Maandagavond 16 maart jl. was er weer een zgn. kwartaaloverleg over de coffeeshop the Lounge in de Doelstraat in het gebouw van de wijkraad voorzien. Echter, in verband met de preventieve maatregelen ter voorkoming van besmetting met het COVID-19 virus, hebben we dit overleg ‘digitaal’ georganiseerd.  Wellicht mede daarom ontvingen we desgevraagd weinig berichten.

De eigenaar van de coffeeshop meldde dat er meerdere makelaars zijn ingeschakeld met een zoekopdracht voor een nieuw pand. Dit jaar heeft de eigenaar twee potentiële nieuwe locaties bezocht. Het zoekgebied voor een nieuwe locatie is nu primair op Schalkwijk gericht.

Van het (digitale) kwartaaloverleg is een korte impressie gemaakt die je hier kunt lezen. De volgende bijeenkomt zal plaatsvinden op maandag 15 juni 2020.

Wat te doen met klachten over ervaren overlast?

https://wijkraadvijfhoek-haarlem.nl/overlast-en-meldingen/

Mocht je vragen hebben n.a.v. dit bericht, laat het ons weten via:info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

STAY SAFE!

 

Zondag 12 januari jl. was je wellicht ook aanwezig in de Nieuwe Kerk om bijgepraat te worden over de stand van zaken van het in de wijk lopende verkeersonderzoek. Een onderzoek dat de gemeente heeft opgedragen aan Mobycon.

Voor, tijdens en na die bijeenkomst zijn er diverse vragen door bewoners en ondernemers gesteld. De onderzoekers van Mobycon hebben nu een deel van die vragen beantwoord en die antwoorden lees je hier.
Het andere deel van de antwoorden op vragen houd je nog tegoed want die vragen bij de onderzoekers nog om een nadere bestudering.

In januari jl. werd voorzien dat op 20 maart 2020 het eindrapport gereed zou zijn. Dat gaat helaas niet lukken. De onderzoekers informeerden ons deze week dat er een vertraging is opgetreden en dat een nieuwe opleverdatum (april?) nog zal worden bekend gemaakt.
Oorspronkelijk was het opleveren van het eindrapport in december 2019 voorzien.

Ook hebben de onderzoekers ons gemeld dat zij als hun voorkeurscenario het scenario 2a gaan hanteren bij de uitwerking. Zie voor de verschillende scenario’s hier de presentatie van 12 januari jl. van de onderzoekers. Die voorkeur voor scenario 2a bevreemdt ons, want bij drie zogenoemde belanghebbendenbijeenkomsten kwam telkens (dus drie keer!) het opgestelde scenario 3 met de meeste stemmen uit de bus.
Wij zijn benieuwd met welke argumenten de onderzoekers hun voorkeur voor scenario 2a onderbouwen in het concept-eindrapport. Deze week bespreken we met onze werkgroep Verkeer de voortgang van het onderzoek.

Hierna enige achtergrondinformatie bij de digitale peiling over het wijkverkeersonderzoek. Kies maar.

De wijkverkeersvisie van bewoners en de wijkraad (maart 2018 aangeboden).

Onderzoeksopzet

Eerste belanghebbendenbijeenkomst 3 september jl.

Tweede belanghebbendenbijeenkomst 12 november jl.

Documenten t.b.v. de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk 12 januari jl.

Derde belanghebbendenbijeenkomst Nieuwe Kerk 12 januari jl.

De vier scenario’s van deze digitale peiling (maart 2020)

Achtergronden bij deze vier scenario’s (maart 2020) inclusief grote scenariobeelden

Hulp nodig?

Dit is een complexe materie, hebben we eerder gehoord. Je kunt ons vragen stellen dan wel om een Skypecontact verzoeken via secretaris@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl