De kortere dagen en regenachtig weer heeft hovenier Jorinde Kuiper niet weerhouden om, afgelopen weken, op 14 plaatsen verticaal groen te realiseren. Waar niet in de gevels mocht worden geboord, zoals in de Tuchthuisstraat, zijn Tipi’s geplaatst waar in de meeste gevallen door Jorinde Jasmijn is ingevlochten. Jorindes maatje Daniel hielp met het grond- en straatwerk en vriendin Anouk verrichtte hand- en spandiensten. Het wijkraadsgebouw is ook voorzien van een Tipi. Willem Brand maakte de vrolijke foto. Komende week is Jorinde nog bezig in de Lange Bogaardstraat en zijn er meerdere enthousiaste groepjes bewoners.

Binnenblad in kerstsfeer

Kerstsfeer in Binnenblad, nr. 210 is de laatste van 2022! Dat begint al bij de sfeervolle cover. In het hart van het blad staat een spannend kerstverhaal waarin de redactie en bezorgers de wijk doorkruisen op zoek naar de Stem van de Vijfhoek. En natuurlijk is er een pagina gewijd aan de oudste kerstzang van Haarlem. Na twee jaar coronaperikelen kunnen we op kerstavond weer uit volle borst kerstliederen zingen op het Nieuwe Kerksplein. Verder in dit nummer 210 van Binnenblad:

 • Een gesprek met Vijfhoeker Stan Kaatee die een passie heeft voor Lego en prachtige schaalmodellen bouwt, zoals de Titanic.
 • ‘Iedere dag iets doen voor een ander’. Dat is het motto van Kyra Marcopoulos. Ze was stewardess, verbouwde oude panden, maakte sieraden, was entrepreneur en modeontwerper. Een portret in de rubriek Woon jij ook hier.
 • In de Oude Raamstraat zijn twee kleine goud blinkende ‘struikelstenen’ gelegd, een initiatief van de stichting Struikelstenen Haarlem. Daarin zijn de namen gegraveerd van twee buurtbewoners die hier woonden en in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en vermoord door de nazi’s. ‘Zolang we hun namen kennen, vergeten we hen niet’.
 • We leggen de straten van onze wijk onder de loep. Ditmaal de Oranjebuurt. Over welke Oranjes hebben we het hier eigenlijk? En hoe is die wijk ontstaan?
 • Er is een chronisch tekort aan fietsenstallingen voor buurtbewoners. Haarlem Fietsstad beheert er vier in onze wijk en voor alle vier is een wachtlijst.

Het Binnenblad verschijnt ook in 2023; mede dankzij de trouwe steun van de adverteerders. Zij maken het ons mogelijk om de lezers iedere twee maanden een gratis Binnenblad aan te bieden. Applaus! Redactie en bezorgers van het Binnenblad wensen lezers en adverteerders een goed 2023.

Dit nummer van Binnenblad lees je hier >

Verkeer

Enkele besluiten n.a.v. de wijkvisie verkeer (en “Plan B”)  zijn op 14 december gepubliceerd. Het gaat om creëren van meer ruimte voor voetgangers en fietsen. Vanaf 1 mei 2023 zijn de  Barrevoetestraat, Breestraat, Drapenierstraat, Lange Annastraat, Lange en Wester Bogaardstraat, Lange Raamstraat, Keizerstraat, Korte Gierstraat, Tuchthuisstraat, Vlamingstraat en Wolstraat (gedeeltelijk) autoluw. Tussen 11.00 uur en 6.00 uur zijn deze straten alleen nog toegankelijk voor motorvoertuigen met een ontheffing. In de ochtend (van 6.00 tot 11.00 uur) mag wel zonder ontheffing deze straten worden in gereden. Vanaf juni 2023 wordt dat gehandhaafd met camera’s. Hierover volgt in januari een informatiebijeenkomst. De nu gepubliceerde besluiten betreffen:

Rijrichting omdraaien

De rijrichting wordt omgedraaid op het Sophiaplein, de Gedempte Voldersgracht (tussen Drapenierstraat en Barrevoetstraat), Oude Zijlvest (tussen het Sophiaplein en Keizerstraat) en Lange Annastraat (het korte stukje tussen Doelstraat en Nieuwe Kerksplein).

