De gemeente heeft jaarlijks een budget van ongeveer € 230.000 beschikbaar voor initiatieven uit de stad. Iedereen (een individu, een groepje buren, een wijkraad) kan aanspraak maken op dit budget. Wie er geld krijgt om een initiatief voor de eigen buurt of straat uit te voeren bepalen 5 Haarlemmers (ieder stadsdeel eentje) via een zogenoemde ‘Initiatiefraad’. Deze inwoners beoordelen de ingediende plannen aan de hand van een door het college vastgestelde uitvoeringsregeling. Die burgerraad bestaat dus uit 5 Haarlemmers en een ambtenaar van de gemeente Haarlem. De ambtenaar zit in de raad als secretaris maar heeft geen stemrecht.

Info?
Heb je een goed idee voor je straat of je buurt en wil je hierover in gesprek met de gemeente? Dat kan! Maar ook wij helpen je graag verder met namen en adressen of met je aanvraag. De gemeente kan je desgewenst ook verder helpen.Je leest via dat laatste linkje, de voorwaarden, de spelregels en het aanvraagformulier.  Uit ervaring weten we dat een aanvraag in het begin van het jaar vaak eerder kan worden gehonoreerd dan aan het eind van het jaar.

Ook helpt de gemeente je trouwens met andersoortige plannen.

Veel succes!

We schreven eerder over het Wilsonsplein en de (nog vage) plannen die de gemeente met dat fraaie plein heeft. Verschillende omwonenden reageerden op dat bericht. Afgelopen vrijdag lazen we in de column ‘Frans op vrijdag’ in het Haarlems Dagblad het volgende:

Frans geeft hier zijn mening. Een mening die door meerdere wijkbewoners wordt gedeeld. Een mening waar ook de gemeente, met de nog vage plannen met dit plein, mee rekening zou moeten houden.

We herinneren je nog even aan de start van de instapweken van iZoof aanstaande zaterdag 3 oktober vanaf 11 uur (tot 15 uur) op het Nieuwe Kerkpslein. Je kunt proefrijden en je vragen stellen (met voldoende afstand).

In deze flyer lees je meer informatie.

iZoof Car Sharing is het pilotproject waarin Haarlemse bewoners – verenigd in Ons Buurtschap en Spaarnelanden samenwerken. Elektrisch autodelen is hierin het middel om onze stad ruimer en fijner te maken. Sinds 2018 heeft onze wijk al oren naar dit maatschappelijke initiatief. We zijn daarom blij dat de twee rijdende pilotwijken – Ramplaankwartier en Planetenwijk – nu elk een deelauto aan ons willen uitlenen, zodat we t/m einde van dit jaar kunnen uitproberen hoe het is om met de buurt elektrische auto’s te delen.

Kun je zaterdag niet naar de instapdag komen, maar wil je wel meer informatie? Stuur een mail naar carsharing@izoof.com, dan nemen zij snel contact met je op. Of meld je meteen aan als deelnemer.”

Lees hier nog eens wat er in het Binnenblad van afgelopen februari (pagina 15) over iZoof werd geschreven.