Ons wijkdiner kan op maandag 22 november kan, ondanks aangescherpte Corona maatregelen, helaas niet door gaan. Corona ligt opnieuw dwars. We blijven optimistisch hopen dat het diner als “Nieuwsjaardiner” in januari kan doorgaan. Wie aangemeld was en ook een plaats had (wachtlijst!), is inmiddels geïnformeerd. We laten weten via onze kanalen of en wanneer het diner doorgaat en of er (alsnog) plaatsen beschikbaar komen.

Herinrichting Botermark, Barrevoetestraat en Keizerstraat

Op 12 oktober heeft er een voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden in de Nieuwe Kerk. De ontwerpers hadden groenslingers bedacht om naast groen in bakken de straat algemeen een groener aanzicht te geven. Vanwege hoge auto’s moeten deze slingers erg hoog worden opgehangen. Bij de gemeente zijn er te weinig bewoners/ondernemers bekend om deze slingers te adopteren. Bij navraag door ons blijkt dat mee te vallen. Omdat er te weinig animo voor was, was de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (ARK) niet enthousiast en heeft deze geadviseerd van de groenslingers af te zien. Reageren kan! Het plan gaat nu formeel de inspraak in.

 

Milieuzone Haarlem voor vrachtwagens vanaf januari 2022

Heb je de borden in Haarlem al zien staan over de nieuwe milieuzone vrachtwagens? Vanaf 1 januari 2022 wordt in Haarlem centrum en omliggende wijken een milieuzone ingevoerd voor vrachtwagens die op diesel rijden. Dieselvrachtwagens mogen dan alleen nog in de milieuzone rijden als ze voldoen aan emissieklasse 6. Zo wil de gemeente zorgen voor schonere lucht voor inwoners van Haarlem, minder uitstoot en een kleiner negatief effect op het klimaat. Meer weten? Ga dan naar  www.haarlem.nl/milieuzone.

Maatjes gezocht

Fietsmaatjes, taalmaatjes, voorleesmaatjes, theatermaatjes en sportmaatjes gezocht!  Het Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving (VWC) gaat de komende weken extra op zoek naar maatjes voor inwoners van Haarlem en de dorpskernen van de gemeente Bloemendaal (Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Overveen en Vogelenzang). Iedereen die graag iemand helpt, samen leuke dingen wil ondernemen of een goede begeleider is, kan maatje worden voor iemand die extra ondersteuning of aandacht nodig heeft. Zie ook www.haarlemvoorelkaar.nl

 

Kort nieuws

 • De wijkraad vergadert maandagavond 8 november 19.00 in het wijkgebouw, Nieuwe Kerksplein 17. Van harte welkom.
 • Het motor- en scootervak op het Nieuwe Kerksplein functioneert nog niet zoals gedacht. Ondertussen zien we het plein vooral verrommelen. Liefst zouden we zien dat motoren en scooters net als andere motorvoertuigen op een parkeervak mogen parkeren. Reageren kan nog tot 1 januari aan mevrouw I.P. Hamer, email: iphamer@haarlem.nl. .
 • De gemeente plaatst momenteel elektronische rattenvallen in diverse wijken in de stad. Een proef hiermee was erg succesvol. Tips tegen ratten vind je hier. Voor een melding klik hier.
 • In de eerste maanden van komend jaar wordt de Schalkwijkerbrug (nabij de Herenvest) vervangen. Verkeer van en naar het centrum zal hier hinder van ondervinden. Nadere berichten volgen.
 • Zaterdag 6 november laten verschillende Haarlemmers laten zien hoe zij hun huis duurzamer hebben gemaakt. Binnenkijken? Klik hier.
 • Zondag 7 november vindt de KLM Urban Trail plaats. Het hardlopers gaan via stadschouwburg richting het Nieuwe Kerksplein naar de Lange Annastraat en verlaten via de Breestraat, Gierstraat en Grote Houtstraat onze wijk weer. Gelopen wordt er tussen 9.30 en 13.00 uur. Zie ook www.haarlemurbantrail.nl
 • Op 6 en 7 november vindt ook de Kunstlijnhaarlem weer plaats.
 • Een goed idee voor ontmoeting of anders voor herstel na Corona? De gemeente heeft vanwege het succes van de regeling extra geld beschikbaar gesteld voor goede ideeën. Meer info hier.
 • Mogelijk heb je gelezen dat ook Haarlem een opkoopbescherming tegen beleggers gaat invoeren. Zo niet klik dan hier. 
 • Haarlem.nieuws.nl heeft een impressie (filmpje en foto’s) gemaakt van de wijk.

