Het college van B&W heeft op 26 mei besluiten genomen over het verkeersonderzoek in onze wijk. In 2017/18 schreven we samen met bewoners onze wijkverkeersvisie, in 2019/20 was er in opdracht van de gemeente een extern onderzoek om die wijkverkeersvisie objectief te toetsen. Dat externe onderzoek eindigde met vele voorstellen in april 2020. En de uitkomsten van dat verkeersonderzoek zijn door wijkbewoners beoordeeld via een enquête in april 2020. Je kunt het desgewenst allemaal nog eens rustig nalezen hier nog eens nog eens rustig nalezen.

Er lag dus wel iets aan voorstellen op de B&W-tafel om uit te kiezen. Het college koos echter niet voor de wijkverkeersvisie of de uitkomsten van het externe onderzoek of de wensen van bewoners naar aanleiding van de enquête.
Het college koos voor een geheel eigen menu met een serie maatregelen die in onze wijkverkeersvisie voor de korte termijn (t/m 2022) waren beoogd.
Wat heeft het college van B&W eigenlijk besloten?

Quick-wins
Uitbreiden en aanscherpen bestaande lengtebeperking van (auto)vrachtverkeer
Invoeren lengtebeperking binnen het gebied desnoods ondersteund met een vrachtwagenverbod
Invoeren lengtebeperking Zuiderstraat en Gedempte Voldersgracht Noord en Gasthuisstraat
Eénrichtingsverkeer Nieuwe Raamstraat
Eénrichtingsverkeer Gedempte Voldersgracht Noord
Eénrichtingsverkeer Korte Wolstraat
Omzetten 2 parkeerplaatsen in 2 laad- en losplaatsen op Gedempte Voldersgracht
Omzetten 2 parkeerplaatsen in 2 laad- en losplaatsen op Nieuwe Kerksplein
Aanpassen fysieke ruimte 6 kruispunten

Maatregelen 2021 en 2022
Uitbreiding autoluw gebied rondom Botermarkt en Barrevoetestraat, en uitbreiding autoluw in de Breestraat naar het kruispunt Lange Annastraat.
Herinrichting Barrevoetestraat
Herinrichting Keizerstraat
Vervangen parkeerplaatsen Botermarkt
Omdraaien rijrichtingen Drapenierstraat
Pilot zaterdag afsluiting Gierstraat fietsers in afstemming met ondernemers

Je kunt hier de B&W-nota en hier de serie maatregelen (inclusief een toelichting) op je gemak lezen én downloaden.
Wij gaan, samen met de werkgroep Verkeer, deze serie besluiten eerst bestuderen. Je hoort daarna onze bevindingen en we horen dan ook graag jouw gedachten over deze serie besluiten.

Proces
Het B&W besluit gaat (mogelijk in juni) besproken worden tijdens een vergadering van de Raadscommissie Beheer. De gekozen maatregelen betreffen een collegebevoegdheid maar de leden (jouw volksvertegenwoordiger) van die raadscommssie kunnen dat B&W-besluit nog beïnvloeden. Dat beïnvloeden kan mede worden bepaald door de aanwezige insprekers (de kiezers dus).
Wij zijn van plan in te spreken en we nemen dan in elk geval de uitkomsten van de enquête van dit jaar mee als onze bagage.
We zijn nu ruim drie jaar doende met dit proces en we willen ook in deze fase maximaal proberen de wensen van een groot deel van de bewoners gerealiseerd te krijgen.
Vanzelfsprekend staat het bewoners vrij om in te spreken. Desgewenst adviseren je daarbij graag.
Deze fase van inspreken is voor bewoners het laatste moment (naast de bezwaarmogelijkheid als je echt juridische argumenten hebt) om de plannen te wijzigen!

Na de commissiebehandeling gaat B&W de maatregelen publiceren en er is dan nog een bezwaarmogelijkheid in het geval je juridische bezwaren hebt. Die termijn van die procedure bepaalt hoe snel de maatregelen zullen worden gaan uitgevoerd.
Van het totale proces houden we je vanzelfsprekend op de hoogte.

De gemeente informeert ons over de aangepaste werktijden van de handhavers.

De handhavers van de gemeente werken nu op andere tijden. De meldkamer van Handhaving is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8.30 uur tot 23.00 uur en op zondag van 13.00 uur tot 21.15 uur. De handhavers zijn op deze tijden ook op straat aanwezig.

Ziet u dat mensen zich niet aan de regels houden ten aanzien van de noodverordening en wilt u dit melden? Dan kan dit via de meldkamer van Handhaving (023 – 511 4950) of via het landelijke servicenummer van de politie (0900-8844).”

Recent meldde een wijkbewoner dat er, in huis, een rat was gezien. Navraag bij de gemeente leert ons het volgende. Over waar ratten zich in de stad vertonen, is de gemeente niet erg mededeelzaam. We kregen desgevraagd het volgende antwoord van de gemeente:

Al sinds jaar en dag leven mens en rat samen. Doordat er niet meer klakkeloos met gif gewerkt mag worden en klimaatverandering gunstig is voor de leefomgeving van de rat, is landelijk een lichte toename van de meldingen van ratten zichtbaar. In Haarlem is dit (nog) niet het geval. Wel is er een buurt in Haarlem waar al geruime tijd meer overlast is dan elders in de stad. Hier wordt gestart met een pilot om te kijken of nieuwe vangmethode effectief is. Aangezien bewoners aldaar niet graag geassocieerd worden met ratten in hun buurt is het not done om dit gebied openbaar te vermelden. Indien er rattenoverlast is, dan zal dit gemeld moeten worden aan Spaarnelanden (ongediertebestrijding) en zal een gespecialiseerd bedrijf hier actie op ondernemen.”

We zagen dat het college de raadscommssie Beheer (vergadering van 14 november 2019) ook over het rattenvraagstuk via dit document heeft geïnformeerd. Bij het zien van ratten dus even Spaarnelanden bericht sturen of even bellen.