Een groep wijkbewoners is, samen met de wijkraad, bezig na te denken over ‘het verkeer’ in onze wijk. Wat kan er beter en welke wensen op verkeersgebied hebben we?

Dat begrip ‘verkeer’ hanteren we breed, dus staan we ook stil bij de soms te smalle trottoirs, de leefbaarheid i.r.t. het verkeer, maar ook het fietsparkeren, of het verkeersborden-oerwoud in onze wijk en niet te vergeten de relatie tussen het verkeer en onze gezondheid.

We willen m.b.t. dat verkeer in onze wijk een visie opstellen zonder al te veel rekening te houden met de plannen, dan wel de vergezichten van ons gemeentebestuur. Als wijkbewoners hebben we ervaringen en deskundigheid genoeg als verkeersdeelnemer, toch?

We hebben al een paar thema’s in gedachten, maar u zou ons goed kunnen helpen als ook u uw knelpunten of wensen op het gebied van het verkeer in onze wijk zou willen doorgeven. Wilt u dat aub doen?

U kunt ons een kort berichtje sturen met uw knelpunten dan wel uw wensen.

Het toegangsbeleid voor bevoorrading in de voetgangersgebieden van het centrum is door het college herzien.

Samen met diverse partners uit het centrum, waaronder uw wijkraad, is een nieuw en duurzamer beleid ontwikkeld. Met de nieuwe regeling krijgen duurzame voertuigen een stimulans door ruimere toegang tot het voetgangersgebied. Tegelijkertijd heeft het college besloten dat alle huidige ontheffingen worden hertoetst aan het nieuwe beleid.

Het B&W besluit heeft zes weken ter inzage gelegen in het kader van de inspraak. Er zijn geen reacties ontvangen. Binnenkort zal door het college een voorstel tot invoering aan de raad worden voorgelegd. Indien de raad instemt zal het nieuwe beleid in 2018 worden ingevoerd.

Dit nieuwe beleid is één van de projecten van de gemeentelijke projectgroep “Stedelijke Distributie”. Uw wijkraad vertegenwoordigt in die projectgroep de centrumwijkraden. Er wordt ook gewerkt aan een pilot om de aan -en afvoer van internetbestellingen van bewoners en ondernemers, naar één centraal punt in het centrum, mogelijk onze wijk, te vervoeren. We houden u op de hoogte.

Uw wijkraad neemt (zoals eerder al eens beschreven) deel aan de projectgroep Stedelijke Distributie namens de centrumwijkraden en samen met diverse andere organisaties. Al deze partijen onderschrijven de gemeentelijke doelstellingen om uiterlijk in 2025 er voor te zorgen dat in de binnenstad vracht- en bestelwagens geen vervuilende emissie meer uitstoten. De projectgroep heeft verschillende deelprojecten onder handen.

Eentje daarvan lichten we er even kort uit. U kent het wel al die bestelbusjes die door onze nauwe straten rijden om internetbestellingen te bezorgen bij winkeliers of wijkbewoners. We onderzoeken met andere partijen of we in de wijk een afleverpunt kunnen inrichten waar die bestellingen worden afgegeven en waar u het pakje kunt ophalen wanneer het u uitkomt of het pakje thuis kunt laten bezorgen ’s avonds. Als dat lukt, dan is dus minder verkeer in de wijk en toch comfort.

De verantwoordelijk wethouder heeft recent een brief over de voortgang van het project Stedelijke Distributie aan de raadscommissie gezonden waarin alle zaken van deze projectgroep kort worden beschreven.