Vrachtwagens verboden

Vrachtwagens zijn vanaf in een aantal straten niet meer toegestaan, tenzij met een ontheffing of om te laden en te lossen. Het besluit is deze week gepubliceerd en de plaatsing van de borden is naar verwachting februari/maart. Langer dan 5 meter is niet meer toegestaan in de Doelstraat (vanaf de Lange Raamstraat) en de Lange Annastraat. Inrijden in de Breestraat en Tuchthuistraat is daarmee verboden en knelpunt bij van Gunsteren, na eerdere maatregelen al te zijn verminderd, nu opgelostLanger dan 7 meter is niet meer toegestaan in de Lange Bogaardstraat het op Sophiaplein.

Lees ook de Brief van de gemeente en/of bezoek de Projectpagina >

Robot repareert het riool

Scheuren in het riool veroorzaken problemen zoals rattenoverlast. Een robot repareert deze scheuren via de putdeksels. Om de robot zijn werk te laten doen worden straten gedeeltelijk afgesloten (de borden en hekken staan er al). Het gaat om de:

 • Lange Annastraat (gedeeltelijk) en Nieuwe Raamstraat: 20 en 21 december
 • Oranjekade: 21 december
 • Oude Zijlvest: 22 december

KPN gaat vanaf februari glasvezel aanleggen in diverse straten.

Stadswandelingen

Het Gilde Haarlem organiseert in onze mooie stad Haarlem diverse stadswandelingen, maar ook fiets- en vaartochten. De stadsgidsen van Gilde Haarlem zijn vrijwilligers die met veel kennis en plezier mensen kennis laten maken met vooral de historie die Haarlem rijk is en de verhalen daarachter. Vrijdag 20 januari wandelt de stadsgids van het Gilde Haarlem door de Vijfhoek. De gids vertrekt om 13.30 uur vanaf Museum Haarlem aan het Groot Heiligland 47. Aanmelden voor de wandeling is noodzakelijk. Dat kan via het aanmeldingsformulier op  www.gildehaarlem.nl, via mail gildewandelingen@gmail.com of telefonisch 06-16410803. Kosten € 5 per persoon.

Uiteraard kun je door de Vijfhoek ook meewandelen met Jan Hoving. Lees verder >.

Gratis af te halen

In verband met stoppen van de wijkraad en het ontruimen van ons wijkraadsgebouw kunnen enkele zaken gratis worden afgehaald. Het betreft:

 • 7 klapstoelen
 • Diverse foto’s in lijsten van het Doelenplein, de Nieuwe Kerk en het voormalig postkantoor aan de Raaks.
 • Een Nespresso, Senseo en gewoon koffiezetapparaat
 • Een koelkast met vriesvak, ca. 1,6 m hoog.

Bel bij interesse: 06-34886489.

Het Haarlems Dagblad schonk aandacht aan het het stoppen van de wijkraad. Abonnees lezen het artikel hier >.

En tenslotte

 • Per 1 januari mag de horeca zelf bepalen hoe laat ze sluit. Het is een pilot en uiteraard zijn er wel wat voorwaarden aan verbonden. Lees verder >
 • Spaarnelanden verzamelt op 4 en 11 januari de kerstbomen. Kinderen t/m 15 jaar ontvangen €0,50 per ingeleverde kerstboom en maken kans op leuke prijzen! Kijk op: spaarnelanden.nl/kerstbomenactie.
 • Als vanouds vindt de gezelligste kerstsamenzang van Haarlem dit jaar in de kerstnacht op 24 december om 24.00 uur plaats. De koek en zopie met gluhwijn, chocolademelk, etc. is vanaf 23.00 uur open. Ga voor informatie over de 45-ste editie naar kerstzang.in-haarlem.nl/.

