Ook over de afgelopen periode (iets ruimer dan gewoonlijk i.v.m. de vakantieperiode) heeft onze wijkagent, Mustafa Karademir, de meldingen gedaan bij de politie in onze wijk, in kaart gebracht. Sinds een paar maanden gebeurt dat op een andere manier dan we gewend zijn.

Hier lees je de meldingen van de periode tot en met 15 september 2020.

In het Haarlems Dagblad lazen we op 15 september jl. een bericht waarin de wethouder van de “Lokale Democratie” (ook onze wijkwethouder) vertelt dat de bewoners het daar meer voor het zeggen krijgen bij het verdelen van een gemeentelijk potje met geld.

Dat bericht hadden we vanzelfsprekend ook graag willen lezen toen het over de verkeersmaatregelen in onze wijk ging. Bewoners maakten in 2017/18 voor hun wijk plannen, onderzoekers maakten na hun toets van die visie in 2020 andere plannen en de bewoners vonden weer iets van de plannen van die onderzoekers. Het gaat in onze wijk niet zozeer om ‘een leukere wijk’, maar om een veiliger wijk. Ook belangrijk als je er woont. Enne, het geld is al gereserveerd.

Tijdmachine?

Vele bewoners/ondernemers in onze wijk hebben een duidelijk standpunt, blijkt uit onze enquête van april jl. Vervolgens nam B&W eind mei jl. besluiten en de plannen van de bewoners en de onderzoekers en die enquête lagen toen niet op tafel. De raadscommissie Beheer besprak vervolgens die besluiten van het college (lees hier het woordelijk verslag; punt 11 vanaf blz 47).

Tijdens die vergadering van de raadscommisse stelden we aan B&W en de Raad voor dat we terug in de tijd zouden gaan (maar medio april 2020). Met alle alternatieven dan wel op tafel, zouden we dan samen met de wethouder opnieuw naar dat B&W-besluit willen kijken. Vele raadsleden steunden dat voorstel.

Niet de wethouder. Hij wil gewoon doorgaan (en dus niet terug in de tijd) en hij wil nog wel een paar punten met ons bespreken. Welke punten dat zijn, weten we nog niet. We hebben er naar gevraagd.

Inspraak?

Enkele wijkbewoners vroegen ons een tijdje geleden wanneer zij nu kunnen gaan inspreken over de serie B&W-besluiten. Dat vinden we een goeie vraag. We zullen het aan B&W gaan vragen via dit verzoek. Want in het voorjaar van 2019 heeft B&W alle bewoners en ondernemers per brief geïnformeerd over dat aanstaande verkeersonderzoek, maar de uitslagen daarvan én wat B&W er mee heeft gedaan, heb je nog niet van het college gehoord.

“We geven bewoners meer zeggenschap in Schalkwijk.” We gunnen ze dat van harte!

De maand november staat bij ons in het teken van het wijkdiner. De laatste jaren zelfs met een wachtlijst i.v.m. het aantal beschikbare plaatsen in de Nieuwe Kerk. Dit jaar slaan we het wijkdiner over i.v.m. de coronamaatregelen. Ook duwden we de afgelopen maanden de pleinpicknick en de wijkborrel voor ons uit. Ook die slaan we dit jaar om dezelfde reden over.

De wijkraad, gisteren weer na maanden van afwezigheid fysiek bijeen (met voldoende ruimte), besloot hiertoe. We hopen onze maandelijkse vergaderingen weer met elkaar in het gebouw van de wijkraad te kunnen houden. In beginsel gezien de beperkte ruimte zonder publiek. Maar als je wilt langskomen, dan kan dat door via de mail even een afspraak met ons te maken.

We keken gisteren terug op de afgelopen maanden en we hebben de stand van zaken van veel zaken met elkaar doorgesproken. Het verslag lees je, na vaststelling, in oktober.