Afgelopen weken haalden vier wijkbewoners het nieuws met hun opmerkelijke acties.

Mirjam Touw verzorgde voor de derde keer kerstpakketten voor gezinnen, alleenstaanden en ouderen. Meer dan 250 pakketten zijn de deur uit gegaan. Lees verder.

Marleen Zwartkruis werd met haar actie SUPMission door weekblad Libelle uitgeroepen tot de ‘Libelle Ster van 2021’. Per keer haalde Marleen  en een groeiende groep enthousiastelingen, op de SUP-plank o.a. ca. 7 kliko’s afval uit de Haarlemse wateren. Klik hier voor het artikel in de Libelle. Velen kennen Marleen ook van andere acties, zoals de ‘BurgerBabes’en de mooiste ‘Oranjestraat’.

Karin Blanken bouwde haar garage om tot sportschool. Naaste buren kunnen daardoor in Coranatijden fit blijven, zonder risico op besmetting. Zie ook het filmpje op Youtube.

Annemieke van de Wouw heeft in 2019 haar dochter Anne-Bo plotseling verloren. Om haar te eren, heeft ze de Stichting Anne-Bo opgezet, die meisjes helpt die willen studeren, maar daarvoor geen financiële mogelijkheden hebben. Annemieke is voorgedragen als “Haarlemmer van het jaar”. Lezers van het Haarlems Dagblad kunnen hier op haar stemmen.

De wijk mag erg trots zijn op zulke actieve en sociale wijkbewoners.

 

Nummer 204 van Binnenblad

Het Binnenblad van december ademt de kerst- en nieuwjaarssfeer. Dat begint al bij de fraaie cover van Thera ter Beek en gaat door met een wensje van de redacteuren in de marge van elke pagina. In het hart van het blad staat een mooie kerstkleurplaat, getekend door Jonas.

Speciale aandacht voor het Straatjournaal in deze donkere dagen. De verkopers wensen iedereen een gezond en gezegend nieuwjaar. De leden van de Schrijfclub van het Straatjournaal schreven voor alle Vijfhoekers een gedicht en gaven een jubileumbundel uit.

Bijbelse aspecten in de rubriek over gevelstenen (‘De verspieders van Kanaän’) en in het portret van een verborgen kerk in de Wilhelminastraat: de Hersteld Apostolische Zendingkerk.

Er is nog meer te lezen onder de kerstboom. In de rubriek ‘Ondernemer in beeld’ staan de spotlights op Michel van Boekel (o.a. interieurbouw), trotse bewoners vertellen over hun Vijfhoektattoo, het muzikale talent van zanger Martijn Bosman en de Happy Huiskamerconcerten van Bianca Linders. Laatste nieuws: helaas moet Bianca het aangekondigde concert van Anita Sanders begin januari afgelasten, vanwege de lockdown. Volg haar FB-pagina van voor nader nieuws!

Nummer 204 van Binnenblad is hier te lezen.

 

Winteractie van het straatjournaal

Straatverkopers missen door Corona veel inkomsten. In 2019 was er een geldwervingsactie om de straatverkopers te kunnen compenseren voor de inkomsten,  die zij mislopen. Met ingezameld geld zijn aan de verkopers voor € 10.000,- aan tegoedbonnen voor de supermarkt geschonken. Nu er weer strenge coronamaatregelen van kracht zijn en de angst voor besmetting onder straatverkopers en hun klanten is toegenomen, hoopt Straatjournaal weer op brede steun te mogen rekenen en daardoor de financiële strop van de verkopers te kunnen verlichten.

De actie steunen kan met een bijdrage op rekening  NL 86 ABNA 0570721695 ten name van Stichting Straatjournaal onder vermelding van “Winteractie”. Het resultaat van de actie zal worden gepubliceerd in Straatjournaal editie maart 2022.

Een mooi kerstcadeau is ook de hierboven al genoemde, jubileumdichtbundel ‘Juweeltjes van de straat’ van de Schrijfclub.

 

Groenslingers gaan door!

De gemeenteraad van Haarlem heeft donderdag de definitieve plannen goedgekeurd voor de Botermarkt, Barrevoetestraat en Keizerstraat (BoBarKei). Inclusief de begroting van Eu 1.146.000,-. Een motie van de VVD over 26 parkeerplekken die verdwijnen haalde het niet. Wethouder Mw. Eva de Raad, gesteund door CDA en D66 (motie “Van groenslinger naar groene gevel”), had de voorkeur voor gevelgroen. Eventueel ook voor groenslingers in smalle woonstraten i.p.v. de BoBarKei. Argument hiervoor was o.a. de grotere effectiviteit van beschikbare geld voor groen.

