Al langere tijd staan er veel motoren, scooters en brommers op het Nieuwe Kerksplein geparkeerd. Vaak tegen de noordzijde van de kerk, in de luwte van de wind. Het geeft een rommelig beeld van het plein en doet afbreuk aan de monumentale uitstraling van de kerk. Een aantal bewoners vindt de geparkeerde motoren, scooters en brommers op het Nieuwe Kerksplein een lelijk gezicht. Samen met de wijkraad hebben de bewoners contact opgenomen met de gemeente over deze overlast. De wijkraad  en bewoners stelden voor om een parkeervak te maken aan de rand van het plein, waar de minste wind waait. De gemeente vond dit ook een goed idee om uit te proberen.

Parkeervak voor drie maanden

Sinds deze week is met witte belijning van tijdelijke verf een parkeervak voor motoren aangebracht. We verzoeken de eigenaren van de motoren, scooters en brommers daar vanaf nu hun voertuig te stallen.

Reageren en evalueren

Na drie maanden gaat de gemeente beoordelen of het parkeervak een verbetering is. Uiteraard op basis van ervaringen. Reageren kan tot 1 januari 2022 aan mevrouw I.P. Hamer via het emailadres iphamer@haarlem.nl.

Een bijzondere fietsenstalling

Fietsstad Haarlem heeft afgelopen maanden op de Gedempte Voldersgracht een bijzondere fietsenstalling gerealiseerd. Het is een mooie stalling geworden met 30 plaatsen. Helaas voor sommige buurtgenoten waren de plaatsen binnnen 24 uur “uitverkocht”.
De wijkraad heeft de initiatiefnemers afgelopen week bedankt voor de realisering.  Voormalig Wijkraaadslid Jan Luys zag 7 jaar geleden een mooie plek en opperde hier een fietsenstalling voor de buurt te realiseren. Maar daar komt het één en ander bij kijken, zoals een overeenkomst tussen eigenaar/huurder, het inrichten en ter hand nemen van de exploitatie. De exploitant “Fietsstad Haarlem” bestond op dat moment nog niet. Maar in april konden Rob Haverkamp en Julius Bernard van Fietsstad Haarlem eindelijk deze prachtige stalling opleveren.

Link naar Chili

In de zomer van 1985 maakten Ronald Ruseler, Erik Prins, Jan Willem Post en de Chileen ‘Gaby’ voor Amnesty International een muurschildering op de muur boven de stalling. Hierbij liet ‘Gaby’ zich daarbij inspireren door een Chileens geëngageerd collectief. ‘Gaby’ was als 15-jarige in Chili als politiek gevangene vastgezet en via Amnesty International weer vrij gekomen. De schildering bij het Doelenplein is destijds in 1 week gerealiseerd en nog altijd in redelijke staat. Destijds is een foto genomen van de kunstenaars door Luc van de Lagemaat. Deze foto heeft Piet Zwaanswijk in de fietsenstalling nageschilderd. Een resultaat dat er wezen mag. “Fietsstad Haarlem” beziet nog hoe deze van buiten zichtbaar kan worden. Mara hierbij een foto (van het schilderij van deze foto).

Van links naar rechts: Julius Bernard, Jan Geerts, Jan Luys en Rob Haverkamp in de stalling voor het schilderij van Piet Zwaanswijk.

Op zoek naar een Fietsenstalling?

“Fietsstad Haarlem” is voortdurend op zoek naar nieuwe ruimtes voor buurtstallingen. De 4 stallingen in onze buurt hebben alle 4 een wachtlijst en de huidige plaatsen kunnen misschien beter worden verdeeld. Daarom heeft “Fietsstad Haarlem” de gemeente voorgesteld een deel van de nieuwe fietsenstalling in Raaks III met 1000 plaatsen ook te kunnen gebruiken voor buurtbewoners. Een deel van de stalling moet dan via een afzonderlijke toegang 24 uur voor bewoners toegankelijk worden.

De wijkraad wil daarom graag weten wie geïnteresseerd is in een plaats in Raaks III. Bij voldoende belangstelling gaan wij het college vragen dit mogelijk te maken.  Mail naar info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl bij interesse.

 

Stadswandeling Vijfhoek

Op 15 juli 14.00 uur, 17 juli 10.00 uur, 6 augustus 10.00 uur organiseert Museum Haarlem een stadswandeling door de Vijfhoek. De wandeling maakt onderdeel van de tentoonstelling “Allemaal Haarlemmers” en geeft o.a. aandacht aan de plaats waar de reus Cajanus heeft gewoond, waar de kinderen met hun blote voeten in tobben urine door wollen stoffen moesten trappen om deze schoon te maken, waar het eerste gasthuis van Haarlem was gebouwd en waar de Haarlemmer Olie werd gemaakt. Kosten € 10,00 p.p.+ entree bezoek museum. Verzamelen bij Museum Haarlem, Groot Heiligland 47, 2011 EP Haarlem. Hier opgeven.

