Plan B … 500 handtekeningen en hoe verder

De wijkraad heeft op 6 januari een constructief gesprek gehad met wethouder Robbert Berkhout. Het ging uiteraard over “Plan B”. De wethouder wil, net als onze wijk, graag verder.  Maatregelen die binnenkort uitgevoerd worden en het autoluw maken van de Botermarkt en de Barrevoetestraat ziet ook de gemeente slechts als tussen stappen.

Inmiddels heeft het College ook een formele reactie gegeven op “Plan B”. Deze reactie begint met de complimenten aan onze wijk voor wat betreft het draagvalk in de wijk om verder te gaan en onze inspanningen daartoe. En eindigt met een uitnodiging om hiermee door te gaan. Lees zelf deze brief. Wij staan klaar om met frisse moed verder te gaan. “Plan B” komt in februari in de raadscommissie Beheer aan de orde en in Maart in de raad. Uiteraard zijn wij daarbij vertegenwoordigd.

Zodra het verslag van het gesprek beschikbaar is publiceren we dit.

Reactie college – Burgerinitiatief Plan B

 

U kunt ons mailen op: info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

De gemeente heeft huis-aan-huis in onze wijk een brief laten bezorgen met nadere info over de set besluiten waartoe B&W eind mei 2020 (7 maanden geleden) heeft besloten. Groot voordeel van deze brief is dat de tekening met de beoogde bebording nu beter leesbaar is dan bij de digitale versie.

We schreven eerder over de aankondiging van de set B&W-besluiten in de Staatscourant én over de mogelijkheid tot bezwaar maken. Hier lees je dat bericht.

 

BEZWAAR Verkeersmaatregelen Concept/template

Concept bezwaarschrift tegen de maatregelenset waarover wijkbewoners  bericht hebben gehad. U kunt tot 3 februari bezwaar indienen. Bijv. m.b.v. deze “template”. De wijkraad wacht hiermee (tot uiterlijk 3 februari) i.v.m. nadere toelichting.

Een groep bewoners en ondernemers uit de Gierstraat, de Nieuwstraat en de Korte Gierstraat heeft de gemeente schriftelijk laten weten bezwaar te hebben tegen ons plan B(ewoners). Dat mag. Lees hun reactie hier.
Uit hun brief blijkt niet hoeveel bezwaarmakers er zijn. Wel lezen we onder meer dat ze hun woongebied als liggend buiten de Vijfhoek (*) zien. Ook lezen we hun vraagtekens bij de rechtsgeldigheid van de ondersteuners van plan B. Je kunt hun argumenten tegen plan B op je gemak nalezen.

We vermoeden dat de in plan B beoogde situtatie mogelijk niet helemaal goed wordt begrepen. De drie straten van de bezwaarmakers bevinden zich reeds in autoluw gebied. In het beoogde nieuwe autoarme gebied van plan B (pag. 6) zijn wijkbewoners en wijkondernemers óók welkom met hun auto buiten de venstertijden. In het autoluwe gebied dat we in ons centrum kennen, is dat alleen mogelijk binnen de zgn. venstertijden. Een ander vermoeden is dat de beoogde situatie in de Lange Annastraat het echte probleem zal zijn. In plan B wordt voorgesteld deze straat ook tot het autoluwe gebied te rekenen. In dat geval is die straat geen ‘sluiproute’ meer voor de winkels in de Gierstraat. Men zal iets verder moeten lopen of binnen de venstertijden moeten blijven, zoals in een groot deel van het centrum al het geval is.

Sinds januari 2020 poogden we verschillende malen met de groep bezwaarmakers in gesprek te geraken. Tot heden lukte dat niet.

503 Ondersteuners

Er zijn echter ook voorstanders van plan B(ewoners). De hiervoor genoemde bezwaarmakers schrijven dat plan B afkomstig is van de wijkraad en zij kennen de meedenkers, inputgevers en ondersteuners van plan B geen rol toe.

Onze wijkvisie Verkeer uit 2017/18 is tot stand gekomen met input van ruim 300 wijkbewoners en plan B kent inmiddels 503 ondersteunende (wijk)bewoners (overigens ook woonachtig in de Gierstraat, de Nieuwstraat en de Korte Gierstraat). Zoveel leden kent onze wijkraad (nog) niet.

(*) Volgens de gemeente wordt ‘de Vijfhoek’ begrensd door de Raaks, de Gedempte Oude Gracht, de Grote Houtstraat, de Raamvest en de Leidsevaart.