Raadsleden van de CU (Frank Visser), Actiepartij (Gert-Jan Hulster) en SP (Feike Bloem) vonden dat de gemeente een unieke kans voor een pilot (er is weinig ervaring mee) met de BoBarKei niet moest laten lopen en dienden een amendement in onder de titel “Hang de slingers op voor feestelijk groene Vijfhoek”. Deze opvatting werd breder in de raad gedeeld. Gezegd werd o.a. dat de stad behoorlijk versteend is en de groenslingers daar erg inspirerend kunnen zijn. Het amendement werd aangenomen. Gesuggereerd werd van de groenslingers wijnranken te maken (Hart voor Haarlem, Mw. van Zetten) zodat we druiven kunnen oogsten. De CU stelde voor op iedere draad een andere klimplant toe te passen om ervaring op te doen. De stukken zijn hier te lezen.

Proef voor vermindering autoverkeer en verbetering fietsers en OV

Komende maanden onderzoekt de gemeente of het mogelijk is de hoeveelheid autoverkeer in het centrumgebied te verminderen ten gunste van fietsers, OV en voetgangers. Als proef worden de verkeerslichten anders ingesteld op de route Florapark-Lorentzplein-Van Eedenstraat.

Achtergrond is dat vanaf 2023 groot onderhoud aan de Raaksbruggen plaats vindt. Een kostbare ingreep Eu 7,5 miljoen zodat de bruggen weer jaren meer kunnen. Maar dan wel  geoptimaliseerd voor vooral fietsers, voetgangers en OV. De gemeente wil daarbij niet over één nacht ijs gaan. Lees eventueel hier het rapport.

Het doel is vooral om Oost-West autoverkeer anders te geleiden. Veel auto’s rijden niet alleen via de Raaksbruggen door woonwijken maar ook via de Emmabrug en Schouwtjesburg. Ze staan ook regelmatig vast. Naar verwachting worden de route’s (deels) ook 30km/uur. De  drukte neemt toe vanwege nieuwbouw in Haarlem Zuid-West. Dit terwijl er via de Fonteinlaan, Spanjaardslaan en Randweg tot 70 km/uur vlot omgereden kan worden.

De verkeerslichten worden zo afgesteld dat fietsers en voetgangers algemeen vaker groen krijgen. Automobilisten van en naar de Fonteinlaan krijgen ook vaker groen. De genoemde knelpunten worden daarmee ontlast. De keerzijde is dat autoverkeer, o.a. van en naar onze wijk, bedoeld ook enige vertraging gaat ondervinden.

Uiteraard gaat de gemeente dit monitoren. In de Wilhelminastraat komt een informatiebord. De link www.haarlem.nl/proef geeft meer informatie.

 

Karton zat? Maak het plat!

Met veel online bestellingen is er veel karton en papier in omloop. Spaarnelanden is er blij mee (al dat papier wordt tot 8 keer opnieuw gebruikt) maar moet in deze tijd van het jaar hard werken. Help Spaarnelanden een handje met de volgende tips:

 • Maak het karton klein en plat zodat het in de container past. Zorg dat het papier en karton schoon en droog is.
 • Spaarnelanden leegt de containers zo vaak mogelijk. Kijk op spaarnelanden.nl/checkjecontainer wanneer een container geleegd wordt. Meld een volle container op straat aan Spaarnelanden en neem uw papier of karton nog even mee naar huis als de container vol is.
 • Heel veel papier en karton? Breng het naar het Milieuplein. Karon kan ook naar de bekende verzamelpunten in de Gierstraat en Grote Houtstraat; dinsdag en vrijdagochtend uiterlijk ca. 9.00 uur neerzetten.
 • Kijk op de afvalwijzer of download de app “Afvalwijzer Spaarnelanden” voor de afvalkalender van 2022 en voor een overzicht van o.a. de papier/karton containers in uw buurt.

Het inzamelen van kerstbomen door Spaarnelanden is op het Wilsonsplein op 29 december 2021, 5 en 12 januari 2022 – tussen 12.30 en 16.00 uur. € 0,50 per boom en een loodje voor een prijs. Zie voor meer info over verzamelen hier. Meer nieuws van Spaarnelanden over kerstbomen is te lezen in het laatste Spaarnelanden Magazine.

Gladde stoep: Als inwoner ben je zelf verantwoordelijk voor het strooien van de stoep voor je woning. Gratis strooizout kun je ophalen bij het Milieuplein aan de Ir. Lelyweg 51.

Energie besparen

De gemeente Haarlem stelt ook in 2022 weer geld beschikbaar voor kleine energiebesparende maatregelen. Het gaat dan om tochtstrippen, dimmers, bespaarstekker een slimme thermostaat en zo’n 20 vergelijkbare maatregelen. Aanvragen gaat via het Duurzaam bouwloket.nl. Een volledig overzicht van alle subsidieregelingen voor energie voor woonhuizen in de gemeente Haarlem is hier te vinden. Gratis energieadvies is te krijgen iedere vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. Meer info daarover hier.

