We hebben dit jaar met bewoners een paar maal gesproken over het doen verminderen van het bestelverkeer in onze wijk. We wilden kijken of het mogelijk zou zijn onze pakjes te kunnen brengen en halen op één locatie (nu heeft iedere provider zijn eigen locatie en vaak na 18:00 uur zijn die dicht) in onze wijk. We hebben op grond van onze wensen, vragen en een onderzoek gesprekken gevoerd met de gemeente en verschillende ondernemers. Hierna schrijft Mark Fontein, eigenaar van Buurtmus, een brief aan de bewoners van onze wijk over zijn plannen.

Mijn naam is Mark Fontein, ik ben mede oprichter van start-up BuurtMus. Iedereen in Haarlem (pilot stad) kan de BuurtMus App installeren en gemakkelijk vanaf thuis pakketten aanmelden, bijvoorbeeld als je iets verkocht hebt op Marktplaats of een retour naar een webwinkel wilt sturen.

Wij komen je pakjes tussen 19u en 21u ’s avonds duurzaam aan huis ophalen en geven deze aan onze vervoerpartners mee zodat ze de volgende dag worden afgeleverd. Met onze lokale service kun je ook eenvoudig pakjes binnen Haarlem versturen (die wij dan ook bezorgen) en je kunt zelfs ook je Bieb-boeken aanmelden zodat wij die inleveren bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. 

De afgelopen tijd zijn we in gesprek geweest met de gemeente Haarlem en de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen, om na te gaan of we ook een rol van betekenis kunnen spelen bij het duurzaam en efficiënter bezorgen van pakjes in jullie buurt. Immers, ronkende dieselbusjes die overdag pakjes proberen de bezorgen (als de meeste mensen niet eens thuis zijn) zien wij niet als de meest logische oplossing.

We zijn op een pilot model uitgekomen waarbij je als inwoner (deelnemer) bij het bestellen bij een webwinkel als alternatief bezorgadres het adres (+ unieke klantcode) van BuurtMus op kunt geven. Vervolgens zal BuurtMus het pakje in de avond duurzaam bij je thuis bezorgen, uiteraard gaan we het model optimaal technisch ondersteunen vanuit onze app.

Wij zouden deze pilot eerst op kleine schaal willen uitproberen en optimaliseren, bijvoorbeeld een x aantal inwoners binnen de Vijfhoek of één of enkele straten. We willen zoveel mogelijk drempels weghalen om deel te kunnen nemen aan de pilot, zo hoef je niet extra voor de bezorging te betalen. Aan de hand van deze pilot willen wij in de praktijk achterhalen of het mogelijk is om vanuit de inwoners de logistieke keten te veranderen. Of en hoe wij na de pilot de bezorging kunnen doorzetten is mede afhankelijk van hoe het door de inwoners wordt opgepakt als ook de support van de strategische partijen, onder andere de webwinkels, vervoerders en investeerders.

Dit is ‘slechts’ een vooraankondiging, want wij zijn voornemens om de pilot in de tweede helft van 2019 daadwerkelijk in jullie buurt op te zetten.

Wij houden u op de hoogte van de voortgang van de plannen van Buurtmus.

Mede naar aanleiding van gesprekken met wijkbewoners de afgelopen periode hebben de vier centrumwijkraden (de WR Burgwal, WR Binnenstad, WR Heiliglanden/de Kamp en uw wijkraad) een verzoek ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders. Wij hebben het college verzocht vrachtwagens te weren in de woonstraten van het centrum.

Lees hier onze brief inclusief bijlage aan B&W.

We houden u op de hoogte van de voortgang van ons verzoek.

Eerder schreven we over het onderzoeken van de mogelijkheid te komen tot een WijkPakjesPunt (wpp) in onze wijk ter vermindering van het talloze bestelverkeer van de verschillende providers (zoals PostNL en DHL). Ook is voor consumenten lastig dat iedere provider zijn eigen exclusieve afgifte/ophaalpunt heeft in de wijk dat bijna altijd om 18 uur gesloten is.

