Woon jij in het Centrum of het Rozenprieel en wil jij een buur verrassen? Wij maken de soep en jij het contact.

 

Aanmelden: 06-37405668

Whatsapp of bellen uiterlijk maandag. Vermeld je naam, adres, aantal bekers soep en tijdstip van ophalen (woensdag of donderdag).

 

Afhalen:

Buurtcentrum De Tulp, Voortingplantsoen 56, 2012 XZ

 

De soep wordt coronaproof in een papieren tas afgeleverd.

Je kunt bij de gemeente een verzoek indienen om, bijvoorbeeld in het voorjaar, tijdelijk je straat autoluw te maken. Je kunt dan bijvoorbeeld met je buren ervaren of en hoe dat bevalt. Je straat is dan autovrij waardoor kinderen ook echt veilig buiten kunnen spelen. Op zich al een prachtige ervaring.
Ook in een tijdelijk autoluwe straat gelden de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Je buren moeten het eens zijn met de aanvraag voor een tijdelijke autoluwe straat. Dat kan leuke ontmoetingen opleveren. De gemeente bekijkt bij je aanvraag voor een autoluwe straat of dit mogelijk is en of je mede straatbewoners het er (aantoonbaar) mee eens zijn.

Lees hierna hoe je een tijdelijk autoluwe straat kunt aanvragen en wat er  zo allemaal bij komt kijken. Vooraf alvast: schrik niet. Je bent er even zoet mee maar je leert veel mensen, ook buiten je straat, kennen. Hier de spelregels van de gemeente.

Maar uiteindelijk levert het, áls het je lukt, wel mooie ontmoetingen op en een rustige straat, toch? Mogelijk lukt het je om in jouw straat er samen met je buren een meerdaags estafetteproject van te maken. Ook erg leuk.
Veel succes, al is het maar het ervaren van het aanvraagproces.

De gemeente heeft jaarlijks een budget van ongeveer € 230.000 beschikbaar voor initiatieven uit de stad. Iedereen (een individu, een groepje buren, een wijkraad) kan aanspraak maken op dit budget. Wie er geld krijgt om een initiatief voor de eigen buurt of straat uit te voeren bepalen 5 Haarlemmers (ieder stadsdeel eentje) via een zogenoemde ‘Initiatiefraad’. Deze inwoners beoordelen de ingediende plannen aan de hand van een door het college vastgestelde uitvoeringsregeling. Die burgerraad bestaat dus uit 5 Haarlemmers en een ambtenaar van de gemeente Haarlem. De ambtenaar zit in de raad als secretaris maar heeft geen stemrecht.

Info?
Heb je een goed idee voor je straat of je buurt en wil je hierover in gesprek met de gemeente? Dat kan! Maar ook wij helpen je graag verder met namen en adressen of met je aanvraag. De gemeente kan je desgewenst ook verder helpen.Je leest via dat laatste linkje, de voorwaarden, de spelregels en het aanvraagformulier.  Uit ervaring weten we dat een aanvraag in het begin van het jaar vaak eerder kan worden gehonoreerd dan aan het eind van het jaar.

Ook helpt de gemeente je trouwens met andersoortige plannen.

Veel succes!