Beat Plastic Waste

Op het Doelenplein, bij de bibliotheek, staat deze weken een kasteel van plastic afval. De bibliotheek vraagt hiermee aandacht voor vervuiling door plastic. In de bibliotheek is meer hierover te vinden. Ze heeft, met andere bibliotheken, ook een speciale site: www.beatplasticwaste.com

Het kasteel is van de stichting Juttersgeluk. Het afval is overwegend afkomstig van het strand van Zandvoort en Bloemendaal. Meer weten over deze stichting: www.juttersgeluk.nl 

Wijkdiner wordt Nieuwjaarsdiner …. tenminste, dat hopen we

Twee weken terug schreven we dat het wijkdiner in de Nieuwe Kerk na een jaar ‘coronapauze’ op 22 november door zou gaan. Helaas ligt Corona opnieuw dwars. We blijven optimistisch hopen dat het diner als “Nieuwsjaardiner” in januari kan doorgaan. Wie aangemeld was en ook een plaats had (wachtlijst!), is inmiddels geïnformeerd. We laten weten via onze kanalen of en wanneer het diner doorgaat en of er (alsnog) plaatsen beschikbaar komen.

Plantenbakken in de Grote Houtstraat

De gemeente wil, nog voor het einde van het jaar, acht plantenbakken met zitjes van hout plaatsen in de Grote Houtstraat, tussen de Nieuwstraat en het Proveniersplein. De bakken worden gevuld met sfeerbepalende planten en kleine  boompjes. Het moet er in ieder seizoen aantrekkelijk uitzien. Een snelle actie, die dit stukje Grote Houtstraat ongetwijfeld een beetje mooier maakt. De foto’s geven een idee van de materialen. Wij vinden het heel mooi. Complimenten, vragen of anders kunnen worden verstuurd naar Mw. I.P. Hamer: iphamer@haarlem

Fietsroute ‘BobarKei’ en groenslingers

De planvorming over de herinrichting van de Barrevoetestraat en Keizerstraat gaat het laatste stadium in. We berichten eerder dat het een groene fietsstraat met groen in bakken en tegen de gevels. Ook groenslingers over de straat heen, van gevel naar gevel, waren gedacht. Op de foto zijn die denkbeeldige groenslingers ingetekend op ca. 4 meter, de maximale hoogte van een forse vrachtauto.

Hoger dan getekend zouden ze moeten komen voor hoge auto’s. Wonderlijk, want de feestverlichting hangt ook ongeveer op 4 meter. Ook een brandweerauto houdt zich aan die 4 meter. Nog hogere auto’s zijn vast niet gewenst in een fietsstraat. Volgens de gemeente was er ook weinig animo voor de groenslingers. De adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (ARK) adviseerde daarom van de groenslingers af te zien.

De wijkraad vroeg zich af hoe het zat met die animo en heeft inmiddels van nagenoeg de hele Keizerstraat (iedereen die we konden bereiken) namen van ondernemers en bewoners verzameld die enthousiast zijn over die groenslingers. En van de Barrevoetestraat ook een aantal, voor zover we die konden bereiken. We hebben dit heden onder de aandacht van de gemeente gebracht. We zijn benieuwd naar de reactie en ook nog nieuwsgierig naar ondernemers en bewoners uit de Barrevoetestraat, die enthousiast zijn over de groenslingers.

Het ontwerp vindt u hier (punt 6)

Kort nieuws

 • Volgende wijkraadsvergadering: naamdag 13 december, 19 uur. U bent altijd welkom. U kunt ons ook mailen. De notulen van de vergadering van 11 oktober vindt U hier.
 • Haarlem is op 23 november jarig! Het is dinsdag 776 jaar geleden dat Haarlem stadsrechten kreeg. De burgers van de stad werden in die tijd ook wel ‘poorters’ genoemd. Wat betekende het stadsrecht voor hen? Lees meer ›
 • De Oude Zijlvest is vergaand gereed. Ook bomen zijn reeds gepland.
 • We zagen bordjes naar de fietsenstalling “Broereplein”. Waarschijnlijk wordt bedoeld de nieuwe stalling in Raaks III die nog niet open is. De bordjes staan er alvast.
 • Zonnepanelen op een monument of beeldbepalend dak? Dan hebben we goed nieuws; de gemeente verruimt het beleid. Klik hier voor meer informatie. Reageren kan nog tot 8 december.
 • De gemeente wil 151 oude bomen kappen, omdat ze niet meer te redden zijn. De bomenridders willen graag een second opinion. Ze vragen een petitie te tekenen voor deze second opinion. Klik voor deze petitie hier
 • “Brood van de Engelen”; Panis Angelicus is een hommage aan Antonius van Padua en zijn Haarlemse schare aan verdeel- engelen. Een sprankelende ‘liturgie’ van beeldend theater uitgevoerd door de Moving Academy for Performing Arts (MAPA) in de Groenmarktkerk. Donderdag 2 december 19:30 uur en vrijdag 3 december 20:00 uur. Meer informatie en reserveren: www.mapa.nl.

