Het college van B&W heeft dinsdag 15 oktober jl. besloten de raad binnenkort voor te stellen een drugsverbod in de stad op te nemen in de APV (algemene plaatselijke verordening).
Als de raad hier mee akkoord gaat, kan de burgemeester later bepaalde plaatsen in de stad aanwijzen waar dat drugsverbod daadwerkelijk van kracht zal zijn. In die fase is handhaving op dat drugsverbod van toepassing.

Lees hier het B&W besluit. We houden je op de hoogte van de voortgang dit bestuurlijk proces.

Van onze wijkagent, Mustafa Karademir, ontvingen we het overzicht van door (wijk)bewoners gedane meldingen van incidenten bij de politie over de maand september 2019. Dankjewel, Mustafa! We zullen later dit jaar enkele trends signaleren.

Incidenten gemeld in de Vijfhoek vanaf 1 september tot en met 30 september 2019
Soort incident aantal
Afhandeling overige meldingen 3
Botermarkt 1
Grote Houtstraat 2
Diefstal fiets 7
Gedempte Oude Gracht 2
Gierstraat 1
Grote Houtstraat 1
Raaks 2
Sophiastraat 1
Diefstal uit/vanaf andere vervoermiddelen 1
Nieuwe Raamstraat 1
Doodslag/moord 1
Wilhelminastraat 1
Gekwal. diefstal in/uit winkel 1
Gierstraat 1
Geluidshinder overig 5
Doelstraat 1
Gedempte Oude Gracht 1
Gierstraat 1
Popelingstraat 1
Raaks 1
Heling 1
Grote Houtstraat 1
Openbare dronkenschap 2
Gedempte Oude Gracht 1
Wilhelminastraat 1
Overige (eenvoudige) diefstal 3
Grote Houtstraat 1
Nieuwe Kerksplein 1
Wilhelminastraat 1
Overige gekwal. diefstal 1
Gasthuisstraat 1
Overlast door verward/overspannen persoon 2
Gedempte Voldersgracht 1
Wilhelminastraat 1
Overlast zwervers 1
Oranjekade 1
Parkeerproblemen 1
Barrevoetestraat 1
Poging tot zelfdoding 1
Grote Houtstraat 1
Ruzie/twist (zonder vervolg) 8
Doelstraat 1
Drossestraat 1
Gedempte Oude Gracht 2
Nieuwe Raamstraat 1
Raaks 1
Wilhelminastraat 2
Vechtpartij (zonder vervolg) 2
Botermarkt 1
Gedempte Oude Gracht 1
Verkeersongeval met uitsluitend materiële schade 2
Gedempte Oude Gracht 1
Korte Annastraat 1
Vernieling overige objecten 3
Drossestraat 2
Gedempte Oude Gracht 1
Winkeldiefstal 11
Drossestraat 1
Gedempte Oude Gracht 5
Grote Houtstraat 5
Winkeldiefstal met geweld 1
Raaks 1
Zakkenrollerij/tassenrollerij 1
Jacobstraat 1
Totaal 58

Voorzien van enige vakantievertraging ontvingen we van onze wijkagent, Mustafa Karademir, het overzicht van door (wijk)bewoners gedane meldingen van incidenten bij de politie over de maand augustus 2019. Later dit jaar zullen we enkele trends signaleren.

Incidenten gemeld in de Vijfhoek vanaf 1 augustus tot en met 31 augustus 2019
Soort incident                                    Aantal
Afhandeling overige meldingen 3
Doelstraat 1
Popelingstraat 1
Wilsonsplein 1
Bedreiging 1
Wilhelminastraat 1
Diefstal Fiets 11
Botermarkt 1
Gasthuisstraat 1
Gedempte Oude Gracht 3
Gierstraat 1
Grote Houtstraat 2
Hortusplein 1
Raaks 2
Eenvoudige mishandeling 1
Wilhelminastraat 1
Gekwal. diefstal in/uit Winkel 1
Grote Houtstraat 1
Geluidshinder horeca 2
Botermarkt 1
Gedempte Oude Gracht 1
Geluidshinder overig 3
Barrevoetestraat 1
Kerkstraat 1
Wilsonsplein 1
Gesignaleerd voor externe instantie/andere eenheid 1
Botermarkt 1
Heling 1
Raaks 1
Huisvredebreuk 1
Gedempte Oude Gracht 1
Melding overlast jeugd 6
Grote Houtstraat 4
Wilsonsplein 2
Openbare dronkenschap 3
Gedempte Oude Gracht 1
Grote Houtstraat 2
Openlijke geweldpleging tegen personen 1
Wilhelminastraat 1
Overige (eenvoudige) diefstal 4
Gedempte Oude Gracht 2
Vlamingstraat 1
Wilhelminastraat 1
Overlast door verward/overspannen persoon 4
Achterlangs 1
Gedempte Oude Gracht 1
Grote Houtstraat 1
Wilhelminastraat 1
Overlast ivm alcohol/drugs 8
Drossestraat 1
Gedempte Voldersgracht 1
Oranjekade 2
Oude Zijlvest 1
Raaks 1
Wilhelminastraat 2
Overlast zwervers 9
Drossestraat 1
Gasthuisstraat 1
Grote Houtstraat 2
Oranjekade 2
Vestestraat 1
Wilhelminastraat 2
Ruzie/twist (zonder vervolg) 14
Botermarkt 1
Drossestraat 1
Gedempte Oude Gracht 4
Grote Houtstraat 6
Wilhelminastraat 2
Verkeersongeval met uitsluitend materiële schade 1
Gedempte Oude Gracht 1
Winkeldiefstal 13
Drossestraat 2
Gedempte Oude Gracht 6
Grote Houtstraat 5
Winkeldiefstal met geweld 1
Drossestraat 1
Totaal 89