Van de gemeente ontvingen we vandaag het volgende bericht, per brief gericht aan de bewoners van de Mauritsstraat.

“De gemeente wil in december graag 8 bomen in uw straat planten. Met deze brief nodigen we u graag uit voor een bewonersbijeenkomst om tot een wenselijke bomenselectie te komen.

Locatie en boomsoort
We hebben voor de binnenstad onderzocht wat kansrijke locaties zijn voor extra bomen. We spreken dit plan, en in het bijzonder de Mauritsstraat, graag met u door. De locaties liggen in principe vast.
We moeten namelijk rekening houden met kabels en leidingen in de grond, met mogelijke archeologische vondsten en met de bodemkwaliteit. Wel kijken we graag samen met u en uw buren of een boom nog iets naar links of naar rechts kan. Het plan gaat niet ten koste van de bestaande parkeerplaatsen.
We presenteren graag de boomsoorten die passen in uw straat. We leggen uit waarom deze soorten geschikt zijn. Van u willen wij graag weten bij welke van deze soorten uw voorkeur ligt. Daarbij kunt u
ook uw voorkeur aangeven voor een variatie van bomen of één soort voor de hele straat.”

Je kunt de brief hier lezen.

 

Van de gemeente ontvingen we vandaag het volgende persbericht:

Op dinsdag 9 juli houdt het college van Burgemeester en Wethouders een inloopspreekuur. Het spreekuur vindt plaats van 16.30 tot 18.00 uur in de centrale vestiging van de bibliotheek, Gasthuisstraat 32, 2011XP in Haarlem. De bestuurders willen graag in gesprek met de inwoners van Haarlem en bezoeken de stadsdelen om hen te ontmoeten. Tijdens elk spreekuur kunnen wijkbewoners langskomen, maar bewoners uit andere delen van de stad zijn ook van harte welkom.

 De bestuurders staan open voor opmerkingen, goede ideeën, of vragen over onderwerpen waar bewoners mee te maken hebben. Geïnteresseerden zijn zonder aanmelding welkom en kunnen hun onderwerp bespreken met de bestuurder die er over gaat.”

Je kunt dus van alles met ons volledige stadsbestuur bespreken. We hebben op deze site en hier (een stuk of tien bladzijden) in het bijzonder nog een paar volstrekt vrijblijvende suggesties voor je.

De gemeente wil vaart maken met de zogenoemde “Energie Transitie”. Een aantal wijken moet in 2030 van het gas af zijn, Haarlem als stad in 2040.

Per wijk moet er een plan komen. Het Haarlemse centrum is een grote uitdaging. Oudere huizen gebruiken relatief veel energie en laten zich moeilijker isoleren dan nieuwere. Dubbelglas in oude ramen is kostbaar. De aanleg van bijvoorbeeld een warmtenetwerk is complex.

De gemeente stelt dat, zoals het er nu naar uit ziet, dat het centrum deels afhankelijk blijft van (bio-) brandstof. Maar (bio-) brandstof wordt naar verwachting duur.

De gemeente heeft een routekaart opgesteld hoe ze denkt dat Haarlem van het gas af komt.

Er zijn echter nog veel vragen.

Bijvoorbeeld;  welke energiebronnen heeft Haarlem zelf? Zonnepanelen, een paar (stilstaande) windmolens. Geen gas in ieder geval. Computercentra leveren warmte maar veel te weinig voor de hele stad.

Bovendien doen deze centra er alles aan om hun energieverbruik terug te brengen. Verantwoord hout stoken i.p.v. gas kan slechts op beperkte schaal.

Voor Haarlem is Geothermie, warmte uit de grond, mogelijk een optie. Maar het is nu nog onduidelijk wat de opbrengst voor Haarlem zal zijn.

plattegrond riothermie

Een recent onderzoek heeft uitgewezen dat veel energie (tot 30% ) verdwijnt in het riool (“Riothermie”). Onder de Wilhelminastraat, Kinderhuissingel, Parklaan loopt een rioolpersleiding die zeer veel energie/warmte bevat. Minstens 1500 Haarlemse huizen kunnen worden verwarmd met warmte uit het riool. Het eruit halen gebeurt met een warmtepomp. Vergelijkbaar met de pomp van koelkast; binnen koud, erachter warm. Maar dan in het groot toegepast.

Ook het Spaarnewater is een mogelijke bron van energie. Energiebronnen, min of meer, voor onze deur. En van wie is de energie, in de grond, in het riool en in het Spaarne? Wie mag dat eruit halen en tegen welke prijs?

 

De winkels in het centrum zijn, blijkt uit onderzoek, misschien wel de grootste  energieverslinders.

Sommige winkels geven reeds goede voorbeeld met verduurzaming. Maar anderen volgen dat voorbeeld nog niet.

rioolpijpen met warmtewisselaar

Maar begint verduurzaming ook niet bij onszelf?

Hoe kunnen we onze panden verduurzamen? Beter isoleren, zonnecollectoren, kan ik een warmtepomp aansluiten of warmte in de grond opslaan? Wat kan en mag er allemaal in ons beschermde stadsgezicht? En kunnen we deze maatregelen collectief organiseren? Huis-aan-huis-advies, collectief inkopen, een energiemarkt organiseren, ….. .

Op centrum-niveau is kortgeleden een bewonerswerkgroep gestart die zich met deze vragen bezig houdt.

Interesse om met ons mee te doen? Geef je naam aan ons door.