De gemeente Haarlem reserveert € 10.000 voor verticaal groen in de straten in de Vijfhoek, Raaks en Doelen.  Wijkbewoners huren gezamenlijk een hovenier in voor de aanleg. Voor de plantkeuze wordt aan de hovenier advies gevraagd. De bedoeling is dit met de aanmelders op te pakken. Zelf uitvoeren, in overleg met de hovenier, is ook mogelijk. De hovenier stuurt de factuur naar de gemeente en rekent rechtstreeks af met de gemeente. De voorkeur gaat uit aan versteende straten, pleintjes, etc. en waar meer bewoners gezamenlijk mee willen doen. Het is ook mogelijk dit zelf als straat of anders te organiseren.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage gelden de volgende spelregels:

 • Het gaat om extra en verticaal groen aan de (voor)gevel c.q. in de openbare ruimte.
 • Het hoeft niet de eigen gevel te zijn. De eigenaar moet natuurlijk wel toestemming geven.
 • Er moet altijd voldoende ruimte overblijven voor voetgangers, fietsers en auto’s.
 • In alle gevallen zijn de aanvragers verantwoordelijk voor het onderhoud. Spaarnelanden stelt voor het onderhoud een contract op.

Meld  je hier aan

Contact hierover is ook mogelijk via centrum@haarlem.nl of info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl. Meer info over de regels vindt je ook hier (kopje “ Groen in de wijk” ).

Jaarvergadering, verslag en filmbeelden

Op zondag 8 mei vond in de Nieuwe Kerk onze jaarvergadering plaats. Er waren ca. 80 aanwezigen. Penningmeester Jenne Olijve legde verantwoording af over de financiën. De kascommissie (Hans Zeulenvoet en Ton van der Hoeve) werd bedankt en herbenoemd. Maarten Kleinman lichtte de activiteiten voor 2022 toe. Annette Schild werd als wijkraadslid herkozen.

Het hoofonderwerp was de toelichting van bureau Witteveen+Bos op de uitbreiding van het autoluwe gebied. Algemeen wordt er positief gereageerd op de plannen. Maar veel bewoners betreuren dat in het voorstel de Doelstraat niet wordt meegenomen en vinden het afsluiten van de Lange Annastraat met palen een te rigoureuze maatregel. De reacties worden momenteel verwerkt. Op 31 mei wordt dit besproken in het college en in juni volgt de definitieve besluitvorming. Naar verwachting wordt in juli het besluit gepubliceerd. Er kan dan eventueel ook formeel bezwaar worden gemaakt.

Ton Barger, Hannes Kuiper, Christine Peursum, Inge Crul, Odyl Leverik en Ingrid Hamer (namens de gemeente Haarlem) werden in het zonnetje gezet voor het, in Coronatijd, restaureren en terug plaatsen van de Lentevogels van Hannes. Johan Overkamp lichtte het plan voor de “Jeu-de-Boules-baan” toe.

Drie, door Spaarnelanden beschikbaar gestelde, wormenhotels werden verloot. De gelukkige winnaars waren Ria Vriend, Eileen Keasberry en Marieke den Das. De wormenhotels helpen mee met het scheiden van afval en leveren zeer goede gronstof voor pot en/of tuin. Anderen, die buiten de prijzen vielen, werden enthousiast en schaffen zelf een wormenhotel aan. Ook worden er twee initiatieven opgestart om te komen tot een collectief wormenhotel. Meer info via wormenhotel@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

Over spelen en verkeer, 40 jaar terug, werd een film vertoond. De film is samengesteld door Marcus Alkemade en is hier te bekijken met en zonder ondertiteling. Klik voor de filmpjes hier met ondertiteling en hier zonder ondertiteling.

De vergadering werd afgesloten met een gezellige borrel en muziek en zang door Pieter Mulder.