Ons wijkdiner kan op maandag 22 november kan, ondanks aangescherpte Corona maatregelen, helaas niet door gaan. Corona ligt opnieuw dwars. We blijven optimistisch hopen dat het diner als “Nieuwsjaardiner” in januari kan doorgaan. Wie aangemeld was en ook een plaats had (wachtlijst!), is inmiddels geïnformeerd. We laten weten via onze kanalen of en wanneer het diner doorgaat en of er (alsnog) plaatsen beschikbaar komen.

Herinrichting Botermark, Barrevoetestraat en Keizerstraat

Op 12 oktober heeft er een voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden in de Nieuwe Kerk. De ontwerpers hadden groenslingers bedacht om naast groen in bakken de straat algemeen een groener aanzicht te geven. Vanwege hoge auto’s moeten deze slingers erg hoog worden opgehangen. Bij de gemeente zijn er te weinig bewoners/ondernemers bekend om deze slingers te adopteren. Bij navraag door ons blijkt dat mee te vallen. Omdat er te weinig animo voor was, was de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (ARK) niet enthousiast en heeft deze geadviseerd van de groenslingers af te zien. Reageren kan! Het plan gaat nu formeel de inspraak in.

 

Milieuzone Haarlem voor vrachtwagens vanaf januari 2022

Heb je de borden in Haarlem al zien staan over de nieuwe milieuzone vrachtwagens? Vanaf 1 januari 2022 wordt in Haarlem centrum en omliggende wijken een milieuzone ingevoerd voor vrachtwagens die op diesel rijden. Dieselvrachtwagens mogen dan alleen nog in de milieuzone rijden als ze voldoen aan emissieklasse 6. Zo wil de gemeente zorgen voor schonere lucht voor inwoners van Haarlem, minder uitstoot en een kleiner negatief effect op het klimaat. Meer weten? Ga dan naar  www.haarlem.nl/milieuzone.

Maatjes gezocht

Fietsmaatjes, taalmaatjes, voorleesmaatjes, theatermaatjes en sportmaatjes gezocht!  Het Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving (VWC) gaat de komende weken extra op zoek naar maatjes voor inwoners van Haarlem en de dorpskernen van de gemeente Bloemendaal (Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Overveen en Vogelenzang). Iedereen die graag iemand helpt, samen leuke dingen wil ondernemen of een goede begeleider is, kan maatje worden voor iemand die extra ondersteuning of aandacht nodig heeft. Zie ook www.haarlemvoorelkaar.nl

 

Kort nieuws

 • De wijkraad vergadert maandagavond 8 november 19.00 in het wijkgebouw, Nieuwe Kerksplein 17. Van harte welkom.
 • Het motor- en scootervak op het Nieuwe Kerksplein functioneert nog niet zoals gedacht. Ondertussen zien we het plein vooral verrommelen. Liefst zouden we zien dat motoren en scooters net als andere motorvoertuigen op een parkeervak mogen parkeren. Reageren kan nog tot 1 januari aan mevrouw I.P. Hamer, email: iphamer@haarlem.nl. .
 • De gemeente plaatst momenteel elektronische rattenvallen in diverse wijken in de stad. Een proef hiermee was erg succesvol. Tips tegen ratten vind je hier. Voor een melding klik hier.
 • In de eerste maanden van komend jaar wordt de Schalkwijkerbrug (nabij de Herenvest) vervangen. Verkeer van en naar het centrum zal hier hinder van ondervinden. Nadere berichten volgen.
 • Zaterdag 6 november laten verschillende Haarlemmers laten zien hoe zij hun huis duurzamer hebben gemaakt. Binnenkijken? Klik hier.
 • Zondag 7 november vindt de KLM Urban Trail plaats. Het hardlopers gaan via stadschouwburg richting het Nieuwe Kerksplein naar de Lange Annastraat en verlaten via de Breestraat, Gierstraat en Grote Houtstraat onze wijk weer. Gelopen wordt er tussen 9.30 en 13.00 uur. Zie ook www.haarlemurbantrail.nl
 • Op 6 en 7 november vindt ook de Kunstlijnhaarlem weer plaats.
 • Een goed idee voor ontmoeting of anders voor herstel na Corona? De gemeente heeft vanwege het succes van de regeling extra geld beschikbaar gesteld voor goede ideeën. Meer info hier.
 • Mogelijk heb je gelezen dat ook Haarlem een opkoopbescherming tegen beleggers gaat invoeren. Zo niet klik dan hier. 
 • Haarlem.nieuws.nl heeft een impressie (filmpje en foto’s) gemaakt van de wijk.

