Onze wijkbewoner Marcel Vittali heeft de tweede BuurtAED aan de buitenzijde van het gebouw van de wijkraad (Nieuwe Kerksplein 17) aangesloten en hij heeft er, geheel kosteloos, voor gezorgd dat de AED nu ook werkt. Heel veel dank, Marcel!  Deze AED is altijd bereikbaar en is dus altijd te gebruiken.

Graag danken we nogmaals alle gulle gevers die deze tweede buurtAED mogelijk hebben gemaakt! Zij hadden zoals een gever ons schreef ‘Hart voor de wijk’.

Ook deze buurtAED is nu aangesloten op het landelijke netwerk van AED’s en is dus klaar voor gebruik. Ook u kunt AED’s bedienen en u kunt lid worden van het landelijk netwerk van burgerhulpverleners.

Wat is het reanimatie-oproepsysteem?

Bij een hartstilstand is direct reanimeren en een AED inzetten van levensbelang. In Nederland is er daarom een reanimatie-oproepsysteem, waarbij vrijwilligers die kunnen reanimeren staan aangemeld. Bij een hartstilstand in hun buurt reanimeren zij het slachtoffer in de cruciale eerste minuten tot de hulpdiensten arriveren. Die vrijwilligers heten burgerhulpverleners. Zij krijgen via de 112-centrale het verzoek om direct naar het slachtoffer te gaan of eerst een AED te halen.

Voor de grootste overlevingskans moet je bij iemand met een hartstilstand ook binnen 6 minuten een AED aansluiten. Burgerhulpverleners nemen dan ook een AED mee naar het slachtoffer. Daarom moeten er zo veel mogelijk AED’s bij het oproepsysteem worden aangemeld. Burgerhulpverleners hebben altijd een reanimatiecertificaat. Lees hier verder.

 

Hoe leer ik reanimeren?

Op verschillende locaties in Haarlem worden reanimatiecursussen (eeen avond) verzorgd. Lees hier verder.

Vorige week kwam wijkwethouder Jur Botter (D’66) ’s avonds naar het gebouw van de wijkraad om bewoners van het Nieuwe Kerksplein te vertellen dat hun uitgewerkte plannen -om het plein groener te maken- niet worden uitgevoerd. Dit nieuws bracht hij na zo’n vijf jaar overleg met de bewoners te hebben gehad. Hij bracht een notitie mee van 11 A4tjes met de kaders waaraan de plannen zouden moeten voldoen en bood zijn excuses aan dat een dergelijk document er eigenlijk aan het begin van het proces had moeten liggen.

De bewoners waren hevig teleurgesteld en hebben hun verhaal gedaan aan het Haarlems Dagblad. Het HD brengt vandaag, 11 juli 2018, een verhaal over dit vreemde proces.

Uit het HD:

Gemeente zegt ’nee’ tegen plan bewoners voor groener Nieuwe Kerksplein

’Bedankt voor de moeite, maar we doen het niet.’ Dat is in het kort de boodschap die de werkgroep van omwonenden Nieuwe Kerksplein van de gemeente hebben gekregen over hun tot in detail uitgewerkte plannen voor een mooier en groener plein.

Van onze verslaggever

,,Dat is een harde boodschap”, zegt initiatiefnemer Herbert van Hasselt. ,,En dat na vijf jaar praten.’’ Ze hadden niet ‘zo maar’ een plannetje gemaakt, legt Van Hasselt nog maar eens uit. Zorgvuldig was er gekeken naar de historie van het plein, met als stralend middelpunt de door Jacob van Campen ontworpen kerk. Een gerenommeerde landschapsarchitect was in de arm genomen. Van Hasselt: ,,Er wordt in Haarlem nog al onverschillig over dit plein ge daan, wat voor mij onbegrijpelijk is. Deze kerk alleen al is zo’n belangrijk monument.’’

Het kerk gebouw dat Van Campen halverwege de zeventiende eeuw ontwierp ter vervanging van de oude St. Annakapel – waarbij de toren van de oude kerk overigens bleef staan – was het eerste stenen gebouw dat speciaal voor protestanten werd gebouwd. Bij het ontwerp baseerde Van Campen zich op de Tempel van Jeruzalem, althans het beeld dat er destijds van dat heiligdom bestond. Van Hasselt: ,,Dan ga je dus drieduizend jaar terug in de cultuurgeschiedenis. Als je binnen in die prachtige kerk hebt rondgekeken en je loopt naar buiten, krijg je een klap in je gezicht. Het plein is kaal, verlaten, onverzorgd en versteend.’’

Dat moest dus anders kunnen. En zo kwam, in overleg met buurtgenoten, een plan op tafel met bloemenperken, fruitbomen en een rondgang in de vorm van een half verhard pad. ,,Wethouder Jur Botter was ook best enthousiast toen hij hier op bezoek was”, herinnert Van Hasselt zich.

Afgelopen week kwam echter de boodschap dat de gemeente niet verder wil met de ideeën die de werkgroep heeft ontwikkeld. De wethouder is het de initiatiefnemers persoonlijk komen vertellen.

,,Belangrijkste reden is dat zo wel het plein als de kerk een grote historische waarde hebben en dat het plein een functie heeft als stadsplein, dat de buurt te boven gaat. Het voorstel van de initiatiefgroep hield hier onvoldoende rekening mee”, laat de gemeente weten. Wel wil de gemeente het plein aankleden met wat ze noemt ‘hoogwaardige bloembakken’. Op langere termijn kan er gedacht worden aan het autoluw maken van het plein. Van Hasselt: ,,We hebben door de jaren heen allerlei redenen gehoord waar om een en ander zou kunnen of niet wenselijk zou zijn. De argumenten waren niet al tijd even eenduidig, zo gezegd. Mijn indruk is, dat het voor al om geld gaat. Op zich kan ik daar begrip voor hebben. Maar zeg dat dan.’’

De werkgroep houdt onder tussen niet op. Van Hasselt: ,,We gaan gewoon door en blijven in gesprek. Er zit al zo veel werk in.”

Aldus het Haarlems Dagblad van 11 juli 2018.

 

 

 

Helaas ligt er de laatste tijd meer zwerfafval in onze straten, doordat er soms vuilniszakken en andere rommel bij de vuilcontainers rondslingert, wegwaait of door meeuwen wordt meegenomen.

De gemeente laat de straten haast dagelijks vegen, maar roept daarnaast alle bewoners en ondernemers op om het rondslingerende afval beter aan te bieden.

Doe alle vuilniszakken, papier, plastic in containers. Is een container vol? Zet er dan niets naast. Dat losse afval wordt niet meegenomen. Ziet u losstaand afval bij een container staan, maak dan een melding bij de gemeente.

De gemeente zal de komende tijd strenger handhaven. Bij verkeerd aanbieden, volgt eerst een waarschuwing. Mocht er geen verbetering optreden, dan is de gemeente genoodzaakt om een bekeuring uit te delen. Wij hopen op de medewerking van iedereen, want wij willen allemaal een schone straat. Toch?

Dezelfde gemeente hebben wij overigens verzocht de kleine afvalbakjes in het centrum, vooral in het weekend, vaker te legen omdat deze uitpuilen en vervolgens nog meer rommel én meeuwen aantrekken.