Van de gemeente en Spaarnelanden ontvingen wij bericht dat de ondergrondse containers (111721/111732) nabij Botermarkt 2 ’s nachts dicht gaan.

Pashouders zullen per brief worden geïnformeerd. Deze maatregel is van kracht geworden na veelvuldige klachten van omwonenden over ’s avonds laat en ’s nachts vuil storten.

Er worden nog stickers ter verduidelijking aangebracht op de containers.

Zoals eerder gemeld schreven de vier wijkraden van ons centrum op 3 december jl. een brief aan de gemeente met het verzoek voor de woonstraten in het centrum een vrachtwagenverbod in te stellen.

Van het college ontvingen we (tot nu toe) nog geen reactie op onze brief. Echter de fractie van ‘Jouw Haarlem’ heeft onze brief op de agenda doen plaatsen van de Raadscommissie Beheer die aanstaande donderdagavond 14 februari bijeenkomt. Wij danken deze fractie voor dit initiatief!

Vanaf 18:20 uur zal daar (volgens punt 8 van de agenda) ons verzoek besproken worden door raadsleden. U kunt daar desgewenst bij aanwezig zijn op het Stadhuis (ingang Koningstraat).

Begin 2019 vindt er weer een kerstbomen inzamelactie plaats. Deze actie wordt door de gemeente samen met Spaarnelanden georganiseerd om te voorkomen dat afgedankte kerstbomen gaan rondslingeren in de stad. Ook vanuit milieuoogpunt is het goed om de bomen gescheiden in te zamelen, zodat ze (als ze niet de tuin in gaan) kunnen worden gerecycled tot compost.

Te winnen prijzen
Kinderen tot en met 15 jaar kunnen op 3 en 9 januari 2019 van 12.30 tot 16.00 uur op het Wilsonsplein oude kerstbomen inleveren. Zij kunnen zoveel bomen inleveren als ze willen. Voor elke boom ontvangen zij € 0,40 en een lootje waarmee zij kans maken op de Superprijs van € 500,–. Deze prijs mag besteed worden aan een activiteit met de gehele klas voor bijvoorbeeld een excursie of een schenking aan een goed doel. Ook worden 100 cadeaubonnen van € 10,- verloot onder alle ingeleverde kerstbomen.

Dit jaar vindt er dus geen loting meer plaats op de inzamellokaties. De uitslag staat op 15 januari 2019 na 13:00 uur op spaarnelanden.nl/kerstbomenactie. Uiteraard mag ook iedereen vanaf 16 jaar oude kerstbomen inleveren op deze locaties. Zij doen echter niet mee aan de actie.

Deze poster kunt u voor uw raam ophangen om de aandacht van de verzamelaars te trekken.