Een nieuw schetsontwerp van de gemeente voorziet in 12 straten autoluw maken. Dit gaat in 2022 gebeuren. E.e.a onder voorbehoud van goedkeuring en beschikbaarstelling van krediet door de gemeenteraad. Wijkbewoners krijgen ook bericht van de gemeente. Hieronder wat ons nu bekend is.

 

Wat vooraf ging

Op 5 januari ontvingen alle wijkbewoners een brief met een kaart/schetsontwerp over verkeersmaatregelen. De maatregelen betroffen wijzigingen in de bebordingen en maatregelen, zoals eenrichtingsverkeer verkeer in de Nieuwe Raamstraat. Dit werd ook gepubliceerd in de staatscourant. Ons bezwaar richtte zich erop dat in een deel van de wijk vrachtverkeer tot 7 m technisch ook nog steeds te lang is. Daarnaast benoemden we de leefbaarheid. In 2022 zou volgens de gemeente globaal alleen de Botermarkt en de Barrevoetestraat “Autoluw” worden. Samen met de Keizerstraat worden deze 2 straten een fietsstraat.

 

Een nieuw schetsontwerp

Ondertussen heeft zowel de wijkraad als de gemeente niet stil gezeten. Wij hebben veel overleg gehad over “Plan B” (langere termijn, met name met raadsleden). En de gemeente heeft ook nog eens goed gekeken naar de bezwaren en het schetsontwerp voor 2022. Dat heeft geresulteerd in een nieuw schetsontwerp voor 2022 en een aanpassing van de korte termijn maatregelen. De wijkraad ontving deze week daarover:

Dat vrachtwagenverbod korter dan 7 m zien we niet terug. Maar de gemeente werkt wel aan een milieuzone voor een fors deel van de stad, zodat vervuilende diesels tot het verleden gaan behoren. Maar in dit schetsontwerp worden in 2022 niet slechts 2 maar 12 straten autoluw. En daarmee gaan 10 krappe straatjes na 11.00 uur ook voor vrachtauto’s “op slot”.  “Op slot” in die zin dat alleen  ontheffinghouders (bewoners en bedrijven) met een motorvoertuig (auto of brommer) de straat in mogen. In principe wordt dat gerealiseerd met de welbekende beweegbare palen en een pasje.

Dit alles onder nadrukkelijk voorbehoud van goedkeuring van de raad en beschikbaarstelling van krediet. Ook omdat een uitbreiding waarschijnlijk extra kosten met zich meebrengt.

Klik hier voor een volledig beeld

 

Naast de Botermarkt en Barrevoetestraat mag je zonder ontheffing, na 11.00 uur met een motorvoertuig de volgende straten niet in:

 • Breestraat
 • Tuchthuistraat
 • Lange Bogaartstraat
 • Wester Bogaartstraat
 • Vlamingstraat
 • Drappenierstraat
 • Wolstraat (deels)
 • Lange Annastraat
 • Lange Raamstraat
 • Doelstraat (deels)

Dit heet in gemeentelijke termen “Autoluw” maken.  Dit wordt dus gelijktijdig gerealiseerd met de herinrichting van de Botermarkt, Barrevoetestraat en Keizerstraat tot fietsstraat.

 

Planning

Het schetsontwerp wordt uitgewerkt door een ingenieursbureau:

 • 25 mei: Voorlopig ontwerp gereed. Inspraak tot medio juli.
 • September/Oktober: Definitief ontwerp gereed; goedkeuring en kredietverlening Raad
 • 1e helft 2022: Gunning en uitvoering

 

Korte termijn (Quick-Wins)

De bovengenoemde maatregelen (zie inleiding) worden in mei uitgevoerd. Gewijzigd is volgens deze kaart en de Staatscourant:

 • De geplande extra laad- en losgelegenheid bij de Jopenkerk vervalt t.b.v. een afvalcontainer
 • De Sophiastraat krijgt een vrachtwagenverbod (langer dan 7 m verboden)
 • De gebruikelijke rijrichting van de Korte Wolstraat wordt vastgelegd met bebording

Plan B

Met de bovenstaande aanpassing wordt het “Autoluw” gebied vrijwel identiek, zoals in “Plan B” vermeld.  Met een stukje Doelstraat en stukje Lange Annastraat naar het Nieuwe Kerksplein is het zelfs iets groter.  En dat staat verder los van andere punten in  “Plan B” , zoals het verminderen van de parkeerdruk in de rest van de wijk door “Autoarm” maken.  Dit begrip bestaat voor de gemeente nog niet, maar krijgt, binnen het kader van het mobiliteitsbeleid, in de loop van dit jaar wel vorm. En dit staat ook los van € 7,4 miljoen aan bestedingen in 2025 voor verbeteringen voor fietsers en voetgangers op de Raaksbruggen en in de Wilhelminastraat. Hier komen we ook op terug, de komende maanden. En zie verder ook onze eerdere berichtgeving over “Plan B”.

