De vier wijkraden van het centrum van Haarlem zijn in overleg met de gemeente over het beperken van het vrachtwagenverkeer in de woonstraten van het centrum.

Winkels en horeca moeten natuurlijk bevoorraad worden, maar dat mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid voor bewoners. Daarom horen we graag je ervaringen! Maakt het vrachtwagenverkeer je elke ochtend wakker? Heb je last van lawaai of stank? Wordt de doorgang in je straat regelmatig geblokkeerd? Is de veiligheid in het geding, bijvoorbeeld voor jezelf of voor spelende kinderen?

Laat het ons even weten, dan nemen wij je ervaringen mee in ons gesprek met de gemeente.

Stuur ons een mail met je ervaringen en eventuele foto’s naar info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

Zoals eerder gemeld schreven de vier wijkraden van ons centrum op 3 december jl. een brief aan de gemeente met het verzoek voor de woonstraten in het centrum een vrachtwagenverbod in te stellen.

Van het college ontvingen we (tot nu toe) nog geen reactie op onze brief. Echter de fractie van ‘Jouw Haarlem’ heeft onze brief op de agenda doen plaatsen van de Raadscommissie Beheer die aanstaande donderdagavond 14 februari bijeenkomt. Wij danken deze fractie voor dit initiatief!

Vanaf 18:20 uur zal daar (volgens punt 8 van de agenda) ons verzoek besproken worden door raadsleden. U kunt daar desgewenst bij aanwezig zijn op het Stadhuis (ingang Koningstraat).

We hebben dit jaar met bewoners een paar maal gesproken over het doen verminderen van het bestelverkeer in onze wijk. We wilden kijken of het mogelijk zou zijn onze pakjes te kunnen brengen en halen op één locatie (nu heeft iedere provider zijn eigen locatie en vaak na 18:00 uur zijn die dicht) in onze wijk. We hebben op grond van onze wensen, vragen en een onderzoek gesprekken gevoerd met de gemeente en verschillende ondernemers. Hierna schrijft Mark Fontein, eigenaar van Buurtmus, een brief aan de bewoners van onze wijk over zijn plannen.

Mijn naam is Mark Fontein, ik ben mede oprichter van start-up BuurtMus. Iedereen in Haarlem (pilot stad) kan de BuurtMus App installeren en gemakkelijk vanaf thuis pakketten aanmelden, bijvoorbeeld als je iets verkocht hebt op Marktplaats of een retour naar een webwinkel wilt sturen.

Wij komen je pakjes tussen 19u en 21u ’s avonds duurzaam aan huis ophalen en geven deze aan onze vervoerpartners mee zodat ze de volgende dag worden afgeleverd. Met onze lokale service kun je ook eenvoudig pakjes binnen Haarlem versturen (die wij dan ook bezorgen) en je kunt zelfs ook je Bieb-boeken aanmelden zodat wij die inleveren bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. 

De afgelopen tijd zijn we in gesprek geweest met de gemeente Haarlem en de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen, om na te gaan of we ook een rol van betekenis kunnen spelen bij het duurzaam en efficiënter bezorgen van pakjes in jullie buurt. Immers, ronkende dieselbusjes die overdag pakjes proberen de bezorgen (als de meeste mensen niet eens thuis zijn) zien wij niet als de meest logische oplossing.

We zijn op een pilot model uitgekomen waarbij je als inwoner (deelnemer) bij het bestellen bij een webwinkel als alternatief bezorgadres het adres (+ unieke klantcode) van BuurtMus op kunt geven. Vervolgens zal BuurtMus het pakje in de avond duurzaam bij je thuis bezorgen, uiteraard gaan we het model optimaal technisch ondersteunen vanuit onze app.

Wij zouden deze pilot eerst op kleine schaal willen uitproberen en optimaliseren, bijvoorbeeld een x aantal inwoners binnen de Vijfhoek of één of enkele straten. We willen zoveel mogelijk drempels weghalen om deel te kunnen nemen aan de pilot, zo hoef je niet extra voor de bezorging te betalen. Aan de hand van deze pilot willen wij in de praktijk achterhalen of het mogelijk is om vanuit de inwoners de logistieke keten te veranderen. Of en hoe wij na de pilot de bezorging kunnen doorzetten is mede afhankelijk van hoe het door de inwoners wordt opgepakt als ook de support van de strategische partijen, onder andere de webwinkels, vervoerders en investeerders.

Dit is ‘slechts’ een vooraankondiging, want wij zijn voornemens om de pilot in de tweede helft van 2019 daadwerkelijk in jullie buurt op te zetten.

Wij houden u op de hoogte van de voortgang van de plannen van Buurtmus.