De notulen van de wijkraadsvergaderingen.

Inloopspreekuur bij “Aan’t Plein” vrijdag 1 april van 11.00 tot 12.00 uur

De wijkraad houdt haar inloopspreekuur bij “Aan’t Plein” op het Nieuwe Kerksplein. Een probleem melden of iets anders te bespreken met de wijkraad onder genot van een kopje koffie of thee? Loop dan binnen.

Pleinpicknick op 9 juli

De pleinpicknick op het Nieuwe Kerksplein vindt dit jaar plaats op zaterdagmiddag 9 juli. Hierbij tevens een oproep voor optredens. Met name kinderen die iets willen doen zoals een dansje, zingen of een goocheltruc kunnen zich melden bij Annette Schild (06 37405668, vast schild.annette@gmail.com

Jaarvergadering 8 mei

Voor zover nog niet genoteerd: Zondagmiddag 8 mei houden we in de Nieuwe Kerk (inloop 14.30 uur, 15.00 uur start) onze jaarvergadering, terwijl de gemeente haar plannen voor uitbreiding van het voetgangersgebied uiteen zal zetten. Wij willen deze middag ca. 17.00 uur afsluiten met aansluitend oude filmbeelden van de wijk,muziek en een borrel. Er is een actie met wormenhotels gesponsord door Spaarnelanden. Nader bericht volgt. Het wordt weer heel gezellig.

Dit jaar weer een Vijfhoekkunstroute op 13, 14 en 15 mei!

Twee keer moest de Vijfhoekkunstroute helaas vanwege corona worden afgelast, maar dit jaar heeft de organisatie (zie foto) er alle vertrouwen in. Het ziet ernaar uit dat op 13, 14 en 15 mei de wijk weer gezellig druk is met exposerende kunstenaars. Deze 15e editie heeft als thema “Harmonie der tegenstellingen”. Zij exposeren bij galeries en ateliers, maar ook bij kunstminnende particulieren en in winkels en etalages. De werkgroep is altijd op zoek naar locaties, dus als het je leuk lijkt om je woonkamer, gang of keuken voor een weekend om te toveren tot een galerieruimte of je etalage een aandachtstrekker te laten zijn met een of meerdere mooie kunstwerken, stuur dan voor meer informatie een mail naar inschrijven@vijfhoekkunstroute.nl. Meer info ook op www.vijfhoekkunstroute.nl/

De buitenexpositie ‘Kloos in de Vijfhoek’ is nog tot 27 maart te zien. Meer informatie over “Kloos in de Vijfhoek” hierNu een ‘Kloos’ in het raamkozijn dan kun je die misschien vervangen door er tijdelijk een werk van een deelnemende kunstenaar neer te zetten. Ook als je als kunstenaar deel wilt nemen aan de Vijfhoekkunstroute komen we graag met je in contact.

 

Gratis compost voor Haarlemmers op 26 maart 2022

Foto: Spaarnelanden

Tijdens de landelijke compostdag kunnen bewoners gratis zakken compost ophalen. de compost is gemaakt van Haarlems gft-afval. Met deze actie bedanken Spaarnelanden en de Gemeente Haarlem inwoners voor de inspanningen om gft-afval te scheiden.

Datum en tijd: zaterdag 26 maart 2022, 7.30 – 15.30 uur (zolang de voorraad strekt) Locatie: Jan van Krimpenweg 10, Haarlem Maximaal twee zaken compost van 20 liter per huishouden. Wees op tijd, want het is altijd druk.

 

Theatergroep “LAVA” zoekt spelers

De voorbereidingen voor de jubileum-voorstelling **S   P   R   I   N   G** in en over het openluchtzwembad DE HOUTVAART zijn in volle gang. De groep zoekt JOU!!; vrijwilliger vanaf 16 jaar, die het avontuur aan wil gaan en wil meespelen & zwemmen.  Gespeeld wordt 15 keer in de maand juni en begin juli. Repeteren vanaf half mei. Kan je en lijkt het je wat? Stuur dan een mail naar stichtinglava@gmail.com en er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen.

