Recent meldde een wijkbewoner dat er, in huis, een rat was gezien. Navraag bij de gemeente leert ons het volgende. Over waar ratten zich in de stad vertonen, is de gemeente niet erg mededeelzaam. We kregen desgevraagd het volgende antwoord van de gemeente:

Al sinds jaar en dag leven mens en rat samen. Doordat er niet meer klakkeloos met gif gewerkt mag worden en klimaatverandering gunstig is voor de leefomgeving van de rat, is landelijk een lichte toename van de meldingen van ratten zichtbaar. In Haarlem is dit (nog) niet het geval. Wel is er een buurt in Haarlem waar al geruime tijd meer overlast is dan elders in de stad. Hier wordt gestart met een pilot om te kijken of nieuwe vangmethode effectief is. Aangezien bewoners aldaar niet graag geassocieerd worden met ratten in hun buurt is het not done om dit gebied openbaar te vermelden. Indien er rattenoverlast is, dan zal dit gemeld moeten worden aan Spaarnelanden (ongediertebestrijding) en zal een gespecialiseerd bedrijf hier actie op ondernemen.”

We zagen dat het college de raadscommssie Beheer (vergadering van 14 november 2019) ook over het rattenvraagstuk via dit document heeft geïnformeerd. Bij het zien van ratten dus even Spaarnelanden bericht sturen of even bellen.

Het college heeft gisteren het Actieplan Fiets 2020-2022 vastgesteld. “Met de maatregelen in dit plan komen er de komende jaren ruim 3000 extra fiets parkeerplekken bij en worden het Haarlemse fietsnetwerk en de regionale doorfietsroutes verbeterd. Zo zet B&W in op meer dan 2.000 extra fiets parkeerplekken in de binnenstad en ruim 1.000 extra plekken bij OV-knooppunten, zoals stations en R(egio)-Net haltes. Tevens worden voorbereidingen getroffen om nog eens 2000-4000 plekken toe te voegen bij de stations.

Het college investeert in betere doorstroming en  voor de fietser. Met de ontwikkeling van de Fietsmonitor Haarlem wordt het fietsnetwerk blijvend gemonitord en kan het netwerk worden toegerust op de toekomst. Met deze maatregelen is Actieplan Fiets 2020-2022 de meest effectieve en efficiënte besteding van de beschikbare budgetten voor deze collegeperiode.”

Onze wijk komt in de voornemens in beeld als het gaat om onder meer de Botermarkt, de kelder van Hudsons Bay, het Hortusplein en de Raaks, de nieuwbouw van Raaks fase III en de fietsroute Barrevoetestraat/Keizerstraat. Ons verzoek om actiever te gaan handhaven nabij de Raaks e.o. komt ook aan de orde.

Lees hier het Actieplan Fiets.

Maandagavond 16 maart jl. was er weer een zgn. kwartaaloverleg over de coffeeshop the Lounge in de Doelstraat in het gebouw van de wijkraad voorzien. Echter, in verband met de preventieve maatregelen ter voorkoming van besmetting met het COVID-19 virus, hebben we dit overleg ‘digitaal’ georganiseerd.  Wellicht mede daarom ontvingen we desgevraagd weinig berichten.

De eigenaar van de coffeeshop meldde dat er meerdere makelaars zijn ingeschakeld met een zoekopdracht voor een nieuw pand. Dit jaar heeft de eigenaar twee potentiële nieuwe locaties bezocht. Het zoekgebied voor een nieuwe locatie is nu primair op Schalkwijk gericht.

Van het (digitale) kwartaaloverleg is een korte impressie gemaakt die je hier kunt lezen. De volgende bijeenkomt zal plaatsvinden op maandag 15 juni 2020.

Wat te doen met klachten over ervaren overlast?

https://wijkraadvijfhoek-haarlem.nl/overlast-en-meldingen/

Mocht je vragen hebben n.a.v. dit bericht, laat het ons weten via:info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

STAY SAFE!