiten zijn voor een mogelijk beroep en bezwaar vatbaar. We houden je op de hoogte.

Afgelopen donderdag heeft de Raadscommissie Ontwikkeling ingestemd met de zogenoemde startnotitie van het mogelijke hotel aan de Prins Hendrikstraat. Het Haarlems Dagblad meldt dat de Raad heeft ingestemd met dit hotel, maar dat zal een abuis zijn.

De Raadscommissie heeft nu de uitgangspunten en randvoorwaarden van het vervolgproces positief beoordeeld en later zal de raad die startnotitie bespreken, mogelijk ook vaststellen.

Als de Raad instemt dan met de startnotitie, volgt er in elk geval nog een proces leidend tot een uitgebreide omgevingsvergunning (voor beroep en bezwaar ontvankelijk) voordat de ontwikkelaar kan gaan (ver)bouwen.

We houden je op de hoogte.

HD 11 april 2020

 

We schreven eerder over onze peiling over een mogelijk nieuw hotel in de Prins Hendrikstraat. B&W heeft over dat plan een zogenoemde ‘startnotitie‘ aan de Raadscommissie Ontwikkeling voorgelegd ter bespreking. Deze notitie wordt om circa 17:50 uur besproken in die raadscommissie op 9 april. De vergadering is online te volgen. Wij hebben, met de uitslag van de enquête als basis voor dat agendapunt, ingesproken d.m.v. een brief. Publiek kan a.g.v. de bekende omstandigheden de vergadering niet bijwonen.