Als vanouds staat ook dit jaar de kerstboom van de wijkraad op het Nieuwe Kerksplein. Voor Jenne, Martin, Vincent, Jan en Jan was het nog een stevige klus om de 8 meter hoge boom op te zetten en vervolgens te voorzien van de lichtjes. We hopen nu op een prachtige samenzang onder de boom met een mooie kerstnacht. Uiteraard gaan we ervanuit dat ook in 2024 de boom er weer zal staan. Alleen gaan wij dat anders regelen. Want …

De wijkraad stopt

In 2023 zijn Jenne Olijve en Jan Geerts niet meer beschikbaar als wijkraadsleden (en bestuurders van de stichting) vanwege vele andere werkzaamheden. De wijkraad zou daarmee slechts 2 leden hebben (Annette Schild en Maarten Kleinman). Dat is te weinig volgens de eisen van de gemeente. Bovendien stopt na 2023 ook het subsidiëren van wijkraden. Nieuwe leden hebben zich niet gemeld en verkiezingen organiseren voor eventuele nieuwe aanmelders hebben ook niet veel zin. De wijkraad vraagt daarom geen subsidie voor 2023 meer aan en is feitelijk gestopt. Jenne en Jan gebruiken 2023 om de resterende zaken af te handelen. Het wijkraadsgebouw krijgt vanaf 1 maart 2023 een andere bestemming (via Ymere). Een kleine 50 jaar geleden is de wijkraad gestart, in een toen erg verkrotte wijk, zich sterk makend voor het behoud ervan.

De wijkraadsleden blijven, ieder op zijn terrein, zich inzetten in ander verbanden. Tot, in ieder geval, 1 mei zijn we nog “demissionair” bereikbaar via het bekende email-adres info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl.  Bewoners die zich bezig willen houden met groen, energie of verkeer kunnen we ook bij elkaar brengen. De website blijft voorlopig in de lucht en wijknieuws continueren we voorlopig ook nog even.

Afgelopen jaren zijn er alternatieven beschikbaar gekomen voor wijkraden. Zo is er in het badhuis op het Leidseplein regelmatig een initiatievencafé voor nieuwe ideeën voor de stad. De gemeente wil “wijkplatforms” oprichten met een bredere vertegenwoordiging dan de huidige wijkraden. Lees verder >. Bewoners, die wat geld nodig hebben voor een pleinpicknick, straatfeest of een ander idee kunnen geld aanvragen uit het Leefbaarheid- en initiatiefbudget. …… Dat gebeurt nu al veelvuldig en kan komend jaar ook voor de kerstboom op het plein.

Wijkdiner

Ondanks alweer stijgende kosten, en na coronaperikelen, kon het wijkdiner dit jaar toch door gaan. De Nieuwe Kerk was als vanouds gezellig aangekleed, de kerk goed gevuld en, niet onbelangrijk in deze tijd, lekker verwarmd. Het eten was prima verzorgd door “Eef en Lien”. Leny van Schaik zong als vanouds het lied “Komt vrienden van de Vijfhoek” en Pieter Mulder en Hannes en Christien namen de rest van de muzikale begeleiding voor hun rekening.

Kort nieuws

 • De parkeervakken op de Botermarkt zijn inmiddels verdwenen. Na de kerstvakantie volgen de werkzaamheden in de Barrevoetestraat en de Keizerstraat. Vragen hierover: bel of mail Sandra Zierikzee van aannemer Van Gelder. szierikzee@vangelder.com of 06 58849041. De uitbreiding van het autoluwe gebied is opnieuw enigszins vertraagd. Handhaven met camera’s is nieuw voor Haarlem, het kost extra tijd om uit te zoeken wie een ontheffing kan krijgen. De nieuwe datum die hiervoor genoemd is is 1 mei 2023. Lees verder >
 • Coffeeshop The Lounge heeft een nieuwe vergunning gekregen. Lees verder >. Dit heeft tot vragen geleid. Want in 2017 heeft de gemeente uitgesproken dat bij verplaatsing de gemeente de intentie heeft dat er geen nieuwe Coffeeshop in de Doelstraat wordt gevestigd. Ook werd daarbij toegezegd verkeersmaatregelen te nemen. Dit werd vastgelegd in een brief. Lees verder >. Verkeersmaatregelen zijn inmiddels genomen en krijgen begin 2023 bovendien een vervolg. De nieuwe vergunning betreft echter geen verplaatsing.
 • De wijkraad deed een voorstel voor een pilot met het “wrappen” van afvalcontainers op de Botermarkt met afbeeldingen die een relatie hebben met Haarlem (bijv. boekdrukkunst, Teylers Museum). De gemeente is niettemin van mening dat, met name de historische delen van de stad, het meest gediend zijn met zo een rustig mogelijk straatbeeld (grijs) i.p.v. een veelkleurige ratjetoe.
 • De gemeente ziet meer mogelijkheden voor plaatsing van zonnepanelen in beschermd stadsgezicht Lees verder >. Een kaart geeft per huis aan waar de gemeente die kansen voor zonnepanelen ziet. Zie kaart.
 • In de winkelstraten worden flyers uitgedeeld om te wijzen op onveiligheid in donkere dagen. Ook wordt extra gelet op fietsverlichting. Tekstkarren vragen aandacht voor het melden van verdachte situaties.. Zie ook de websites: Donkere dagen offensief – Het CCV  en www.inbraakchecker.nl
 • Op het stationsplein is tot 29 december een fototentoonstelling die aandacht vraagt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • In het Verwey museum (Groot Heiligland) zijn o.a. tentoonstellingen te zien over Mari Andriessen, Kees Verwey en Erik Mattijssen.
 • Op de Botermarkt staat iedere even week van 16.00 – 18.30 uur de Recyclewagen. Bij de wagen is een recycletas verkrijgbaar waar je alle spullen in kunt doen om in te leveren.
 • Notulen van de vergadering van 10 oktober 2022
 • De wijkraad sponsorde de kerstpakkettenactie van Miriam Touw en Nicky Cordes. 360 Haarlemse minima krijgen  een kerstpakket door hun inzet. Lees meer over deze actie >
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon

