We informeren je graag over het programma van zondagmiddag 12 januari 2020 als we in de Nieuwe Kerk onze jaarlijkse wijkbijeenkomst hebben. Het programma van die middag is (onder voorbehoud) als volgt:

13:00 uur Nieuwe Kerk open

13:30 uur Jaarvergadering (ultrakort, maar we vergeten niets)

14:00 uur Verkeersonderzoek (stand van zaken, presentatie diverse mogelijke scenario’s, vragen stellen, discussie, voorkeuren uitspreken)

16:30 uur Nieuwjaarsbijeenkomst met hapje en drankje

Kortom, het wordt een informele en gezellige middag om serieuze en minder serieuze zaken met elkaar te bespreken.

Toelichting:

Tijdens de jaarvergadering legt de wijkraad verantwoording af over het afgelopen jaar, activiteiten, resultaten, financiën én we kijken vooruit. Wat zijn de plannen voor 2020 en hoe ziet de begroting er uit? Een wijkbewoner stelt zich kandidaat voor de wijkraad en kan door de aanwezigen verkozen worden. Je kunt vragen stellen en suggesties doen. Begin januari lees je hier alle documenten.

Het verkeersonderzoek schiet al op en zal in het voorjaar van 2020 worden afgerond. Waar staan we nu en welke scenario’s zijn de afgelopen tijd ontwikkeld? De onderzoekers presenteren de diverse scenario’s en staan stil bij de voor- en tegens van de mogelijkheden. De bedoeling is dat het door B&W te kiezen maatregelenpakket uiterlijk in 2022 zal zijn gerealiseerd. Er gaan dus zaken (flink?) veranderen als het om het verkeer gaat in onze wijk! In deze fase kun je als bewoner/ondernemer je uitspreken voor of tegen de diverse scenario’s of je stelt voor dat er wijzigingen komen in éen van de scenario’s. Het onderzoek is namelijk nog niet afgerond. Er kan dus worden bijgestuurd door bewoners/ondernemers. Natuurlijk kun je vragen stellen aan de onderzoekers of aan de gemeente (zeer waarschijnlijk zal ook de wethouder aanwezig zijn). Begin januari lees je hier alle documenten die je (na het downloaden) ook rustig eerst thuis kunt bestuderen.

De nieuwjaarsbijeenkomst rondt ons programma die middag af. Net als voorgaande jaren is er een hapje, een drankje én live muziek. Begin het nieuwe jaar met een welgemeend “Proost” op en met je mede-wijkbewoners.

Aanmelden

We zien je graag op zondagmiddag 12 januari in de Nieuwe Kerk. In verband met de beschikbare ruimte en de inkoop willen we graag weten of en met hoeveel personen je komt. Aanmelden kan via dit linkje.

Na je aanmelding krijg je -begin januari- alle documenten vanzelf in je mailbox. Zet de datum alvast in je agenda!

We ontvingen van onze wijkagent, Mustafa Karademir, het overzicht met de bij de politie gemelde incidenten in onze wijk over de maand november.

Incidenten gepleegd in de Vijfhoek, Raaks en Doelen vanaf 1 november tot en met 30 november 2019
                           Aantal
Afhandeling overige meldingen 4
Grote Houtstraat 3
Zuiderstraat 1
Burenruzie (zonder vervolg) 1
Grote Houtstraat 1
Diefstal fiets 8
Drossestraat 2
Gedempte Oude Gracht 1
Gedempte Raamgracht 1
Grote Houtstraat 2
Wilsonsplein 2
Diefstal in/uit bedrijf/kantoor (niet gekwal.) 1
Grote Houtstraat 1
Diefstal uit/vanaf andere vervoermiddelen 1
Wilsonsplein 1
Diefstal uit/vanaf personenauto 1
Raaks 1
Eenvoudige mishandeling 2
Gedempte Oude Gracht 1
Wilhelminastraat 1
Gekwal. diefstal in/uit bedrijf/kantoor 1
Gedempte Oude Gracht 1
Gekwal. diefstal in/uit winkel 1
Grote Houtstraat 1
Geluidshinder horeca 3
Botermarkt 1
Drossestraat 2
Geluidshinder Overig 1
Botermarkt 1
Gesignaleerd voor externe instantie/andere eenheid 1
Hortusplein 1
Melding overlast jeugd 4
Grote Houtstraat 4
Overige (eenvoudige) diefstal 4
Grote Houtstraat 2
Raamvest 1
Wilsonsplein 1
Overlast door verward/overspannen persoon 4
Gedempte Voldersgracht 1
Grote Houtstraat 1
Wilhelminastraat 2
Overlast ivm alcohol/drugs 4
Botermarkt 1
Drossestraat 1
Gedempte Oude Gracht 1
Lange Annastraat 1
Overlast zwervers 2
Vestestraat 1
Wilhelminastraat 1
Ruzie/twist (zonder vervolg) 6
Gasthuisstraat 1
Gedempte Oude Gracht 1
Grote Houtstraat 2
Korte Lakenstraat 1
Tuchthuisstraat 1
Vechtpartij (zonder vervolg) 1
Grote Houtstraat 1
Verkeersongeval met letsel 1
Gedempte Oude Gracht 1
Verkeersongeval met uitsluitend materiële schade 1
Gedempte Oude Gracht 1
Verlaten plaats na verkeersongeval 1
Gangolfpleintje 1
Vernieling overige objecten 1
Popelingstraat 1
Winkeldiefstal 29
Drossestraat 4
Gedempte Oude Gracht 8
Grote Houtstraat 17
Zakkenrollerij/tassenrollerij 1
Gedempte Oude Gracht 1
totaal 84

Maandagavond 2 december jl. was er weer een zgn. kwartaaloverleg over de (bezoekers van de) coffeeshop the Lounge in de Doelstraat in het gebouw van de wijkraad.

Een delegatie van wijkbewoners besprak met de gemeente, de eigenaar van de coffeeshop en de wijkraad onder meer hun ervaringen m.b.t. de ervaren overlast.

De stand van zaken van de voorgenomen verhuizing van de coffeeshop kwam uitvoerig aan de orde. De eigenaar van de coffeeshop vertelde ons dat hij er bijna in was geslaagd met de coffeeshop op korte termijn te verhuizen.

Van het kwartaaloverleg is een korte impressie gemaakt die je hierna kunt lezen. De volgende bijeenkomt zal plaatsvinden op maandag 16 maart 2020.

De overige data van het kwartaaloverleg in 2020 zijn: 15 juni, 7 september en 7 december. Telkens op een maandag van 19-20 uur in het gebouw van de wijkraad.

Hierna een korte impressie (concept-versie) van het gesprek op 2 december 2019:

191202 concept-impressie kw ov the Lounge