De gemeente verzond de afgelopen week aan een club ondernemers deze concept-tekening met de bebording die zal gaan ontstaan in onze wijk bij uitvoering van de serie door B&W genomen besluiten van eind mei. Wij vragen je vriendelijk, als wijkbewoner,  deze concept-tekening voor jouw straat, je buurtje, je vaste route zo spoedig mogelijk goed te checken.

Eerder schreven we over die serie B&W besluiten van mei jl. We vroegen aan het college om een eenvoudige tekening omdat we de serie besluiten in hun samenhang niet begrijpen. We kregen geen tekening. De bijgevoegde recente concept-tekening, die we toevallig zagen, geeft een eerste indruk hoe de wijk, in de visie van de gemeente, een nieuwe verkeerscirculatie krijgt.
Een eerste indruk die overigens voor ons duidelijk maakt dat we plan B niet voor niets met de bewoners hebben ontwikkeld.

We zien bij een eerste bestudering van deze tekening vreemde zaken. We geven een paar voorbeelden:

  • De getekende rijrichting van de Korte Wolstraat lijkt onlogisch; andersom lijkt logischer;
  • Bij het getekende éénrichtingverkeer in de Nieuwe Raamstraat is het logisch de rijrichting van het Nieuwe Kerksplein (noord- en oostzijde) ook om te keren. Dit om het rijden door de wijk zo kort mogelijk te houden. Conform de Wijkvisie Verkeer en zoals ook besproken met verschillende deskundigen;
  • De (keuze van de) locaties van de extra laad- en loshavens op het Nieuwe Kerksplein zijn raadselachtig. De context bij “autoarm” was bezoekers, bezorgers, en ondernemers extra compensatie te geven voor het laden en lossen (binnen de venstertijden). Maar deze context is afwezig in het B&W-besluit. Waarom daar nu wel extra laad- en loshavens?
  • Voor de Doelstraat is het bord voor vrachtverkeer met ‘max. 7 meter’ niet-van-deze-tijd. Busjes van 6m hebben nu al moeite met de bochten vanuit de Doelstraat. Ditzelfde geldt voor de Drapenierstraat;
  • Het valt op dat de erg dure (uitvoering van geheel plan B kost aanzienlijk minder dan deze herinrichting..) herinrichting Botermarkt, Barrevoetestraat en Keizerstraat (inclusief alle kruisingen) nog niet zijn ingetekend.

Wij gaan bij deze opmerkingen uit van een negatief scenario: de uitvoering van de serie B&W besluiten gaat door. Plan B wordt niet uitgevoerd. Het zijn voor ons voorbeelden van een paar vreemde zaken die we zullen doorgeven aan de gemeente, maar we weten zeker dat straatbewoners met hún deskundigheid mogelijk nog meer vreemde zaken zullen aantreffen. Graag horen we welke zaken je opvallen of ongewenst zijn. Beschrijf aub zo duidelijk mogelijk in een mailtje ‘waar en wat’ je is opgevallen óf wat je nog mist. Vóór 28 december zien we je bericht graag tegemoet.

Wij zullen alle ontvangen meldingen toetsen aan de Wijkvisie Verkeer (2018) en aan plan B (2020). Daarna lees je hier alle gemaakte opmerkingen.

Tot slot. Het blijft ons opvallen dat de deskundigheid en ervaring van wijkbewoners ook in deze fase van het ruim drie jaar durende proces door de gemeente niet wordt benut.

 

Ons gemeentebestuur nodigt je uit om ‘mee te doen’. Zij willen graag met je ‘samen doen’ en noemen clubs in de stad ‘partners van de stad’. Die doelen van ‘samenwerken’ vormgeven, is andere koek. Dat vraagt om bijbehorend gedrag (liefst voorbeeldgedrag) en er bijbehorende acties. Het vraagt om een dialoog.

Waarom deze inleiding? We kijken terug op een teleurstellend participatieproces m.b.t. ons wijkverkeer en vandaag zagen we weer een nieuw voorbeeld van wat er zoal mis kan gaan.

Sinds B&W eind mei besluiten nam over het verkeer in onze wijk vroegen we om een eenvoudige tekening om die besluiten beter te kunnen begrijpen. Die tekening kregen we tot op vandaag niet, hoewel die op de tafel van B&W lag op 26 mei.

