Afgelopen dinsdagmiddag was het college van B&W op bezoek in de wijk om te spreken met wijkbewoners. Enige wijkbewoners namen de moeite om hun zorgen over het storende gedrag van enkele bezoekers van de coffeeshop met het college te delen.

Vandaag kregen de wijkbewoners (het hierna geanonimiseerde) antwoord van een woordvoerder op hun geuite zorgen.

Geachte heer xcvc,

Tijdens het spreekuur gaf u aan als contactadres te willen optreden van de aanwezige bewoners. Dank daarvoor! We hebben van de volgende bewoners vrijwel vergelijkbare formulieren ontvangen omtrent de overlast van bezoekers van coffeeshop The Lounge, te weten:

[diverse namen van wijkbewoners worden hier vermeld]

*) de heer xcvc had nog een andere concrete vraag over Whatsapp borden. Daar zit ik achteraan en heb daar apart contact over met de heer vxcv.

Zoals wethouder Snoek al aangaf is het een complex van problemen en overlast dat al heel lang speelt en wat allemaal is terug te voeren op het gedrag van de bezoekers van The Lounge. De ernst van de situatie voor omwonenden is het college duidelijk. Wethouder Snoek gaf aan dat wegnemen van een deel van de overlast geen oplossing is. Hij gaf twee voorbeelden: extra vegen van de openbare ruimte om de glazen buisjes weg te nemen heeft geen zin als de oorzaak niet wordt weggenomen. Ander voorbeeld: het omdraaien van de rijrichting in de Vijfhoek verschuift het probleem, maar lost het niet op.

Het gesprek met wethouder Snoek van Openbare Ruimte is vanuit omwonenden wel te begrijpen, maar uiteindelijk is een totaaloplossing van de situatie een verantwoordelijkheid die het gehele college voelt. “

Een bewoner vatte dit antwoord samen met: “eigenlijk doen ze dus niets met onze klachten, het is te moeilijk“. Mogelijk zie jij dit anders?

Ook over de maand juni ontvingen we van onze wijkagent Mustafa Karademir het overzicht van door (wijk)bewoners gedane meldingen van incidenten bij de politie. We zullen later trends signaleren.

incidenten gepleegd in de Vijfhoek, Raaks en Doelen vanaf 29 mei tot en met 30 juni 2019
Aantal van Incidentsoort
Afhandeling Overige Meldingen 6
Gedempte Oude Gracht 1
Grote Houtstraat 3
Hortusplein 1
Wilhelminastraat 1
Diefstal Fiets 8
Botermarkt 1
Gedempte Oude Gracht 3
Gedempte Raamgracht 1
Hortusplein 1
Wilhelminastraat 2
Diefstal In/Uit Bedrijf/Kantoor (Niet Gekwal.) 1
Grote Houtstraat 1
Doodslag/Moord 1
Wilhelminastraat 1
Eenvoudige Mishandeling 3
Botermarkt 1
Gedempte Oude Gracht 2
Geluidshinder Overig 3
Gedempte Oude Gracht 1
Grote Houtstraat 1
Lange Raamstraat 1
Gesignaleerd Voor Externe Instantie/Andere Eenheid 1
Raaks 1
Melding Overlast Jeugd 3
Grote Houtstraat 1
Wilsonsplein 2
Openbare Dronkenschap 3
Gedempte Oude Gracht 2
Raaks 1
Overige (Eenvoudige) Diefstal 4
Drossestraat 1
Gedempte Oude Gracht 2
Grote Houtstraat 1
Overlast Door Verward/Overspannen Persoon 8
Gedempte Oude Gracht 1
Grote Houtstraat 1
Nieuwe Raamstraat 1
Wilhelminastraat 5
Overlast Ivm Alcohol/ Drugs 3
Achterlangs 1
Gedempte Oude Gracht 2
Overlast Stank/Rook/Stof 2
Drossestraat 1
Gierstraat 1
Overlast Zwervers 1
Grote Houtstraat 1
Parkeerproblemen 1
Raamvest 1
Ruzie/Twist (Zonder Vervolg) 9
Botermarkt 1
Drossestraat 1
Gedempte Oude Gracht 2
Grote Houtstraat 3
Wilhelminastraat 2
Verduistering (Evt. In Dienstbetrekking) 1
Grote Houtstraat 1
Verlaten Plaats Na Verkeersongeval 1
Botermarkt 1
Vernieling van/aan Auto 1
Oranjekade 1
Winkeldiefstal 14
Drossestraat 5
Gedempte Oude Gracht 2
Grote Houtstraat 5
Raaks 2
Zakkenrollerij/Tassenrollerij 1
Grote Houtstraat 1
Eindtotaal 75

 

 

Van de gemeente ontvingen we het volgende persbericht:

Op dinsdag 9 juli houdt het college van Burgemeester en Wethouders een inloopspreekuur. Het spreekuur vindt plaats van 16.30 tot 18.00 uur in de centrale vestiging van de bibliotheek, Gasthuisstraat 32, 2011XP in Haarlem. De bestuurders willen graag in gesprek met de inwoners van Haarlem en bezoeken de stadsdelen om hen te ontmoeten. Tijdens elk spreekuur kunnen wijkbewoners langskomen, maar bewoners uit andere delen van de stad zijn ook van harte welkom.

 De bestuurders staan open voor opmerkingen, goede ideeën, of vragen over onderwerpen waar bewoners mee te maken hebben. Geïnteresseerden zijn zonder aanmelding welkom en kunnen hun onderwerp bespreken met de bestuurder die er over gaat.”

Je kunt dus als bewoner vanmiddag van alles met ons volledige stadsbestuur of met een wethouder, of met de burgemeester bespreken. We hebben op deze site en hier (een stuk of tien bladzijden) in het bijzonder nog een paar volstrekt vrijblijvende suggesties voor je.