De gemeente wil vaart maken met de zogenoemde “Energie Transitie”. Een aantal wijken moet in 2030 van het gas af zijn, Haarlem als stad in 2040.

Per wijk moet er een plan komen. Het Haarlemse centrum is een grote uitdaging. Oudere huizen gebruiken relatief veel energie en laten zich moeilijker isoleren dan nieuwere. Dubbelglas in oude ramen is kostbaar. De aanleg van bijvoorbeeld een warmtenetwerk is complex.

De gemeente stelt dat, zoals het er nu naar uit ziet, dat het centrum deels afhankelijk blijft van (bio-) brandstof. Maar (bio-) brandstof wordt naar verwachting duur.

De gemeente heeft een routekaart opgesteld hoe ze denkt dat Haarlem van het gas af komt.

Er zijn echter nog veel vragen.

Bijvoorbeeld;  welke energiebronnen heeft Haarlem zelf? Zonnepanelen, een paar (stilstaande) windmolens. Geen gas in ieder geval. Computercentra leveren warmte maar veel te weinig voor de hele stad.

Bovendien doen deze centra er alles aan om hun energieverbruik terug te brengen. Verantwoord hout stoken i.p.v. gas kan slechts op beperkte schaal.

Voor Haarlem is Geothermie, warmte uit de grond, mogelijk een optie. Maar het is nu nog onduidelijk wat de opbrengst voor Haarlem zal zijn.

plattegrond riothermie

Een recent onderzoek heeft uitgewezen dat veel energie (tot 30% ) verdwijnt in het riool (“Riothermie”). Onder de Wilhelminastraat, Kinderhuissingel, Parklaan loopt een rioolpersleiding die zeer veel energie/warmte bevat. Minstens 1500 Haarlemse huizen kunnen worden verwarmd met warmte uit het riool. Het eruit halen gebeurt met een warmtepomp. Vergelijkbaar met de pomp van koelkast; binnen koud, erachter warm. Maar dan in het groot toegepast.

Ook het Spaarnewater is een mogelijke bron van energie. Energiebronnen, min of meer, voor onze deur. En van wie is de energie, in de grond, in het riool en in het Spaarne? Wie mag dat eruit halen en tegen welke prijs?

 

De winkels in het centrum zijn, blijkt uit onderzoek, misschien wel de grootste  energieverslinders.

Sommige winkels geven reeds goede voorbeeld met verduurzaming. Maar anderen volgen dat voorbeeld nog niet.

rioolpijpen met warmtewisselaar

Maar begint verduurzaming ook niet bij onszelf?

Hoe kunnen we onze panden verduurzamen? Beter isoleren, zonnecollectoren, kan ik een warmtepomp aansluiten of warmte in de grond opslaan? Wat kan en mag er allemaal in ons beschermde stadsgezicht? En kunnen we deze maatregelen collectief organiseren? Huis-aan-huis-advies, collectief inkopen, een energiemarkt organiseren, ….. .

Op centrum-niveau is kortgeleden een bewonerswerkgroep gestart die zich met deze vragen bezig houdt.

Interesse om met ons mee te doen? Geef je naam aan ons door.

Van de gemeente ontvingen we bericht over de plaatsing van een nieuwe e-laadpaal in onze wijk. Deze keer komt deze e-laadpaal op het Nieuwe Kerksplein t/o nummer 16 te staan.

De direct omwonenden ontvangen van de gemeente binnenkort deze brief.

e-laadpaal Nieuwe Kerksplein to 16

We schreven hier eerder over de inhaalslag die de gemeente op het gebied van het plaatsen van e-laadpalen aan het maken is.

De gemeente heeft besloten twee nieuwe plekken met elektrische laadpalen in onze wijk te realiseren. Deze nieuwe plekken komen in de buurt van door bewoners aangevraagde adressen. Het gaat in deze fase om de Oude Zijlvest en om de Alexanderstraat. De direct omwonenden zullen door de gemeente per brief worden geïnformeerd.

 

 

 

 

 

 

 

De gemeente is doende om in onze wijk nog meer locaties voor dit doel aan te wijzen. We kennen al dergelijke locaties op de Raamvest, de Mauritsstraat en het Sophiaplein.

Voor de goede orde informeren wij dat u tegen de nieuwe locaties een formeel bezwaar (*) kunt indienen bij de gemeente. Bij dit type besluiten plaatst de gemeente de e-palen terwijl bezwaarprocedures onderwijl lopen. Dat kan uiteindelijk betekenen dat als een bezwaarde in het gelijk wordt gesteld, de e-laadpaal verwijderd zal worden.

Klik hier als u een e-laadpaal wilt aanvragen.

 

(*) De besluiten treden in werking na bekendmaking in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Haarlem, Postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.