Ook dit jaar is er weer een kwartaaloverleg over overlast veroorzaakt door (bezoekers van) de coffeeshop in de Doelstraat. Wijkbewoners kunnen dan samen met de gemeente, de wijkagent, de eigenaar van the Lounge en de wijkraad telkens terug blikken op de achter ons liggende periode.

We staan tijdens die gesprekken in elk geval stil bij de algemene gang van zaken rondom de coffeeshop, de voortgang van de toegezegde maatregelen zoals destijds aangekondigd door de burgemeester in zijn brief aan de raadscommissie Bestuur en bij de eventuele klachten die in de afgelopen periode zijn geregistreerd bij de politie dan wel bij de handhavers. De sinds vorig jaar (vrijwillig) aangepaste openingstijden zijn ook dit jaar van kracht, heeft de eigenaar van de coffeeshop besloten. Maar hoe staat het met alle toegezegde zaken?

Het eerstvolgende kwartaaloverleg vindt plaats op:

23 september van 19-20 uur in het gebouw van de wijkraad (gewijzigde datum).

Op voorstel van de gemeente is afgesproken de delegatie van de bewoners klein te houden. We horen daarom graag via het strookje of je ook aanwezig wilt zijn op 23 september .

Wil/kun je niet aanwezig zijn, maar heb je een melding, een vraag of een suggestie: laat die ook aan ons horen via het strookje en we staan er bij stil tijdens het overleg op 23 september.

Later delen we hier met je welke agendapunten we op 23 september zullen bespreken. Na verzending van je bericht zie je meteen je bevestiging.

Ook over de afgelopen maand juli ontvingen we van onze wijkagent, Mustafa Karademir, het overzicht van door (wijk)bewoners gedane meldingen van incidenten bij de politie. We zullen later dit jaar enkele trends signaleren.

Incidenten gepleegd in de wijk Vijfhoek, Raaks en Doelen vanaf 1 juli tot en met 31 juli 2019
Aantal
Aantreffen Explosief 1
Botermarkt 1
Afhandeling Overige Meldingen 1
Raaks 1
Bedreiging 1
Grote Houtstraat 1
Burenruzie (Zonder Vervolg) 1
Grote Houtstraat 1
Diefstal Bromfiets/Snorfiets 1
Jacobstraat 1
Diefstal Fiets 9
Gedempte Oude Gracht 3
Gedempte Voldersgracht 1
Grote Houtstraat 1
Jacobstraat 1
Nieuwe Kerksplein 1
Raaks 1
Wilhelminastraat 1
Diefstal Uit/Vanaf Andere Vervoermiddelen 1
Keizerstraat 1
Diefstal Uit/Vanaf Personenauto 1
Doelstraat 1
Eenvoudige Mishandeling 3
Botermarkt 1
Grote Houtstraat 2
Gekwal. Diefstal In/Uit Bedrijf/Kantoor 1
Gedempte Oude Gracht 1
Gekwal. Diefstal Met Geweld In/Uit Winkel 1
Grote Houtstraat 1
Geluidshinder Overig 5
Gedempte Raamgracht 2
Nieuwe Kerksplein 3
Huisvredebreuk 1
Grote Houtstraat 1
Melding Overlast Jeugd 2
Doelenplein 1
Wilsonsplein 1
Overige (Eenvoudige) Diefstal 2
Grote Houtstraat 2
Overige Gekwal. Diefstal 1
Barrevoetestraat 1
Overlast Door Verward/Overspannen Persoon 14
Achterlangs 1
Botermarkt 1
Gedempte Oude Gracht 1
Gedempte Voldersgracht 1
Grote Houtstraat 6
Wilhelminastraat 3
Wilsonsplein 1
Overlast Ivm Alcohol/ Drugs 5
Drapenierstraat 1
Drossestraat 1
Raamvest 1
Sophiaplein 1
Wilhelminastraat 1
Overlast Stank/Rook/Stof 1
Gedempte Voldersgracht 1
Overlast Zwervers 3
Grote Houtstraat 1
Wilhelminastraat 1
Wilsonsplein 1
Ruzie/Twist (Zonder Vervolg) 6
Gedempte Oude Gracht 2
Grote Houtstraat 3
Raaks 1
Straatroof 1
Raaks 1
Verduistering (Evt. In Dienstbetrekking) 1
Grote Houtstraat 1
Verkeersongeval Met Uitsluitend Materiele Schade 1
Gedempte Oude Gracht 1
Verlaten Plaats Na Verkeersongeval 3
Gedempte Voldersgracht 1
Oude Zijlvest 1
Sophiaplein 1
Vernieling Overige Objecten 1
Kerkstraat 1
Winkeldiefstal 11
Drossestraat 5
Gedempte Oude Gracht 1
Grote Houtstraat 4
Raaks 1
Zakkenrollerij/Tassenrollerij 1
Gedempte Oude Gracht 1
Eindtotaal 80

 

 

Van de gemeente ontvingen wij vandaag het volgende bericht:

Geachte wijkraad,

Het verzoek van ontwikkelaar Cobraspen om een hotel te beginnen op de Wilhelminastraat 43A heeft de gemeente afgewezen.

Volgens het bestemmingsplan is op deze locatie een woon- en kantoorfunctie mogelijk. Er is behoefte aan woon- en kantoorfunctie in het centrum. Er is geen aanleiding voor omzetting dan wel verruiming van de bestemming met de hotelfunctie.

Dit is medegedeeld aan ontwikkelaar Cobraspen.”

We schreven eerder over deze ontwikkelingen en we wachten af hoe het zal vergaan met het door dezelfde projectontwikkelaar aan de Prins Hendrikstraat gewenste hotel.