Alweer enige tijd geleden vroegen we u om deelname aan een onderzoekje gehouden door Spaarnelanden/Izoof. Doel was te peilen of er ook in onze wijk behoefte bestaat t.a.v. het delen van een elektrische auto.

Wij ontvingen van Izoof hierna het resultaat van de peiling en een aankondiging van een mogelijke follow-up.

De interesse voor elektrisch autodelen leeft onder de bewoners van de wijk Vijfhoek,Raaks en Doelen. Dat is een voorzichtige eerste conclusie na het inzien van de resultaten van de interessepeiling Elektrisch Autodelen in de wijk Vijfhoek, Raaks en Doelen. 

Van de 79 respondenten staat 68% positief tegenover elektrisch autodelen waarvan meer dan de helft het “besparen op de maandelijkse autokosten”belangrijk vindt. Zeker 75% van de respondenten geeft aan de deelauto’s te willen gaan gebruiken op het moment dat deze in de wijk zouden worden gestationeerd. Dat “stationeren” is een cruciaal punt, zeker gezien de beperkte parkeerruimte in uw wijk. 

Het team van iZoof Car Sharing en de initiatiefnemers uit de Planetenwijk en het Ramplaankwartier weten als geen ander hoe belangrijk het is om in een vroeg stadium voldoende draagvlak te creëren onder de bewoners voor het plaatsen van deelauto’s met de daarbij behorende parkeer- en laadinfrastructuur. De eerste proefperiode nadert zijn einde. Spaarnelanden zal, als initiatiefnemer van deze proef, eind januari 2019 de balans opmaken van de resultaten. De interessepeiling toont aanleiding om de mogelijkheden nader te verkennen. De resultaten van de peiling treft u hier aan.  

Mede op basis van de resultaten van de evaluatie zal worden bepaald in welke mate de proef zijn vervolg krijgt én of er kan worden opgeschaald naar andere wijken in Haarlem, zoals uw wijk. 

Het doel is om in het eerste kwartaal van 2019 een informatiebijeenkomst te organiseren voor de geïnteresseerden uit onze wijk. U kunt op de hoogte blijven van het autodeel initiatief door u aan te melden voor de nieuwsbrief op www.izoof.com

Ook wij houden u op de hoogte van de evaluatie en een mogelijke bijeenkomst in onze wijk.

 

Mede naar aanleiding van gesprekken met wijkbewoners de afgelopen periode hebben de vier centrumwijkraden (de WR Burgwal, WR Binnenstad, WR Heiliglanden/de Kamp en uw wijkraad) een verzoek ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders. Wij hebben het college verzocht vrachtwagens te weren in de woonstraten van het centrum.

Lees hier onze brief inclusief bijlage aan B&W.

We houden u op de hoogte van de voortgang van ons verzoek.

Binnenkort gaat de raad besluiten over een krediet voor het definitief ontwerp van een nieuw deel van de autoluwe binnenstad. Het gemeentebestuur besloot al eerder dat het centrum autoluw zou worden. Dat was in 1995. Ja, u leest het goed. Ook in het (nog steeds geldige) structuurplan van 2005 werd deze boodschap herhaald evenals in de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR). Nu, althans in 2019 komt er mogelijk weer een stukje autoluw centrum bij.

Het college heeft een en ander in een nota op een rijtje gezet. U leest over welk gebied autoluw kan gaan worden. U ziet wat er gaat gebeuren met de straten waar de auto niet meer 24 uur toegang zal hebben en waar die bewoners hun auto straks kwijt kunnen. Ook leest u de verschillende inspraakreacties van de bewoners en ondernemers.

In 2019 laat de gemeente een onderzoek doen door een verkeerskundig bureau in onze wijk om te bezien of een nieuw deel van onze wijk ook in aanmerking kan komen voor een volgende fase van het autoluwe centrum.

Vandaar dat we u graag laten meekijken bij een ander deel van het centrum dat mogelijk eerder aan de beurt zal zijn.