Uiteraard is het ook mogelijk op een ander moment met Jan Hoving mee te lopen. Voor meer informatie hierover  klik hier.

 

Lief & Leedstraten

Voel je je verbonden met je eigen straat, en wil je af en toe iets aardigs doen voor je buren? Je kunt mee doen met de “Lief & Leedstraten”. Word gangmaker van de straat en vraag een Lief & Leedpotje aan. Vanuit zo’n Lief & Leedpotje kunt is het mogelijk een kleine attentie verzorgen voor een buur, die wat extra aandacht nodig heeft. Vanwege ziekte bijvoorbeeld, eenzaamheid, het verlies van een dierbare of juist vanwege een vrolijke gebeurtenis, zoals het halen van een diploma of de geboorte van een baby. Er zijn inmiddels al 15 Lief & Leedstraten in Haarlem.  Dit soort gebaren hebben een groot effect en dragen bij aan een vriendelijke en zorgzame straat, waar je je thuis voelt.
Stuur een e-mail naar liefenleed.haarlem@dock.nl om je aan te melden.

 

En dan nog dit:

 • Last van rioollucht in huis? De gemeente geeft hier tips
 • Steeds vaker horen we klachten over de chaos op het Nieuwe Kerksplein. Het stallen van de vele fietsen, brommers en motoren gaat ten koste van anderen. Samen met de gemeente wordt gekeken of dit tijdelijk en definitief valt te verbeteren met meer structuur.
 • Momenteel werkt Liander op de diverse plaatsen in de wijk aan vooral gasleidingen. Deze werkzaamheden duren tot begin september en kunnen enige hinder veroorzaken. Voor vragen is Liander ten alle tijde bereikbaar onder nummer 088 5426323.
 • Horecaeigenaren mogen i.v.m. Corona mogelijk van de gemeente nog een half jaartje gebruik maken van de grotere terrassen.
 • Er komt een pilot tijdelijke invulling leegstand hoofdwinkelstraten. Dat houdt in dat in o.a. delen van de Grote Houtstraat een andere bestemming mogelijk is. Denk bijv. aan een advocatenkantoor of een adviesbureau in een winkelpand.
 • Vrijblijvend advies over zonnepanelen. Dat kan hier nog tot 31 augustus helemaal gratis.

Wijkraadsleden in het Centrum volgen de activiteiten van de gemeente rondom afvalscheiden. Ook hielden we een enquête. Afgelopen week nog werd deze besproken in de raadscommissie beheer. In onze wijk zijn begin dit jaar bakken bijgeplaatst. In de Binnenstad moet dat nog gebeuren. Met name in op de Bakenessergracht veroorzaakt dat momenteel beroering. Het aantal bezwaren tegen afvalbakken is sowieso hoog. Ondanks weinig tot geen bezwaren vanuit onze buurt is de situatie (nog) niet optimaal. Lange loopafstanden, overvolle bakken, er zijn heel weinig bakken voor groenafval (GFT) en daar wordt soms over geklaagd. Niet voor niets worden de nieuwe groenbakken een “pilot” genoemd. Ook was er een pilot met de schillenboer. Bewoners, die gebruik maken van de GFT-bakken, maakten tot 11 juni kans op een zogenaamde Greenticket. Dit is een bon voor een luxe afvalscheidingsbak. Een wijkbewoonster mocht zich een gelukkige winnaar noemen. Enkele bewoners van de Koopallepoort (Lange Annastraat) vroegen zich af of het ook anders kan.

 

Bob heeft Bokashi-bakken

Bob Crezee verbouwt op zijn kleine plaatsje verse tuinkruiden, zoals salie en dille. Maar ook spitskool, boekweit, sperciebonen en klaproos zijn er te vinden. Wel 20 soorten. Het minituintje wordt gevoed met mest uit één van de twee de Bokashi-bakken. Dat zijn kleine bakken van ca. 40 cm hoog. Ze staan bij Bob in de bijkeuken. Bokashi is een betrekkelijk nieuwe en onbekende manier van groenafval verwerken Een Bokashi-bak wordt gevuld met GFT en enkele maanden luchtdicht (Anaeroob) gesloten, terwijl ondertussen de tweede gevuld wordt. In de gesloten bak (je ruikt niets) fermenteert het GFT-afval in enkele weken tot humus. De humus wordt gebruikt voor het tuintje. Om het fermenteren te versnellen worden er gefermenteerde zemelen uit een zakje over gestrooid. Die zemelen heten Bokashi; daar zijn de bakken dus naar vernoemd. Als Bob toch wat groen over heeft gaat dat naar de GFT-bak. De GFT-bak is ca. 220 m. ver lopen. Maar dat komt niet veel voor. Klik hier voor meer informatie over Bokashi.