 

Impressies Koningsdag, Vijfhoekkunstroute en revival Muurschildering

        

Op koningsdag op 27 maart ging de wijk, alsof er nooit Corona was geweest, als vanouds geheel uit zijn dak. Op FB staat een impressie met foto’s en filmpjes. Klik hier

Het weekeinde van 13, 14 en 15 mei trok de wijk ca. 10.000 bezoekers. Ca. 5000 van “Haarlem City Walk” en ca. 5000 van de “Vijfhoekkunstroute” en de revival van de Amnesty International muurschildering bij de bibliotheek. Ook van dit weekeinde hebben we een impressie gemaakt. Klik hier

Inge Crul lichtte de voorgeschiedenis toe. Roland Ruseler, Erik Prins, Jan Willem Post en Piet Zwaanswijk onthulden opnieuw het, onderschrift en het bord waarop voorbijgangers de achtergrond kunnen lezen. PM Delefre en de Filistijnen gaven een optreden met een speciaal, voor de gelegenheid, geschreven lied.  Voor de achtergrond lees verder >.

Kort nieuws

 • Zaterdag 28 mei kun je afval dunken op de Grote Markt (9.00 – 16.00 uur). Haarlem is trots dat de hele stad nu afval kan scheiden. Spaarnelanden wil op een vrolijke manier laten zien welk afval waar hoort. Gooi de afvalbal in de juiste basket en leer zo wat waar hoort. Deelnemers winnen een gft-emmertje voor op het aanrecht  en een koelkastposter over afval scheiden.
 • Zaterdag 9 juli, 16.00 uur. Pleinpicknick op het Nieuwe Kerksplein. Meer informatie bij Annette Schild. Tel: 06 37405668. Mail: schild.annette@gmail.com
 • Voor Hotel Palacio, Prins Hendrikstraat 2, is de omgevingsvergunning verleend. Voordat er  gestart wordt met de realisering, wordt eerst de kade hersteld. Over de steiger en een boothuis wordt nog overlegd. Meer informatie over het plan lees je hier en over de vergunning hier. Eerder was er sprake van een tweede hotel in de Wilhelminastraat. Dat gaat niet door. Wat vooraf ging lees je hier.
 • In juni vindt een wijkschouw plaats met de brandweer en een brandweerauto om de bereikbaarheid door hulpdiensten in de praktijk te testen. De exacte datum staat nog niet vast.
 • Museum Haarlem heeft naaste de permanente exposities ook twee tijdelijke exposities over de belegering door de Spaanse troepen (1572-1573) en over CoornhertLees verder >.

Beat Plastic Waste

Op het Doelenplein, bij de bibliotheek, staat deze weken een kasteel van plastic afval. De bibliotheek vraagt hiermee aandacht voor vervuiling door plastic. In de bibliotheek is meer hierover te vinden. Ze heeft, met andere bibliotheken, ook een speciale site: www.beatplasticwaste.com

Het kasteel is van de stichting Juttersgeluk. Het afval is overwegend afkomstig van het strand van Zandvoort en Bloemendaal. Meer weten over deze stichting: www.juttersgeluk.nl 

Wijkdiner wordt Nieuwjaarsdiner …. tenminste, dat hopen we

Twee weken terug schreven we dat het wijkdiner in de Nieuwe Kerk na een jaar ‘coronapauze’ op 22 november door zou gaan. Helaas ligt Corona opnieuw dwars. We blijven optimistisch hopen dat het diner als “Nieuwsjaardiner” in januari kan doorgaan. Wie aangemeld was en ook een plaats had (wachtlijst!), is inmiddels geïnformeerd. We laten weten via onze kanalen of en wanneer het diner doorgaat en of er (alsnog) plaatsen beschikbaar komen.