Een nieuw schetsontwerp van de gemeente voorziet in 12 straten autoluw maken. Dit gaat in 2022 gebeuren. E.e.a onder voorbehoud van goedkeuring en beschikbaarstelling van krediet door de gemeenteraad. Wijkbewoners krijgen ook bericht van de gemeente. Hieronder wat ons nu bekend is.

 

Wat vooraf ging

Op 5 januari ontvingen alle wijkbewoners een brief met een kaart/schetsontwerp over verkeersmaatregelen. De maatregelen betroffen wijzigingen in de bebordingen en maatregelen, zoals eenrichtingsverkeer verkeer in de Nieuwe Raamstraat. Dit werd ook gepubliceerd in de staatscourant. Ons bezwaar richtte zich erop dat in een deel van de wijk vrachtverkeer tot 7 m technisch ook nog steeds te lang is. Daarnaast benoemden we de leefbaarheid. In 2022 zou volgens de gemeente globaal alleen de Botermarkt en de Barrevoetestraat “Autoluw” worden. Samen met de Keizerstraat worden deze 2 straten een fietsstraat.

 

Een nieuw schetsontwerp

Ondertussen heeft zowel de wijkraad als de gemeente niet stil gezeten. Wij hebben veel overleg gehad over “Plan B” (langere termijn, met name met raadsleden). En de gemeente heeft ook nog eens goed gekeken naar de bezwaren en het schetsontwerp voor 2022. Dat heeft geresulteerd in een nieuw schetsontwerp voor 2022 en een aanpassing van de korte termijn maatregelen. De wijkraad ontving deze week daarover:

Dat vrachtwagenverbod korter dan 7 m zien we niet terug. Maar de gemeente werkt wel aan een milieuzone voor een fors deel van de stad, zodat vervuilende diesels tot het verleden gaan behoren. Maar in dit schetsontwerp worden in 2022 niet slechts 2 maar 12 straten autoluw. En daarmee gaan 10 krappe straatjes na 11.00 uur ook voor vrachtauto’s “op slot”.  “Op slot” in die zin dat alleen  ontheffinghouders (bewoners en bedrijven) met een motorvoertuig (auto of brommer) de straat in mogen. In principe wordt dat gerealiseerd met de welbekende beweegbare palen en een pasje.

Dit alles onder nadrukkelijk voorbehoud van goedkeuring van de raad en beschikbaarstelling van krediet. Ook omdat een uitbreiding waarschijnlijk extra kosten met zich meebrengt.

Klik hier voor een volledig beeld

 

Naast de Botermarkt en Barrevoetestraat mag je zonder ontheffing, na 11.00 uur met een motorvoertuig de volgende straten niet in:

 • Breestraat
 • Tuchthuistraat
 • Lange Bogaartstraat
 • Wester Bogaartstraat
 • Vlamingstraat
 • Drappenierstraat
 • Wolstraat (deels)
 • Lange Annastraat
 • Lange Raamstraat
 • Doelstraat (deels)

Dit heet in gemeentelijke termen “Autoluw” maken.  Dit wordt dus gelijktijdig gerealiseerd met de herinrichting van de Botermarkt, Barrevoetestraat en Keizerstraat tot fietsstraat.

 

Planning

Het schetsontwerp wordt uitgewerkt door een ingenieursbureau:

 • 25 mei: Voorlopig ontwerp gereed. Inspraak tot medio juli.
 • September/Oktober: Definitief ontwerp gereed; goedkeuring en kredietverlening Raad
 • 1e helft 2022: Gunning en uitvoering

 

Korte termijn (Quick-Wins)

De bovengenoemde maatregelen (zie inleiding) worden in mei uitgevoerd. Gewijzigd is volgens deze kaart en de Staatscourant:

 • De geplande extra laad- en losgelegenheid bij de Jopenkerk vervalt t.b.v. een afvalcontainer
 • De Sophiastraat krijgt een vrachtwagenverbod (langer dan 7 m verboden)
 • De gebruikelijke rijrichting van de Korte Wolstraat wordt vastgelegd met bebording

Plan B

Met de bovenstaande aanpassing wordt het “Autoluw” gebied vrijwel identiek, zoals in “Plan B” vermeld.  Met een stukje Doelstraat en stukje Lange Annastraat naar het Nieuwe Kerksplein is het zelfs iets groter.  En dat staat verder los van andere punten in  “Plan B” , zoals het verminderen van de parkeerdruk in de rest van de wijk door “Autoarm” maken.  Dit begrip bestaat voor de gemeente nog niet, maar krijgt, binnen het kader van het mobiliteitsbeleid, in de loop van dit jaar wel vorm. En dit staat ook los van € 7,4 miljoen aan bestedingen in 2025 voor verbeteringen voor fietsers en voetgangers op de Raaksbruggen en in de Wilhelminastraat. Hier komen we ook op terug, de komende maanden. En zie verder ook onze eerdere berichtgeving over “Plan B”.

Reageren? Mail ons info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl