Als vanouds staat ook dit jaar de kerstboom van de wijkraad op het Nieuwe Kerksplein. Voor Jenne, Martin, Vincent, Jan en Jan was het nog een stevige klus om de 8 meter hoge boom op te zetten en vervolgens te voorzien van de lichtjes. We hopen nu op een prachtige samenzang onder de boom met een mooie kerstnacht. Uiteraard gaan we ervanuit dat ook in 2024 de boom er weer zal staan. Alleen gaan wij dat anders regelen. Want …

De wijkraad stopt

In 2023 zijn Jenne Olijve en Jan Geerts niet meer beschikbaar als wijkraadsleden (en bestuurders van de stichting) vanwege vele andere werkzaamheden. De wijkraad zou daarmee slechts 2 leden hebben (Annette Schild en Maarten Kleinman). Dat is te weinig volgens de eisen van de gemeente. Bovendien stopt na 2023 ook het subsidiëren van wijkraden. Nieuwe leden hebben zich niet gemeld en verkiezingen organiseren voor eventuele nieuwe aanmelders hebben ook niet veel zin. De wijkraad vraagt daarom geen subsidie voor 2023 meer aan en is feitelijk gestopt. Jenne en Jan gebruiken 2023 om de resterende zaken af te handelen. Het wijkraadsgebouw krijgt vanaf 1 maart 2023 een andere bestemming (via Ymere). Een kleine 50 jaar geleden is de wijkraad gestart, in een toen erg verkrotte wijk, zich sterk makend voor het behoud ervan.

De wijkraadsleden blijven, ieder op zijn terrein, zich inzetten in ander verbanden. Tot, in ieder geval, 1 mei zijn we nog “demissionair” bereikbaar via het bekende email-adres info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl.  Bewoners die zich bezig willen houden met groen, energie of verkeer kunnen we ook bij elkaar brengen. De website blijft voorlopig in de lucht en wijknieuws continueren we voorlopig ook nog even.

Afgelopen jaren zijn er alternatieven beschikbaar gekomen voor wijkraden. Zo is er in het badhuis op het Leidseplein regelmatig een initiatievencafé voor nieuwe ideeën voor de stad. De gemeente wil “wijkplatforms” oprichten met een bredere vertegenwoordiging dan de huidige wijkraden. Lees verder >. Bewoners, die wat geld nodig hebben voor een pleinpicknick, straatfeest of een ander idee kunnen geld aanvragen uit het Leefbaarheid- en initiatiefbudget. …… Dat gebeurt nu al veelvuldig en kan komend jaar ook voor de kerstboom op het plein.

Wijkdiner

Ondanks alweer stijgende kosten, en na coronaperikelen, kon het wijkdiner dit jaar toch door gaan. De Nieuwe Kerk was als vanouds gezellig aangekleed, de kerk goed gevuld en, niet onbelangrijk in deze tijd, lekker verwarmd. Het eten was prima verzorgd door “Eef en Lien”. Leny van Schaik zong als vanouds het lied “Komt vrienden van de Vijfhoek” en Pieter Mulder en Hannes en Christien namen de rest van de muzikale begeleiding voor hun rekening.

Kort nieuws

  • De parkeervakken op de Botermarkt zijn inmiddels verdwenen. Na de kerstvakantie volgen de werkzaamheden in de Barrevoetestraat en de Keizerstraat. Vragen hierover: bel of mail Sandra Zierikzee van aannemer Van Gelder. szierikzee@vangelder.com of 06 58849041. De uitbreiding van het autoluwe gebied is opnieuw enigszins vertraagd. Handhaven met camera’s is nieuw voor Haarlem, het kost extra tijd om uit te zoeken wie een ontheffing kan krijgen. De nieuwe datum die hiervoor genoemd is is 1 mei 2023. Lees verder >
  • Coffeeshop The Lounge heeft een nieuwe vergunning gekregen. Lees verder >. Dit heeft tot vragen geleid. Want in 2017 heeft de gemeente uitgesproken dat bij verplaatsing de gemeente de intentie heeft dat er geen nieuwe Coffeeshop in de Doelstraat wordt gevestigd. Ook werd daarbij toegezegd verkeersmaatregelen te nemen. Dit werd vastgelegd in een brief. Lees verder >. Verkeersmaatregelen zijn inmiddels genomen en krijgen begin 2023 bovendien een vervolg. De nieuwe vergunning betreft echter geen verplaatsing.
  • De wijkraad deed een voorstel voor een pilot met het “wrappen” van afvalcontainers op de Botermarkt met afbeeldingen die een relatie hebben met Haarlem (bijv. boekdrukkunst, Teylers Museum). De gemeente is niettemin van mening dat, met name de historische delen van de stad, het meest gediend zijn met zo een rustig mogelijk straatbeeld (grijs) i.p.v. een veelkleurige ratjetoe.
  • De gemeente ziet meer mogelijkheden voor plaatsing van zonnepanelen in beschermd stadsgezicht Lees verder >. Een kaart geeft per huis aan waar de gemeente die kansen voor zonnepanelen ziet. Zie kaart.
  • In de winkelstraten worden flyers uitgedeeld om te wijzen op onveiligheid in donkere dagen. Ook wordt extra gelet op fietsverlichting. Tekstkarren vragen aandacht voor het melden van verdachte situaties.. Zie ook de websites: Donkere dagen offensief – Het CCV  en www.inbraakchecker.nl
  • Op het stationsplein is tot 29 december een fototentoonstelling die aandacht vraagt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • In het Verwey museum (Groot Heiligland) zijn o.a. tentoonstellingen te zien over Mari Andriessen, Kees Verwey en Erik Mattijssen.
  • Op de Botermarkt staat iedere even week van 16.00 – 18.30 uur de Recyclewagen. Bij de wagen is een recycletas verkrijgbaar waar je alle spullen in kunt doen om in te leveren.
  • Notulen van de vergadering van 10 oktober 2022
  • De wijkraad sponsorde de kerstpakkettenactie van Miriam Touw en Nicky Cordes. 360 Haarlemse minima krijgen  een kerstpakket door hun inzet. Lees meer over deze actie >
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon

