Haarlem in 2040 van het gas af

Nederland heeft de doelstelling om in 2050 geheel van het aardgas af te zijn. Haarlem is zelfs nog ambitieuzer. In 2040 zelfs! Daar is niets mis mee! Om dit te bereiken heeft het college van B&W recent de transitievisie warmte opgesteld. Het college geeft de meest kansrijke projecten prioriteit. Bijv. warmtenetten in Schalkwijk en in de Waarderpolder. Het Centrum is lastig en komt, wat betreft de grote plannen, later aan de beurt. Maar gezien de ambities van de noordelijke provincies en die van de EU is waarschijnlijk ook het Centrum in 2040 grotendeels van het aardgas af.

Vanuit het Centrum hebben bewoners in het verleden al van gedachten gewisseld met de gemeente, wethouder Berkhout en het duurzaamheidsteam, over de transitie in onze wijken. En ook onze ongerustheid geuit over de wellicht hoge kosten van de transitie voor onze bewoners. Ook organiseerden we een informatiesessie over waterstof en gaven we informatie over hoe je tot 40% van je warmte terug kunt winnen uit je rioolwater. Deze en andere ontwikkelingen gaan razendsnel en het ziet er naar uit dat de komende 19 jaar de ambitie én transitie haalbaar en betaalbaar zullen zijn.

Wij zullen in komende overleggen met de gemeente verzoeken om tijdig informeren. Bij verbouwingen kan je isoleren. En bij vervanging van CV-ketels kan bijv. rekening worden gehouden met een ketel geschikt voor biogas of waterstofgas. Ook hopen wij dat er meer aandacht komt voor begeleiding. De transitievisie warmte voorziet daar ook in.

Niet afwachten

Dat neemt niet weg dat Centrum bewoners niet hoeven af te wachten. Optimaal verwarmen doe je met lage- en middentemperatuur verwarming (ca. 25-40 graden). Maar dan moet je vooral goed isoleren, de verwarming vervangen door vloerverwarming en/of aangepaste radiatoren (Low H2O). Bij de oude, soms monumentale, panden is dat soms lastig. Ook is er is er speciaal monumentenglas. Maar toch vaak zal hoge temperatuurverwarming (ca. 60-70 graden) nodig zijn met aardgas vervangers zoals biogas of groene waterstof. Alleen: die gassen zijn er (nog) niet of niet in voldoende mate.

Ook zonnepanelen plaatsen op de daken in het Centrum is vaak problematisch. Vorige week berichten wij over Haarlem Noorderlicht. Als Centrumbewoner kan je bij hen nu al voorzien in je eigen elektriciteit door aankoop van zonnepanelen op het gebouw van Teva Pharmaceuticals in de Waarderpolder. En het mooiste nieuws: beslissers voor 1 april houden daar geld aan over.

Aan de slag? Nuttige links

Veilig op weg; minder slachtoffers in het verkeer

Iedere Haarlemmer moet veilig kunnen thuiskomen. Elke verkeersdode of -gewonde is er één te veel. Haarlem wil verkeersveiliger worden en minder verkeersslachtoffers hebben. De komende jaren zijn er drie prioriteiten: veiligheid van fietsers, een veiliger infrastructuur en veilig gedrag. Lees hier het nieuwste beleidsplan. Eventueel reageren kan tot 23 april.

 

Onze wijk in het nieuws

 

 

Veilig uitgaan; voorkomen overlast bewoners

Dinsdag dinsdag 16 februari j.l. was hierover weer een (digitale) bijeenkomst. Met name de bewoners van de Smedestraat en omgeving ondervinden overlast. Maar in principe speelt het in het gehele Centrum. Aanwezig waren bewoners van de Smedestraat en vertegenwoordigers van handhaving, de horeca, het Patronaat en de  wijkraden Binnenstad en Vijfhoek, Raaks en Doelen. De horeca en de  gemeente doen hun best om overlast voor omwonenden te voorkomen. Maar op straat, zeker ook in het licht van het rookverbod binnen, is overlast lastig te voorkomen. Hoe later op de avond, hoe gezelliger en hoe groter de overlast. De politie inzet wordt niet groter en handhaving is ’s nachts afwezig. Wellicht kunnen de SUS teams weer in het leven worden geroepen, maar daar zitten financiële consequenties aan. Er is budget om één of meer stegen rondom de Smedestraat met een hek af te sluiten. De gemeente gaat de meningen hierover peilen. Wat betreft de rommel op straat heeft de horeca toegezegd de directe omgeving van hun gelegenheden schoon te maken. Het Patronaat maakt reeds schoonmaakrondjes. Wordt vervolgd ….

 

Graag zonnepanelen en geen geschikt dak? Noorderlicht biedt uitkomst. Wel opschieten.

Haarlem Noorderlicht gaat 600 nieuwe zonnepanelen op een dak van een appartementencomplex in Haarlem-Noord en het dak van Teva Pharmaceuticals in de Waarderpolder plaatsen. Bewoners uit ons postcodegebied mogen zich aansluiten bij de coöperatie. De inschrijving voor de nieuwe panelen is geopend. Wees er snel bij zijn; de panelen vliegen weg en de huidige subsidieregeling stopt per 1 april. Na ca. 9 jaar heb je geld terug en daarna nog aantal jaren gratis groene stroom. Noorderlicht werkt samen met de eigenaar van het dak, Kennemer Energie, Kennemer Kracht, Zon&Co en Greenchoice.

Inzicht in je verbruik:  deze koude dagen is de schoonste en goedkoopste energie de energie, die we niet verbruiken. Vele energieleveranciers geven inzicht. Maar anders is met een slimme meter ook gratis inzicht verkrijgbaar op de site SlimmemeterPortal. Meer informatie over energie o.a. ook op de site:  Haarlem doet duurzaam

 

Verkiezingen 

 

Uiterlijk 3 maart 2021 moet je de stempas voor de a.s. verkiezingen aanvragen. Tot vrijdag 12 maart, uiterlijk 17.00 uur, kun je een vervangende stempas, een kiezerspas of een schriftelijke volmacht aanvragen bij de gemeente. Niet ontvangen, beschadigd of kwijt? Vraag een vervangende  aan. In een andere gemeente stemmen: vraag een kiezerspas aan. Iemand anders laten stemmen: de machtiging hiervoor staat op de stempas zelf of vraag een schriftelijke volmacht aan.  Meer informatie op de verkiezingspagina.

 

Kopen bij lokale winkeliers met click & collect

Ook Haarlemse winkeliers mogen producten verkopen volgens “click & collect”.  Het gaat om bijv. schoenen, kleding en cadeautjes, die  telefonisch of online zijn te bestellen. Je ontvangt dan een tijdstip om de bestelling buiten bij de winkel af te kunnen halen. Lees meer.

 

Afval scheiden is een goede zaak. Vanaf 25 januari worden in onze wijk daarom extra afvalbakken geplaatst voor het scheiden van afval.

Maar in sommige delen van het Centrum geeft dat gedoe. Er is weinig plaats voor extra bakken. De mini-milieupleintjes verstoren het stadsbeeld soms heel erg of gaan ten koste van speelruimte, in plaats van bijvoorbeeld een parkeerplaats. In sommige delen van het Centrum zijn de loopafstanden naar de bakken lang. Ook geven zware voertuigen op sommige plaatsen overlast.

Er zijn o.a. bezwaren tegen bakken bij de Bakenessergracht, Lieve Vrouwe Gracht, Korte Dijk, Houtmarkt en de Kampervest. De gemeente en Spaarnelanden zijn nog met deze bezwaren bezig. Voor onze wijk wordt nog gekeken naar de loopafstanden en eventueel extra Groenafvalbakken (GFT-bakken) dan wel een andere oplossing voor groen afval.

Enkele centrumbewoners hebben een enquête gehouden en zijn bovendien in gesprek met raadsleden. Want diverse gemeenten stappen alweer af van zogenaamde PMD-bakken (plastic, metaal, drinkpakken). Uit onderzoek blijkt dat dit afval effectiever en goedkoper in de afvalcentrale (de zogenaamde “nascheiding”) kan worden gescheiden dan met bakken op straat. Amsterdam is zo’n gemeente, die de PMD-bakken momenteel inwisselt voor extra Groenbakken.

Ook verwachten we dat de grote dieselvoertuigen van Spaarnelanden zijn langste tijd hebben gehad. En gekeken wordt naar elektrische voertuigen en vervoer van het afval over water.

Zie ook: Afvalscheiden Enquete