Een nieuwe ontmoetingsplek! Initiatiefnemers Johan Overkamp, Jan Geerts, Niels Bouwmeester en Mijke Groot zijn bezig met een plan om een Jeu-de-Boules baan en een zithoekje op het Wilsonsplein voor de buurtbewoners te realiseren. In het aprilnummer van het Binnenblad stond een artikel hierover. Meer weten of mee doen? Mail naar jeudeboules@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl. Zie ook >

 

Wijkdiner gecanceld

Na afschaffen van lockdown-maatregelen hadden wij goede hoop een wijkdiner te kunnen organiseren. Ook een nieuwe datum was gepland (21 maart). Prijsstijgingen (zowel de catering als huur van tafels, glazen, …) gooiden helaas alsnog roet in het eten. Wij zagen ons genoodzaakt of aan alle inschrijvers een extra bijdrage te vragen of zelf een forse extra bijdrage te doen (gemeenschapsgeld; we kregen bovendien al subsidie). Geen van beide opties had de voorkeur. Daarom is besloten het wijkdiner te cancelen. Wij hopen dit najaar een extra mooi feestje te organiseren.

 

Nieuw nummer van Binnenblad

Het eerste Binnenblad van 2022 is zojuist verschenen. De redactie blikt met vrijwilliger en mede-organisator Mirjam Touw terug op de succesvolle kerstpakkettenactie van 2021. Ruim 250 kerstpakketten gingen naar Haarlemmers in de hele stad, die het wat minder breed hebben.

Binnenblad nodigt de lezer uit mee te lezen en te bladeren in de prachtige, eind 2021 verschenen, Grote Houtstraat Omnibus, met tekeningen van Chiel Braat en een keur aan verhalen. De boodschap: kijk omhoog langs winkelpuien en gevels!

Voor de liefhebber van historische gevelstenen is er een spannend verhaal over ‘het raadsel van de onthoofde leeuw’ boven het poortje van hofje Guurtje de Wael in de Lange Annastraat.

Vijfhoeker Marleen Zwartkruis mocht niet ontbreken in dit blad: zij won de Libelle STER 2021, vanwege haar inzet voor SUPmission, de strijd voor een schonere stad.

Levensreddende informatie vindt de lezer in een artikel over AED’s. Waar in de wijk vind je die apparaten, waarmee je levens kan redden bij een hartstilstand? De redactie ging op onderzoek.

In dit Binnenblad verder aandacht voor de honderdduizendste bezoeker van de Nieuwe Kerk, een prachtig Haarlems glas-in-lood-doorkijkraam in Oude Raamstraat en een portret van het gloednieuwe Sportcafé in voormalig café Wilsons op de hoek van de Gedempte Raamgracht.

Op de achterpagina van Binnenblad staan redactie en wijkraad stil bij het overlijden van Robin van Putten. In 2020 verruilde hij zijn befaamde elektrozaak in de Keizerstraat voor een camping in Tiel. Helaas heeft hij daar maar kort van kunnen genieten.

Lees hier nummer 1 van 2022 >

 

Lichtkunstroute nog tot 27 maart te zien

Velen gingen je al voor, maar voor wie het gemist heeft; de buitenexpositie ‘Kloos in de Vijfhoek’ is nog tot 27 maart te zien. Op meer dan veertig adressen in de Vijfhoek ontdek je lichtkunstwerken van de vermaarde kunstenaar Cornelis Kloos. Wil je weten waar alle lichtkunstwerken te zien zijn  lees verder >

 

Motorvak Nieuwe Kerksplein gecanceld

Ca. 5 maanden staat er een vak geschilderd om enige orde te brengen in de motoren en scooters op het plein, die daar formeel niet mogen staan, maar worden gedoogd. Daarnaast staan er veel fietsen (>100) op het Nieuwe Kerksplein. Meerdere malen zijn tellingen verricht maar in het vak bleken weinig motoren of scooters te staan. Er stonden vaker enkele fietsen. Er kwamen bij de gemeente 4 negatieve en geen enkele positieve reactie binnen, zodat de grondslag om er mee door te gaan is vervallen. Besloten is het vak niet definitief te maken en de tijdelijke belijning verder te laten vervagen. Handhavers gaan wel de wrakken en weesfietsen op het plein labelen om ze te verwijderen. Er is dan nog tot 4-6 weken de tijd om de fiets weg te halen voor de gemeente ze verwijdert.

 

Fietsenstalling en appartementen in voormalig Hudsons Bay

Het gaat door: in de kelder van het voormalige Hudsons Bay komt een fietsenstalling met meer dan 1.000 fietsen. De begane grond en de eerste verdieping blijven in gebruik als winkelruimte. Op de hogere verdiepingen komen ongeveer veertig appartementen. Lees meer >. Ook op het Hortusplein is er vanaf 10 maart plaats voor 1.000 fietsen. Er start dan ook een campagne om fietsers die voor langere tijd (langer dan 1 uur) hun fiets stallen te bewegen hun fiets te stallen i.p.v. zoals nu her en der op straat. Onder andere komen er heel  opvallende wegwijzers, raamstickers en zogenaamde “Greengraffity” op straat.

