Onze collega’s van de wijkraad Binnenstad willen van hun wijkbewoners graag weten wat zij vinden van allerlei evenementen die in de binnenstad van Haarlem plaatsvinden. Omdat ook wij in de binnenstad wonen, vroeg de wijkraad Binnenstad of we hun onderzoek ook op onze site willen plaatsen. En dat doen we natuurlijk graag!

Ondervindt u overlast van de evenementen in de binnenstad?  Of bent u er juist heel enthousiast over? De wijkraad Binnenstad hoort het graag! U kunt hun korte vragenlijst hierover gemakkelijk online invullen via deze link.

Dank u wel!

Later hoort u de resultaten van dit onderzoek.

Vandaag, 24 maart 2017, schrijft het HD onder de kop “Vuist tegen de parkeerpeiling’ een artikel over het mogelijk te houden parkeerreferendum en dan met name over de wijze waarop de handtekeningen worden opgehaald.

We informeerden u op 4 maart over deze kwestie. Ook hebben we aangegeven waarom de drie centrumwijkraden een bezwaar hebben ingediend tegen dat mogelijke referendum. We hebben die informatie geactualiseerd.

Als u wilt weten wat de gevolgen zijn van het parkeerbesluit dat de raad in december jl. heeft genomen, kijk dan de op site van Haarlem Parkeert. Daar leest u de feiten.

Gisteravond was in ‘Gather’ de jaarvergadering van de wijkraad. Er waren circa 80 wijkbewoners aanwezig om de huishoudelijke zaken mee te bespreken: zoals de verkiezing en het afscheid van wijkraadsleden, de financiële verantwoording (inclusief het groene licht van de kascontrolecommissie)  over het vorig jaar en de begroting van dit jaar. Via een filmpje blikten we kort terug op de activiteiten van het vorig jaar. Vanzelfsprekend kwamen er ook diverse vragen aan de orde, waarover verder meer.

Vervolgens werden er korte inleidingen verzorgd over de door de wijkbewoners gekozen onderwerpen. Na de pauze kon een ieder het onderwerp van eigen keuze kiezen voor een groepsgesprek. De uitkomsten van die gesprekken worden door de wijkraad verwerkt in het jaarplan (binnenkort hier te lezen) en de gesprekken krijgen een vervolg in de activiteiten van de wijkraad dit jaar. We hopen natuurlijk dat wijkbewoners ons daarbij dan ook een handje zullen helpen!

Aan het eind van de bijeenkomst waren er bedankjes voor alle inleiders en de makers en bezorgers van ons onvolprezen Binnenblad. Het glaasje na afloop smaakte goed!

Een aantal onderwerpen bij de vragenronde is niet geheel uitgediept en daar geven we u hierna via een linkje de mogelijkheid de kwestie even op te zoeken.                                                    

Wat zijn de gevolgen van het raadsbesluit over het nieuwe parkeerbeleid?  Op deze site kunt u alle gevolgen lezen die het nieuwe parkeerbeleid met zich mee brengt (als er geen referendum komt).

De nieuwe subsidieregeling die de gemeente later dit jaar wil invoeren en die onder meer betekent dat ook bewoners rechtstreeks subsidie kunnen aanvragen.

De subsidiemogelijkheden die de gemeente nu al biedt voor bewoners.

Bij al deze zaken en natuurlijk ook andere kunt u ons om een toelichting vragen. Zie het menu rechtsboven op de homepage. We helpen u graag.