Mirjam Touw bij de ALDI

 Gratis (netwerk)evenementen en trainingen

In de stad zijn diverse gratis (netwerk)evenementen en trainingen die interessant zijn voor initiatiefnemers of geïnteresseerden die hier raakvlakken mee hebben. Een aantal interessante evenementen en trainingen op een rij.

Houdt voor meer aanbod de websites van de Initiatievenschool en de Vrijwilligersacademie in de gaten.

Fietsparkeren bij de Raaks buiten de klemmen en vakken is straks verboden

Bij de oplevering van Raaks III wordt een inpandige fietsenstalling voor 950 plekken gerealiseerd. Naar aanleiding van een verzoek van de wijkraad wordt in de Algemene Politie Verordening (APV) vastgelegd dat er, wanneer de fietsenstalling open gaat, buiten de voorzieningen (klemmen, vakken, stalling) geen fietsen meer mogen worden gestald.

De wijkraad heeft op 11 januari (digitaal) vergaderd

Daarbij zijn o.a. de jaarstukken (2020  en 2021) vastgesteld. Er zijn 2 nieuw aspirant-leden: Bob Crezee en Maarten Kleinman. Jan Geerts neemt momenteel de voorzitterstaken op zich en Jenne Olijve het penningmeesterschap. We verwachten uiterlijk eind maart via mail/enquête de jaarvergadering inclusief verkiezingen te kunnen houden. De meest actuele onderwerpen voor de wijkraad zijn op dit moment “Plan B” en het scheiden van afval.

Voor alle onderwerpen kunt U ons mailen op: info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

Zie verder de volgende links:

 

 

Hierbij stel ik mij als aspirantlid van de Wijkraad graag aan u voor. Ik ben 62 jaar en woon 20 jaar in Haarlem, de laatste vier jaar in de Vijfhoek. Na een scheiding zocht ik een leuke stek in het centrum en had enorm geluk met een huis in een heel klein hofje op de Lange Annastraat, de Koopallepoort. Misschien bent u er wel eens ingelopen… Ik heb een dochter en twee stoere kleinzonen die gelukkig ook in Haarlem wonen.

Tot een half jaar geleden was ik werkzaam als docent op de Reinwardt Academie in Amsterdam, de enige HBO-opleiding op het gebied van cultureel erfgoed in Nederland. Mijn vakken waren management en marketing maar ik ben de laatste jaren vooral actief geweest als begeleider van studenten. Ik ben onlangs een eigen bedrijf begonnen dat zich richt op het uitvoeren van erfgoedprojecten binnen Europa. Tijdens mijn werk aan de hogeschool heb ik hier veel ervaring mee opgedaan en een netwerk opgebouwd. Dat komt nu goed van pas. Daarnaast doe ik bestuurlijk werk voor o.a. het Zandvoorts Museum, de Stichting Hart en het Zeeuws Museum.

Ik heb het ontzettend naar mijn zin in de Vijfhoek. Ik loop veel, zit wel eens op een terras op de Botermarkt en kijk om mij heen. Ik verwonder mij elke dag over de leuke huizen, bijzondere winkels en de positieve manier waarop iedereen met elkaar omgaat. Voor deze wijk en de bewoners wil ik mij graag inzetten.