 

BUUV krijgt een groene buitenhuiskamer

De onderdoorgang op de hoek Raaks-Gedempte Oudegracht wordt een buitenhuiskamer. Er is hier veel overlast (o.a. urine, afval, graffiti). De sociaal-maatschappelijke organisaties (BUUV, het Vrijwilligerscentrum Haarlem, Roads, Tandem Mantelzorg en TEC) hebben er veel last van. Maatregelen tegen deze overlast hebben helaas onvoldoende geholpen. Van de nood wordt nu een deugd gemaakt door van de onderdoorgang een groene buitenhuiskamer te maken. De onderdoorgang zelf wordt afgesloten met een 1,5 hoog hek begroeid met klimplanten. Een plantenbak en zwerfkeitjes maken het af. Lees verder>

 

Subsidie voor groene daken

Foto: Gemeente Haarlem, BijlPR

Voor de aanleg van groene daken door pandeigenaren heeft de gemeente 100.000 euro gereserveerd. Robbert Berkhout, wethouder Duurzaamheid: “Haarlem wil in 2050 klimaatbestendig zijn. De gemeente werkt aan een groene, klimaatbestendige openbare ruimte. Maar we kunnen zelf ook op allerlei manieren bijdragen aan een groenere stad, bijvoorbeeld door het dak te vergroenen.” Meer informatie en subsidie aanvragen hiervoor? Lees verder >

 

Kort nieuws:

 • In de stembureau’s in onze wijk (Bibliotheek en Zijlpoort) is bij de verkiezingen van de gemeenteraad het meest gestemd op GroenLinks, op de voet gevolgd door de PVDA. In de Zijlpoort waren de derde en de vierde plaats voor de VVD en D66. In de bibliotheek gingen deze plaatsen naar D66 en Partij voor de Dieren. Lees verder >
 • Het verslag van de wijkraad van 10 januari is hier te lezen.
 • Volgende wijkraadsvergadering 11 april, 19.00 uur. Aanmelden of een onderwerp mailen kan via  info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl.
 • Heb je interesse om als vrijwilliger iets voor onze prachtige wijk te doen? Laat van je horen en we vertellen je vrijblijvend meer.

 

Fotogalerie BHAMD: Simone Peerdeman

Foto-expositie ‘Fish Discover Water Last’ over thuiskomen, thuis zijn en je thuis voelen op de plek, die je voor lief neemt. Tot 30 mei 2022 te zien in pop-up galerie BHAMD, Grote Houtstraat 116.

