B&W nam recent een serie besluiten over het wijkverkeer en ‘vergat’ daarbij ook te kijken (en te vergelijken..) naar wat de onderzoekers én de bewoners/ondernemers aan wensen hebben. Daarom stelden we een inspraakreactie op voor de Raadscommissie Beheer waar de collegebesluiten nog aan de orde komen. Dat aan de orde komen zal op zijn vroegst begin september kunnen zijn, mogelijk dus nog later.

Dat gaat dus nog even duren. We hebben daarom alle fracties van de raad (de ook door jou gekozen volksvertegenwoordigers) per brief gevraagd wat zij van de diverse plannen (van ‘de wijk’, ‘de onderzoekers’ en ‘het college’) vinden. We vragen om een reactie vóór eind augustus. Ook hebben wij de fracties beloofd hun reacties integraal op al onze kanalen te publiceren. Dat beeld geeft jou (mogelijk) inzicht hoe de verschillende fracties zich straks in de RC Beheer zullen opstellen als het B&W-besluit besproken gaat worden.

We houden de zaak dus nog even onder de aandacht.

Recent nam het college besluiten over tijdelijke maatregelen in de openbare ruimte. We schreven er al over. We begrijpen waarom deze maatregelen nu noodzakelijk zijn. We plaatsen vraagtekens bij de achterliggende logica en consistentie. Ook vragen we ons af welke belangenafweging er de ene keer en welke afweging er de andere keer is gemaakt. Volgens de B&W-nota over dit onderwerp heeft de voetganger de hoogste prioriteit.

Sommige smalle straten in het centrum zijn nu afgesloten voor fietsers, want de horeca bezet daar een groot deel van de schaarse openbare ruimte met terrassen. In die schaarser wordende openbare ruimte moet een ieder anderhalvemeter afstand houden. In andere straten van het centrum word je vriendelijk verzocht af te stappen ‘als het druk’ is. Tsja, wanneer is het druk, zal een fietser denken? Soms (Grote Houtstraat t.h.v. ‘van Haren’) hangen deze ‘nudge’borden op dezelfde hoogte als het verbodsbord voor fietsen tijdens de winkeluren. Ruimte voor interpretatie dus.

Een wandelstraat (volgens de borden) vlakbij waar op sommige dagen ca 10.000 fietsers door heen rijden, is gewoon open voor fietsers. De trottoirs zijn daar (i.v.m. handelswaar) niet altijd beschikbaar voor voetgangers. Voetgangers steken willekeurig over (ondanks de snel vervagende gele hartjes) naar de vele gezellige winkels en fietsers rijden er met verschillende snelheden tussen door, op weg naar hun doel. Een doel vaak buiten (gezien de aantallen) die smalle wandelstraat. Ook hier moeten we allen anderhalvemeterafstand houden met steeds minder openbare ruimte. Dit wandelstraatje maakt deel uit van een noord-zuid fietsroute (zie het ANWB routebord t.h.v. vm. Hudsons Bay). Een andere (veel bredere) winkelstraat op dezelfde noord-zuidroute (de Barteljorisstraat) kent een fietsverbod tijdens de openingstijden van de winkels. Kun je het nog volgen? We hebben het in deze alinea over de Gierstraat, mocht je dat nog niet aanvoelen.

We vragen de Raadscommissie Bestuur, die 11 juni over dit onderwerp spreekt, de door de externe onderzoekers aanbevolen proef met een fietsverbod op zaterdag in de Gierstraat te vervroegen. Die proef (met allerlei te onderzoeken vragen) staat nu voor 2021 gepland in de B&W besluiten. Lees hier onze brief.

Recent heeft het college van B&W een serie verkeersbesluiten genomen n.a.v. het door datzelfde college ingestelde externe onderzoek naar onze wijkverkeersvisie.

We hebben je gevraagd wat je van die serie B&W-besluiten vond en we danken je voor de reacties. Mede op basis van die reacties en ook n.a.v. de resultaten van de enquête over dat externe onderzoek hebben we een inspraakreactie opgesteld. Hier lees je onze inspraakreactie.

Donderdag 11 juni bespreekt de raadscommissie Beheer of ze dat B&W besluit willen bespreken en als ze dat willen, wanneer ze dat dan gaan doen. Dat weten we dus donderdagavond. Het kan tot drie uitkomsten leiden: 11 juni, 18 juni en anders na het zommerreces (dan wordt het september). De raadscommissie kan ook besluiten dat B&W besluit niet te bespreken, want het betrof een collegebevoegdheid.

Wordt dus vervolgd.