Recent heeft het college van B&W een serie verkeersbesluiten genomen n.a.v. het door datzelfde college ingestelde externe onderzoek naar onze wijkverkeersvisie.

We hebben je gevraagd wat je van die serie B&W-besluiten vond en we danken je voor de reacties. Mede op basis van die reacties en ook n.a.v. de resultaten van de enquête over dat externe onderzoek hebben we een inspraakreactie opgesteld. Hier lees je onze inspraakreactie.

Donderdag 11 juni bespreekt de raadscommissie Beheer of ze dat B&W besluit willen bespreken en als ze dat willen, wanneer ze dat dan gaan doen. Dat weten we dus donderdagavond. Het kan tot drie uitkomsten leiden: 11 juni, 18 juni en anders na het zommerreces (dan wordt het september). De raadscommissie kan ook besluiten dat B&W besluit niet te bespreken, want het betrof een collegebevoegdheid.

Wordt dus vervolgd.

 

De gemeente laat ons weten: “Wilt u energie én geld besparen? Zet nu stappen met de Bespaarbon van de gemeente. Met deze bon kunt u voor € 50 energiebesparende producten uitkiezen én krijgt u gratis advies op maat ter waarde van € 75.

Het doel van de Bespaarbon is om huiseigenaren energiebesparende maatregelen te laten nemen. Hanno Takens van de gemeente vertelt: “Van de Rijksoverheid kregen we, samen met 90 andere gemeenten, subsidie hiervoor. Het is een bedrag van 1 miljoen euro voor de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort en Heemstede.” Deze subsidie kregen gemeentes begin 2020 om de CO2-uitstoot te verlagen en bij te dragen aan het Klimaatakkoord. Hanno: “Het valt midden in de coronatijd maar misschien is dit juist een goed moment om te kiezen voor energiebesparing.”

Steuntje in de rug

Hanno: “De gemeente en inwoners werken zo samen aan minder energieverbruik. Ook kleine energiebesparende maatregelen in huis leveren meer comfort op én een lagere energierekening. Ik hoop dat u de Bespaarbon gaat inzetten. Gebruik het als steuntje in de rug in deze – voor vele Haarlemmers – financieel zware tijd.”  

Bespaarbon van € 50

Hanno: “Via www.debespaarbon.nl krijgt u een kortingscode waarmee u energiebesparende producten kunt uitzoeken. In de webshop kunt u voor € 50 producten kiezen als radiatorfolie, tochtstrips of ledlampen, op kosten van uw gemeente. De producten worden door een fietskoerier bezorgd. 
Weet u niet precies wat u nodig heeft? Het advies is: ‘isoleren is altijd goed!’. Heeft u bijvoorbeeld radiatoren tegen een buitenmuur die niet is geïsoleerd? Plak radiatorfolie. Er ontsnapt dan veel minder warmte naar buiten. En wist u dat een ledlamp 85% minder stroom verbruikt dan een gloeilamp? Meteen vervangen, u bespaart direct energie en ontvangt aan het eind van het jaar een lagere energierekening!” 

Advies op maat ter waarde van € 75

Huiseigenaren kunnen daarnaast ook een gratis energieadvies aanvragen. Hanno: “U mag energiebesparende producten bestellen én gratis advies op maat aanvragen. Met persoonlijke adviezen kunt u nog een stap verder komen met besparen. Daarom is het een goed idee om een deskundige in huis te halen – uiteraard met inachtneming van 1,5 meter afstand – die u vrijblijvend adviseert over de juiste maatregelen. We maken zoveel mogelijk gebruik van lokale adviseurs.”

Bespaar direct

Hanno: “Misschien krijgen we dit jaar wel een strenge winter. Energiebesparende maatregelen helpen direct in minder geld uitgeven aan uw energierekening.” Meteen aan de slag met de Bespaarbon? Ga naar www.debespaarbon.nl en maak gebruik van uw bon. Doe het snel want op = op. Hanno: “De gemeente helpt Haarlemmers graag met energie besparen. Laat deze kans niet aan u voorbijgaan, en ga direct aan de slag!”

(*) Noot: het blijkt ons dat huiseigenaren in een VvE zijn uitgesloten van “het advies op maat”. We vroegen waarom, maar we ontvingen nog geen antwoord.

Binnenkort krijg je een brief van Spaarnelanden. We schreven er eerder over. Het is de bedoeling van de gemeente dat we ook in het centrum ‘aan de bron gaan scheiden‘. Ons afval (de zes soorten: Textiel, Glas, Papier, Plastic-Blik-Drinkpakken, GFT én Restafval) gaan we als bewoner zelf scheiden en we brengen ons afval naar een afvalcontainer. GFT-rolemmmers staan -sinds de proef met de schillenboer- bijvoorbeeld in onze wijk nu alleen op de Gedempte Raamgracht.

De afvalcontainer kan zich ondergronds en bovengronds bevinden. Omdat er in het centrum niet erg veel ruimte is, staan die containers vaak altijd bij elkaar. Dat betekent in een aantal gevallen dat je er extra wandelingen (wel voor het goede doel!) bij gaat krijgen. De gemeente heeft overigens de richtlijnen opgesteld voor de nieuwe afvallocaties.

Je mag in de inspraakfase die nu gaat komen, opmerkingen maken, suggesties doen over de plekken van de nieuwe afvalcontainers. Vanwege de coranapandemie zijn er geen informatiebijeenkomsten. Je kunt je opmerkingen per chat, of via de telefoon of per mail duidelijk maken. Later kun je zelfs bezwaar maken tegen een locatie.

Als wijkraad kregen we van Spaarnelanden een sneak-preview van de concept-locaties voor de nieuwe afvalcontainers. Een paar zaken vallen ons op bij de plannen en daarom hebben we die opvallende zaken met Spaarnelanden gedeeld. Lees hier onze reactie op de plannen aan Spaarnelanden. Binnenkort kun je ook voor jouw adres de plannen voor ‘scheiden aan de bron’ beoordelen. We horen graag je reactie op de voorgestelde locaties van de afvalcontainers.

Later zal Spaarnelanden op basis van de ontvangen reacties een definitief plaatstingsplan voor de afvalcontainers maken. Tegen dat plan kun je bezwaar maken, als je dat wilt. Daar helpen we je desgewenst graag bij. Laten we de ervaringen over deze plannen dus met elkaar delen!