Lees ook ons vorige bericht > en  www.simonepeerdeman.com

Foto; Simone Peerdeman

Aanwezig: Jan Teitsma, Jan Geerts (verslag), Dick Smit en Jenne Olijve

Verhinderd: Annette Schild

 1. Opening en mededelingen
 • Corona: Dit is weer de eerste fysieke wijkraadvergadering na de lockdown. Veel zaken hebben we door kunnen laten gaan. Helaas de geplande evenementen niet. Het gebouw is aan de krappe kant voor het Corona-proof vergaderen. Met name als er ook anderen willen aanschuiven. Jan G gaat nog na of ‘Laat Bloeien’ een optie is.
 • Draaiboeken Evenementen:v.m. afwezigheid van Annette gaan we dit in oktober bespreken.
 1. Informatie uitwisseling
 • Meldingen van incidenten b.d. politie: Het laatste overzicht was helaas nog niet beschikbaar.
 • WiFi-tracking: Inmiddels is er heel veel over gemaild en gepost (zie aldaar) op de website.
 • De stand van zaken en volgende acties m.b.t. het wijkverkeer worden besproken n.a.v. het B&W-besluit van mei jl.
 • Dit geldt ook voor de overige gemeentelijke dossiers.
 1. Notulen en Actielijst
 • Notulen 9 maart 2020:
 • Actielijst: (zie lijst). Een aantal punten zijn afgedaan. Enkele andere zijn opgeschoven in de tijd.
 1. Wijkraad
 • Evenementen 2020: Na de wijkborrel, de picknick moeten we helaas ook het diner cancellen. Jan T zal reeds toegekende subsidies terugstorten met toelichting. De draaiboeken komen in oktober op de agenda. Jenne maakt nog een voorstel voor de inkooprestanten. De wijkraad besluit geen inkoop meer te doen zonder consignatie.
 • Financiën/concept verordening wijkraden: De subsidie 2021 is nog onduidelijk, met name vanwege de nieuwe verdeelsleutels. Jan T zoekt dat verder uit en beoordeelt de concept-verordening nieuwe stijl op de wijkraden.. De allereerste WOZ-aanslag, waarvan we aanvankelijk dachten ontheffing te hebben, betalen we. Open staat nog steeds de facturatie van de depressiegroep. Jan T doet dit deze week.
 • Jaarvergadering 2021: v.m. corona wellicht anders zijn dan voorgaande jaren. Verschillende opties worden besproken, waaronder een digitale versie. In oktober verder bespreken.
 • Communicatie d.m.v. onze digitale kanalen : De stijgende lijn in het bereik (de nieuwsbrief gaat inmiddels naar ruim 950 adressen en we hebben op diverse social media honderden volgers) geeft, na discussie, geen aanleiding tot wijzigingen.
 • Mandaat Binnenblad: De wijkraad besluit het eerder verstrekte mandaat met de redactie-coördinator weer met een jaar (t/m 2021) en betaalt ook in 2021 de bijdrage (gelijk aan 2020).
 • Portefeuilleverdeling: Mede door het uitvallen van evenementen en corona besluiten we enkele zaken te herverdelen onder de wijkraadleden. Blijft een aandachtpunt bij lopende en nieuwe punten.
 1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden
 • 112 schouw 25 juni: zie verslag. Jan zal het vervolgritje met de brandweer door de wijk organiseren
 • The Lounge: Voortgang is voor ons onduidelijk. Het overleg is ook deze maand i.v.m. Corona schriftelijk. We gaan ons beraden of we met dit overleg als wijkraad door zullen gaan.
 • Buurtfietsenstalling: gesprek met de eigenaar loopt stroef. Er zijn ruim 120 geïnteresseerden. Helaas was het ook niet mogelijk tijdelijk naar de Botermarkt uit te wijken. Wordt vervolgd.
 • iZoof: Overweegt 2 elektrische deelauto’s tijdelijk te verplaatsen naar onze wijk en benadert hiertoe over een tijdje de deelnemers uit onze wijk aan de schriftelijke enquête.
 • Energietransitie: Ook op een laag pitje i.v.m. corona. Maar het is nog steeds de bedoeling informatiesessies, en daaraan gekoppeld een schouw van huizen, op te starten.
 • Centrumwijkraden overleg met wethouder: Dick licht toe.
 • Wijkgebouw: De zolder van het wijkgebouw is vrijwel opgeruimd. Dank aan Jenne en Jan G! 17 september het laatste deel.
 • Uitrol afvalscheiden: Jenne en Jan G  hebben met enkle leden van de wijkraad Binnenstad en Burgwal een werkgroepje gevormd. Er zijn door bewoners bezwaren geuit tegen de plannen. Gedacht wordt aan een peiling bij bewoners als de besluiten van de nieuwe afvallokaties bekend zijn.
 • Verkeersvisie; De wijkraad is teleurgesteld over het participatieproces en de magere set maatregelen. Hierover is geen overleg gevoerd en een fatsoenlijke tekening (ondanks een verzoek) ontbreekt. De focus ligt op Botermarkt (autoluw) en herprofilering van Barrevoetstraat en Keizerstraat. Voor de smalle woonstraten is er geen perspectief. Er wordt een brief aan college gestuurd wanneer de inspraak gaat starten. We beraden ons over diverse opties hoe we als wijkraad met dit proces verder gaan.
 1. Rondvraag:
 • Jan G: Komt met een voorstel voor een visie “De Groene Oude stad” (werktitel) i.s.m. andere wijkraden in het centrum. Mogelijke thema’s: Groen, Verkeer en Milieu. Jan G komt met een voorstel.

Volgende wijkraad:  12 oktober 2020

Aanwezig: Annette Schild, Dick Smit, Jan Teitsma, Jan Geerts (verslag) en Jenne Olijve

Gasten: Hans Kamerling (Wijkraad Belangen Organisatie, wijkraad Vondelkwartier) en Piet de Vries (lokale democratie)