Mirjam Touw bij de ALDI

Heb je de flyer in Binnenblad voor het wijkdiner op maandag 28 november om 19.00 uur in de Nieuwe Kerk gemist? We lopen al aardig vol maar er zijn nog wat plaatsen over. De kerk is open vanaf 18.30 uur. Bezitters van een Haarlem-Pas alleen eten GRATIS mee inclusief de drankjes (in een vorig bericht stond dat de Haarlem-Pas deelnemers alleen drankjes betalen).

Aanmelden kan nog met deze link >

Kerstpakketten

De kerst is nog 2 maanden weg maar Mirjam Touw is reeds volop bezig met kerstpakketten voor minima. We berichten er eerder over. Meld je hier aan of geef een bijdrage via een bericht aan Mirjam of Nicky Corbes. Luister hier naar Mirjam op Haarlem 105.

BUUV Haarlem

BUUV Haarlem is hét bewonersplatform waar Haarlemmers elkaar gratis helpen met klussen en contact. BUUV is voor nieuwe Haarlemmers, actieve jongeren, tuinhelden zonder tuin, koffieleuten, oppasmoeders, kletskousen, klushelden, sportmaatjes, kooktalenten, theaterliefhebbers, huiswerkhulpen en creatievelingen. Vraag en aanbod bij BUUV varieert van klussen in huis tot samen naar een concert. Van iemands hond uitlaten tot het schilderen van een tuinhek. Van samen koffie drinken tot helpen met huiswerk. En eigenlijk alles wat daar tussen zit. Wil je iets voor een ander doen of heb je hulp nodig? Plaats je vraag en/of aanbod op de website van BUUV. Voor meer informatie kun je contact opnemen met BUUV, op werkdagen via 023-5300 500 en per e-mail: info@haarlem.buuv.nu.

Beter een goede buur  dan …. Burennetwerk Haarlem

Via Burennetwerk houden ‘buurtverbinders’ contact met de bewoners van een straat of buurt. Is er iemand mogelijk eenzaam of gaan bij een bepaalde buurvrouw de gordijnen niet meer open? De buurtverbinder gaat even langs om een praatje te maken en te bespreken of er wellicht hulp nodig is. Burennetwerk is actief in de Vijfhoek, Parkwijk-Zuiderpolder, Ramplaankwartier, Garenkokerskwartier. Voor de buurtverbinders bestaat de mogelijkheid om workshops te volgen, die helpen bij het uitvoeren van hun werk. Burennetwerk werkt samen met de Vrijwilligersacademie van het Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving (VWC) en biedt verschillende trainingen aan die de Buurtverbinders kunnen volgen. Bijvoorbeeld de workshop ‘Non-verbale communicatie’ of ‘Grenzen stellen’. Sinds januari 2021 werkt Burennetwerk samen met het VWC en BUUV Haarlem. Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op Burennetwerk of stuur een mail naar kwissenburg@haarlemeffect.nl

