Van de gemeente ontvingen we het volgende bericht.

“Vanaf 1 januari 2020 ontvangen inwoners en bedrijven uit de gemeente Haarlem niet meer standaard ongeadresseerd reclamedrukwerk in de brievenbus. Alleen als zij aangeven dit te willen ontvangen krijgen zij dit. Mensen kunnen dit aangeven door een Ja-Ja sticker op de brievenbus te plakken. De Ja-Ja sticker is op te halen in de publiekshal van de gemeente en, zo lang de voorraad strekt, verkrijgbaar in bibliotheken in Haarlem.

Per 1 januari 2020 zijn er de volgende mogelijkheden

  • Geen sticker: Geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, wel huis-aan-huisbladen
  • Nee-Ja sticker: Geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, wel huis-aan-huisbladen
  • Ja-Ja sticker: Wel ongeadresseerd reclamedrukwerk, wel huis-aan-huisbladen
  • Nee-Nee sticker: Geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, geen huis-aan-huisbladen

Waarom de Ja-Ja sticker in Haarlem?

In Haarlem wordt ieder jaar zo’n 20% van het totaal aantal reclamefolders ongelezen weggegooid. Dit is zo’n 250 ton per jaar. Door alleen nog folders te laten bezorgen bij mensen die aangeven deze op prijs te stellen wil gemeente Haarlem verspilling tegengaan.

Meer weten over brievenbusstickers in Haarlem?

We schreven al weer een tijdje geleden over het project Izoof. We hielden onder andere een peiling onder wijkbewoners.

De projectorganisatie komt binnenkort langs in onze wijk om met je hun plannen te delen en om vragen te beantwoorden. Huidige gebruikers van dit nieuwe fenomeen geven je graag hun ervaringen door. Hierna hun uitnodiging.

Hoe nu verder?

Het resultaat van ons bewonersinitiatief met elektrische deelauto’s wordt binnen en buiten Haarlem aandachtig bekeken.
Ben je benieuwd hoe we het zo ver hebben gebracht en doe je mee in het gesprek over hoe nu verder?
We dagen je deze avond uit om actief mee te denken (en doen) over onze toekomst in een duurzamer Haarlem. Met schonere lucht, meer ruimte en warm buurtcontact. Drankjes staan voor jullie klaar!Trefwoorden: voor én door bewoners | actieve deelname | mede-eigenaarschap

Kom naar onze meet-up!

Datum | dinsdag 19 november
Tijd | Inloop om 19.45, start 20.00 – 21.30 uur, daarna borrel
Locatie | Laat Bloeien, Raamvest 29A, Haarlem

Zien we je daar?
 Ja
 Misschien
 Nee
De Bewonersgroep iZoof Car Sharing

Van een bewonerswerkgroep ontvingen we het navolgende bericht:

“De gemeente Haarlem wil in 2040 van het aardgas af. Dat is een complexe operatie, die de komende jaren stapsgewijs zal worden uitgevoerd. De eerste verkennende gesprekken zijn gestart. En ondertussen rollen de nieuwe ontwikkelingen over elkaar heen. In Noord-Nederland wordt een Hydrogen Valley gebouwd, waarmee Friesland, Groningen en Drenthe de ‘waterstofkoplopers’ van Europa worden. Tata Steel in IJmuiden zet ook vol in op CO2-vrije productie met waterstof en in Haarlem worden allerlei alternatieven onderzocht: zonnepanelen, waterstof, geothermie, riothermie enzovoort.

In samenwerking met de vier centrumwijkraden organiseert ‘de Pletterij’ een debatavond over dit onderwerp waar iedereen de gevolgen van gaat ondervinden. Hoe voer je het goed uit? Wat is het beste alternatief voor gas? Wat gaat het gemeente en bewoners kosten?

Drie deskundigen op dit terrein zullen een inleiding geven over de vragen die leven bij deze voorgenomen energietransitie:

Sam de Guchteneire

Lid van het duurzaamheidsteam van de gemeente Haarlem geeft informatie hoe de gemeente denkt over de transitie in de centrumwijken.

Jonathan Reitsma

Jonathan neemt op speciale uitnodiging van de Pletterij deel aan deze avond. Hij is een onafhankelijk en veelgevraagd energieconsultant die nauw betrokken is bij energietransities in andere gemeentes.

Frank van Alphen

Frank werkt bij de Stedin en is, met Jonathan, betrokken bij een energie transitie project in Zuid-Holland

Ook zullen er twee korte filmpjes getoond worden die laten zien hoe de transitie in andere steden in de praktijk al is dan wel wordt gerealiseerd en wat de ervaringen van bewoners zijn.

Na inleidingen en filmpjes zal er uitgebreid gelegenheid zijn voor vragen en discussie.

Gespreksleider: Erwino Ouwerkerk

Datum: 12 november, aanvang 20.00 uur

Locatie: Pletterij, Lange Herenvest 122

Reserveren: www.pletterij.nl  “