Even kort twee digitale nieuwtjes. Eentje van Spaarnelanden en eentje van de gemeente Haarlem. Op de website van Spaarnelanden kun je nu zien hoe vol een container met restafval in je buurt is en wanneer deze (volgens rooster) restafvalcontainer geleegd gaat worden. Daarnaast kun je zien op welke dagen papier-, glas- textiel-, plastic, blik- en drinkpakkencontainers geleegd worden. Deze containers worden op rooster geleegd. Bij de GFT bakken, de Big Bellys en de zwerfafvalbakken is de tecnhiek nog niet zover.

Mooi zou het zijn als Spaarnelanden in een volgende editie de chips in alle containers zelf zo kan aflezen dat de containers niet volgens een rooster worden geleegd maar als het bij een container echt nodig is. Dit is een goed begin!

De gemeente Haarlem is achter de schermen begonnen met het opzetten van een persoonlijke deelwebsite: Mijn Haarlem. Op dit moment kun je met je digiD inloggen en je gegevens inzien die in de Burgerlijke Stand over jou, je partner en ouders en je kinderen staan genoteerd, welke zaken je hebt lopen bij de gemeente (bijv een vergunningsaanvraag) en of je persoonlijke berichten hebt. Deze site zal telkens meer aspecten gaan bevatten.

Het college van B&W heeft gisteren tot een interessante pilot besloten. Vanaf 1 september 2020 gaat een pilot lopen voor zes maanden genaamd ‘Groenplek & Fietsrek’ waarbij op basis van bewonersinitiatieven parkeervakken worden benut voor vergroening of fietsparkeren. Na een proefperiode wordt besloten of het parkeervak permanent ingericht wordt als groenvoorziening of fietsparkeerplek. Voor deze pilot is door het college van B&W budget beschikbaar gesteld. Aan het einde van de pilotperiode, vindt er een evaluatie plaats en wordt bezien of voortzetting en/of aanpassing van de werkwijze gewenst is.

Kortom, je kunt nu al bij de gemeente een of twee parkeervakken per straat (zie de spelregels) aanmelden voor omvorming naar een groenvak of een plek voor fietsparkeren. Er zijn bij de gemeente al aanmeldingen binnen, maar de pilot kan worden omgezet in een meer definitief stelsel. Wees creatief en dien je plan (minimaal vijf ondertekenaars, meer is beter) zo snel mogelijk in bij de gemeente: centrum@haarlem.nl

Niet geschoten is zeker mis…. Hier lees je meer over de achtergronden en de spelregels van de pilot.

Recent heeft het college van B&W een serie verkeersbesluiten genomen n.a.v. het door datzelfde college ingestelde externe onderzoek naar onze wijkverkeersvisie.

We hebben je gevraagd wat je van die serie B&W-besluiten vond en we danken je voor de reacties. Mede op basis van die reacties en ook n.a.v. de resultaten van de enquête over dat externe onderzoek hebben we een inspraakreactie opgesteld. Hier lees je onze inspraakreactie.

Donderdag 11 juni bespreekt de raadscommissie Beheer of ze dat B&W besluit willen bespreken en als ze dat willen, wanneer ze dat dan gaan doen. Dat weten we dus donderdagavond. Het kan tot drie uitkomsten leiden: 11 juni, 18 juni en anders na het zommerreces (dan wordt het september). De raadscommissie kan ook besluiten dat B&W besluit niet te bespreken, want het betrof een collegebevoegdheid.

Wordt dus vervolgd.