 1. Opening en mededelingen
 • Lokale Democratie: Hans Kamerling en Piet de Vries lichten toe helderheid te willen bij de gemeente over de positie van wijkraden. Aanleidingen zijn o.a. minder wijkraden en minder budget. Hun veronderstelling is dat “wijkraden verdwijnen”. Ze pleiten voor een onderzoek onder zowel bewoners (draagvlak) als de houding van de gemeente (bestuursstijl). Hieruit kunnen mogelijk aanbevelingen komen. Wij zullen ons hierop beraden n.a.v. de ontvangen stukken en zijn ook zelf bezig met onderzoek naar alternatieven zoals loskoppeling van de gemeente middels een coöperatie.
 • Agenda: Annette heeft enige vragen over de stukken (en die van de vorige keer). Zie “Evaluatie Wijkdiner” en “Pleinpicknick”.
 1. Informatie uitwisseling
 • Meldingen van incidenten: Dit keer valt op dat ca. 25% van alle incidenten betrekking hebben op overspannen of verwarde personen.
 • WIFI-tracking: Burgemeester Wienen is ermee bezig. Maar we hebben nog steeds geen of onvoldoende antwoord op onze schriftelijke vragen.
 • Verruiming Horeca openingstijden: Er is ingesproken namens de Centrumwijkraden in de “Raadscommissie Bestuur” (Maarten Kleinman). Ons uitgangspunt is geen toename van overlast en voldoende handhaving, die momenteel tekort schiet.
 1. Notulen en Actielijst
 • Notulen 10 februari 2020:
 • Actielijst: (zie lijst). Een aantal punten is afgedaan i.h.b. wat betreft het wijkraadsgebouw. Jenne deelt mee dat we als huurder sommige dingen zelf moeten doen (vochtplekken, vlizotrap). Het opruimen van de zolder loopt nog.
 1. Wijkraad
 • Evaluatie wijkdiner 2019: De feedback van gasten (muziek, eten, ontvangst, etc.) zijn besproken en zullen aangepast meegenomen worden in de voorbereiding van het wijkdiner 2020. De suggestie wordt ook gedaan om tafels beschikbaar te stellen voor “speeddaten/rouleren” en twee dagen van te voren het menu rond te mailen.  
 • Financiën: Verschil van inzicht met de gemeente over de afrekening 2019. Jan T heeft het uitgezocht; de gemeente geeft aan het niet goed gezien te hebben. Er staan enkele actiepunten open bij Jan T (zie actielijst). Dick heeft overleg gehad met een wijkbewoner over een mogelijke wijkcoöperatie c.a. en komt later met een voorstel.
 • Draaiboek Evenementen (template). De “template”, die het Huishoudelijk Reglement volgt, wordt besproken. De template dient als voorbeeld. Annette en Jenne komen gezamenlijk met een nadere uitwerking voor de volgende vergadering.
 • Draaiboek “Pleinpicknick”: Voorstel wordt besproken. Opgemerkt wordt dat de taken van de wijkraad ontbreken (besluitvorming, verantwoording, etc., zie ook de template). Volgende vergadering opnieuw aan de orde via een voorstel van Jenne en Annette.
 • Wijkborrel: Jenne heeft een verkennend gesprek gehad met “De Wandelaar” en gaat een draaiboekje opstellen voor de volgende vergadering. We gaan vooralsnog uit van een datum in mei met max. 100 personen.
 1. Informatie-uitwisseling wijkraadsleden
 • Koffie en inloopuurtje: Helaas was er de laatste keer maar 1 persoon aanwezig.
 • The Lounge: Zoeken naar alternatieve locatie (in Schalkwijk) gaat door.
 • Verkeersvisie; Er is discussie over de keuze van het voorkeurscenario. De onderzoekers lopen uit de planning en houden vast aan een korte termijn (2022) scenario. Naast een andere voorkeur in de wijk leeft er in de wijk ook nog een ander scenario. De wijkraad bespreekt 12/3 de gang van zaken in de werkgroep verkeer, het alternatieve scenario en het opzetten van een enquête.
 • Hotel ontwikkelingen: Over het nieuwe hotelplan plan voor de Prins Hendrikstraat (De “Prins Hendrik Hof”) loopt momenteel een enquête. Zodra die is afgerond wordt de uitslag gedeeld met de ontwikkelaar en de gemeente.
 • Energietransitie: De infosessie in de Burgwal op 12-2 is goed bezocht. De wijkraad Binnenstad pakt een vervolgsessie op.
 • Overleg Centrumwijkraden: Dick koppelt terug.
 • Centrum Management Groep: Geen nieuws.
 • Operationeel Overleg Centrum: Jenne gaat met Dick mee de komende vergadering.
 • Stedelijke Distributie: Geen nieuws.
 • Kindercorso Hortusplein: vindt plaats op 25/4 .
 1. Rondvraag:
 • Jan G: hebben we iets gehoord over de meeting van IZOOF bij “Laat Bloeien” (4/3). Jan vraagt het na.                

Volgende wijkraad:  6 april 2020 (verschoven i.v.m. Pasen).

Opmerking

De vergaderingen van de wijkraad in de periode april t/m augustus vonden i.v.m. de coronapandemie niet fysiek plaats. Wijkraadsleden hadden met elkaar contact via de telefoon, de mail of via gesprekken. Het contact met de wijkbewoners vond plaats via de website (social media), de mail of via de digitale nieuwsbrief. Het overleg in diezelfde periode met de gemeente, de centrumwijkraden en andere partners in het centrum vond ook plaats langs de niet-fysieke weg.