Van de actievoerende bewoners aan de Raaks ontvingen we wederom een update van hun ervaringen met de gemeentelijke besluitvorming.

“Gelukkig houdt de storm van positieve reacties (dank U wel!) nog steeds aan met betrekking tot onze informatie aangaande ONBEGRIJPELIJKE BESLUITEN AAN DE RAAKS.

Op 15 maart, de dag van de laatste raadsvergadering heeft de ambtenaar, die dossierhouder is, zich gemeld. Deze ambtenaar geeft aan dat in tegenstelling tot de eerder ontvangen informatie van een collega er nog geen definitief plan is maar dat de invaliden/rolstoelplek in ieder geval behouden zal worden. Accordering is besloten door de staf van de wethouder maar het is ons niet duidelijk of de ambtenaar die houder van het dossier is hier de beslissingen gaat nemen of dat dit mandaat weer ergens anders ligt.

Aangezien het dus een accordering betreft van een plan van één ondernemer, maar nog geen definitief plan is, kunnen wij bij ons standpunt blijven dat het plan (besluit?) gewoon op alle (maanden geleden) aangedragen argumenten moet worden heroverwogen vanuit het algemeen belang en dus niet alleen in het belang van die ene ondernemer. Nu de ambtenaar aangeeft dat er alleen een accordering is maar nog geen plan, zal heroverweging dus hier geen probleem moeten zijn.

Verlenging van de laad- en losplaats bij AH is volledig onnodig.

De laad/losplaats is lang genoeg om alle (vervuilende trucks) te laten laden en lossen. Verlenging is in het geheel niet nodig. Ook verplaatsing van de boom, verwijderen van de fietsenrekken en het inkorten van de invaliden/rolstoelplek zijn derhalve  niet aan de orde. Alle informatie uit de praktijk die aantonen dat het een onzinnig plan is, zijn uitgebreid ter beschikking gesteld aan alle betrokken partijen. Alleen vlakke bestrating van de laad/losplaats lost het probleem op.

Jammer is wel dat veel fracties tijdens de laatste raadsvergadering op 15 maart jl. de kans voorbij hebben laten gaan om kritische vragen te stellen aan de wethouder van Groen Links. Onze verwachting lag hier toch wat hoger.  Op de vragen die wel werden gesteld aan de wethouder heeft de wethouder niet echt inhoudelijk geantwoord, maar aangegeven dat de problemen met bewoners bij haar sinds kort bekend zijn, zij een afspraak met de bewoners gaat inplannen en dat de invaliden/rolstoelplek behouden zal worden.

Het gele bord (“gereserveerd t.b.v. AH”) vindt de wethouder te technisch voor de raad. Zij komt daar later op terug, belooft zij.

Ook de lijsttrekker van Groen Links Haarlem moet nu vragen beantwoorden van verontruste kiezers die zich afvragen of Groen Links nog wel betrouwbaar is. De lijsttrekker geeft in de beantwoording (niet echt inhoudelijk) aan een bewoner aan dat de wethouder een persoonlijke schouw zal verrichten op de Raaks.

Morgen zijn de verkiezingen en de raad en het college worden daarna demissionair.

De volgende zaken zijn echter ambtelijk toegezegd. Maar helaas nog niet bestuurlijk bekrachtigd.

De ambtenaar die dossierhouder is, geeft aan dat er nog een definitief plan moet komen maar dat de invaliden/rolstoelplek behouden blijft. Heroverweging is dus geen probleem.

De plataan, in welk plan dan ook, moet worden vervangen.

De bestuursadviseur van de wethouder geeft donderdag jl. aan dat er een afspraak door de wethouder wordt ingepland met de omwonenden. We wachten af.

De lijsttrekker van Groen Links belooft dat de wethouder persoonlijk een schouw zal verrichten op de Raaks.

Wij blijven bij onze eis dat het hele plan (dat dus nog niet definitief is) moet worden overwogen maar dan in het algemeen belang. Dat plan dient te worden omgezet in een zgn. AWB besluit opdat inspreken en bezwaar mogelijk zal zijn.

Wij blijven de ontwikkelingen en toezeggingen op de voet volgen en wij danken de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen voor het geboden platform.”

Wordt zonder meer vervolgd….

Wij lazen voor u het volgende bericht:

“De redactie van Haarlems Dagblad gaat de komende tijd met apparatuur van Veilig Verkeer Nederland (VVN) de snelheid op diverse plekken in de regio meten.

Waar in Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom, Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal of Haarlemmerliede en Spaarnwoude wordt stelselmatig te hard gereden? In welke straat zorgen snelheidsduivels voor gevaarlijke situaties?

De krant ontvangt graag suggesties. Waar moet de redactie de snelheid van weggebruikers in kaart brengen en waarom juist op die locatie?

Iedereen kan een weg of straat nomineren door een mail met naam en telefoonnummer te sturen naar stadsredactie@haarlemsdagblad.nl.

De redactie zal met de apparatuur van VVN op de geselecteerde plekken niet alleen het percentage hardrijders en de hoogste snelheid in kaart brengen, maar ook de gemiddelde snelheid.”

Een beeld zegt vaak meer dan 1000 woorden.

Dit gele bord aan de Raaks (wijkschouw nov. 2017) laat zien hoe de gemeente openbare ruimte op een laad- en losplek “reserveert” voor een ondernemer aan de Raaks.

De openbare ruimte kan dus blijkbaar bij de gemeente Haarlem door ondernemers ‘gereserveerd’ worden, evenzeer als deze zelfde ondernemer nu op zijn kosten de laad- en losplek voor zijn zwaar transportverkeer in de openbare ruimte mag aanpassen ten koste van fietsenstallingen, een boom en een invalidenparkeerplek.

Het gaat dan om een aanpassing (verlenging van een al erg lange parkeerplek) waarvan deskundigen zeggen dat deze absoluut onnodig is.