Spaarnelanden heeft een flyer gemaakt over de decembermaand. Ook hier zorgt corona voor wijzigingen. Zo zal bijvoorbeeld het ophalen van kerstbomen na de kerst anders gaan verlopen. De actie dat kinderen deze bomen ophalen, is afgelast.

In het centrum worden de afgedankte kerstbomen vanaf 27 december zo spoedig als mogelijk door Spaarnelanden van straat weggehaald.

Lees hier die flyer. Hier de link naar de afvalwijzer van Spaarnelanden.

 

Met ingang van vandaag is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking tot 1 maart 2021. Deze tijdelijke wet vervangt de laatst vastgestelde noodverordening (nr18). Nu een noodverordening niet langer noodzakelijk is, heeft de voorzitter van onze veiligheidsregio de noodverordening van 18 november 2020 ingetrokken.

Met het intrekken van deze noodverordening komen alle uitvoeringsbesluiten, die genomen zijn op grond van de verschillende noodverordeningen COVID-19 van onze veiligheidsregio Kennemerland, te vervallen. De coronamaatregelen blijven van kracht op basis van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Alle noodmaatregelen nog eens bekijken? We hebben ze, voor de liefhebbers, allemaal verzameld.

De noodmaatregelen zijn voorbij, de pandemie nog niet.

Zorg goed voor je zelf. Houd voldoende afstand. Stay Safe!

Na de laatstgehouden raadsvergadering lazen we vorige week in het HD dat 30 kilometer per uur de standaard zal worden voor het verkeer. “Maximale snelheid van 30 km/u wordt de standaard in Haarlem
Dat artikel roept verwarring en vragen op. In die raadsvergadering kwam een motie aan de orde waar een meerderheid mee instemde. Een motie is echter niet gelijk aan raadsbesluit. Een motie is te vergelijken met een verzoek, een oproep aan het college. Voorts is in onze stad al eerder door de raad een visie (2017/SOR) vastgelegd dat 30 km p/u (op termijn) de norm zal gaan worden. Maar het hebben van een visie wil niet zeggen dat de bij die vise horende maatregelen ook worden uitgevoerd. (In 1995 besloot B&W dat het centrum autoluw zou worden. Dat project loopt nog..)
Tot slot is niet duidelijk waar, wanneer en op welke wijze dan die 30 km zal worden gaan ingevoerd op de plekken waar dat nu niet het geval is.
Er ligt in elk geval van een 500-tal inwoners een concreet verzoek (plan B) om maar eens met de Gedempte Oude Gracht (de OV-slagader die het autoluwe deel van ons centrum doorsnijdt) te gaan beginnen met een 30km p/u zone.  Het ontwerp van de inrichting van de Gedempte Oude Gracht (2006) ging overigens al uit van een 30 km p/u zone.  (De tekst loopt onder het beeld door)

Wethouder reageert op plan B

De wethouder Verkeer sprak voor de camera over ons plan B. Hij vond dat we een hek om de wijk voor auto’s willen zetten. Dat meer deelauto’s en een plafond (een maximum, een vermindering?) aan P-vergunningen voor bewoners van onze wijk zouden kunnen bijdragen aan de gesignaleerde problemen. Dat van dat hek zal een grapje zijn, want alle autoluwe straten in ons centrum kennen dezelfde venstertijden. In plan B blijven de auto’s van bewoners zelfs nog binnen dat hek i.p.v. een waterbedeffect buiten de wijk te scheppen.1995 besloot B&W tot dat autoluwe centrum en (17 jaar later) in 2012 besloot B&W tot “het bezien van de mogelijkheden tot uitbreiden autoluw gebied en geleidelijke vermindering van het aantal parkeerplaatsen op straat, te beginnen in de Vijfhoek/Raaks/Doelen en Kamp/Heiliglanden.” Een hek om het centrum?
Verder zijn wij sinds 2018 doende electrische iZoof auto’s ook naar onze wijk te krijgen, maar het is lastig daarvoor extra e-laadpalen te verkrijgen bij de gemeente. Het plafond voor af te geven P-vergunningen in de wijk spreekt ons (als een experimentwijk?) aan als er (net als in Amsterdam) goede voorwaarden bij gehanteerd worden. Het gesprek hierover gaat in de Raadscommissie en in de Raad verder. Daar gaat plan B óók voor zorgen.