In onze wijkvisie “Verkeer” beschreven we onder meer een zestal korte termijn knelpunten waarvan de verkeerssituatie op en rondom het Nieuwe Kerksplein er één van is. We hebben de afgelopen periode met de politie, ambtenaren en met twee wethouders gesproken over aldaar te treffen maatregelen.

De gemeente is voornemens een besluit te nemen over te treffen verkeersmaatregelen en het lijkt ons een goede zaak alvorens de gemeente de formele stappen gaat nemen, eerst een informatieve bijeenkomst te organiseren voor de direct omwonenden. In het geval u een brief van de gemeente heeft ontvangen over dit onderwerp, beschouwt de gemeente u als een direct omwonende/belanghebbende. In dat geval nodigen we u van harte uit voor een informatieve bijeenkomst op

donderdag 25 oktober van 20.00 tot 21:30 uur

op de eerste etage van restaurant ‘de Wandelaar” (ingang aan het Nieuwe Kerksplein).

De gemeente is die avond vertegenwoordigd evenals leden van onze werkgroep Verkeer.

Er is in verband met veiligheidsvoorschriften beperkt plaats op de eerste etage van ‘de Wandelaar’ en bij te veel aanmeldingen zorgen wij voor een tweede bijeenkomst. In verband met die beperkte plaatsen vragen we u vriendelijk zich aan te melden voor deze avond. Dat kan door middel van het onderstaande strookje.

Vul hier uw naam in.
Vul hier uw adres in
Vul hier uw mailadres in.
Vult u hier in met hoeveel personen u komt?

Van Barbara Martens, wijkbewoonster, ontvingen we het hierna volgende bericht:

“In 2010 kwam er een nieuw standplaatsenbeleid waaruit bleek dat 26 Haarlemse kiosken met een niet-mobiele verkoopinrichting geen bouwvergunning hebben en plaats moeten maken voor mobiele karren.

Willy’s vis heeft een standplaatsenvergunning en heeft toestemming gekregen om de kiosk te restaureren. De kiosk draagt bij tot de kwaliteit van de openbare ruimte. De standplaats en de naaste omgeving worden door Willy goed in de gaten gehouden en dat draagt bij tot de orde en veiligheid in dit gebied (en daar streeft men naar in het standplaatsenbeleid).

Willy heeft in de 15 jaar, dat zij er staat, veel (met toestemming) geïnvesteerd in de kiosk: gas, water en licht, een vetput etc. Willy heeft een vaste vergunning tot wederopzegging. De kiosk staat er vanaf 1933, Willy is de 5e eigenaar. Een mobiele kar is niet haalbaar voor Willy en is ook af te raden voor deze plek waar voetgangers- en fietspaden lopen!

Voor het behoud van de kiosk, zoals hij er nu staat, hebben in de maanden juli, augustus en september 2300 mensen hun handtekening gezet.

De kiosk is van grote waarde voor de bewoners van Haarlem en m.n. voor de Vijfhoek, de Leidsebuurt en de passanten, ook over het water. Er worden veel steunbetuigingen genoemd in de handtekeningenlijst: o.a.: het is “een plek voor verbinding en “een ontmoetingsplek” , het is “van grote waarde voor de buurten erom heen”, “de viskraam past in dit straatbeeld, op deze plek” , “het zou een groot verlies zijn, als er iets zou gaan veranderen”

Hierover wordt door insprekers gesproken met de gemeenteraad op donderdagavond 4 oktober om 19.45 uur op het Stadhuis (ingang Koningstraat). Een ieder die zijn/haar steun wil betuigen, is welkom op de publieke tribune.”

Vandaag dinsdag 25 september hadden we een overleg met de gemeentelijk manager van het parkeren in onze stad. Hij wilde graag een toelichting geven bij onze eerder gestelde vragen. Die antwoorden houden we overigens nog even tegoed. Uit het gesprek van vanochtend bleek dat de analyse van uw wijkraad klopt.

De bezoekersregeling in het centrum was oorspronkelijk bedoeld als een compensatie voor het invoeren van betaald parkeren op zondag in het centrum. Dat is ten tijde van het referendum ook zo door de gemeente gecommuniceerd.

De bezoekersregeling geldt derhalve voor alle bewoners van het centrum, conform artikel 1j van de Verordening op het Parkeren, en dus niet alleen voor degenen die recht hebben op een P-vergunning.

De koppeling die nu door het college is gelegd: recht op een P-vergunning in het centrum is voorwaarde voor het bezoekersparkeren, is onjuist.

Er is blijkbaar het een en ander misgegaan..

De manager Parkeren kan nog geen inschatting maken hoe het probleem a.s. donderdagavond in de raad zal worden besproken. Gelijk hebben is niet altijd gelijk aan gelijk krijgen.

Wordt zeker vervolgd..