Maandagavond 15 april vanaf 19:00 uur ben je, als wijkbewoner, van harte welkom bij onze wijkborrel, wederom in de Jopenkerk aan de Gedempte Voldersgracht 2.

Kom ook gezellig, op een mooie en gastvrije locatie in de wijk, bijpraten met je buurtgenoten, onder het genot van een lekker drankje.

Met een hopelijk mooi voorjaar in het vooruitzicht, bieden we je alvast twee rondjes aan. Eén drankje naar keuze krijg je van de wijkraad en dat andere rondje krijg je van onze gastheer, de Jopenkerk. We zijn de Jopenkerk voor hun gastvrijheid én hun rondje van de zaak natuurlijk zeer erkentelijk!

We hopen net als de vorige keer op een hoge opkomst! Er is, net als bij ons wijkdiner, echter een beperkt aantal plaatsen beschikbaar met die twee rondjes van de zaak. Je begrijpt dat hopelijk.

We vragen je, als je ook wilt komen, het strookje hieronder even in te vullen. Dat is zo gebeurd. Na je tijdige aanmelding ontvang je (bij aanvang van de wijkborrel) twee Jopenkerkmunten. De bevestiging van je aanmelding zie je, na het drukken op de verzendknop, meteen op je scherm. Ben je te laat met aanmelden dan ben je natuurlijk ook van harte welkom, maar dan ontvang je geen Jopenkerkmuntjes. Ook leuk.

Heb je wellicht vragen?  Wil je meesponsoren? Laat het ons even weten.

De wijkborrel op 15/04 vanaf 19:00 uur; ik (wij) kom(en) ook!
Wij geven twee rondjes aan wijkbewoners. Je dient in de wijk te wonen om (bij binnenkomst) je vouchers te ontvangen.
Je kunt per aanmelding maximaal twee personen aanmelden.

Vandaag ontvingen we van de gemeente een prachtige uitgave over de ontwikkelingen binnen de Haarlemse straatinrichting (‘Ontwikkelingen in de Haarlemse straatinrichting 1850-1930′, Team Erfgoed, Isanne Damen). Het boek bevat prachtige oude foto’s van het Haarlemse centrum en dus ook van onze wijk. In de inleiding lezen we het volgende.

“Op negentiende-eeuwse foto’s van de Haarlemse binnenstad lijkt een stilte over de straten van de stad te zijn gevallen. De afbeeldingen tonen een eenvoud in straatinrichting die één geheel vormt met de omringende gebouwde omgeving.

Begin twintigste eeuw begint dit beeld echter te vertroebelen en raken ontwikkelingen in de Haarlemse straatinrichting in een stroomversnelling. Maar waardoor werd dit rustige straatbeeld precies gecreëerd? Welke nieuwe weg werd er ingeslagen in de vormgeving van de Haarlemse openbare ruimte?

Deze analyse van de straatinrichting tracht een beeld te schetsen hoe men de openbare ruimte gebruikte en inrichtte aan het einde van de negentiende en begin twintigste eeuw. In dit tijdsframe ondergingen de straten van Haarlem een grote transformatie.

Onder druk van een grote bevolkingsgroei en nieuwe verkeersvormen werden in deze periode eeuwenoude principes van straatinrichting losgelaten en moderne, snel elkaar opvolgende, inzichten omarmt. De jaren twintig en dertig van de vorige eeuw luidden een nieuw tijdperk in op het gebied van straatinrichting. Dit tijdperk wordt daarom in deze analyse als eindpunt van de transformatieperiode aangehouden. Naast een restrictie in tijd is ook gekozen om een beperkt gebied te analyseren, namelijk enkel de Haarlemse binnenstad.

De analyse belicht voornamelijk de transformatie van al bestaande wegen en straten, en niet op de nieuwe uitbreidingswijken van de negentiende en begin twintigste eeuw. Omdat deze analyse zicht richt op overkoepelende principes in de inrichting van de Haarlemse straten, zijn losse elementen op straat grotendeels buiten beschouwing gelaten.

In plaats daarvan worden drie constante factoren onderzocht die vrijwel overal in de openbare ruimte voorkomen: de aanleg van de straat zelf, waaronder het straatprofiel en de materialisering, de boomaanplant en de straatverlichting.”

We wensen je hierna veel leesplezier!

Ontwikkelingen in de Haarlemse straatinrichting

Donderdag  28 februari tussen 11 en 12 uur ben je van harte welkom bij ons koffie- en inloopuurtje. Deze keer zijn we te gast bij Jippies Kattencafé in de Keizerstraat 10

Twee wijkhandhavers en een lid van de wijkraad zijn in elk geval aanwezig. Natuurlijk staan de koffie en thee voor u klaar. Je kunt informatie vragen, je kunt suggesties met ons delen of overlast bespreken. Natuurlijk kun je ook gewoon een kopje koffie of thee komen drinken!

Kom je donderdag  28 februari maart tussen 11 en 12 uur ook even bij ons langs in Jippies Kattencafé?