Lief – en Leedstraten

De Lief- en Leedstraten zijn een initiatief van Dock Haarlem & Haarlem Effect. Per straat is er een bepaald budget beschikbaar, dat ingezet kan worden om de sociale cohesie in de straat te vergroten. De gangmaker (zo heet de vrijwilliger van de Lief en Leedstraat) van de straat kan bijvoorbeeld bij een geboorte of bij verlies van een dierbare een cadeautje geven aan de buren of een nieuwe buur met een presentje verwelkomen in de straat. Wil je meer weten of gangmaker worden? Lees verder > of stuur een mail naar kwissenburg@haarlemeffect.nl.

Meedenken over vergroenen van de stad?

De ene zomer is er teveel water. De andere droog en veel te heet. Overal is eigenlijk te weinig groen. Onze straten en pleinen zijn niet klaar voor klimaatverandering. Haarlem zeker niet, als meest versteende stad van Nederland!
Programma. Op dinsdag 1 november om 20:00 is in “De Pletterij” tijdens de landelijke Klimaatweek een avond voor Voor Haarlemmers, die samen met buren hun buurt actief willen vergroenen. Doe inspiratie op van experts en maak samen een plan voor jouw buurt. Stedenbouwkundige Nanda Sluijsmans spreekt over klimaatkansen in de buurt. Er is aandacht voor reeds succesvolle initiatieven, zoals de Buurttuin Indische Buurt, Droste Groen, Struikroven en Tegelwippen. Bekijk  hier > het gehele programma en meld je aan.

Of kom 4 november inspiratie opdoen bij een Groene Stadmakersmeetup! Lezing Het Belang van Ecologisch Beheer door Peter Bulsing. Met pitches van Ton Belderok over vergroenen Waarderpolder en Carin Sievers over Watermakers. Welkom van 16.30 u – 18.00 u bij Kweekcafé, Kleverlaan 9, Haarlem Noord. Je kan zo inlopen.

 

Kort nieuws:

 • Een tuintje op Uw dak? Haarlemmers hebben in een half jaar tijd maar liefst 4000 m2 groene daken aangelegd. Het potje subsidie was dan ook helemaal leeg. Maar er is weer geld om een tuintje op een plat dak aan te leggen. Lees verder > 
 • De wijkraad heeft het idee de afvalbakken op de Botermarkt, bij de oplevering van de nieuwe inrichting begin volgend jaar, te voorzien van (bij de stad) passende beschilderingen. De wijkraad kijkt met de gemeente en Spaarnelanden wat mogelijk is.
 • Nieuwe vestigingen van flitsbezorgers zijn niet meer toegestaan. De gemeente ziet ze als distributiecentra. Deze mogen zich niet zomaar in een winkelpand of vergelijkbaar pand vestigen.
 • Leegstand na 6 maanden melden. Deze week is er een meldplicht ingegaan voor leegstaande woningen, winkels en kantoren. Staan ze langer dan 6 maanden leeg dan krijgt de eigenaar een boete van Eu 500,- tot Eu 7500,- wanneer deze de leegstand niet meld. Voor winkels geld dit alleen in het Centrum. Lees verder >
 • Een goed idee voor de stad? Tot 1 november is het mogelijk jouw idee te pitchen. Lees verder >
 • Energietoeslag aangevraagd? Heeft u een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm? Dan kunt u energietoeslag aanvragen. Het gaat om € 1.300 Aanvragen kan hier.
 • Wellicht is het je al opgevallen: steeds meer Haarlemse winkels houden hun winkeldeuren dicht om energie te besparen. Een aantal doen dat met een bordje “Natuurlijk zijn wij open”. Een mooi initiatief, omdat uit onderzoek blijkt dat winkelpanden in het Centrum zeer grote verbruikers van energie zijn.
 • Het Houtplein in oude beelden zien? Lees verder >
 • De wijkraad versterken of een onderwerp melden. Laat het ons weten via info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

 

Schuren met groene daken.

Aantal buren leggen groen dak aan. Foto door Martijn Legemate