wandelingdoordevijfhoek
Onze wijkgenoot Jan Hoving heeft een nieuw initiatief ontplooid waarin men onder begeleiding een interessante en informatieve wandeling door de Vijfhoek kan maken.

De interactieve wandeling start voor de stadsschouwburg op het Wilsonsplein en duurt ongeveer 2 uur. U gaat terug in de geschiedenis tot in 1400 en u hoort het verhaal over de wijk die in de loop der eeuwen een grote bloei doormaakte maar ook in groot verval raakte. De wijk welke B&W in de vorige eeuw nog wilde gaan slopen, dat plan ging gelukkig niet door en vanaf ca de 70 ‘er jaren groeide de Vijfhoek uit tot een gewilde woonwijk. U brengt ook een bezoek aan de Nieuwe Kerk uit 1649.

Alle informatie kunt u vinden op http://www.wandelingdoordevijfhoek.nl/

Vergadering Wijkraad Vijfhoek Raaks Doelen 6 juni 2016

 

afwezig: Els, Jan Willem

gast: Ferdinand Pronk

 

Arjan heet Ferdinand welkom in wijkraad.

 

Ferdinand stelt zich voor:

Woont sinds 3 jaar in haarlem aan de gedempte voldersgracht

Activiteit tekstschrijver, zzp-er, dagvoorzitter

Ervaring met wijkaanpak, verkeersacademie

 

Notulen 2 mei:

pagina 1:  onderaan Jan stelt voor een vergadervoorzitter  aan te stellen voor de jaarvergadering.  Jan gaf aan niet zijn initiatief maar opmerkingen vanuit bewoners

pagina 2:  Paaltje oude zijlvest. Vanmorgen 6 juni over gesproken. paaltje wordt op korte termijn geplaatst.

pagina 3:  Bert geeft aan dat verschuiven van de vergadering kan niet volgens de vergadering.

 

Wijkschoonmaak:

Contact met Laurina. Door Spaarnelanden is de schoonmaak positief ontvangen.

 

Actiepunten:

– Fietsparkeren van lijst

– Overlast wilsonplein van lijst

– Schouw mag van de lijst

artikel Binnenblad wordt

– Veiligheidsschouw – foto’s verzonden met spaarnelanden kan van iijst

– Sociale wijkteams kan van lijst

– Contact opnemen laurina  voor bladkorven

– Publieke opmerking oplichting opgenomen

 

Eerst volgende vergadering is 5 september

 

Vragen aan Ingrid

Leander gaat in wijk leidingen vervangen. Ingrid vraagt input voor evt nieuwe verkeerssituaties. Vragen vanuit de wijkraad:

wanneer gaat het van start,

wat is de planning,

tot wanneer kunnen we input leveren.

 

Politie

6 fietsen gestolen waaronder een lokfiets

verder weinig schokkende zaken

standaard aandachtspunten overlast opvang,

Ivm vakantie is Michiel van 5 tot 30 aug weg. vervanging vindt plaats door Paul de Rooy

 

 

Stedelijke distrubitie

vier pitches

1) centraal postverzamelplek

2) Pakketkluizen op werklocatie

3) Voorkeurroutes van en naar de stad Haarlem voor vracht vervoer zijn vastgesteld door de gemeente  in samenwerking met Transport & Logistiek Nederland. De bepaalde routes worden verwerkt in de tomtom

Bestelbusje worden geteld op verschillende plaatsen in Haarlem.

Er wordt gekeken naar een milieuzone in Haarlem

Andere vervoerssoort elektrisch fietsen, karretjes mogen langer van venstertijden gebruikmaken.

 

Wijkschouw:

ideeën ivm met herbestrating doorgeven aan Arjan

 

Wijk op groen:

Projecten lopen, maar mag niets gepland worden.

In het najaar kan er weer vervolg worden opgepakt.

Wilsonsplein wil nog een klimproject met bomen en een heuvel, Arjan gaat kijken of we dit zonder subsidie kan worden bereikt.

