Maandag 17 juni jl. was er weer een zgn. kwartaaloverleg over de coffeeshop the Lounge in de Doelstraat in het gebouw van de wijkraad. Een delegatie van wijkbewoners besprak met de gemeente en de eigenaar van de coffeeshop onder meer hun ervaringen m.b.t. de ervaren overlast.

De kwestie van het melden van overlast kwam uitvoerig aan de orde evenals de stand van zaken van de voorgenomen verhuizing van de coffeeshop. Ook reacties/meldingen van niet-aanwezige bewoners zijn besproken. 190614 reacties bewoners bezoek tL

Van het kwartaaloverleg is een korte impressie gemaakt die je hierna kunt lezen.

De volgende bijeenkomt zal plaatsvinden op maandag 16 september 2019.

Korte impressie (concept-versie) 17 juni 2019:

190617 KWO the Lounge concept-impressie

Ook dit jaar is er weer een kwartaaloverleg over overlast veroorzaakt door (sommige bezoekers van) de coffeeshop in de Doelstraat. Wijkbewoners kunnen dan samen met de gemeente, de wijkagent, de eigenaar van the Lounge en de wijkraad telkens terug blikken op de achter ons liggende periode.

We staan tijdens die gesprekken in elk geval stil bij de algemene gang van zaken rondom de coffeeshop, de voortgang van de toegezegde maatregelen zoals destijds aangekondigd door de burgemeester in zijn brief aan de raadscommissie Bestuur en bij de eventuele klachten die in de afgelopen periode zijn geregistreerd bij de politie dan wel bij de handhavers. De sinds vorig jaar (vrijwillig) aangepaste openingstijden zijn ook dit jaar van kracht, heeft de eigenaar van de coffeeshop besloten.

Overigens heeft de burgemeester ons recent laten weten de wijkbewoners dit jaar niet persoonlijk te zullen informeren over de voortgang van de door hem aangekondigde maatregelen. We staan daar natuurlijk ook bij stil.

Het eerstvolgende kwartaaloverleg vindt plaats op maandag 17 juni van 19-20 uur in het gebouw van de wijkraad. 

De laatste keer hebben we op voorstel van de gemeente afgesproken de delegatie van de bewoners klein te houden. We horen daarom graag via het strookje of je aanwezig wilt zijn op 17 juni.

Wil/kun je niet aanwezig zijn, maar heb je een melding, een vraag of een suggestie: laat die ook aan ons horen via het strookje en we staan er bij stil tijdens het overleg op 17 juni.

Ook dit jaar is er weer een kwartaaloverleg over overlast veroorzaakt door (bezoekers van) de coffeeshop in de Doelstraat. Wijkbewoners kunnen dan samen met de gemeente, de wijkagent, de eigenaar van the Lounge en de wijkraad telkens terug blikken op de achter ons liggende periode.

We staan tijdens die gesprekken in elk geval stil bij de algemene gang van zaken rondom de coffeeshop, de voortgang van de toegezegde maatregelen zoals destijds aangekondigd door de burgemeester in zijn brief aan de raadscommissie Bestuur en bij de eventuele klachten die in de afgelopen periode zijn geregistreerd bij de politie dan wel bij de handhavers. De sinds vorig jaar (vrijwillig) aangepaste openingstijden zijn ook dit jaar van kracht, heeft de eigenaar van de coffeeshop besloten.

Overigens heeft de burgemeester ons recent laten weten de wijkbewoners dit jaar niet persoonlijk te zullen informeren over de voortgang van de door hem aangekondigde maatregelen. We staan daar natuurlijk ook bij stil.

Het eerstvolgende kwartaaloverleg vindt plaats op 17 juni van 19-20 uur in het gebouw van de wijkraad. 

De laatste keer hebben we op voorstel van de gemeente afgesproken de delegatie van de bewoners klein te houden. We horen daarom graag via het strookje of je aanwezig wilt zijn op 17 juni.

Wil/kun je niet aanwezig zijn, maar heb je een melding, een vraag of een suggestie: laat die ook aan ons horen via het strookje en we staan er bij stil tijdens het overleg op 17 juni.

Later delen we hier met je welke agendapunten we op 17 juni zullen bespreken. Na verzending van je bericht zie je meteen je bevestiging.