 

Help elkaar

“Help Sterre met starten”. Doneren kan nog steeds. Waarom? Lees dan hier het bijzondere verhaal van onze buurtbewoonster Sterre Scholte.

De site van BUUV geeft ook informatie. Lees verder >

Op de foto: Lief & leed gangmaker Marianne Mathijssen biedt een bewoner van het Proveniershof een bloemetje aan.

 

Kort nieuws

 • De Verfrollerbrug (officieel de Langebrug) krijgt van 2 tot 23 maart een onderhoudsbeurt. Hoewel werkzaamheden, die hinder veroorzaken, vooral ‘s nachts, gebeuren, kan ook overdag het verkeer enige hinder ondervinden.
 • Metamorfose Houtplein: de werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Lees meer >. Nog tot 16 maart is het nog mogelijk een kijkje te nemen in het popup informatiecentrum, over deze metamorfose, op het Houtplein. Lees meer >. Ook heeft het project een eigen projectpagina. Lees verder >.
 • Kinderen hebben deze jaarwisseling 13.511 kerstbomen opgehaald met de jaarlijkse kerstbomenactie.
 • Met de gemeente bespreken we binnenkort de toegenomen onveiligheid door steeds sneller rijdende fietsers. Ook bespreken we of de gemeente, in navolging van de gemeente Amsterdam (waar momenteel geen nieuwe Flitsbezorgers zich mogen vestigen), zich ook en op welke wijze beraad op de opkomst van Flitsbezorgers.
 • Nog tot 31 maart kan meegedaan worden met de isolatieactie van de gemeente. Goed voor het klimaat en de portemonnee. 30% subsidie is zelfs mogelijk als er twee maatregelen worden genomen. Lees verder >. Bewoners van huurwoningen van de gemeente, Ymere, etc. worden komende weken benaderd door energiecoaches.
 • Volgende wijkraadsvergadering 14 maart, 19.00 uur. Aanmelden of een onderwerp mailen kan via  info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl. Zelf wijkraadslid worden? Laat het ons weten.

Al langere tijd staan er veel motoren, scooters en brommers op het Nieuwe Kerksplein geparkeerd. Vaak tegen de noordzijde van de kerk, in de luwte van de wind. Het geeft een rommelig beeld van het plein en doet afbreuk aan de monumentale uitstraling van de kerk. Een aantal bewoners vindt de geparkeerde motoren, scooters en brommers op het Nieuwe Kerksplein een lelijk gezicht. Samen met de wijkraad hebben de bewoners contact opgenomen met de gemeente over deze overlast. De wijkraad  en bewoners stelden voor om een parkeervak te maken aan de rand van het plein, waar de minste wind waait. De gemeente vond dit ook een goed idee om uit te proberen.

Parkeervak voor drie maanden

Sinds deze week is met witte belijning van tijdelijke verf een parkeervak voor motoren aangebracht. We verzoeken de eigenaren van de motoren, scooters en brommers daar vanaf nu hun voertuig te stallen.

Reageren en evalueren

Na drie maanden gaat de gemeente beoordelen of het parkeervak een verbetering is. Uiteraard op basis van ervaringen. Reageren kan tot 1 januari 2022 aan mevrouw I.P. Hamer via het emailadres iphamer@haarlem.nl.

Een bijzondere fietsenstalling

Fietsstad Haarlem heeft afgelopen maanden op de Gedempte Voldersgracht een bijzondere fietsenstalling gerealiseerd. Het is een mooie stalling geworden met 30 plaatsen. Helaas voor sommige buurtgenoten waren de plaatsen binnnen 24 uur “uitverkocht”.
De wijkraad heeft de initiatiefnemers afgelopen week bedankt voor de realisering.  Voormalig Wijkraaadslid Jan Luys zag 7 jaar geleden een mooie plek en opperde hier een fietsenstalling voor de buurt te realiseren. Maar daar komt het één en ander bij kijken, zoals een overeenkomst tussen eigenaar/huurder, het inrichten en ter hand nemen van de exploitatie. De exploitant “Fietsstad Haarlem” bestond op dat moment nog niet. Maar in april konden Rob Haverkamp en Julius Bernard van Fietsstad Haarlem eindelijk deze prachtige stalling opleveren.