 

Boom op het Sofiaplein, heeft vertraging opgelopen. Wijkraad heeft nog steeds commitment voor de boom.

 

Mail ontvangen met correspondentie van de projectgroep Nieuwe Kerksplein. In de mail de vraag of wij rechten willen gelden over plannen die door anderen worden uitgevoerd.

Wijkraad is van mening dat zij het initiatief tot wijk op groen hebben aangezet, maar verdere uitvoer is geheel ter gunste van de projectleden/bewoners

 

Steenbreek

Wordt uitgedragen door gemeente Haarlem. Motivatie om minder stenen te hebben binnen tuinen. (Enkele bomen die gepland waren door WOG worden geplaatst en bekostigd door de gemeente uit dit budget)

 

Kanen en kijken

gaat dit jaar niet door.

 

Ontschotting wijkraadsbudgetten

Door de gemeente is een memo opgesteld over de ontschotting. Arjan verzoekt een werkafspraak maken om de documentatie die 6 juni verstuurd door te nemen. Uiterlijk  na 14 dagen memo voorzien van opmerkingen en onduidelijkheden.

 

Website/facebook ed

agendapunt doorzetten naar volgende vergadering ivm afwezigheid Jan Willem

 

 

Rondvraag

geen punten

 

Notulen van de Wijkraadsvergadering op 2 mei 2016

 

Aanwezig:            Jochem Koetsveld (secretaris), Jan Luys (wijkraadslid), Bert Gijrath (wijkraadslid), Els Clement (wijkraadslid/ notulist), Inge Crul (Binnenblad)

Afwezig       :         Arjan van Minderhout (voorzitter),  Michiel Wijn (politie/wijkagent), Jan Willem Stoop (wijkraadslid), Maaike Beun (penningmeester).

 

 1. Opening

Jochem  opent de vergadering en heet een ieder welkom.

 

 1. Notulen en actielijst van 4 april 2016

Blz.1:

Bij politiezaken staat daglozenopvang, moet zijn daklozenopvang.

Blz. 2:

Eventuele aanslagen: Bert was niet in Brussel maar signaleerde dit in Albert Heijn.

Blz. 2

Bestemmmingsplan Vijfhoek/Heilige Landen heeft een m teveel.

 

Actielijst

Is behandeld en bijgewerkt.

 

 1. Politiezaken

Jochem  leest de berichten van Michiel voor.

 • Tweemaal is er een melding gedaan van overlast bij het Wilsonsplein. Bij controle kon er niets geconstateerd worden.
 • Diverse fietsen zijn gestolen

Overlast daklozen wordt opgepakt

 • Melding van diefstal uit een bedrijf
 • Poging diefstal uit een woning
 • Paal Botermarkt/Gasthuisstraat is er nog niet

 

 1. Gemeente zaken/Wijkraden

       Er is een verzoek gedaan door weekblad De Haarlemmer voor een interview met als uitgangspunt      ‘wat is de algemene tussenstand in de wijk na 2 jaar college’. Aanwezig zullen zijn: Jur Botter                (wethouder), Joris de Heus (Querido) en Inge Crul.

 

Jaarvergadering

Goede opkomst van 65 buurtbewoners

 • Acties staan vermeld bij de actielijst van de notulen
 • Evaluatie:
 • Jan Luys heeft reacties (adviezen) gekregen om een onafhankelijke voorzitter voor de jaarvergadering aan te trekken.
 • Powerpoint presentatie was prima
 • Vragen en antwoorden van panel was een goede opzet
 • Bert stelt een draadloze microfoon voor.
 • Inge meldt dat andere wijkraden gastsprekers uitnodigen. Wellicht een idee voor ons. Inge oppert het idee van thema-avonden eens in het half jaar.

 

 

 

 

 

       Wijkschoonmaak

Een matige opkomst van 14 (zeer enthousiaste) buurtbewoners.

Spaarnelanden had twee man sterk en materiaal beschikbaar gesteld, o.a. een super stofzuiger, waarmee o.a. sigarettenpeuken snel opgezogen konden worden. Al met al een geslaagde schoonmaakdag met de nodige zakken verzameld vuil.

