Ook dit jaar is er weer een kwartaaloverleg over overlast veroorzaakt door (bezoekers van) de coffeeshop in de Doelstraat. Wijkbewoners kunnen dan samen met de gemeente, de wijkagent, de eigenaar van the Lounge en de wijkraad telkens terug blikken op de achter ons liggende periode.

We staan tijdens die gesprekken in elk geval stil bij de algemene gang van zaken rondom de coffeeshop, de voortgang van de toegezegde maatregelen zoals destijds aangekondigd door de burgemeester in zijn brief aan de raadscommissie Bestuur en bij de eventuele klachten die in de afgelopen periode zijn geregistreerd bij de politie dan wel bij de handhavers. De sinds vorig jaar (vrijwillig) aangepaste openingstijden zijn ook dit jaar van kracht, heeft de eigenaar van de coffeeshop besloten.

Overigens heeft de burgemeester ons recent laten weten de wijkbewoners dit jaar niet persoonlijk te zullen informeren over de voortgang van de door hem aangekondigde maatregelen. We staan daar natuurlijk ook bij stil.

Het eerstvolgende kwartaaloverleg vindt plaats op 17 juni van 19-20 uur in het gebouw van de wijkraad. 

De laatste keer hebben we op voorstel van de gemeente afgesproken de delegatie van de bewoners klein te houden. We horen daarom graag via het strookje of je aanwezig wilt zijn op 17 juni.

Wil/kun je niet aanwezig zijn, maar heb je een melding, een vraag of een suggestie: laat die ook aan ons horen via het strookje en we staan er bij stil tijdens het overleg op 17 juni.

Later delen we hier met je welke agendapunten we op 17 juni zullen bespreken. Na verzending van je bericht zie je meteen je bevestiging.

We zijn nog op zoek naar ‘acts’ voor onze wijkpicknick op zaterdag 29 juni. Smartlappen, hoelahoep en gedichten hebben we al op het programma staan.

Maar, we willen meer, veel meer. Laat je zien, dus. Kom goochelen, speel een hoorspel, neem je gitaar mee. Ach, je verzint het maar!

Ook kinderen die optreden zijn van harte welkom, laat je talent aan ons zien!  Een dansje, of een playbackact of laat ons zien dat je een instrument bespeelt!

Kortom meld je hier aan als je iets leuks met ons wilt delen tijdens de wijkpicknick op zaterdag 29 juni vanaf 17 uur.

De wijkpicknick is wegens succes geprolongeerd! Zaterdag 29 juni is er weer een Pleinpicknick…. door en voor de bewoners van de Vijfhoek, Raaks en Doelen.

Het programma is grotendeels hetzelfde als vorig jaar. Neem zelf je eten, je drinken (plus glas/beker of zo) servetten en je bestek mee en natuurlijk een vuilniszak voor het afval. Wij zullen zorgen voor tafels en banken. Het mooie weer zorgt voor zich zelf.

Oh, en het is géén BBQ, daar hebben we geen vergunning voor. We hebben een maximaal aantal plekken beschikbaar i.v.m. de veiligheid.

Er zijn weer optredens, er is een springkussen voor de kinderen. Er kan geschminkt worden (jong en oud). Wellicht is er iemand in je straat die je zou kunnen mee vragen. Iemand die anders niet zou komen, wellicht.

De picknick begint om 17.00 uur. Geef je op door middel van dit linkje op (en kom dan ook aub, want we moeten de tafels en banken huren…).

We eten en drinken samen en we vieren met elkaar een gezellig feest en na afloop ruimen we ook samen op.

Zegt het voort!