Plantenbakken in de Grote Houtstraat

De gemeente wil, nog voor het einde van het jaar, acht plantenbakken met zitjes van hout plaatsen in de Grote Houtstraat, tussen de Nieuwstraat en het Proveniersplein. De bakken worden gevuld met sfeerbepalende planten en kleine  boompjes. Het moet er in ieder seizoen aantrekkelijk uitzien. Een snelle actie, die dit stukje Grote Houtstraat ongetwijfeld een beetje mooier maakt. De foto’s geven een idee van de materialen. Wij vinden het heel mooi. Complimenten, vragen of anders kunnen worden verstuurd naar Mw. I.P. Hamer: iphamer@haarlem

Fietsroute ‘BobarKei’ en groenslingers

De planvorming over de herinrichting van de Barrevoetestraat en Keizerstraat gaat het laatste stadium in. We berichten eerder dat het een groene fietsstraat met groen in bakken en tegen de gevels. Ook groenslingers over de straat heen, van gevel naar gevel, waren gedacht. Op de foto zijn die denkbeeldige groenslingers ingetekend op ca. 4 meter, de maximale hoogte van een forse vrachtauto.

Hoger dan getekend zouden ze moeten komen voor hoge auto’s. Wonderlijk, want de feestverlichting hangt ook ongeveer op 4 meter. Ook een brandweerauto houdt zich aan die 4 meter. Nog hogere auto’s zijn vast niet gewenst in een fietsstraat. Volgens de gemeente was er ook weinig animo voor de groenslingers. De adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (ARK) adviseerde daarom van de groenslingers af te zien.

De wijkraad vroeg zich af hoe het zat met die animo en heeft inmiddels van nagenoeg de hele Keizerstraat (iedereen die we konden bereiken) namen van ondernemers en bewoners verzameld die enthousiast zijn over die groenslingers. En van de Barrevoetestraat ook een aantal, voor zover we die konden bereiken. We hebben dit heden onder de aandacht van de gemeente gebracht. We zijn benieuwd naar de reactie en ook nog nieuwsgierig naar ondernemers en bewoners uit de Barrevoetestraat, die enthousiast zijn over de groenslingers.

Het ontwerp vindt u hier (punt 6)

Kort nieuws

 • Volgende wijkraadsvergadering: naamdag 13 december, 19 uur. U bent altijd welkom. U kunt ons ook mailen. De notulen van de vergadering van 11 oktober vindt U hier.
 • Haarlem is op 23 november jarig! Het is dinsdag 776 jaar geleden dat Haarlem stadsrechten kreeg. De burgers van de stad werden in die tijd ook wel ‘poorters’ genoemd. Wat betekende het stadsrecht voor hen? Lees meer ›
 • De Oude Zijlvest is vergaand gereed. Ook bomen zijn reeds gepland.
 • We zagen bordjes naar de fietsenstalling “Broereplein”. Waarschijnlijk wordt bedoeld de nieuwe stalling in Raaks III die nog niet open is. De bordjes staan er alvast.
 • Zonnepanelen op een monument of beeldbepalend dak? Dan hebben we goed nieuws; de gemeente verruimt het beleid. Klik hier voor meer informatie. Reageren kan nog tot 8 december.
 • De gemeente wil 151 oude bomen kappen, omdat ze niet meer te redden zijn. De bomenridders willen graag een second opinion. Ze vragen een petitie te tekenen voor deze second opinion. Klik voor deze petitie hier
 • “Brood van de Engelen”; Panis Angelicus is een hommage aan Antonius van Padua en zijn Haarlemse schare aan verdeel- engelen. Een sprankelende ‘liturgie’ van beeldend theater uitgevoerd door de Moving Academy for Performing Arts (MAPA) in de Groenmarktkerk. Donderdag 2 december 19:30 uur en vrijdag 3 december 20:00 uur. Meer informatie en reserveren: www.mapa.nl.

Ons wijkdiner kan op maandag 22 november kan, ondanks aangescherpte Corona maatregelen, helaas niet door gaan. Corona ligt opnieuw dwars. We blijven optimistisch hopen dat het diner als “Nieuwsjaardiner” in januari kan doorgaan. Wie aangemeld was en ook een plaats had (wachtlijst!), is inmiddels geïnformeerd. We laten weten via onze kanalen of en wanneer het diner doorgaat en of er (alsnog) plaatsen beschikbaar komen.

