We informeren je graag over het programma van zondagmiddag 12 januari 2020 als we in de Nieuwe Kerk onze jaarlijkse wijkbijeenkomst hebben. Het programma van die middag is (onder voorbehoud) als volgt:

13:00 uur Nieuwe Kerk open

13:30 uur Jaarvergadering (ultrakort, maar we vergeten niets)

14:00 uur Verkeersonderzoek (stand van zaken, presentatie diverse mogelijke scenario’s, vragen stellen, discussie, voorkeuren uitspreken)

16:30 uur Nieuwjaarsbijeenkomst met hapje en drankje

Kortom, het wordt een informele en gezellige middag om serieuze en minder serieuze zaken met elkaar te bespreken.

Toelichting:

Tijdens de jaarvergadering legt de wijkraad verantwoording af over het afgelopen jaar, activiteiten, resultaten, financiën én we kijken vooruit. Wat zijn de plannen voor 2020 en hoe ziet de begroting er uit? Een wijkbewoner stelt zich kandidaat voor de wijkraad en kan door de aanwezigen verkozen worden. Je kunt vragen stellen en suggesties doen. Begin januari lees je hier alle documenten.

Het verkeersonderzoek schiet al op en zal in het voorjaar van 2020 worden afgerond. Waar staan we nu en welke scenario’s zijn de afgelopen tijd ontwikkeld? De onderzoekers presenteren de diverse scenario’s en staan stil bij de voor- en tegens van de mogelijkheden. De bedoeling is dat het door B&W te kiezen maatregelenpakket uiterlijk in 2022 zal zijn gerealiseerd. Er gaan dus zaken (flink?) veranderen als het om het verkeer gaat in onze wijk! In deze fase kun je als bewoner/ondernemer je uitspreken voor of tegen de diverse scenario’s of je stelt voor dat er wijzigingen komen in éen van de scenario’s. Het onderzoek is namelijk nog niet afgerond. Er kan dus worden bijgestuurd door bewoners/ondernemers. Natuurlijk kun je vragen stellen aan de onderzoekers of aan de gemeente (zeer waarschijnlijk zal ook de wethouder aanwezig zijn). Begin januari lees je hier alle documenten die je (na het downloaden) ook rustig eerst thuis kunt bestuderen.

De nieuwjaarsbijeenkomst rondt ons programma die middag af. Net als voorgaande jaren is er een hapje, een drankje én live muziek. Begin het nieuwe jaar met een welgemeend “Proost” op en met je mede-wijkbewoners.

Aanmelden

We zien je graag op zondagmiddag 12 januari in de Nieuwe Kerk. In verband met de beschikbare ruimte en de inkoop willen we graag weten of en met hoeveel personen je komt. Aanmelden kan via dit linkje.

Na je aanmelding krijg je -begin januari- alle documenten vanzelf in je mailbox. Zet de datum alvast in je agenda!

Ons wijkdiner van 25 november jl. in de Nieuwe Kerk was weer een groot succes! Ruim 120 gasten hadden een sfeervolle, gezellige en smakelijke avond! Anneke Mensink maakte die avond foto’s waarvan we er enkele hier graag met je delen.

Binnenkort evalueren we het wijkdiner met het oog op het wijkdiner van 2020. Anders  vergeten we de verbeterpunten mogelijk. Verschillende aanwezigen hebben hun ervaringen al met ons gedeeld. Daar danken we je voor!

Wil je je ervaringen en mogelijke verbeterpunten ook aan ons doorgeven? Dat kan nog tot zaterdag 7 december via dit linkje. Dankjewel!

De afgelopen maanden schreven we een paar keer over de kleurige ‘Lentevogels’ van Hannes Kuiper. Een werkgroep van wijkbewoners o.l.v. Ton Barger heeft wijkbewoners en ondernemers gevraagd om, met een donatie, te helpen de vogels terug te halen op hun lege plek op het Wilsonsplein.

Gisteravond, tijdens ons weer zeer geslaagde wijkdiner in de Nieuwe Kerk, maakte Ton Barger bekend dat het benodigde bedrag is opgehaald dankzij vele en goede giften. Dankjewel!

In het vroege voorjaar van 2020 zullen de Lentevogels van Hannes dus terug keren naar hun nu nog legen palen op het Wilsonsplein. Daar wordt natuurlijk ook een officieel moment aan gewijd. Tijdig zullen we je daarover informeren.

We danken een ieder die hier aan heeft bijgedragen!