 

Jan en Rika hebben wormenhotels

Het stadstuintje van Jan Geerts en Rika Dantuma is grotendeels gemaakt van gerecycled materialen. Het tuintje heeft prijzen gewonnen en wordt vrijwel dagelijks door passanten op de foto gezet. Maar een experiment met compost werd gestopt; te lastig in een stadstuintje. Dus was er altijd aanvoer van potgrond voor in de potten en afvoer van tuingrond en GFT naar de restafvalbak. Praktisch gesproken zat er weinig anders op. Maar met dat gewicht en die hoeveelheid GFT honderden meters lopen naar de nieuwe GFT-bakken vonden Jan en Rika geen doen. Een verzoek om extra GFT-bakken werd evenmin gehonoreerd. Naar aanleiding van kwamen er twee wormenhotels; een klein en eenvoudig systeem met gestapelde bakken. Ze nemen weinig ruimte in een hoekje (de zwarte dingen op de foto). De kolonie wormen verwerken dagelijks zo’n 2 kg GFT uit de keuken en de tuin. Het weinige dat overblijft (vooral vocht) gaat de tuin en de potten in. Dit scheelt op jaarbasis honderden kilo’s afval. Er zijn ook wormenbakken om in huis te plaatsen. Dat kan uitstekend. Google op wormenhotels of kijk hier: www.wormenhotel.nl

Bokashibakken en wormenhotels zijn op internet te koop. Meer Ideeën of vragen over stadstuinieren? Mail ons! Bij voldoende belangstelling uit de wijk kunnen we kijken of we gezamenlijke wormenhotels kunnen oprichten. In Amsterdam is dat een groot succes.

 

Theekoepelconcert in Eindenhout op 13 juni

De vrienden van de  Haarlemmerhout houden op zondag 13 juni 2021, om 15.30 uur een concert bij de theekoepel in  “Eindenhout”. Dat kan nu weer en, zoals het naar uitziet, belooft  het een prachtige en zonnige dag te worden. De uitvoering betreft werken van o.a.: Spohr, Dvorak, Mozart en Jongen. Uitgevoerd op viool door Jae-Won Lee, Frederik Boits en Helena Druwé. Handig om mee te nemen: een klapstoeltje of kleed. De theekoepel bevindt zich aan de wagenweg achter het huis met de beelden. Vrijwillige bijdrage gevraagd na afloop van concert. Mede vanwege de RIVM regels is AANMELDEN VERPLICHT tel. 06-57 456 345 

 

Kort wijknieuws

 • De wijkraad vergadert 14 juni a.s. Onderwerpen? Deelnemen? Stuur ons een bericht. info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
 • De gemeente denkt aan een pilot voor zgn. “vrije openingstijden” voor de Horeca. De wijkraad volgt dat kritisch.
 • Een reservering van € 300.000,- om het Wilsonplein verder te vergroenen wil de gemeente schrappen. De wijkraad hoorde geen geluiden dat het plein aangepast moest worden en had dat eerder de gemeente laten weten.
 • De onderhandelingen over de fietsenstalling onder het V&D-gebouw lopen voorspoedig. Voor de rest komen er trouwens (bijna volledig) woningen. De inrichting van de stalling kost de gemeente niet al te veel geld en dat geeft elders in de stad mogelijkheden voor andere fietsparkeergarages.
 • Van de rare brief over buurstallingen die huis-aan-huis is bezorgd hebben, zowel de fietsersbond als de gemeente, die de brief genoemd worden zich gedistantieerd. Er komen (ook uit andere steden waar dezelfde brief is verspreid) dat er gegevens verzameld worden over namen, adressen en de fietsen die in bezit zijn. Terughoudendheid wordt geadviseerd.
 • De vergroting van de horeca-terrassen zal blijven zolang landelijk de anderhalve meter-regels van kracht zijn. In de praktijk dus waarschijnlijk tot het einde van het seizoen. Hier en daar is het flink uit de hand gelopen. Er mag veel zolang het maar niets permanent is en alle schotjes, tafels etc. ’s avonds worden weggehaald.
 • We wachten nog op een kaartje met de nieuwe telcamera’s, die de WiFI-trackers vervangen.
 • Er komt met oud- en nieuw geen centraal vuurwerk in Haarlem. Mogelijk worden meerdere locaties aangewezen waar vuurwerk mag en geldt een verbod voor de rest van de stad.
 • De gemeente praat momenteel ook met allerlei partijen, waaronder de wijkraad, over de herinrichting van de Barrevoetestraat en Keizerstraat in 2022.
 • De wijzigingen met de bordjes hebben veel wijkbewoners waarschijnlijk reeds opgemerkt.
 • Raaks III komt momenteel letterlijk en figuurlijk uit de steigers.

Eenrichtingverkeer in de Nieuwe Raamstraat