, ,

Praat mee over de rode bussen: 16 mei

Woensdag 16 mei 20:00 uur in Wijkcentrum Binnensteeds (Nieuwe Groenmarkt 20) houdt de wijkraad Binnenstad een debatavond over het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in het Haarlemse centrum.

De rode R-Net bussen doorkruisen in een hoge frequentie onze wijk op twee routes: via de Gedempte Oude Gracht en via de Wilhelminastraat. Wijkbewoners ervaren overlast ten aanzien van het geluid, de trilingen en met name op de Gedempte Oude Gracht de te hoge snelheid van deze bussen.

U bent van harte welkom, en indien u dit wenst kunt u voor deze avond ook uw eigen stellingen indienen via info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl

Praat mee over het huidige OV in het Haarlemse centrum! Want: Wat vind u bijvoorbeeld van de gelede en de dubbeldeksbussen en de ritfrequentie van de bussen in het centrum? Hoe kijkt u naar het toekomstig OV aanbod?

De wijkraad Binnenstad gaat hierover graag in gesprek met de bewoners en de betrokken beleidsmakers van de overheid, Connexxion, de beide Vervoersregio’s (“de beslissers”) en het Actieplatform Buskruit. Maar als u wenst, doet u ook mee aan dat debat!

Sprekers op de thema avond zijn:

Lody Warmerdam (Connexxion/R-Net)
Steven Pots ( Vervoersregio Amsterdam)
Ruurd Postma (Provincie Noord Holland)
Pau Tjioe Kho (Gemeente Haarlem
Menno Maas (Actieplatform Buskruit)

Het programma van de avond:

Voorzitter en gespreksleider is Martin Favié (voorzitter wijkraad Binnenstad)
·           Inloop om 19.45 uur (koffie & thee)
·           Start 20.00 uur, kort voorstellen van alle (‘forum’) aanwezigen
·           Max. 7,5 minuut per spreker ter introductie (pitch) over de rol van uw organisatie ten aanzien van het (H)OV
·           Aansluitend discussie aan de hand van diverse stellingen
 De afsluiting vindt plaats om circa 22.00 uur met een borrel en een hapje.
, ,

Parkeren in het centrum, update en oproep

Eerder schreven we over de wijzigingen m.b.t. het straatparkeren in het centrum.

In het centrum van Haarlem wordt (volgens plan) per 1 oktober a.s. de bezoekersregeling (tegelijk met het invoeren van betalen op de zondagen) ingevoerd, waarover al in december 2016 een besluit was genomen door de gemeenteraad. Het Parkeerreferendum heeft echter voor vertraging gezorgd, als mede het feit dat de juiste methode en ict (de toepassing) niet direct beschikbaar bleek te zijn.

Afgelopen weekend (vlak voor de beoogde invoerdatum van 1 mei 2018) hebben alle bewoners van Haarlem centrum hierover een brief ontvangen, met enige uitleg over de bezoekersregeling en een oproep om deel te nemen aan een testperiode voor die regeling. Mogelijk voordeel van het deelnemen aan de test is enerzijds vertrouwd raken met de methode om bezoek aan- en af te melden, maar vooral vroegtijdig (vanaf juni 2018) gebruik te kunnen maken van de bezoekersregeling, oftewel het bezoek dat u (vooralsnog) op werkdagen komt bezoeken, voor 25 Eurocent per uur te kunnen laten parkeren.

De drie centrumwijkraden in parkeerzone B roepen daarom centrumbewoners op om deel te nemen aan de test. Aanmelding is simpel: stuur een email naar parkeren@haarlem.nl met uw naam en adres, dat u wilt deelnemen aan de test bezoekersparkeren in zone B en u ontvangt meer informatie over de test en wat er van u wordt verwacht.

,

Thema-avond: Openbaarvervoer centrum

Op woensdag 16 mei om 20.00 uur in wijkcentrum Binnensteeds (Nieuwe Groenmarkt 20) organiseert de wijkraad Binnenstad een thema avond over het Openbaar Vervoer in Haarlem. Er is veel veranderd de laatste jaren als het gaat om de bereikbaarheid van Haarlem en de inzet van het openbaar vervoer.

Met name de komst van de dubbeldekker bussen en de inzet van de verlengde gelede bussen in het centrum (in onze wijk met name de Gedempte Oude Gracht en de Wilhelminastraat) heeft veel stof doen opwaaien. Ook in de media zijn de klachten en onrust over het huidige openbaar vervoer opgepikt: http://www.nhnieuws.nl/media/55540/Overlast-van-bussen-in-Haarlem 

Bij verschillende wijkraden zijn door bewoners klachten en zorgen geuit over de overlast en de luchtvervuiling die deze bussen veroorzaken. In het verlengde van deze discussie worden ook vraagtekens gezet bij de huidige organisatie van het openbaar vervoer in de Haarlem. Want: is deze wel voldoende afgestemd op de omgeving en de toekomstige ontwikkelingen in het Haarlemse centrum?

De wijkraad Binnenstad gaat hierover graag in gesprek met de bewoners en de betrokken beleidsmakers van de overheid, Connexxion, de Vervoersregio Amsterdam en het Actieplatform Buskruit.

U bent van harte uitgenodigd voor deze thema avond.

Sprekers op de thema avond zijn:

  • Lody Warmerdam (Connexxion)
  • Steven Pots ( Vervoersregio Amsterdam)
  • Ruurd Postma (Provincie NH)
  • Pau Tjioe Kho (Gemeente Haarlem)
  • Menno Maas (Actieplatform Buskruit)

Het programma zal er als volgt uit zien:

Voorzitter en gespreksleider is Martin Favié (voorzitter wijkraad Binnenstad)
  • Inloop om 19.45 uur (koffie & thee)
  • Start 20.00 uur, kort voorstellen van alle (‘forum’) aanwezigen
  • Max. 7,5 minuut per spreker ter introductie (pitch) over de rol van uw organisatie ten aanzien van het (H)OV
  • Aansluitend discussie aan de hand van diverse stellingen (deze worden vooraf aan u ter hand gesteld)
  Afsluiting om 22.00 uur met een borrel en een hapje.