Gratis (netwerk)evenementen en trainingen

In de stad zijn diverse gratis (netwerk)evenementen en trainingen die interessant zijn voor initiatiefnemers of geïnteresseerden die hier raakvlakken mee hebben. Een aantal interessante evenementen en trainingen op een rij.

Houdt voor meer aanbod de websites van de Initiatievenschool en de Vrijwilligersacademie in de gaten.

Fietsparkeren bij de Raaks buiten de klemmen en vakken is straks verboden

Bij de oplevering van Raaks III wordt een inpandige fietsenstalling voor 950 plekken gerealiseerd. Naar aanleiding van een verzoek van de wijkraad wordt in de Algemene Politie Verordening (APV) vastgelegd dat er, wanneer de fietsenstalling open gaat, buiten de voorzieningen (klemmen, vakken, stalling) geen fietsen meer mogen worden gestald.

De wijkraad heeft op 11 januari (digitaal) vergaderd

Daarbij zijn o.a. de jaarstukken (2020  en 2021) vastgesteld. Er zijn 2 nieuw aspirant-leden: Bob Crezee en Maarten Kleinman. Jan Geerts neemt momenteel de voorzitterstaken op zich en Jenne Olijve het penningmeesterschap. We verwachten uiterlijk eind maart via mail/enquête de jaarvergadering inclusief verkiezingen te kunnen houden. De meest actuele onderwerpen voor de wijkraad zijn op dit moment “Plan B” en het scheiden van afval.

Voor alle onderwerpen kunt U ons mailen op: info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

Zie verder de volgende links:

 

 

Hierbij stel ik mij als aspirantlid van de Wijkraad graag aan u voor. Ik ben 62 jaar en woon 20 jaar in Haarlem, de laatste vier jaar in de Vijfhoek. Na een scheiding zocht ik een leuke stek in het centrum en had enorm geluk met een huis in een heel klein hofje op de Lange Annastraat, de Koopallepoort. Misschien bent u er wel eens ingelopen… Ik heb een dochter en twee stoere kleinzonen die gelukkig ook in Haarlem wonen.

Tot een half jaar geleden was ik werkzaam als docent op de Reinwardt Academie in Amsterdam, de enige HBO-opleiding op het gebied van cultureel erfgoed in Nederland. Mijn vakken waren management en marketing maar ik ben de laatste jaren vooral actief geweest als begeleider van studenten. Ik ben onlangs een eigen bedrijf begonnen dat zich richt op het uitvoeren van erfgoedprojecten binnen Europa. Tijdens mijn werk aan de hogeschool heb ik hier veel ervaring mee opgedaan en een netwerk opgebouwd. Dat komt nu goed van pas. Daarnaast doe ik bestuurlijk werk voor o.a. het Zandvoorts Museum, de Stichting Hart en het Zeeuws Museum.

Ik heb het ontzettend naar mijn zin in de Vijfhoek. Ik loop veel, zit wel eens op een terras op de Botermarkt en kijk om mij heen. Ik verwonder mij elke dag over de leuke huizen, bijzondere winkels en de positieve manier waarop iedereen met elkaar omgaat. Voor deze wijk en de bewoners wil ik mij graag inzetten.

Op 8 september jl. is overleden Duveke Kalma. Geruime tijd was zij voorzitter van onze wijkraad. Zonder enige twijfel heeft zij met haar persoonlijke manier van optreden een flinke stempel gezet op het verbeteren van de leefbaarheid van onze wijk. De tijd waarin zij voorzitter is geweest, was zeker niet een makkelijke.

Duveke heeft in haar periode van lidmaatschap van de wijkraad zeer veel tijd en energie in de wijk gestoken en zij had bijzonder veel contacten binnen en buiten de wijk. Haar stijl wordt nog door velen als persoonlijk en hoogst betrokken ervaren.

Wij danken Duveke hartelijk voor al haar inzet en we condoleren haar familie en vrienden van harte met dit verlies.

Lees ter nagedachtenis in het Binnenblad van april 2018 (ook te downloaden) een mooi portret (door Ellen Vestjens) van Duveke.