De wijkraad heeft besloten dat het wijkdiner dit jaar zal plaatsvinden op maandagavond 25 november vanaf 19:30 uur.

Ook dit jaar zal de Nieuwe Kerk onze sfeervolle lokatie zijn en natuurlijk zal de kerk, evenals vorig jaar, er weer prachtig uit zien. Je kunt alvast de datum in je agenda zetten.

Aanmelden voor het wijkdiner zal vanaf eind oktober (via deze website) mogelijk zijn. We wachten nog even op een bericht van de gemeente met betrekking tot het wel/niet verkrijgen van een eventuele subsidie.

En je weet het nog wel: de vorige jaren moesten we wijkbewoners teleurstellen want we kunnen maximaal 120 gasten in de kerk herbergen.

Je kunt je op de homepage van deze website abonneren op ieder nieuw bericht. Dan mis je dus niks.

Op vrijdag 18 oktober a.s. zal in café ‘t Kantoor een foto-expo worden geopend. Roel Ebbinge portretteerde een tiental vaste gasten van het café in hun huiskamer (het merendeel in de Vijfhoek).

Het thema is een pleidooi voor meer verbinding in de samenleving. De fotograaf geeft bij de opening een toelichting op zijn fotoserie. De foto’s zullen tot begin januari te zien zijn.

Vrijdag 18 oktober; café ‘t Kantoor hoek Gierstraat-Doelstraat; tijd: 17:00 uur.

Van de gemeente ontvingen we vandaag het volgende bericht, per brief gericht aan de bewoners van de Mauritsstraat.

“De gemeente wil in december graag 8 bomen in uw straat planten. Met deze brief nodigen we u graag uit voor een bewonersbijeenkomst om tot een wenselijke bomenselectie te komen.

Locatie en boomsoort
We hebben voor de binnenstad onderzocht wat kansrijke locaties zijn voor extra bomen. We spreken dit plan, en in het bijzonder de Mauritsstraat, graag met u door. De locaties liggen in principe vast.
We moeten namelijk rekening houden met kabels en leidingen in de grond, met mogelijke archeologische vondsten en met de bodemkwaliteit. Wel kijken we graag samen met u en uw buren of een boom nog iets naar links of naar rechts kan. Het plan gaat niet ten koste van de bestaande parkeerplaatsen.
We presenteren graag de boomsoorten die passen in uw straat. We leggen uit waarom deze soorten geschikt zijn. Van u willen wij graag weten bij welke van deze soorten uw voorkeur ligt. Daarbij kunt u
ook uw voorkeur aangeven voor een variatie van bomen of één soort voor de hele straat.”

Je kunt de brief hier lezen.