Gedempte Raamgracht
Gedempte Raamgracht

Gedempte Raamgracht

De Gemeente Haarlem heeft de website http://www.haarlemparkeert.nl/ gelanceerd. Door middel van deze website biedt de gemeente de mogelijkheid om mee te denken over het parkeerbeleid in de Haarlemse binnenstad.  

Zoals de site beschrijft:

Haarlem is hot. Het aantal inwoners groeit, net als het aantal bezoekers. Meer mensen betekent ook meer auto’s. Hoe verdelen we die auto’s over de beschikbare ruimte in de stad?
De gemeente heeft daarbij uw hulp nodig. U bent immers ervaringsdeskundige. Deel uw ideeën en werk mee aan een oplossing.

Wat gebeurt er met uw inbreng?
Uw ideeën worden zorgvuldig bestudeerd en gecategoriseerd. Op 7 november 2015 volgt er een groot stadsgesprek in de Lichtfabriek daar brengen we de ideeën in. Het stadsgesprek moet werkbare voorstellen en inzichten opleveren die de gemeente kan uitwerken tot nieuw beleid om straks in alle openheid een afweging te maken. Een visuele weergave van het besluitvormingsproces kunt u downloaden als PDF .

Voorwaarden
Wel zijn er de volgende voorwaarden: Het moet de privacy waarborgen, gebruiksvriendelijk en gastvrij zijn en meehelpen aan een verbetering van het financiële resultaat met 1 miljoen euro.

Meer weten?
Heeft u een vraag? Kijk eens op de pagina met veel gestelde vragen. Bekijk op de pagina met feiten en cijfers het  overzicht met allerlei data die met parkeren te maken hebben. Worden u vragen hiermee niet beantwoord? Stuur dan bericht via het contactformulier of een e-mail naar parkeren@haarlem.nl.

 

LogoWijkOpGroenHaarlemVijfhoek

LogoWijkOpGroenHaarlemVijfhoek

Project Wijk op Groen
Een bewonersinitiatief voor meer groen in de Vijfhoek, Raaks en Doelen.

Eerste workshop toont betrokkenheid en enthousiasme bewoners

Beste Wijkbewoners,

Op zaterdag 5 september had de eerste workshop voor Wijk op Groen plaats in restaurant de Wandelaar. We zijn bijzonder enthousiast over de betrokkenheid van de buurt en het resultaat van deze eerste middag. Met een mooie opkomst van 17 bewoners en een goede verdeling over de wijk zijn meerdere deelprojecten ontstaan die de komende weken verder worden uitgewerkt. Wanneer u ook graag mee wil denken over het vergroenen van de wijk kom dan vooral naar de volgende workshop op 3 oktober.

Ontstane deelprojecten zijn:

 • Sophiastraat
 • Sophiaplein
 • Gedempte Voldergracht
 • Zuiderstraat
 • Nieuwe Kerksplein
 • Oranjekade

workshop1_1 workshop1_2

In de tweede workshop gaan we verder met het ontwikkelen en uitwerken van deelprojecten. Ook vragen we even aandacht voor het vangen van de input in een inspirerende visie voor groen in de wijk, waar bewoners de komende jaren met nieuwe projecten bij aan kunnen haken. Bij de tweede workshop zijn naast Jelle, Annemarie en Iris twee extra deskundigen aanwezig op het gebied van stedelijke vormgeving en duurzaamheid om jullie bij het uitwerken van de plannen te ondersteunen. We zijn momenteel actief op zoek naar bewoners in de wijk die zich bij de volgende deelprojecten willen aansluiten:

 • Sophiaplein
 • Nieuwe Kerksplein
 • ‘Vijfhout’ (groen)straatmeubilair
 • Verbindend groen door de wijk

Voor ‘Vijfhout’ zijn we op zoek naar lokale bewoners die affiniteit hebben met techniek en vormgeving en (groen)straatmeubilair willen ontwikkelen voor de Vijfhoek. Wat betreft het verbindende groen in de wijk denken wij aan het ontwikkelen van een vlinderroute door de wijk of bepaalde kleurpatronen en vormen die terug komen. Voor het Nieuwe Kerksplein willen we graag een grotere groep (plein-)bewoners verzamelen die zich over het plein willen ontfermen. Wilt u zich voor deze projecten gaan inzetten of heeft u misschien zelf met uw buren nog een deelproject wat u wil gaan uitwerken neem dan contact met ons op.

Hopelijk komen jullie onze teams versterken op 3 oktober in De Wandelaar!

Namens de Wijkraad en het projectteam,

Jelle Fekkes en Annemarie Kok

 

Nog even alle belangrijke informatie over het project:
Word lid van de Facebook groep Wijk op Groen en plaats je ideeën, denk mee, of waardeer wat je aansprekend vindt. Zit en wil je niet op Facebook, dan kun je ook bijdragen aanleveren via de wijkraad of de landschapsarchitect via email adres: wijkopgroen@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl.

Wij zullen je op de hoogte houden via de website www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl en via onze Facebook pagina.

Cannabis

Sinds 1 september 2015 zijn alle coffeeshops in Haarlem voorzien van het Keurmerk Coffeeshops. De afgelopen twee jaar is er vol enthousiasme gewerkt door alle deelnemende partijen: de coffeeshops, de stichting We Smoke (consumentenbelang), de Stichting Drugsbeleid, de GGD en de Stichting Mediwiet om het keurmerk goed te implementeren in Haarlem.  Dit heeft er toe geleid dat burgemeester Schneiders het keurmerk op 1 september 2015 heeft uitgereikt aan de laatste acht coffeeshops in de stad.

Het keurmerk richt zich op vijf zaken:

 • Verkoop minderjarigen: invoering deurbeleid en huisregels. Daarnaast invoering sluisconstructie zodat iedereen op ID wordt gecontroleerd. Dit kan een fysieke sluis/poort zijn of een portier.
 • Klantenzorg: aangeven productsterkte door kleurcodes (groen=licht, geel=medium, rood=sterk). Tevens voorlichtingsmateriaal over cannabisgebruik en verslaving. Ook lijst met hulpverleningsinstanties aanwezig.
 • Overlast: coffeeshop maakt elk jaar risicoanalyse. Afdeling handhaving maakt analyse overlastmeldingen. Bij overlast dient een plan van aanpak opgesteld te worden. Elk jaar moet de coffeeshop in overleg treden met de buurt/wijkraad over de overlast.
 • Training personeel: Al het personeel dient de volgende trainingen te volgen: productkennis, herkenning vals ID, omgaan agressie, overvallen, bedrijfshulpverlening.
 • Hygiëne: controle hygiëne keuken/toilet, afval, ventilatie, persoonlijke hygiëne.

Indien de coffeeshop beschikt over het keurmerk komt zij in aanmerking voor een lager Handhavingsregime van de gemeente Haarlem.

Burgemeester Schneiders zegt hierover zelf: “Haarlem mag trots zijn op dit keurmerk en de uitwerking die het heeft voor onze gemeente. Ook is er de afgelopen tijd landelijk veel belangstelling geweest voor het keurmerk. Daarnaast zijn er vanuit het keurmerk nieuwe opleidingen ontwikkeld voor het personeel van coffeeshops. Deze opleidingen worden inmiddels landelijk aangeboden aan coffeeshoppersoneel.”