Een aantal partijen, waaronder uw wijkraad vraagt het college van B&W meer aandacht te geven aan het verbeteren van de bereikbaarheid van onze stad. Haarlem kreeg recent de titel van filehoofdstad. We signaleren onder meer:

– Door het afwaarderen van de Amsterdamse vaart ontstaat er op de Oudeweg dagelijks een file, welke elke dag van 16 uur tot 19 uur stad inwaarts plaats heeft. Om maar niet te spreken van de dagen waarop de vele bezoekers van de kust door de stad naar Bloemendaal aan Zee of Zandvoort gaan voor een bezoek aan het strand of een van de grote en belangrijke evenementen die daar plaats vinden, dan staat deze weg en de fly-over al vanaf 11.00 uur vast.

– De Schoterbrug was in eerste instantie aangelegd als vierbaans weg, deze is door het bezwaar van de aangrenzende woonwijk afgewaardeerd tot 2 rijstroken, door deze versmalling is de verkeersdruk niet van de Oudeweg afgehaald en rijden de meeste auto’s als nog via de Oudeweg naar de omliggende bestemmingen.

– Door de bezoeker van Haarlem via de fly-over en de Oudeweg naar het centrum te leiden is de parkeerroute onvolledig en onduidelijk geworden. Wordt de afslag, om vanaf de Oudeweg naar de Waarderweg te gaan, gemist, dan moet de bezoeker ver omrijden om weer een parkeergarage te vinden en komt er extra druk op het Staten Bolwerk te liggen.

– Door het niet doorstromen van het verkeer rondom de fly-over, stad in en stad uit, staat er vrijwel dagelijks een file tot en met het Rottepolderplein.

– Door de filevorming op de Oudeweg is het bedrijventerrein slecht bereikbaar en daardoor minder aantrekkelijk voor de aanwas van nieuwe bedrijven, die interesse hebben om zich daar te huis vesten.

Hier treft u de brief over de bereikbaarheid aan.

Op woensdag 28 juni zetten we de deur van het wijkgebouw weer open voor een inloopmoment. Kom langs als u iets wilt bespreken met de wijkraad en/of handhavers. Ook uw tips voor het Binnenblad zijn van harte welkom, er is een medewerker aanwezig.

Natuurlijk kunt u ook gewoon een kopje koffie of thee komen drinken! U bent van harte welkom op woensdag 28 juni van 19-20 uur in ons wijkgebouw, Nieuwe Kerksplein 17.

Spaarnelanden heeft omwonenden aan de Raamvest/hoek Grote Houtstraat per brief geïnformeerd dat de twee eerste parkeervakken voor auto’s op die hoek worden ingeruild voor extra parkeerplekken voor fietsen. Op die betreffende hoek is het erg druk met fietsparkeren i.v.m. het winkelbezoek aan Albert Heijn.

De rekken worden geplaatst met ingang van aanstaande maandag 26 juni 2017, aldus Spaarnelanden.