Ook over de afgelopen periode heeft onze wijkagent, Mustafa Karademir, de meldingen gedaan bij de politie in onze wijk, in kaart gebracht. Sinds enige tijd gebeurt dat op een andere manier dan we gewend zijn. Bij de categorie ‘Overlast’ zien we ten opzichte van vorig jaar een stijging van meldingen net als bij illegale drugsgerelateerde zaken. Ook zien we als gevolg van de sluiting van de horeca n.a.v. de coronapandemie minder meldingen m.b.t. horecaoverlast.

Hier lees je de meldingen van de periode tot en met 18 december 2020.

In ‘Het Parool’ van heden (10/12/20) lezen we dat Amsterdam zwaar verkeer in het centrum verder gaat weren. Men wil daarmee schade aan het gemeentelijk eigendom beperken. En waar een bestuurlijke wil is, vindt men ook een weg. In Haarlem zijn de centrumwijkraden sinds 2018 bezig de gemeente te overtuigen van het weren van zwaar verkeer in de (soms smalle Middeleeuwse) woonstraten. Niet om schade bij gemeentelijk eigendom te beperken, maar om schade aan huizen van bewoners te beperken. Bovendien is ons gebleken (rondom het Hortusplein) dat het gemeentebestuur zich niet houdt aan zichzelf opgelegde afspraken. Het antwoord op ons verzoek van oktober 2018 kent inmiddels een lange weg, maar kennen we nog niet…

Eerst moest de kwestie worden besproken in een gemeentelijke projectgroep, dat is gebeurd. Daarna werd een schouw met verschillende partijen gehouden in het centrum, dat is ook gebeurd. Vervolgens moest het Mobycon onderzoek worden afgewacht m.b.t. het verkeer in onze wijk. Dat is ook terug gemeld in die projectgroep waar alles begon. Je snapt, een antwoord hebben we nog niet gekregen op ons verzoek van 2018. Mogelijk ontbreekt in Haarlem de bestuurlijke wil die Amsterdam toont. Of is er in Haarlem nog niet genoeg gemeentelijke schade? Dat bewoners schade ervaren, is niet belangrijk.

We gaan eerst maar eens kijken wat er, in het begin van 2021, met ons plan B(ewoners) gaat gebeuren. Dat plan B (je kunt het nog steeds HIER ondersteunen) gaat deels ook over het weren, dan wel beter reguleren van zwaar verkeer in ons centrum. Amsterdam toont dat het dus goed mogelijk is, met bestuurlijke wil.

Het Parool, 10/12/20

 

 

Ook deze maand is er weer een driemaandelijks overleg over de situatie rondom de coffeeshop in de Doelstraat (onze wijk heeft er in totaal drie) voorzien. I.v.m. corona gebeurt dat ook deze keer schriftelijk. De ontvangen reacties van bewoners (dankjewel!) leggen we voor aan de politie, de gemeente en de eigenaar van de coffeeshop.

We hopen deze keer op een reactie. Vorige keer bleef een reactie van de politie en de eigenaar helaas uit. Herkansen dus. Als die reacties zijn ontvangen, lees je deze ook hier. We zijn benieuwd te horen bijvoorbeeld hoe het staat met de voorgenomen verhuizing van de coffeeshop.

Lees hier de ontvangen reacties van wijkbewoners