Inbreker

Gelukkig hebben we in onze mooie wijk niet heel erg veel last van woninginbraken, maar toch worden er wel eens verdachte zaken gesignaleerd.

Verdacht gedrag? Wat kunt u zelf doen?

Wist u dat de politie 80% van de woninginbraken oplost dankzij oplettendheid van buren? Na een inbraak blijkt achteraf vaak dat buren iets opvallends hebben gezien. En dat ze de politie niet belden, omdat ze dachten dat het toch niets was. De politie doet daarom graag een beroep op buurtbewoners om bij twijfel toch 112 te bellen. Want de politie komt liever een keer te veel dan te weinig.

U kunt dus zelf bellen met 112 als u in uw wijk iets verdachts signaleert. Ziet u een verdacht persoon, spreek hem/haar dan aan. Vraag of deze persoon de weg zoekt of hulp nodig heeft. Is diegene inderdaad bezig zich voor te bereiden op een inbraak, dan zal hij/zij zich mogelijk bedenken. Durft u dit niet, bel dan 112! U geeft dan door wat en wie u ziet en de politie kan dankzij uw melding misschien een inbraak voorkomen of kan een dader op heterdaad betrapt worden.

Voor meer informatie over wat  verdacht gedrag is en hoe u woninginbraak kunt voorkomen, zie www.politie.nl of www.politiekeurmerk.nl

Jaarvergadering 2015 Wijkraad Vijfhoek Raaks Doelen Haarlem

Op 13 april 2015 vond de jaarvergadering plaats. Onderwerpen die hierin besproken zijn:

  • Welkoms woord Voorzitter
  • Verslag Penningmeester
  • Verslag Secretaris
  • Rondvraag
  • Pauze
  • Gastspreker ‘Wijk op groen’ Jelle Fekkes
  • Optreden ‘De Mathilda’s’

Het gehele verslag kunt u lezen in de notulen

Jelle Fekkes heeft op de jaarvergadering van de wijkraad op 13 april, het startschot gegeven voor het project ‘Wijk op Groen’.

[prezi id=”hvkvpeaympmk”]

Hoe doe je mee?

1. Sluit je aan bij de Facebook groep Wijk op Groen en plaats je ideeën, denk mee, of waardeer wat je aansprekend vindt. (https://www.facebook.com/groups/WijkopGroen)
Zit en wil je niet op Facebook, dan kun je ook bijdragen aanleveren via de wijkraad of de landschapsarchitect via email adres: wijkopgroen@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl.

2. Doe deze nazomer mee met de idee-ateliers. Na de zomervakantie organiseren we twee keer op een zaterdag een idee-atelier. Het eerste atelier zal vooral gaan over verkenning en ideevorming, terwijl het tweede atelier alles weer bij elkaar moet brengen in een breedgedragen visie. Meer informatie volgt.

3. Steun de crowd funding die medio mei zal worden gelanceerd. Hiermee laat je zien dat je positief staat tegenover het inhuren van professionele ondersteuning door de wijkraad. Bovendien blijft 45% van je bijdrage beschikbaar voor de daadwerkelijke uitvoering van bewoners initiatieven die uit deze visie voortvloeien.