Gisteren hebben we een artikel en een enquête gepost over het plan van Cobraspen om een viersterren boutique hotel te gaan vestigen in de vm. Prins Hendrikschool.

Binnen 24 uur na plaatsing hebben we (tot nu toe) de eerste 57 reacties van wijkbewoners verwerkt. Mocht je nog niet hebben mee gedaan, dat kan nog via dit linkje.

Hier enkele beelden, als een sneak preview, van de huidige stand van zaken van de opvattingen.

 

 

 

 

 

 

 

Mogelijk komt er een nieuw viersterren hotel met 45 kamers in onze wijk. Projectontwikkelaar Cobraspen heeft eerder in 2019 een inloopavond georganiseerd over hun voornemens twee gebouwen in de wijk om te bouwen tot een 100 kamer hotel. Ruim 100  bewoners namen een kijkje.
Mede naar aanleiding van die bijeenkomst hebben wij in 2019 een enquête voor bewoners georganiseerd. De uitkomsten daarvan bespraken we met de projectontwikkelaar en de gemeente. Omdat er strijdigheid met het bestemmingsplan “Vijfhoek” aanwezig is en mede gezien de uitkomsten van onze enquête heeft de gemeente in augustus 2019 besloten de hotelontwikkeling aan de Wilhelminstraat 43a te stoppen.

De projectontwikkelaar is doende met andere plannen voor de Wilhelminastraat 43a, maar de planvorming voor een hotel aan de Prins Hendrikstraat gaan door.
Een nieuw plan dus voor twee gebouwen in de wijk. Een nieuwe enquête dus. De bijgevoegde vragenlijst heeft betrekking op de (voorlopige) hotelplannen voor de Prins Hendrikstraat 1. Daar geldt overigens een ander bestemmingsplan, namelijk dat van de “Oude Stad“‘.

Op basis van de nu bekende plannen stellen we je hierna enkele vragen over deze nieuwe plannen. De uitkomsten van dit onderzoek bespreken we wederom met de gemeente en de projectontwikkelaar.
Wij horen graag hoe je over de plannen van de ontwikkelaar denkt!

Wat betreft de plannen voor de Wilhelminastraat moeten we nog even wachten op de uit te werken plannen van de projectontwikkelaar. Daar komen we dus nog later op terug met een apart onderzoekje.

De voorlopige plannen
Aan de Prins Hendrikstraat 1 staat een voormalige school. De school heeft een lange geschiedenis (1883) en is een Rijksmonument. Deze vm. Prins Hendrikschool heeft een prachtige ontvangsthal en menig Haarlemmer herinnert zich hier naar school te zijn gegaan. Ongeveer 30-40 jaar geleden voldeed het pand niet aan de destijds gestelde eisen die aan een school wordt gesteld. Ze waren min of meer vervallen en vervolgens door de gemeente verkocht aan de firma Cobraspen. Nadat Cobraspen de school heeft gerestaureerd, is het gebouw o.a. verhuurd als kantoorruimte.

Op 15 januari 2019 presenteerde Cobraspen een plan als eerste aanzet tot discussie. Ondanks kennisgeving kort vooraf waren een aantal buurtbewoners toch aanwezig bij deze presentatie.
Gemikt werd destijds op een hotel met een gemiddelde bezetting van ca. 70%. De gasten komen naar verwachting voor de helft per auto en de andere helft per OV, taxi, etc. Het beoogde hotel is goed bereikbaar is met OV en de ontwikkelaar dient rekening te houden met de parkeernorm van 0,5 parkeerplaats per hotelkamer.

Het aantal personeelsleden is lager dan bij een kantoor. Een hotel veroorzaakt, volgens Cobraspen, minder parkeerdruk. Een hotel moet wel bevoorraad worden. Een hotel is levendiger dan een kantoor. Maar ook gasten hebben, net als kantoormedewerkers, weinig tot geen binding met de wijk.
Eerder gaf Cobraspen op hun website deze antwoorden n.a.v. van vragen van wijkbewoners.

Rol van de gemeente
Alle ontwikkelingen worden door het gemeentebestuur getoetst aan het bestemmingsplan, het nieuwe hotelbeleid, de bouwverordening, brandveiligheidseisen, etc..

Bestemmingsplan
Het gebouw van de vm. Prins Hendrikschool bevindt zich in het bestemmingsplan “Oude Stad”. Kort samengevat is de hoofdbestemming wonen/kantoor/praktijkruimte.

Hotelbeleid
Het recent vastgestelde hotelbeleid zegt onder meer dat nieuwe hotels in woonbuurten algemeen en met name in het centrum niet wenselijk zijn. In alle gevallen moet er voldoende draagvlak zijn in de buurt. Indien een hotel toch in een woonbuurt wordt gerealiseerd dient dit hotel verbinding te hebben met de buurt. Lees hier wat in dat “Hotelbeleid” op dit punt is vermeld.

Ofwel kort gezegd; ook de buurt heeft een belangrijke stem of er een hotel mag komen op deze locatie.
De gemeente heeft een startnotitie over deze plannen opgesteld. In zo’n startnotitie worden de uitgangspunten vermeld waar de ontwikkeling door de gemeente aan getoetst wordt. De startnotitie is op 25 februari jl. door B&W goedgekeurd en wordt, naar verwachting aan de raad van 2 april ter vaststelling voorgelegd.

Wat vind je er van?
Van wijkbewoners hoorden we in 2019 dat er nog vragen resteren. Willen we een nieuw hotel? Geeft dat nieuwe overlast? Hoe gaat het hotel de overlast minimaliseren? Wat betekenen deze plannen voor de vervoersbewegingen en de parkeerdruk? Legt een hotel verbinding met de wijk? Wat vinden we van een terras in de Leidsevaart? Willen we horeca op deze lokatie?

Het gemeentelijk hotelbeleid stelt dat een hotel verbinding moet maken met de buurt. Hotelbezoekers verbinden zich niet perse met de buurt. Een hotel veroorzaakt mogelijk hinder. Denk aan bevoorrading, personeel en gasten die 24 uur per dag komen en vertrekken. Hoe gaat het hotel de eventuele overlast minimaliseren? Wat verwacht je van het hotel op dit gebied?
Is een terras in de Leidsevaart een aanvulling op de aanwezige horeca in onze wijk?

Bevatten de voornemens van Cobraspen de verbinding die wij met de buurt willen? Of zou dat ook anders kunnen? Heb je mogelijk andere wensen op dat gebied?

Hier het linkje naar de enquête. We houden je natuurlijk op de hoogte van de voortgang van de uitkomsten van de enquête en van de voortgang van de plannen.

We schreven eerder over de vernieuwde plannen van projectontwikkelaar Cobraspen om in de Prins Hendrikstraat 1 een viersterren hotel met 45 kamers te gaan vestigen. Vandaag zijn de plannen op de website van Cobraspen geplaatst en stond er een artikel in het Haarlems Dagblad over deze voornemens.

Wij hebben met Cobraspen en de gemeente gesproken over deze plannen en daar aangekondigd, evenals in 2019, een enquête over deze plannen bij de wijkbewoners te gaan opzetten. Deze enquête hebben we eerst voor een “fact check” voorgelegd aan de gemeente en aan de projectontwikkelaar. Volgende week is de enquête op deze site te vinden.

Hier alvast een sneak preview van de inrichting van de hotelkamers.