Reageren? Mail ons info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

 

Veilig op weg; minder slachtoffers in het verkeer

Iedere Haarlemmer moet veilig kunnen thuiskomen. Elke verkeersdode of -gewonde is er één te veel. Haarlem wil verkeersveiliger worden en minder verkeersslachtoffers hebben. De komende jaren zijn er drie prioriteiten: veiligheid van fietsers, een veiliger infrastructuur en veilig gedrag. Lees hier het nieuwste beleidsplan. Eventueel reageren kan tot 23 april.

 

Onze wijk in het nieuws

 

 

Veilig uitgaan; voorkomen overlast bewoners

Dinsdag dinsdag 16 februari j.l. was hierover weer een (digitale) bijeenkomst. Met name de bewoners van de Smedestraat en omgeving ondervinden overlast. Maar in principe speelt het in het gehele Centrum. Aanwezig waren bewoners van de Smedestraat en vertegenwoordigers van handhaving, de horeca, het Patronaat en de  wijkraden Binnenstad en Vijfhoek, Raaks en Doelen. De horeca en de  gemeente doen hun best om overlast voor omwonenden te voorkomen. Maar op straat, zeker ook in het licht van het rookverbod binnen, is overlast lastig te voorkomen. Hoe later op de avond, hoe gezelliger en hoe groter de overlast. De politie inzet wordt niet groter en handhaving is ’s nachts afwezig. Wellicht kunnen de SUS teams weer in het leven worden geroepen, maar daar zitten financiële consequenties aan. Er is budget om één of meer stegen rondom de Smedestraat met een hek af te sluiten. De gemeente gaat de meningen hierover peilen. Wat betreft de rommel op straat heeft de horeca toegezegd de directe omgeving van hun gelegenheden schoon te maken. Het Patronaat maakt reeds schoonmaakrondjes. Wordt vervolgd ….

 

Graag zonnepanelen en geen geschikt dak? Noorderlicht biedt uitkomst. Wel opschieten.

Haarlem Noorderlicht gaat 600 nieuwe zonnepanelen op een dak van een appartementencomplex in Haarlem-Noord en het dak van Teva Pharmaceuticals in de Waarderpolder plaatsen. Bewoners uit ons postcodegebied mogen zich aansluiten bij de coöperatie. De inschrijving voor de nieuwe panelen is geopend. Wees er snel bij zijn; de panelen vliegen weg en de huidige subsidieregeling stopt per 1 april. Na ca. 9 jaar heb je geld terug en daarna nog aantal jaren gratis groene stroom. Noorderlicht werkt samen met de eigenaar van het dak, Kennemer Energie, Kennemer Kracht, Zon&Co en Greenchoice.

Inzicht in je verbruik:  deze koude dagen is de schoonste en goedkoopste energie de energie, die we niet verbruiken. Vele energieleveranciers geven inzicht. Maar anders is met een slimme meter ook gratis inzicht verkrijgbaar op de site SlimmemeterPortal. Meer informatie over energie o.a. ook op de site:  Haarlem doet duurzaam

 

Verkiezingen 

 

Uiterlijk 3 maart 2021 moet je de stempas voor de a.s. verkiezingen aanvragen. Tot vrijdag 12 maart, uiterlijk 17.00 uur, kun je een vervangende stempas, een kiezerspas of een schriftelijke volmacht aanvragen bij de gemeente. Niet ontvangen, beschadigd of kwijt? Vraag een vervangende  aan. In een andere gemeente stemmen: vraag een kiezerspas aan. Iemand anders laten stemmen: de machtiging hiervoor staat op de stempas zelf of vraag een schriftelijke volmacht aan.  Meer informatie op de verkiezingspagina.

 

Kopen bij lokale winkeliers met click & collect

Ook Haarlemse winkeliers mogen producten verkopen volgens “click & collect”.  Het gaat om bijv. schoenen, kleding en cadeautjes, die  telefonisch of online zijn te bestellen. Je ontvangt dan een tijdstip om de bestelling buiten bij de winkel af te kunnen halen. Lees meer.