Dank aan de deelnemende bewoners, de mannen van Spaarnelanden en Laurina van Dam voor de organisatie bij Spaarnelanden.

Evaluatie:

 • Wellicht splitsen in twee verzamelpunten
 • Proviand beschikbaar stellen bij De Wandelaar of Jopen Kerk
 • Per spot een organisator
 • Flyer opleuken met foto’s van vorige acties
 • Mogelijkheid van bladkorven. Jochem gaat dit na.
 • Jan Luys vraagt of de foto’s die gemaakt zijn door de mannen van Spaarnelanden beschikbaar zijn. Jochem vraagt dit na.

 

Verslag OOC en CMG

Jan meldt nogmaals dat de notulen naar de wijkraadsleden worden gestuurd.

In de daaropvolgende wijkraadsleden kunnen vragen gesteld worden.

 

Fietsparkeren

Geen nieuws

 

Oude Zijlvest paaltje

Weergave van de mail van Ingrid Hamer van 2 mei 2016

De Gemeente houdt vast aan het eerder genomen besluit dat de Boeretuin niet voor auto’s toegankelijk is vanaf de Wilhelminastraat en de Oude Zijlvest. De bevoorrading van de Jopenkerk moet verlopen via de Zuiderstraat en Gedempte Voldersgracht

Handhaving zal controleren en zo nodig bekeuren op de verboden tot stilstaan aan beide zijden van de Oude Zijlvest.

De Raaks is voor bevoorrading tussen 6.00 en 11.00 uur toegankelijk. Alleen met een ontheffing mag men buiten deze venstertijden laden en lossen op de Raaks.

Martin Jansen vraagt de belijning van het ‘niet parkeren’ op te frissen bij de keerlus aan de noordkant van de Oude Zijlvest en een bord ‘niet-stoppen en niet-parkeren te plaatsen aan de zuidkant van de Oude Zijlvest.

 

Buuv

Maaike heeft dit overgedragen aan Bert, wordt aan aandachtsgebied voor Bert

Bert meldt dat er een bijeenkomst met betrekking tot zorg en handicap (GGZ) is geweest.

Twee personen zijn bij Bert thuis geweest. Is geen aandachtsgebied voor de Wijkraad.

 

Els vraagt naar het functioneren van de sociale wijkteam, wellicht aandachtspunt voor de volgende agenda.

 

Werving wijkraadsleden

Op de vergadering van 7 maart was buurtbewoner Ferdinand Pronk als belangstellende aanwezig.

Is er nog contact opgenomen met hem voor eventuele deelname als wijkraadslid. Actie Arjan.

Jan Luys stelt voor om een nieuwe oproep te doen voor het werven van wijkraadsleden.

Op diverse terreinen komen wij mankracht tekort. De hoeveelheid werk wordt teveel.

Voorbeeld: voor het bestemmingsplan Vijfhoek zou iemand met juridische kennis of een planoloog beter geschikt zijn.

 

 

 

Rondvraag

Er is een buurtbewoonster lastiggevallen met betrekking tot louche dakreparateurs. Inge gaat vragen of deze mevrouw toestemming geeft voor een publieke waarschuwing.

 

Jan Luys meldt een mail van Peter de Koning van Spaarnelanden over wijkgericht werken.

Peter wil de 2 handhavers voor onze wijk introduceren tijdens een Wijkraadsvergadering.

Jochem gaat deze uitnodiging regelen. Tevens meldt Jan een mail van Laurina van Dam over wijkgericht werken door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Jan stelt voor deze op de website te plaatsen, na bespreking in het Bestuurd.

 

Bert stelt naar aanleiding van de mail over het verschuiven van de vergaderdatum dat dit niet wenselijk is. Buurtbewoners kunnen zodoende voor een dichte deur komen te staan.

 

Jan vraagt naar de zomerstop van de Wijkraad. Jochem kijkt dit na.

 

Volgende reguliere vergadering is 6 juni 2016 om 19.00 uur