Spaarnelanden en uw wijkraad gaan in augustus bezien of er voldoende interesse bestaat om deel te gaan nemen aan het delen van elektrische auto’s in onze wijk. De wijkraad is van mening dat het reduceren van auto’s in de wijk de leefbaarheid van de wijk ten goede zal komen. Met het onderzoeken van een wijkpakjespunt en dit initiatief laten we zien dat oplossingen niet alleen van de gemeente hoeven te komen als het gaat om een meer leefbare wijk met minder ruimte voor auto’s.

Recent zijn in twee Haarlemse wijken (buiten het centrum) proeven gestart en onze wijk kan, als eerste centrumwijk, ook deel uitmaken van de proef bij voldoende interesse. Bij ons Binnenblad van augustus treft u daarom een enquête aan die tot doel heeft uw eventuele interesse te peilen.

Het project staat bekend onder de naam Izoof. Izoof biedt mobiliteitsoplossingen die meer inhouden dan alleen carsharing. Elektrisch autodelen is gemakkelijk, slim en voordelig. Door autodelen verminderen we de parkeerdruk, stoten we minder CO2 uit, versterken we het buurtgevoel én besparen we geld.

Wil je ook vanaf het begin betrokken zijn bij dit mooie Haarlemse (burger)initiatief en samen met ons te leren van ervaringen?
In samenspraak met de deelnemers wil Spaarnelanden/Izoof in de proefperiode tot een kostendekkend tarief- en abonnementsmodel komen.

In augustus treft u meer info en de enquête aan in ons Binnenblad.

Woensdag 16 mei 20:00 uur in Wijkcentrum Binnensteeds (Nieuwe Groenmarkt 20) houdt de wijkraad Binnenstad een debatavond over het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in het Haarlemse centrum.

De rode R-Net bussen doorkruisen in een hoge frequentie onze wijk op twee routes: via de Gedempte Oude Gracht en via de Wilhelminastraat. Wijkbewoners ervaren overlast ten aanzien van het geluid, de trilingen en met name op de Gedempte Oude Gracht de te hoge snelheid van deze bussen.

U bent van harte welkom, en indien u dit wenst kunt u voor deze avond ook uw eigen stellingen indienen via info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl

Praat mee over het huidige OV in het Haarlemse centrum! Want: Wat vind u bijvoorbeeld van de gelede en de dubbeldeksbussen en de ritfrequentie van de bussen in het centrum? Hoe kijkt u naar het toekomstig OV aanbod?

De wijkraad Binnenstad gaat hierover graag in gesprek met de bewoners en de betrokken beleidsmakers van de overheid, Connexxion, de beide Vervoersregio’s (“de beslissers”) en het Actieplatform Buskruit. Maar als u wenst, doet u ook mee aan dat debat!

Sprekers op de thema avond zijn:

Lody Warmerdam (Connexxion/R-Net)
Steven Pots ( Vervoersregio Amsterdam)
Ruurd Postma (Provincie Noord Holland)
Pau Tjioe Kho (Gemeente Haarlem
Menno Maas (Actieplatform Buskruit)

Het programma van de avond:

Voorzitter en gespreksleider is Martin Favié (voorzitter wijkraad Binnenstad)
·           Inloop om 19.45 uur (koffie & thee)
·           Start 20.00 uur, kort voorstellen van alle (‘forum’) aanwezigen
·           Max. 7,5 minuut per spreker ter introductie (pitch) over de rol van uw organisatie ten aanzien van het (H)OV
·           Aansluitend discussie aan de hand van diverse stellingen
 De afsluiting vindt plaats om circa 22.00 uur met een borrel en een hapje.

Eerder schreven we over de wijzigingen m.b.t. het straatparkeren in het centrum.

In het centrum van Haarlem wordt (volgens plan) per 1 oktober a.s. de bezoekersregeling (tegelijk met het invoeren van betalen op de zondagen) ingevoerd, waarover al in december 2016 een besluit was genomen door de gemeenteraad. Het Parkeerreferendum heeft echter voor vertraging gezorgd, als mede het feit dat de juiste methode en ict (de toepassing) niet direct beschikbaar bleek te zijn.

Afgelopen weekend (vlak voor de beoogde invoerdatum van 1 mei 2018) hebben alle bewoners van Haarlem centrum hierover een brief ontvangen, met enige uitleg over de bezoekersregeling en een oproep om deel te nemen aan een testperiode voor die regeling. Mogelijk voordeel van het deelnemen aan de test is enerzijds vertrouwd raken met de methode om bezoek aan- en af te melden, maar vooral vroegtijdig (vanaf juni 2018) gebruik te kunnen maken van de bezoekersregeling, oftewel het bezoek dat u (vooralsnog) op werkdagen komt bezoeken, voor 25 Eurocent per uur te kunnen laten parkeren.

De drie centrumwijkraden in parkeerzone B roepen daarom centrumbewoners op om deel te nemen aan de test. Aanmelding is simpel: stuur een email naar parkeren@haarlem.nl met uw naam en adres, dat u wilt deelnemen aan de test bezoekersparkeren in zone B en u ontvangt meer informatie over de test en wat er van u wordt verwacht.