Mede naar aanleiding van gesprekken met wijkbewoners de afgelopen periode hebben de vier centrumwijkraden (de WR Burgwal, WR Binnenstad, WR Heiliglanden/de Kamp en uw wijkraad) een verzoek ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders. Wij hebben het college verzocht vrachtwagens te weren in de woonstraten van het centrum.

Lees hier onze brief inclusief bijlage aan B&W.

We houden u op de hoogte van de voortgang van ons verzoek.

Eerder schreven we over het onderzoeken van de mogelijkheid te komen tot een WijkPakjesPunt (wpp) in onze wijk ter vermindering van het talloze bestelverkeer van de verschillende providers (zoals PostNL en DHL). Ook is voor consumenten lastig dat iedere provider zijn eigen exclusieve afgifte/ophaalpunt heeft in de wijk dat bijna altijd om 18 uur gesloten is.

Zou het mogelijk zijn dat we samen het bestelverkeer in de wijk weten te verminderen en dat je al je pakjes (dus van alle providers) kunt ophalen en brengen op één punt in de wijk. Of dat je je pakjes kunt laten ophalen en bezorgen bij je aan de voordeur, bij voorkeur ’s avonds?

Van veel wijkbewoners ontvingen we desgevraagd adhesie voor dit onderzoek, en van anderen weer kregen we suggesties. Een derde groep bood aan mee te denken hoe dit idee om te zetten in een concreet plan. Voorts sprak uw wijkraad met de gemeente en een vertegenwoordiger van ‘Buurtmus’ met het verzoek mee te denken.

De werkgroep van wijkbewoners heeft nu op hoofdlijnen een drietal modellen op een rijtje gezet en we zijn erg benieuwd naar uw voorkeursmodel. Dat voorkeursmodel gaan we vervolgens verder uitwerken omdat we geloven dat het mogelijk moet zijn na de zomer met een pilot te kunnen beginnen.

Met daadwerkelijk beginnen met een pilot, welke dan ook, lukt ons alleen als er voldoende animo is bij u als wijkbewoner om ook daadwerkelijk mee te doen. Een forse hoeveelheid aan pakjes maakt het mogelijk een schaalvoordeel te bereiken en ook daadwerkelijk het teveel aan bestelauto’s in onze wijk te doen verminderen.

Graag horen we hierna uw voorkeur en we horen ook graag of u serieus overweegt om mee te gaan doen aan een pilot. Dit is een peiling en u zit dus nergens aan vast!

Welk model van een wijkpakjespunt (‘wpp’) heeft uw voorkeur om verder uitgewerkt te worden? We beschrijven hierna kort drie opties. We peilen eerst welk model de voorkeur heeft bij de wijkbewoners. Ons doel is minder vracht- en bestelverkeer in de wijk te zien. Meer veiligheid, minder CO2 uitstoot en dus leefbaarder en rustiger (speel)straten. We zijn daarover ook in gesprek met de gemeente naar aanleiding van onze wijkvisie Verkeer maar zelf kunnen we er dus ook iets aan doen. Ja, toch? De drie modellen zijn:

A- Een WijkPakjesPunt bijvoorbeeld in de fietsenstalling aan de Botermarkt / de gymzaal aan de Ged. Voldersgracht of nabij de Schouwburg;

Daar zie je dan in dat pand allerlei boxen (voorzien van een persoonlijke code) waar je je pakje door iedere provider (PostNL bijv.) kunt laten afgeven c.q. later zelf kunt ophalen of ook kunt laten thuisbezorgen.

 

B- Buurtmus pilot

Buurtmus werkt al in Haarlem maar haalt nu alleen pakjes op met bakfietsen (bezorgt dus nog niet). Als pilot in de wijk zouden we willen onderzoeken of er voldoende enthousiasme onder onze wijkbewoners aanwezig is om de pakjes (van alle providers) door Buurtmus te laten ophalen én te laten thuisbezorgen tussen 19-21 uur ’s avonds.

 

C- Zijn wijkbewoners bereid in hun straat (of straten) een klein wpp op te zetten? Nadeel van dit model is nog steeds te veel bewegingen van bestelverkeer in de wijk maar een voordeel is de sociale component.

Hierna kunt u uw voorkeur voor A, B of C aan ons doorgeven, graag voor 15 juni. De werkgroep van wijkbewoners gaat dan weer verder werken met de uitslag.

 

WijkPakjesPunt (wpp): Mijn voorkeur
In dit veld geeft u uw voorkeur aan voor één van de drie opties: a) een wijkpakjespunt op een wijklocatie; b) het zgn. Buurtmusmodel; halen en brengen 's avonds bij u thuis met bakfiets; c) pakjes bij iemand in de straat ophalen.
Hier kunt u invullen of u ook straks mee zou doen aan het WPP (uw pakjes worden daar bezorgd). U zit nog nergens aan vast, dit is een peiling..
U kunt hier nog een suggestie dan wel opmerking aan ons doorgeven.

We schreven laatst over 50% minder bedrijfsafvalauto’s in de wijk en in onze wijkvisie willen we het vrachtverkeer buiten de wijk houden.

Maar wat kunnen we zelf, als wijkbewoners, voor elkaar krijgen? Misschien vallen u ook wel dagelijks in de wijk die vele bestelauto’s van DHL, PostNL, UPS, FedEx, DPD en anderen op. Ze zitten elkaar soms flink in de weg in onze smalle straatjes. En als ze een pakje bij je brengen ben je net niet thuis, de buren mogelijk ook niet of je buren zijn bijna altijd de klos. Of het afhaalpunt (iedere provider heeft dan weer zijn eigen afhaalpunt!) is dicht als je uit je werk komt. Herkenbaar?

We kunnen daar samen als bestellers van al die pakjes echt iets aan doen als we samen over een plek in de wijk beschikken en we vervolgens daar al onze pakjes van alle providers kunnen laten bezorgen én ophalen, ook ná 18:00 uur. Afhalen en bezorgen op éénzelfde punt? Of zelf ophalen of ’s avonds thuis laten bezorgen op de fiets? Het idee is simpel, maar bij de uitvoering komt wel het een en ander kijken.

De wijkraad wil samen met u nagaan of we dit wijkpakjespunt met elkaar voor elkaar kunnen krijgen in onze wijk maar dan hebben we ‘handjes’ en ideeën nodig. En, wat levert het ons op? Minder bestelverkeer dat soms onze straten blokkeert, meer veiligheid, meer leefbaarheid, minder uitstoot, minder overlast, elkaar ontmoeten bij het wijkpakjespunt en zo meer.

Als u met ons een keertje wilt meedenken of wellicht in de wijk een geschikte lokatie weet of mogelijk suggesties hebt, laat het ons even weten via het onderstaande formulier. Is er voldoende belangstelling dan gaan we hier samen iets moois van maken in de wijk. Maar ook als u alleen het idee-op-zich al mooi vindt, horen we dat natuurlijk graag! We zijn benieuwd naar uw reactie en we houden u op de hoogte!