Zou het mogelijk zijn dat we samen het bestelverkeer in de wijk weten te verminderen en dat je al je pakjes (dus van alle providers) kunt ophalen en brengen op één punt in de wijk. Of dat je je pakjes kunt laten ophalen en bezorgen bij je aan de voordeur, bij voorkeur ’s avonds?

Van veel wijkbewoners ontvingen we desgevraagd adhesie voor dit onderzoek, en van anderen weer kregen we suggesties. Een derde groep bood aan mee te denken hoe dit idee om te zetten in een concreet plan. Voorts sprak uw wijkraad met de gemeente en een vertegenwoordiger van ‘Buurtmus’ met het verzoek mee te denken.

De werkgroep van wijkbewoners heeft nu op hoofdlijnen een drietal modellen op een rijtje gezet en we zijn erg benieuwd naar uw voorkeursmodel. Dat voorkeursmodel gaan we vervolgens verder uitwerken omdat we geloven dat het mogelijk moet zijn na de zomer met een pilot te kunnen beginnen.

Met daadwerkelijk beginnen met een pilot, welke dan ook, lukt ons alleen als er voldoende animo is bij u als wijkbewoner om ook daadwerkelijk mee te doen. Een forse hoeveelheid aan pakjes maakt het mogelijk een schaalvoordeel te bereiken en ook daadwerkelijk het teveel aan bestelauto’s in onze wijk te doen verminderen.

Graag horen we hierna uw voorkeur en we horen ook graag of u serieus overweegt om mee te gaan doen aan een pilot. Dit is een peiling en u zit dus nergens aan vast!

Welk model van een wijkpakjespunt (‘wpp’) heeft uw voorkeur om verder uitgewerkt te worden? We beschrijven hierna kort drie opties. We peilen eerst welk model de voorkeur heeft bij de wijkbewoners. Ons doel is minder vracht- en bestelverkeer in de wijk te zien. Meer veiligheid, minder CO2 uitstoot en dus leefbaarder en rustiger (speel)straten. We zijn daarover ook in gesprek met de gemeente naar aanleiding van onze wijkvisie Verkeer maar zelf kunnen we er dus ook iets aan doen. Ja, toch? De drie modellen zijn:

A- Een WijkPakjesPunt bijvoorbeeld in de fietsenstalling aan de Botermarkt / de gymzaal aan de Ged. Voldersgracht of nabij de Schouwburg;

Daar zie je dan in dat pand allerlei boxen (voorzien van een persoonlijke code) waar je je pakje door iedere provider (PostNL bijv.) kunt laten afgeven c.q. later zelf kunt ophalen of ook kunt laten thuisbezorgen.

 

B- Buurtmus pilot

Buurtmus werkt al in Haarlem maar haalt nu alleen pakjes op met bakfietsen (bezorgt dus nog niet). Als pilot in de wijk zouden we willen onderzoeken of er voldoende enthousiasme onder onze wijkbewoners aanwezig is om de pakjes (van alle providers) door Buurtmus te laten ophalen én te laten thuisbezorgen tussen 19-21 uur ’s avonds.

 

C- Zijn wijkbewoners bereid in hun straat (of straten) een klein wpp op te zetten? Nadeel van dit model is nog steeds te veel bewegingen van bestelverkeer in de wijk maar een voordeel is de sociale component.

Hierna kunt u uw voorkeur voor A, B of C aan ons doorgeven, graag voor 15 juni. De werkgroep van wijkbewoners gaat dan weer verder werken met de uitslag.

 

WijkPakjesPunt (wpp): Mijn voorkeur
In dit veld geeft u uw voorkeur aan voor één van de drie opties: a) een wijkpakjespunt op een wijklocatie; b) het zgn. Buurtmusmodel; halen en brengen 's avonds bij u thuis met bakfiets; c) pakjes bij iemand in de straat ophalen.
Hier kunt u invullen of u ook straks mee zou doen aan het WPP (uw pakjes worden daar bezorgd). U zit nog nergens aan vast, dit is een peiling..
U kunt hier nog een suggestie dan wel opmerking aan ons doorgeven.