Eerder schreven we: “Van een wijkbewoner hoorden we het volgende. Zo’n zeven maanden geleden verwisselde netbeheerder Liander (ja, weer Liander) bij deze wijkbewoner de oude meters voor zogenoemde slimme meters.

Uit recent contact van de bewoner met diens energieleverancier bleek dat deze leverancier niet wist dat er zeven maanden geleden (november 2018) slimme meters bij de bewoner waren geplaatst.

De energieleverancier nam contact op met Liander en hoorde daar dat men op het betreffende adres geen slimme meters kon zien in de eigen systemen. Terwijl Liander toch al enige tijd geleden zelf opdracht tot de wisseling heeft gegeven, nemen wij aan.

Enig nazoeken leidde er vervolgens toe dat blijkbaar de onderaannemer van Liander de administratieve (af)melding niet heeft doorgegeven aan Liander en Liander dus niet aan de energieleverancier. Desgevraagd erkent Liander dat dit geval niet op zich staat. Even checken wellicht?

Wilt u (straks) wisselen van energieleverancier of wilt u uw termijnbedrag aanpassen, check dan even bij uw energieleverancier of bij Liander of ook uw slimme meters wel of niet bestaan in hun administratie.

Slimme meters?

Update

Nu is deze wijkbewoner door Nuon gebeld met het verzoek een kopie van de meterbon (die werd ontvangen van Liander bij de meterwisseling in november 2018) toe te sturen naar Nuon. Want de onderaannemer en Liander kunnen deze gegevens niet meer vinden. Men kan nu de meterstanden niet bepalen. Echt waar. Slim?

Heb je je slimme meter al gecheckt?

Wordt vervolgd.

Van de gemeente ontvingen we bericht over de plaatsing van een nieuwe e-laadpaal in onze wijk. Deze keer komt deze e-laadpaal op het Nieuwe Kerksplein t/o nummer 16 te staan.

De direct omwonenden ontvangen van de gemeente binnenkort deze brief.

e-laadpaal Nieuwe Kerksplein to 16

We schreven hier eerder over de inhaalslag die de gemeente op het gebied van het plaatsen van e-laadpalen aan het maken is.

B&W heeft afgelopen dinsdag 18 juni tot een “Reparatieplan voor bestemmingsplannen” besloten.

Het belangrijkste doel (er zijn meer aanleidingen) hiervan is panden te beschermen tegen sloop. Van veel panden in onze wijk vermoedt de gemeente namelijk dat ze ouder dan ca. 200 jaar zijn. Mogelijk vermoedde U of weet U dat zelf ook.

De gemeente baseert dit vermoeden vooral op kaarten uit 1830. Op de kaarten kwamen deze panden reeds voor. B&W wil dat een eeuwenoud pand niet zomaar gesloopt wordt. En eist van de eigenaar, op grond van deze aanpassing, een Bouwhistorisch Onderzoek.

Een groot aantal van de panden in onze wijk is nu in dit voorstel aangewezen. En veel panden die niet zijn aangewezen zijn beschermd tegen sloop als geregistreerd monument. Nu denken wij dat weinig wijkbewoners sloop van hun pand overwegen. Maar in het geval je dat wel overweegt, of gewoon nieuwsgierig bent of je pand ook aangewezen is, dan kun je dit op de bijlage kaart van het (in 2018 vastgestelde) bestemmingsplan ‘Vijfhoek’ nagaan. Voor het Raaksgebied is op de bijlage kaart van het bestemmingsplan ‘Oude Stad’ ook een aantal panden aangewezen.

De volledige set met alle besluiten en bijlagen vind je hier. Het betreft agendapunt 4.

Het voorstel is nog niet gepubliceerd in de Staatscourant voor een inspraakperiode van zes weken na die publicatiedatum. Mocht je bezwaar willen maken, dan is het even wachten op publicatie in de Staatscourant. Je kunt je abonneren op alle besluiten van de gemeente m.b.t. de directe omgeving van je woning via dit linkje.

Besluitvorming over de voorstellen vindt plaats na de inspraakperiode en behandeling in de raad.