Eerder schreven we over de pilot GFT-afval in onze wijk. Onderdeel van die pilot is een heuse schillenboer. Met twee paarden, een wagen plus een “bellboy” wordt tweemaal per week het GFT-afval opgehaald bij de deelnemers in het proefgebied. Die schillenboer zou na een aantal weken stoppen, omdat deze als een tijdelijke gimmick was ingezet.

Gezien het toenemende succes van de pilot is echter besloten dat de schillenboer tot aan eind juni zijn ronde zal blijven lopen!

De Gemeentelijke Hoogere Burgerschool werd in 1864 gesticht. In het eerste jaar was de school gevestigd in het gebouw van het Stedelijk Gymnasium aan het Prinsenhof, maar een jaar later kreeg de HBS aan de overkant in de Jacobijnestraat een eigen gebouw. De school had een goede naam en het aantal leerlingen bleef maar groeien. In 1907 werd op het terrein van de oude gasfabriek aan de Zijlvest een nieuwe school geopend: de Laurens Janszn Costerschool (HBS-B). Het karakteristieke gebouw was ontworpen door ir. L.C. Dumont. Dumont liet zich inspireren door de stijl van de Hollandse renaissance uit de 16de eeuw. Kenmerkend waren de indrukwekkende hal en de grote hoge lokalen.

De Historische Vereniging Haerlem organiseert een tentoonstelling over deze vrijwel vergeten gemeentearchitect Lucas Christiaan Dumont.
Hij is in Haarlem verantwoordelijk geweest voor enkele gezichtsbepalende stadsuitbreidingen, zoals de Slachthuisbuurt, de Patrimoniumbuurt en het Raaksgebied. Hij heeft de aan De Stijl verwante kubische bouwstijl in Haarlem geïntroduceerd en is verantwoordelijk geweest voor de bouw van het openluchtzwembad De Houtvaart.
De tentoonstelling is van 28 april tot 30 september te zien in het verenigingsgebouw van de Historische Vereniging Haerlem, de Hoofdwacht aan de Grote Markt.

We zijn door de gemeente geïnformeerd dat er diverse ondergrondse werkzaamheden aan het elektriciteitsnet zullen gaan plaatsvinden in onze wijk.

Dit houdt verband met het toekomstbestendig maken van het netwerk i.v.m. het toenemen van het elektriciteitsgebruik. Mogelijk vinden er gelijktijdig ook andere werkzaamheden plaats.

Het werk zal na 5 mei starten en men zal van oost (Grote Houtstraat) naar west (Wilhelminastraat) werken. Vooralsnog wordt er rekening mee gehouden dat het werk in de wijk in totaal 5 á 6 maanden zal duren. Binnenkort hopen we de detailplanning te ontvangen.