Herinrichting Botermark, Barrevoetestraat en Keizerstraat

Op 12 oktober heeft er een voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden in de Nieuwe Kerk. De ontwerpers hadden groenslingers bedacht om naast groen in bakken de straat algemeen een groener aanzicht te geven. Vanwege hoge auto’s moeten deze slingers erg hoog worden opgehangen. Bij de gemeente zijn er te weinig bewoners/ondernemers bekend om deze slingers te adopteren. Bij navraag door ons blijkt dat mee te vallen. Omdat er te weinig animo voor was, was de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (ARK) niet enthousiast en heeft deze geadviseerd van de groenslingers af te zien. Reageren kan! Het plan gaat nu formeel de inspraak in.

 

Milieuzone Haarlem voor vrachtwagens vanaf januari 2022

Heb je de borden in Haarlem al zien staan over de nieuwe milieuzone vrachtwagens? Vanaf 1 januari 2022 wordt in Haarlem centrum en omliggende wijken een milieuzone ingevoerd voor vrachtwagens die op diesel rijden. Dieselvrachtwagens mogen dan alleen nog in de milieuzone rijden als ze voldoen aan emissieklasse 6. Zo wil de gemeente zorgen voor schonere lucht voor inwoners van Haarlem, minder uitstoot en een kleiner negatief effect op het klimaat. Meer weten? Ga dan naar  www.haarlem.nl/milieuzone.

Maatjes gezocht

Fietsmaatjes, taalmaatjes, voorleesmaatjes, theatermaatjes en sportmaatjes gezocht!  Het Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving (VWC) gaat de komende weken extra op zoek naar maatjes voor inwoners van Haarlem en de dorpskernen van de gemeente Bloemendaal (Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Overveen en Vogelenzang). Iedereen die graag iemand helpt, samen leuke dingen wil ondernemen of een goede begeleider is, kan maatje worden voor iemand die extra ondersteuning of aandacht nodig heeft. Zie ook www.haarlemvoorelkaar.nl

 

Kort nieuws

 • De wijkraad vergadert maandagavond 8 november 19.00 in het wijkgebouw, Nieuwe Kerksplein 17. Van harte welkom.
 • Het motor- en scootervak op het Nieuwe Kerksplein functioneert nog niet zoals gedacht. Ondertussen zien we het plein vooral verrommelen. Liefst zouden we zien dat motoren en scooters net als andere motorvoertuigen op een parkeervak mogen parkeren. Reageren kan nog tot 1 januari aan mevrouw I.P. Hamer, email: iphamer@haarlem.nl. .
 • De gemeente plaatst momenteel elektronische rattenvallen in diverse wijken in de stad. Een proef hiermee was erg succesvol. Tips tegen ratten vind je hier. Voor een melding klik hier.
 • In de eerste maanden van komend jaar wordt de Schalkwijkerbrug (nabij de Herenvest) vervangen. Verkeer van en naar het centrum zal hier hinder van ondervinden. Nadere berichten volgen.
 • Zaterdag 6 november laten verschillende Haarlemmers laten zien hoe zij hun huis duurzamer hebben gemaakt. Binnenkijken? Klik hier.
 • Zondag 7 november vindt de KLM Urban Trail plaats. Het hardlopers gaan via stadschouwburg richting het Nieuwe Kerksplein naar de Lange Annastraat en verlaten via de Breestraat, Gierstraat en Grote Houtstraat onze wijk weer. Gelopen wordt er tussen 9.30 en 13.00 uur. Zie ook www.haarlemurbantrail.nl
 • Op 6 en 7 november vindt ook de Kunstlijnhaarlem weer plaats.
 • Een goed idee voor ontmoeting of anders voor herstel na Corona? De gemeente heeft vanwege het succes van de regeling extra geld beschikbaar gesteld voor goede ideeën. Meer info hier.
 • Mogelijk heb je gelezen dat ook Haarlem een opkoopbescherming tegen beleggers gaat invoeren. Zo niet klik dan hier. 
 • Haarlem.nieuws.nl heeft een impressie (filmpje en foto’s) gemaakt van de wijk.