Van de gemeente ontvingen we bericht over de plaatsing van een nieuwe e-laadpaal in onze wijk. Deze keer komt deze e-laadpaal op de Raamvest nabij de afvalcontainers bij Albert Heijn te staan. De direct omwonenden ontvangen van de gemeente binnenkort deze brief.

We schreven hier eerder over de inhaalslag die de gemeente op het gebied van het plaatsen van e-laadpalen aan het maken is.

Voor de goede orde informeren wij dat u tegen de nieuwe locaties een formeel bezwaar (*) kunt indienen bij de gemeente. Bij dit type besluiten plaatst de gemeente de e-palen terwijl bezwaarprocedures onderwijl lopen. Dat kan uiteindelijk betekenen dat als een bezwaarde in het gelijk wordt gesteld, de e-laadpaal verwijderd zal worden.

Klik hier als u een e-laadpaal wilt aanvragen.

(*) De besluiten treden in werking na bekendmaking in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Haarlem, Postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Van de gemeente ontvingen we het volgende bericht.

“Vanaf 1 januari 2020 ontvangen inwoners en bedrijven uit de gemeente Haarlem niet meer standaard ongeadresseerd reclamedrukwerk in de brievenbus. Alleen als zij aangeven dit te willen ontvangen krijgen zij dit. Mensen kunnen dit aangeven door een Ja-Ja sticker op de brievenbus te plakken. De Ja-Ja sticker is op te halen in de publiekshal van de gemeente en, zo lang de voorraad strekt, verkrijgbaar in bibliotheken in Haarlem.

Per 1 januari 2020 zijn er de volgende mogelijkheden

  • Geen sticker: Geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, wel huis-aan-huisbladen
  • Nee-Ja sticker: Geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, wel huis-aan-huisbladen
  • Ja-Ja sticker: Wel ongeadresseerd reclamedrukwerk, wel huis-aan-huisbladen
  • Nee-Nee sticker: Geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, geen huis-aan-huisbladen

Waarom de Ja-Ja sticker in Haarlem?

In Haarlem wordt ieder jaar zo’n 20% van het totaal aantal reclamefolders ongelezen weggegooid. Dit is zo’n 250 ton per jaar. Door alleen nog folders te laten bezorgen bij mensen die aangeven deze op prijs te stellen wil gemeente Haarlem verspilling tegengaan.

Meer weten over brievenbusstickers in Haarlem?

We schreven al weer een tijdje geleden over het project Izoof. We hielden onder andere een peiling onder wijkbewoners.

De projectorganisatie komt binnenkort langs in onze wijk om met je hun plannen te delen en om vragen te beantwoorden. Huidige gebruikers van dit nieuwe fenomeen geven je graag hun ervaringen door. Hierna hun uitnodiging.

Hoe nu verder?

Het resultaat van ons bewonersinitiatief met elektrische deelauto’s wordt binnen en buiten Haarlem aandachtig bekeken.
Ben je benieuwd hoe we het zo ver hebben gebracht en doe je mee in het gesprek over hoe nu verder?
We dagen je deze avond uit om actief mee te denken (en doen) over onze toekomst in een duurzamer Haarlem. Met schonere lucht, meer ruimte en warm buurtcontact. Drankjes staan voor jullie klaar!Trefwoorden: voor én door bewoners | actieve deelname | mede-eigenaarschap

Kom naar onze meet-up!

Datum | dinsdag 19 november
Tijd | Inloop om 19.45, start 20.00 – 21.30 uur, daarna borrel
Locatie | Laat Bloeien, Raamvest 29A, Haarlem

Zien we je daar?
 Ja
 Misschien
 Nee
De Bewonersgroep iZoof Car Sharing