B&W nam recent een serie besluiten over het wijkverkeer en ‘vergat’ daarbij ook te kijken (en te vergelijken..) naar wat de onderzoekers én de bewoners/ondernemers aan wensen hebben. Daarom stelden we een inspraakreactie op voor de Raadscommissie Beheer waar de collegebesluiten nog aan de orde komen. Dat aan de orde komen zal op zijn vroegst begin september kunnen zijn, mogelijk dus nog later.

Dat gaat dus nog even duren. We hebben daarom alle fracties van de raad (de ook door jou gekozen volksvertegenwoordigers) per brief gevraagd wat zij van de diverse plannen (van ‘de wijk’, ‘de onderzoekers’ en ‘het college’) vinden. We vragen om een reactie vóór eind augustus. Ook hebben wij de fracties beloofd hun reacties integraal op al onze kanalen te publiceren. Dat beeld geeft jou (mogelijk) inzicht hoe de verschillende fracties zich straks in de RC Beheer zullen opstellen als het B&W-besluit besproken gaat worden.

We houden de zaak dus nog even onder de aandacht.

Recent heeft het college van B&W een serie verkeersbesluiten genomen n.a.v. het door datzelfde college ingestelde externe onderzoek naar onze wijkverkeersvisie.

We hebben je gevraagd wat je van die serie B&W-besluiten vond en we danken je voor de reacties. Mede op basis van die reacties en ook n.a.v. de resultaten van de enquête over dat externe onderzoek hebben we een inspraakreactie opgesteld. Hier lees je onze inspraakreactie.

Donderdag 11 juni bespreekt de raadscommissie Beheer of ze dat B&W besluit willen bespreken en als ze dat willen, wanneer ze dat dan gaan doen. Dat weten we dus donderdagavond. Het kan tot drie uitkomsten leiden: 11 juni, 18 juni en anders na het zommerreces (dan wordt het september). De raadscommissie kan ook besluiten dat B&W besluit niet te bespreken, want het betrof een collegebevoegdheid.

Wordt dus vervolgd.

 

Het college van B&W heeft op 26 mei besluiten genomen over het verkeersonderzoek in onze wijk. In 2017/18 schreven we samen met bewoners onze wijkverkeersvisie, in 2019/20 was er in opdracht van de gemeente een extern onderzoek om die wijkverkeersvisie objectief te toetsen. Dat externe onderzoek eindigde met vele voorstellen in april 2020. En de uitkomsten van dat verkeersonderzoek zijn door wijkbewoners beoordeeld via een enquête in april 2020. Je kunt het desgewenst allemaal nog eens rustig nalezen hier nog eens nog eens rustig nalezen.

Er lag dus wel iets aan voorstellen op de B&W-tafel om uit te kiezen. Het college koos echter niet voor de wijkverkeersvisie of de uitkomsten van het externe onderzoek of de wensen van bewoners naar aanleiding van de enquête.
Het college koos voor een geheel eigen menu met een serie maatregelen die in onze wijkverkeersvisie voor de korte termijn (t/m 2022) waren beoogd.
Wat heeft het college van B&W eigenlijk besloten?

Quick-wins
Uitbreiden en aanscherpen bestaande lengtebeperking van (auto)vrachtverkeer
Invoeren lengtebeperking binnen het gebied desnoods ondersteund met een vrachtwagenverbod
Invoeren lengtebeperking Zuiderstraat en Gedempte Voldersgracht Noord en Gasthuisstraat
Eénrichtingsverkeer Nieuwe Raamstraat
Eénrichtingsverkeer Gedempte Voldersgracht Noord
Eénrichtingsverkeer Korte Wolstraat
Omzetten 2 parkeerplaatsen in 2 laad- en losplaatsen op Gedempte Voldersgracht
Omzetten 2 parkeerplaatsen in 2 laad- en losplaatsen op Nieuwe Kerksplein
Aanpassen fysieke ruimte 6 kruispunten

Maatregelen 2021 en 2022
Uitbreiding autoluw gebied rondom Botermarkt en Barrevoetestraat, en uitbreiding autoluw in de Breestraat naar het kruispunt Lange Annastraat.
Herinrichting Barrevoetestraat
Herinrichting Keizerstraat
Vervangen parkeerplaatsen Botermarkt
Omdraaien rijrichtingen Drapenierstraat
Pilot zaterdag afsluiting Gierstraat fietsers in afstemming met ondernemers

Je kunt hier de B&W-nota en hier de serie maatregelen (inclusief een toelichting) op je gemak lezen én downloaden.
Wij gaan, samen met de werkgroep Verkeer, deze serie besluiten eerst bestuderen. Je hoort daarna onze bevindingen en we horen dan ook graag jouw gedachten over deze serie besluiten.

Proces
Het B&W besluit gaat (mogelijk in juni) besproken worden tijdens een vergadering van de Raadscommissie Beheer. De gekozen maatregelen betreffen een collegebevoegdheid maar de leden (jouw volksvertegenwoordiger) van die raadscommssie kunnen dat B&W-besluit nog beïnvloeden. Dat beïnvloeden kan mede worden bepaald door de aanwezige insprekers (de kiezers dus).
Wij zijn van plan in te spreken en we nemen dan in elk geval de uitkomsten van de enquête van dit jaar mee als onze bagage.
We zijn nu ruim drie jaar doende met dit proces en we willen ook in deze fase maximaal proberen de wensen van een groot deel van de bewoners gerealiseerd te krijgen.
Vanzelfsprekend staat het bewoners vrij om in te spreken. Desgewenst adviseren je daarbij graag.
Deze fase van inspreken is voor bewoners het laatste moment (naast de bezwaarmogelijkheid als je echt juridische argumenten hebt) om de plannen te wijzigen!

Na de commissiebehandeling gaat B&W de maatregelen publiceren en er is dan nog een bezwaarmogelijkheid in het geval je juridische bezwaren hebt. Die termijn van die procedure bepaalt hoe snel de maatregelen zullen worden gaan uitgevoerd.
Van het totale proces houden we je vanzelfsprekend op de hoogte.