Link naar Chili

In de zomer van 1985 maakten Ronald Ruseler, Erik Prins, Jan Willem Post en de Chileen ‘Gaby’ voor Amnesty International een muurschildering op de muur boven de stalling. Hierbij liet ‘Gaby’ zich daarbij inspireren door een Chileens geëngageerd collectief. ‘Gaby’ was als 15-jarige in Chili als politiek gevangene vastgezet en via Amnesty International weer vrij gekomen. De schildering bij het Doelenplein is destijds in 1 week gerealiseerd en nog altijd in redelijke staat. Destijds is een foto genomen van de kunstenaars door Luc van de Lagemaat. Deze foto heeft Piet Zwaanswijk in de fietsenstalling nageschilderd. Een resultaat dat er wezen mag. “Fietsstad Haarlem” beziet nog hoe deze van buiten zichtbaar kan worden. Mara hierbij een foto (van het schilderij van deze foto).

Van links naar rechts: Julius Bernard, Jan Geerts, Jan Luys en Rob Haverkamp in de stalling voor het schilderij van Piet Zwaanswijk.

Op zoek naar een Fietsenstalling?

“Fietsstad Haarlem” is voortdurend op zoek naar nieuwe ruimtes voor buurtstallingen. De 4 stallingen in onze buurt hebben alle 4 een wachtlijst en de huidige plaatsen kunnen misschien beter worden verdeeld. Daarom heeft “Fietsstad Haarlem” de gemeente voorgesteld een deel van de nieuwe fietsenstalling in Raaks III met 1000 plaatsen ook te kunnen gebruiken voor buurtbewoners. Een deel van de stalling moet dan via een afzonderlijke toegang 24 uur voor bewoners toegankelijk worden.

De wijkraad wil daarom graag weten wie geïnteresseerd is in een plaats in Raaks III. Bij voldoende belangstelling gaan wij het college vragen dit mogelijk te maken.  Mail naar info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl bij interesse.

 

Stadswandeling Vijfhoek

Op 15 juli 14.00 uur, 17 juli 10.00 uur, 6 augustus 10.00 uur organiseert Museum Haarlem een stadswandeling door de Vijfhoek. De wandeling maakt onderdeel van de tentoonstelling “Allemaal Haarlemmers” en geeft o.a. aandacht aan de plaats waar de reus Cajanus heeft gewoond, waar de kinderen met hun blote voeten in tobben urine door wollen stoffen moesten trappen om deze schoon te maken, waar het eerste gasthuis van Haarlem was gebouwd en waar de Haarlemmer Olie werd gemaakt. Kosten € 10,00 p.p.+ entree bezoek museum. Verzamelen bij Museum Haarlem, Groot Heiligland 47, 2011 EP Haarlem. Hier opgeven.

Uiteraard is het ook mogelijk op een ander moment met Jan Hoving mee te lopen. Voor meer informatie hierover  klik hier.

 

Lief & Leedstraten

Voel je je verbonden met je eigen straat, en wil je af en toe iets aardigs doen voor je buren? Je kunt mee doen met de “Lief & Leedstraten”. Word gangmaker van de straat en vraag een Lief & Leedpotje aan. Vanuit zo’n Lief & Leedpotje kunt is het mogelijk een kleine attentie verzorgen voor een buur, die wat extra aandacht nodig heeft. Vanwege ziekte bijvoorbeeld, eenzaamheid, het verlies van een dierbare of juist vanwege een vrolijke gebeurtenis, zoals het halen van een diploma of de geboorte van een baby. Er zijn inmiddels al 15 Lief & Leedstraten in Haarlem.  Dit soort gebaren hebben een groot effect en dragen bij aan een vriendelijke en zorgzame straat, waar je je thuis voelt.
Stuur een e-mail naar liefenleed.haarlem@dock.nl om je aan te melden.

 

En dan nog dit:

 • Last van rioollucht in huis? De gemeente geeft hier tips
 • Steeds vaker horen we klachten over de chaos op het Nieuwe Kerksplein. Het stallen van de vele fietsen, brommers en motoren gaat ten koste van anderen. Samen met de gemeente wordt gekeken of dit tijdelijk en definitief valt te verbeteren met meer structuur.
 • Momenteel werkt Liander op de diverse plaatsen in de wijk aan vooral gasleidingen. Deze werkzaamheden duren tot begin september en kunnen enige hinder veroorzaken. Voor vragen is Liander ten alle tijde bereikbaar onder nummer 088 5426323.
 • Horecaeigenaren mogen i.v.m. Corona mogelijk van de gemeente nog een half jaartje gebruik maken van de grotere terrassen.
 • Er komt een pilot tijdelijke invulling leegstand hoofdwinkelstraten. Dat houdt in dat in o.a. delen van de Grote Houtstraat een andere bestemming mogelijk is. Denk bijv. aan een advocatenkantoor of een adviesbureau in een winkelpand.
 • Vrijblijvend advies over zonnepanelen. Dat kan hier nog tot 31 augustus helemaal gratis.