Afgelopen weekend heeft uw wijkraad (tijdens heftige herfstbuien i.p.v. prachtige sneeuwval zoals vorig jaar) de kerstboom op het Nieuwe Kerksplein weer geplaatst en van lichtjes voorzien.

Het zal deze winterperiode mogelijk minder wit worden als de vorige winter. Maar de boom (zo’n 7 meter hoog en geleverd door Klavertje Vijf) staat er niet minder trots bij!

We hopen ook u weer aan te treffen tijdens de 41e Kerstzang op Kerstavond.

We hebben dit jaar met bewoners een paar maal gesproken over het doen verminderen van het bestelverkeer in onze wijk. We wilden kijken of het mogelijk zou zijn onze pakjes te kunnen brengen en halen op één locatie (nu heeft iedere provider zijn eigen locatie en vaak na 18:00 uur zijn die dicht) in onze wijk. We hebben op grond van onze wensen, vragen en een onderzoek gesprekken gevoerd met de gemeente en verschillende ondernemers. Hierna schrijft Mark Fontein, eigenaar van Buurtmus, een brief aan de bewoners van onze wijk over zijn plannen.

Mijn naam is Mark Fontein, ik ben mede oprichter van start-up BuurtMus. Iedereen in Haarlem (pilot stad) kan de BuurtMus App installeren en gemakkelijk vanaf thuis pakketten aanmelden, bijvoorbeeld als je iets verkocht hebt op Marktplaats of een retour naar een webwinkel wilt sturen.

Wij komen je pakjes tussen 19u en 21u ’s avonds duurzaam aan huis ophalen en geven deze aan onze vervoerpartners mee zodat ze de volgende dag worden afgeleverd. Met onze lokale service kun je ook eenvoudig pakjes binnen Haarlem versturen (die wij dan ook bezorgen) en je kunt zelfs ook je Bieb-boeken aanmelden zodat wij die inleveren bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. 

De afgelopen tijd zijn we in gesprek geweest met de gemeente Haarlem en de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen, om na te gaan of we ook een rol van betekenis kunnen spelen bij het duurzaam en efficiënter bezorgen van pakjes in jullie buurt. Immers, ronkende dieselbusjes die overdag pakjes proberen de bezorgen (als de meeste mensen niet eens thuis zijn) zien wij niet als de meest logische oplossing.

We zijn op een pilot model uitgekomen waarbij je als inwoner (deelnemer) bij het bestellen bij een webwinkel als alternatief bezorgadres het adres (+ unieke klantcode) van BuurtMus op kunt geven. Vervolgens zal BuurtMus het pakje in de avond duurzaam bij je thuis bezorgen, uiteraard gaan we het model optimaal technisch ondersteunen vanuit onze app.

Wij zouden deze pilot eerst op kleine schaal willen uitproberen en optimaliseren, bijvoorbeeld een x aantal inwoners binnen de Vijfhoek of één of enkele straten. We willen zoveel mogelijk drempels weghalen om deel te kunnen nemen aan de pilot, zo hoef je niet extra voor de bezorging te betalen. Aan de hand van deze pilot willen wij in de praktijk achterhalen of het mogelijk is om vanuit de inwoners de logistieke keten te veranderen. Of en hoe wij na de pilot de bezorging kunnen doorzetten is mede afhankelijk van hoe het door de inwoners wordt opgepakt als ook de support van de strategische partijen, onder andere de webwinkels, vervoerders en investeerders.

Dit is ‘slechts’ een vooraankondiging, want wij zijn voornemens om de pilot in de tweede helft van 2019 daadwerkelijk in jullie buurt op te zetten.

Wij houden u op de hoogte van de voortgang van de plannen van Buurtmus.

Samen met Buuv, Haarlem Effect, het Burennetwerk Haarlem, PGH/Haarlem Centrum/Diakonie en het Sociaal Wijkteam organiseren wij een “winters buurt bakkie” op donderdag 13 december in het Proveniershof. U bent daar tussen 12:00 en 13:30 uur van harte welkom voor een lekkere bak chocolademelk en wat lekkers!

En, wilt u voorafgaand even wandelen? Dat kan ook! Onze wekelijkse wijkwandeling begint diezelfde dag om 11 uur: we verzamelen vóór het gebouw van de wijkraad (Nieuwe Kerksplein 17).

Tot 13 december!