Tot onze verbazing heeft B&W nu een bebordingstekening (‘concept’ versie 2; dd. 04dec20) behorend bij dat B&W besluit van eind mei, gisteren verzonden aan een club met ondernemers (partners?) en daar zal ook een ambtenaar een toelichting (bij die tekening en de set maatregelen) geven. (*)

Wij wachten nog steeds op antwoord op onze inspraakreactie, wij wachten nog steeds op inspraak voor de wijkbewoners en we wachten nog steeds op een tekening die er al sinds mei jl blijkt te zijn en die nu recent in detail vervaardigd is. Tsja..

Een vertrekkende voorzitter van een andere Haarlemse wijkraad liet optekenen in de lokale krant dat ons gemeentebestuur geen partner van de wijkraden is. Oordeel zelf. Wat kan er nog meer misgaan?

Lees hier de brief die we vandaag hebben verzonden aan B&W.

De bebordingstekening (niet voor jouw ogen bestemd) zie je hier.

(*) De ambtenaar liet ons vanmiddag telefonisch weten dat het om een concept-tekening gaat die ook nog met de wijk(raad) zal worden besproken. De ambtenaar veronderstelde dat onze wijkraad lid is van die club. Dat zijn wij overigens niet, maar wij krijgen wel altijd via een cc de agenda en de bijlagen.

De ondernemers gaan bij de gemeente vóór de initiatiefnemers blijkbaar, denken we dan.

Na de laatstgehouden raadsvergadering lazen we vorige week in het HD dat 30 kilometer per uur de standaard zal worden voor het verkeer. “Maximale snelheid van 30 km/u wordt de standaard in Haarlem
Dat artikel roept verwarring en vragen op. In die raadsvergadering kwam een motie aan de orde waar een meerderheid mee instemde. Een motie is echter niet gelijk aan raadsbesluit. Een motie is te vergelijken met een verzoek, een oproep aan het college. Voorts is in onze stad al eerder door de raad een visie (2017/SOR) vastgelegd dat 30 km p/u (op termijn) de norm zal gaan worden. Maar het hebben van een visie wil niet zeggen dat de bij die vise horende maatregelen ook worden uitgevoerd. (In 1995 besloot B&W dat het centrum autoluw zou worden. Dat project loopt nog..)
Tot slot is niet duidelijk waar, wanneer en op welke wijze dan die 30 km zal worden gaan ingevoerd op de plekken waar dat nu niet het geval is.
Er ligt in elk geval van een 500-tal inwoners een concreet verzoek (plan B) om maar eens met de Gedempte Oude Gracht (de OV-slagader die het autoluwe deel van ons centrum doorsnijdt) te gaan beginnen met een 30km p/u zone.  Het ontwerp van de inrichting van de Gedempte Oude Gracht (2006) ging overigens al uit van een 30 km p/u zone.  (De tekst loopt onder het beeld door)

Wethouder reageert op plan B

De wethouder Verkeer sprak voor de camera over ons plan B. Hij vond dat we een hek om de wijk voor auto’s willen zetten. Dat meer deelauto’s en een plafond (een maximum, een vermindering?) aan P-vergunningen voor bewoners van onze wijk zouden kunnen bijdragen aan de gesignaleerde problemen. Dat van dat hek zal een grapje zijn, want alle autoluwe straten in ons centrum kennen dezelfde venstertijden. In plan B blijven de auto’s van bewoners zelfs nog binnen dat hek i.p.v. een waterbedeffect buiten de wijk te scheppen.1995 besloot B&W tot dat autoluwe centrum en (17 jaar later) in 2012 besloot B&W tot “het bezien van de mogelijkheden tot uitbreiden autoluw gebied en geleidelijke vermindering van het aantal parkeerplaatsen op straat, te beginnen in de Vijfhoek/Raaks/Doelen en Kamp/Heiliglanden.” Een hek om het centrum?
Verder zijn wij sinds 2018 doende electrische iZoof auto’s ook naar onze wijk te krijgen, maar het is lastig daarvoor extra e-laadpalen te verkrijgen bij de gemeente. Het plafond voor af te geven P-vergunningen in de wijk spreekt ons (als een experimentwijk?) aan als er (net als in Amsterdam) goede voorwaarden bij gehanteerd worden. Het gesprek hierover gaat in de Raadscommissie en in de Raad verder. Daar gaat plan B óók voor zorgen.