Waar zullen we het met elkaar over hebben tijdens onze eerstvolgende jaarvergadering op 22 maart?

Als wijkbewoner bepaalt u dat! Bij het februarinummer van ons Binnenblad was een enquêteformulier ingestoken dat u kunt gebruiken om uw voorkeuren aan te geven.

U kunt die enquête echter ook hier digitaal invullen of met de onderstaande QR code.

Tot 7 maart kunt u uw voorkeuren aan ons doorgeven. Ongeveer een week later zullen we op onze  website de uitslag melden en weet u welke onderwerpen door de wijkbewoners zijn gekozen.

 

 

Hoe zat het ook al weer met die jaarvergadering?

Woensdag 22 maart a.s. houden we vanaf 19:30 uur onze jaarvergadering. We nodigen u als bewoner van de wijken Vijfhoek, Raaks en Doelen van harte uit om er bij te zijn. Tijdens de vergadering hoort u waar we het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest, we kiezen nieuwe wijkraadsleden en we denken graag met u na over de toekomst: waarmee zou de wijkraad zich de komende tijd vooral bezig moeten houden? En we horen graag óf en welke bijdrage u zelf wilt leveren.

Zo’n vergadering is natuurlijk ook een mooie manier om bij te praten met buren en andere bekenden.
We ontmoeten u deze keer graag in het voormalige V&D gebouw waar nu ‘Gather‘ is gehuisvest. U bent daar op 22 maart vanaf 19.15 uur van harte welkom!

Noteert u de datum alvast?

Binnenkort start de wijkraad met twee inloopmomenten (als experiment) in het wijkgebouw. Als u zin en tijd heeft, bent u van harte welkom. De koffie en thee staan klaar. U kunt dan tevens met één van de handhavers spreken die in onze wijk werkt of met een lid van de wijkraad.

Beide momenten zal er in elk geval een lid van het gemeentelijk handhavingsteam van onze wijk aanwezig zijn. U kunt hun om informatie vragen dan wel u kunt overlast met de handhaver bespreken. Ook de redactie van ons onvolprezen Binnenblad zal beide keren vertegenwoordigd zijn. Natuurlijk kunt u ook gewoon een kopje koffie komen drinken! Mogelijk komt ook onze wijkagent langs, maar dat kan hij ons pas vlak voor de betreffende data melden.

Welke twee momenten zijn het geworden?  De eerste mogelijkheid is op zaterdag 11 maart van 11-12 uur en de tweede mogelijkheid is op maandag 24 april van 19-20 uur. Natuurlijk in ons wijkgebouw aan het Nieuwe Kerksplein 17.

We zien u graag langs komen!

En na deze twee inloopmomenten evalueren we of we hier mee door zullen gaan.

Ook in onze wijk is een sociaal wijkteam actief. Als zij signalen krijgen dat er bij buurtbewoners iets aan de hand is, gaan ze erop af en maken contact.

Heeft u behoefte aan ondersteuning? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam uit uw buurt. Ook als u zich zorgen maakt om een van uw buren, kunt u natuurlijk zelf in gesprek gaan, of dit signaleren bij het Sociaal Wijkteam.

Het Sociaal Wijkteam kijkt samen met bewoners hoe problemen opgelost kunnen worden en of familie, vrienden of buren hierbij kunnen helpen. Het kan gaan over een financieel probleem, langdurige werkloosheid, of over een opvoedingsvraag. Maar het kan ook een ondersteuningsvraag zijn op het gebied van wonen, welzijn of zorg. Of een combinatie daarvan. Als bewoners geen sociaal netwerk hebben, kan het Wijkteam helpen met het opbouwen van een netwerk.

Sociaal Wijkteams en Loket Haarlem zijn sinds 1 januari 2017 samen gegaan. De Sociaal Wijkteams zijn bereikbaar via het telefoonnummer 023 5430990 van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Geen gehoor? Stuur dan een e-mail naar wijkteam-centrum@haarlem.nl.  Zij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Een andere mogelijkheid om hulp te vragen, kan BUUV zijn, onze buurtmarktplaats

BUUV is de buurtmarktplaats voor en door bewoners van Haarlem. Via BUUV kunnen bewoners hulp vragen en aanbieden voor klusjes die je als buren voor elkaar kunt doen: het uitlaten van de hond, een lift naar de dokter, een klusje in huis of hulp in de tuin. Zonder dat daar direct iets tegenover staat. U kunt BUUV vinden via: https://haarlem.buuv.nu/