 

Kort Nieuws

 • Kerstsamenzang: Helaas gaat ook dit jaar door Corona “De leukste en gezelligste kerstzang van Haarlem” op het Nieuwe Kerksplein niet door! Het zou de 40-ste editie zijn.
 • Wijkdiner: We houden onze vingers gekruist dat het diner ergens begin 2022 alsnog wel door kan gaan. Wie niettemin zijn vooruitbetaalde geld terug wilt hebben kan dat uiteraard aangeven maar is zijn gereserveerde plaats(en) ook kwijt.
 • Raaks III nadert haar voltooiing. Tijdens de kerstvakantie ligt het werk stil. Raaks III is deze weken versierd met kerstboomlampjes.
 • Van de gemeente mogen de Horeca-terrassen tijdelijk uitbreid worden tot 1 oktober 2022. Zie ook hier, (punt 4).
 • Actiegroep Buskruit en wijkraad Binnenstad vestigden de aandacht wederom op de verkeers(on)veiligheid als gevolg van bussen. Aanleiding was dat 7 december op het Stationsplein in Haarlem een 20-jarige voetganger geschept werd door een bus en zwaargewond is geraakt. Klik hier.
 • Wijkbewoners Johan Overkamp, Mijke Groot en Niels Overkamp zijn bezig met een plan voor realisering van een Jeu-de-Boules baan en een zitbankje op het Wilsonsplein. 
 • In de Grote Houtstraat is het eerste ‘groene bankje’ geplaatst. Naast dat het de straat  vriendelijker en groener maakt verlaagt het groen de temperatuur ook op warme dagen. Er komen 8 bankjes in de Grote Houtstraat. Bevallen ze goed dan volgen de bankjes mogelijk ook in andere winkelstraten.
 • Wijkbewoner Jurrit Visser heeft na afwezigheid (vanwege een missie voor defensie) zijn plaats als raadslid voor het CDA weer ingenomen.
 • Met het leerwerktraject ‘Kunst voor je brein’ leren beeldend professionals spelenderwijs om te gaan met de mogelijkheden en beperkingen van ouderen met geheugenproblemen. Ben jij professioneel beeldend kunstenaar of beeldend docent en wil je graag met ouderen werken? Dan is het leerwerktraject ‘Kunst voor je brein’ misschien iets voor jou. Klik dan hier!
 • Volgende wijkraadsvergadering (digitaal) 10 januari, 19.00 uur. Aanmelden of een onderwerp mailen kan via  info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

De bouwer van Raaks Fase III heeft weer een update m.b.t. het bouwproces uitgebracht. Zij schrijven onder meer: “De volgende vaste thema’s komen aan de orde: bouwverkeer, stand van het werk en overzicht komende werkzaamheden.

Bouwverkeer

Vooralsnog maakt het bouwverkeer gebruik van de toegang aan de Wilhelminastraat tot naar verwachting eind april.  Vanaf eind april gaat het bouwverkeer gebruik maken van de toegang aan de Oude Zijlvest. Voordat het bouwverkeer gebruik gaat maken van de Oude Zijlvest, wordt hiervoor nog de nodige bebording geplaatst.

Stand van het werk & overzicht komende werkzaamheden

Er is een nieuw ketenpark geplaatst. Momenteel is de kelder van de ondergrondse fietsenstalling geheel op diepte ontgraven en is er gestart met de funderingswerkzaamheden. Deze funderingswerkzaamheden worden de komende tijd voortgezet.

Bouwplaats

De uitvoerder van HBB Groep is dagelijks aanwezig op de bouwplaats en is eerste aanspreekpunt voor iedereen die op de bouwplaats komt. De bouwplaats wordt afgeschermd door middel van hekken. De bouwplaats is niet toegankelijk voor onbevoegden.

Vragen

Vertrouwende u met deze korte update voldoende te hebben geïnformeerd. Voor informatie, vragen en opmerkingen over de bouwwerkzaamheden zijn wij bereikbaar via email (info@hbbgroep.nl) en telefoon (023-2062300). HBB Groep is op werkdagen bereikbaar tijdens kantooruren. ”

De bouwer van Raaks fase III heeft een nieuwsbrief verspreid waarop je je kunt abonneren. Zij schrijven onder meer: “De bouw van het project Raaks III is inmiddels in volle gang. Om u als omwonende goed geïnformeerd te houden, wordt er periodiek een nieuwsbrief verstuurd. In de nieuwsbrief komen de volgende vaste thema’s aan de orde: bouwverkeer, stand van het werk en een overzicht van de aankomende werkzaamheden. Indien u deze berichtgevingen op prijs stelt, verzoeken wij u om zich aan te melden voor de digitale nieuwsbrief, dit kan via www.raaks3.nl/omwonenden. ”

Hier lees je de gehele nieuwsbrief.

STAY SAFE!