We schreven al vaker over de illegale particuliere vakantieverhuur (kortweg ‘AirBnB”) in onze stad. Recent schreven we met de centrumwijkraden en de Haarlemse horeca een brief aan de gemeenteraad.

De wethouder heeft op onze brief aan de raad gereageerd door een brief te sturen aan de raadscommissie ontwikkeling. De drie centrumwijkraden hebben vervolgens op deze laatste brief gereageerd met brief aan de wethouder.

Hoe zat het ook al weer?

Waarom doen we dit? De problemen en risico’s veroorzaakt door de illegale B&B’s gaan verder dan mogelijke overlast. Wij hebben eerder het college van B&W onderstaand overzicht aan reële risico’s toegestuurd:

  • De sociale ontwrichting van een wijk of straat als er steeds meer (delen van) woningen onttrokken worden voor verhuur aan toeristen.
  • De onttrekking van woonruimte bedoeld voor verhuur of verkoop aan woningzoekenden.
  • Overlast (toeristen hebben een ander leefritme; lawaai; vuil op straat).
  • Het risico van slechte hygiënische omstandigheden. (In Amsterdam zijn AirBnB’s ontruimd waar veel bedluizen werden aangetroffen.)
  • De oneerlijke concurrentie t.o.v. ‘echte’ B&B’s en hotels.
  • De illegaliteit van de verhuur, onder andere door strijdigheid met het bestemmingsplan.
  • Het niet voldoen aan gemeentelijke voorschriften m.b.t. bijvoorbeeld brandveiligheid.
  • Het niet betalen van diverse gemeentelijke belastingen en leges (‘woonfraude’).

Goed intiatief!

Recent zagen we een nieuw initiatief bij de gemeente Amsterdam. Daar is online een meldpunt speciaal voor dit type van overlast ingericht. Met snelle vervolgacties én de mogelijkheid om anoniem te kunnen melden. Het lijkt ons geen schande als onze gemeente dit idee zou gaan kopiëren.

Met vanzelfsprekend het vertrouwde recept: Burgers bakken voor Burgers, op Koningsdag, midden in de Vijfhoek Haarlem.

Never change a winning team! ons verhaal: BurgerBabesCare is een initiatief van de BurgerBabes: een groep compleet verschillende en heel enthousiaste vrouwen uit Haarlem met allemaal hetzelfde doel.

Burgers bakken voor Burgers. Ieder jaar staan de BurgerBabes op Koningsdag op een vaste plek midden in de Haarlemse Vijfhoek en bakken ze hamburgers voor een goed doel.

Dat doel kiezen de BurgerBabes zelf en heeft als enige voorwaarde dat het dicht bij huis is. Bijvoorbeeld een donatie aan het plaatselijke ziekenhuis waar de familiekamer opgeknapt moet worden of een gift aan de lokale Speelgoedbank.

Ook privé personen die om wat voor reden dan ook wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken komen in aanmerking voor een donatie van de BurgerBabes. Veel van de materialen worden gesponsord door lokale ondernemers zodat er geen kosten zijn en de gehele opbrengst naar het gekozen doel gaat.

Neem ook eens een kijkje op Facebook. U komt toch ook proeven?

We schreven eerder over de bezwaren van de drie centrumwijkraden tegen een besluit van de gemeenteraad over het inleidende verzoek m.b.t. een referendum over het nieuwe Haarlemse parkeerbeleid.

Vorige week vond de hoorzitting plaats van de bezwaarschriftencommissie die de raad adviseert over ons bezwaar. Het advies van de bezwarencommissie is gisteravond door een meerderheid van de raad overgenomen. De motivering zullen we nog ontvangen en nu staat voor de centrumwijkraden de mogelijkheid open om in beroep te gaan tegen dit raadsbesluit.