Een groep bewoners en ondernemers uit de Gierstraat, de Nieuwstraat en de Korte Gierstraat heeft de gemeente schriftelijk laten weten bezwaar te hebben tegen ons plan B(ewoners). Dat mag. Lees hun reactie hier.
Uit hun brief blijkt niet hoeveel bezwaarmakers er zijn. Wel lezen we onder meer dat ze hun woongebied als liggend buiten de Vijfhoek (*) zien. Ook lezen we hun vraagtekens bij de rechtsgeldigheid van de ondersteuners van plan B. Je kunt hun argumenten tegen plan B op je gemak nalezen.

We vermoeden dat de in plan B beoogde situtatie mogelijk niet helemaal goed wordt begrepen. De drie straten van de bezwaarmakers bevinden zich reeds in autoluw gebied. In het beoogde nieuwe autoarme gebied van plan B (pag. 6) zijn wijkbewoners en wijkondernemers óók welkom met hun auto buiten de venstertijden. In het autoluwe gebied dat we in ons centrum kennen, is dat alleen mogelijk binnen de zgn. venstertijden. Een ander vermoeden is dat de beoogde situatie in de Lange Annastraat het echte probleem zal zijn. In plan B wordt voorgesteld deze straat ook tot het autoluwe gebied te rekenen. In dat geval is die straat geen ‘sluiproute’ meer voor de winkels in de Gierstraat. Men zal iets verder moeten lopen of binnen de venstertijden moeten blijven, zoals in een groot deel van het centrum al het geval is.

Sinds januari 2020 poogden we verschillende malen met de groep bezwaarmakers in gesprek te geraken. Tot heden lukte dat niet.

503 Ondersteuners

Er zijn echter ook voorstanders van plan B(ewoners). De hiervoor genoemde bezwaarmakers schrijven dat plan B afkomstig is van de wijkraad en zij kennen de meedenkers, inputgevers en ondersteuners van plan B geen rol toe.

Onze wijkvisie Verkeer uit 2017/18 is tot stand gekomen met input van ruim 300 wijkbewoners en plan B kent inmiddels 503 ondersteunende (wijk)bewoners (overigens ook woonachtig in de Gierstraat, de Nieuwstraat en de Korte Gierstraat). Zoveel leden kent onze wijkraad (nog) niet.

(*) Volgens de gemeente wordt ‘de Vijfhoek’ begrensd door de Raaks, de Gedempte Oude Gracht, de Grote Houtstraat, de Raamvest en de Leidsevaart.

Op 24 december jl. heeft het college de set besluiten voor het wijkverkeer van eind mei jl. in de Staatscourant gepubliceerd als ‘verkeersbesluit. Je kunt bezwaar maken als je dat wenst. Inspraak hebben we gevraagd (dat is gebruikelijk bij een participatieproces) n.a.v. die set besluiten van eind mei maar tot nu toe kregen we geen antwoord op dat verzoek. Helaas.

Nu is er -gedurende zes weken- de mogelijkheid tot bezwaar maken tegen ‘het verkeersbesluit’ zonder dat er een inspraakfase heeft plaats gevonden.

Dan pakken we deze kans beet. Je leest hier dat ‘verkeersbesluit’ inclusief twee (slecht leesbare) situatietekeningen zonder een legenda met o.a. de beoogde bebording. Hier de pdf-versie van dat verkeersbesluit. We schreven al eerder over dat zgn. bebordingsplan en we vroegen je dat plan te checken.

Het staat je vanzelfsprekend vrij als bewoner zelf bezwaar aan te tekenen maar wij komen -op tijd !- in januari met een voorzet die je of kunt ondertekenen (als groep: wijkraad én bewoners) dan wel door jou aangepast zelf kunt verzenden. Eh, bezwaar maken is geheel vrijwillig. Mogelijk ben je tevreden met deze serie besluiten. Wij niet en de 500 ondersteuners van plan B(ewoners) ook niet.

We houden je op de hoogte. Het concept-bezwaar lees je in januari hier. We staan open voor je reacties, suggesties en opmerkingen.

Dit B&W-besluit van eind mei en het nu voorliggende verkeersbesluit dien je los te zien van het proces dat ons plan B nog gaat doormaken vanaf februari 2021.

 

 

 

Plan B is recent door het presidium van de gemeenteraad getoetst en in orde bevonden. B&W is nu aan zet om met een reactie te komen op dat plan B(ewoners). We hoorden van de griffie dat het college aan de Raadscommissie Beheer heeft bericht dat zij verwachten medio januari met hun reactie te zullen komen. De griffie houdt er daarom rekening mee dat plan B op de agenda van die Raadscommissie Beheer komt te staan van 11 februari 2021.

Wat betekent dit?

We weten medio januari wat B&W vindt van het plan B en daar zullen we een reactie over opstellen. Op 11 februari komt -naar verwachting- plan B op de agenda van de Raadscommissie Beheer en daar gaan we (als initiatiefnemers) dan een toelichting geven op het plan B en we zullen vragen van raadsleden beantwoorden. Maar daar ligt dan ook een reactie van het college n.a.v. ons plan B. En om het nog ingewikkelder te maken: er is ook nog een B&W besluit van eind mei dat al ver gevorderd is met allerlei voorbereidingen t.b.v. de uitvoering van die set besluiten. Ben je er nog?

Tijdens die raadscommissie Beheer gaan de raadsleden een advies (dan kunnen meerdere adviezen zijn, want de fracties zullen verschillende standpunten hebben) opstellen ten behoeve van een vergadering van de gemeenteraad (vermoedelijk in maart) waar uiteindelijk het beluit gaat vallen over het wijkverkeer in onze wijk.

Wat is een belangrijke les?

Het zijn de raadsleden waar we ons op gaan richten. Zij gaan een besluit in de openbaarheid nemen en laten zich advisren door die Raadscommissie Beheer. Het lijkt ons een goed plan dat we ons als ondersteuners van plan B gaan richten op die raadsleden. Veel raadsleden willen graag een jaar later herkozen worden. Een volgende keer gaan we dieper in op dat thema ‘het benaderen van raadsleden’. Voor nu zijn we benieuwd naar je reactie dan wel je suggesties! Vragen kan natuurlijk ook.

Tot slot

Heb je jouw straat al getoetst n.a.v. de concept-bebordingstekening? We danken de bewoners die al reageerden met hun opmerkingen!

Heb je je steun al uitgebracht op plan B? Dat kan nog steeds hier digitaal. Het kost je een minuutje.