We vroegen of je wilt deelnemen aan onze enquête over het wijkverkeersonderzoek. En dat hebben we gemerkt. Ruim 200 reacties hebben we tot nog toe mogen ontvangen. Dat is veel want een groot deel van de wijk kent al beperkingen op het gebied van het autoverkeer.

Als hebt meegedaan, danken we je hartelijk! Mogelijk kun je nog je buren, bekenden en vrienden in de wijk een laatste duwtje geven om ook mee te doen?
Hier de rechtstreekse link naar de enquête.
Wil je eerst nog iets meer lezen over dat onderzoek, kijk dan hier even.

Je kunt nog eventjes meedoen met de enquête want binnenkort (hoor je nog) sluiten we de inzendtermijn.

 

We vroegen of je wilt deelnemen aan onze enquête over het wijkverkeersonderzoek. De eerste 100 reacties hebben we inmiddels mogen ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank! Als je de enquête nog niet hebt ingevuld, dat kan nog! Hier de rechtstreekse link naar de enquête.

Natuurlijk geven we je nu ook even een eerste preview van de eerste resultaten van de enquête. Bij de 100 eerste inzendingen gaat de voorkeur uit naar scenario 4 (36,8%) en op een goede tweede plek staat scenario 5 (26,3%). Het bij de onderzoekers favoriete scenario 2a krijgt bij de eerste 100 reacties 5,3% van de stemmen.

Gevraagd naar het op-een-na-favoriete-scenario zien we voorlopig een wedstrijd tussen de scenario’s 4 en 5: beide scenario’s scoren vooralsnog 30,5%.

Wil je ons een plezier doen? Vraag je je buren, bekenden en vrienden in onze wijk of ze ook mee willen doen? Hoe meer deelnemers, hoe serieuzer de uitslag van de peiling zal worden genomen.

Het zijn momenteel ingewikkelde tijden… We weten het, er zijn belangrijker zaken aan de orde dan het verkeer in onze wijk. Toch vragen we, met enige schroom, even je aandacht voor de toekomst van onze wijk, de bewoners, ondernemers en de kinderen. Wordt onze wijk binnenkort autoluw, auto-arm of anders ingericht? Wat vind jij daarvan? Welke voorkeur heb je? Jouw voorkeur telt mee! Hier alvast het linkje naar de enquête.

Binnenkort ronden de onderzoekers hun rapport af dat zij op verzoek van de gemeente hebben gemaakt. De onderzoekers toetsten in opdracht van de gemeente de wijkvisie Verkeer zoals deze in 2017 is gemaakt door bewoners en de wijkraad.

Draagvlak

De onderzoekers kregen in hun opdracht onder meer mee ‘het draagvlak’ voor hun adviezen te meten. Dat deden ze door een drietal bijeenkomsten voor belanghebbenden te organiseren. Tijdens die drie bijeenkomsten zijn ook de toen opgestelde scenario’s voor oplossingen gepresenteerd en gepeild werd welke voorkeur deze scenario’s kregen. Daar bleek dat driemaal achter elkaar het door de onderzoekers opgestelde ‘scenario 3’ de meeste stemmen van de aanwezigen kreeg. Dat lijkt dus duidelijk.

De onderzoekers gaan echter, zeer vermoedelijk, het minder vergaande scenario 2a verder uitwerken als hun voorkeurscenario.

De gemeente

Over enige tijd zal B&W en later de raad dat eindrapport bestuderen en ‘de echte’ keuzes maken. De gemeente is namelijk vrij om van de adviezen in het rapport af te wijken. Wij willen de gemeente, via deze enquête, laten zien welke voorkeur de bewoners en ondernemers van onze wijk hebben voor de mogelijke scenario’s. Wij zullen vanzelfsprekend de uitslag van deze peiling aanbieden aan het college. Dan telt ook jouw stem mee bij het bepalen van de uiteindelijke keuze!

Jouw keuze

Hoe ervaar jij, als dagelijkse ervaringsdeskundige, de huidige situatie in onze wijk en wat wil je voor scenario voor onze toekomst, als het om het verkeer gaat? Denk je eens in dat jij het voor het zeggen hebt!

Samen met de leden van de werkgroep Verkeer hebben we deze enquête opgesteld en we hopen dat veel bewoners en ondernemers deze enquête (even klikken dus op de link) willen invullen (we helpen je desgewenst graag). Deze peiling kost je circa 5 á 10 minuten van je tijd (plus mogelijke extra tijd voor het bestuderen van achtergrondinformatie). Neem alsjeblieft even die tijd voor onze wijk.

Verzoek

We eindigen met een vriendelijk verzoek. Het zou fijn zijn als er zo veel mogelijk wijkbewoners en ondernemers meedoen aan deze peiling. Wil je daarom aub (het linkje van) dit bericht doorzenden aan je buren, bekenden en vrienden in onze wijk met het verzoek ook mee te doen?

Dankjewel!