Donderdag  28 februari tussen 11 en 12 uur ben je van harte welkom bij ons koffie- en inloopuurtje. Deze keer zijn we te gast bij Jippies Kattencafé in de Keizerstraat 10

Twee wijkhandhavers en een lid van de wijkraad zijn in elk geval aanwezig. Natuurlijk staan de koffie en thee voor u klaar. Je kunt informatie vragen, je kunt suggesties met ons delen of overlast bespreken. Natuurlijk kun je ook gewoon een kopje koffie of thee komen drinken!

Kom je donderdag  28 februari maart tussen 11 en 12 uur ook even bij ons langs in Jippies Kattencafé?

De straatnamencommissie, onder voorzitterschap van de burgemeester, heeft besloten enkele straatnamen in onze wijk te wijzigen. Zo krijgen we in de wijk (Raaks 3) er een Twaalf Apostelenstraat bij.

De commissie hanteert de volgende argumenten.

“Om de namen in de omgeving aan te laten sluiten is er gekozen om het deel van de Zuiderstraat tussen de Zijlvest en de Gedempte Voldersgracht te hernoemen naar de Twaalf Apostelenstraat. Er bestond een Hofje der Twaalf Apostelen (werd ook wel Hofje van Oud Alkemade of Hofje van Claas van Heussen genoemd), oorspronkelijk gelegen in de Barrevoetesteeg en gesticht in 1538 door Nicolaas van Heussen, burgemeester van Haarlem. Het hofje bestond uit twaalf huisjes, in 1882 overgebracht naar de Voldersgracht en in 1966 ontruimd.

Het Luiteplein wordt opgeheven, dit blijkt geen openbaar gebied te zijn en er zijn geen adressen aanwezig en daarom gebruiken we nu de naam  Luite als Luitestraat in het verlengde van de Oude Zijlvest tot aan de Twaalf Apostelenstraat waar we niet kunnen adresseren voor huisnummer 1. De naam Luitestraat verwijst naar de Luitesteeg die hier vroeger liep en in 1981 bij het her ontwikkelen van het gebied is opgeheven.”

 

Ons fraaie en onvolprezen wijkblad het “Binnenblad’ is het afgelopen weekend weer door onze trouwe bezorgers bij je in de brievenbus gedaan (als je in de wijk woont).

In dit februarinummer lees je over de eerste ‘ambtefijn’ over een rasechte paardenliefhebber in onze wijk, over de wekelijkse wandeling vanaf het gebouw van de wijkraad, over de geheimen die de kelder van Gierstraat 35 heeft prijsgegeven en een verhaal over vriendschap. Natuurlijk zijn er bij de prijsvraag weer bioscoopkaartjes te winnen!

Je kunt het ‘Binnenblad’ hier digitaal lezen. Veel plezier!