We schreven eerder over ‘wifitracking’ in ons centrum. Samen met andere centrumwijkraden dienden we een WOB-verzoek in. De ontvangen bestanden hebben we bestudeerd en we hebben enkele voorlopige conclusies getrokken. We verwachten deze maand nog een serie antwoorden van het college op onze laatste vragen.

Als je bent geïnteresseerd in die WOB-bestanden, laat dan even van je horen. We stellen deze set met bijna 80 bestanden graag beschikbaar. Veel van de informatie is overigens zwart gelakt, want niet-openbaar (volgens het college).

Een van de belangrijkste conclusies die we uit de ontvangen bestanden kunnen trekken is de volgende. Een grote groep ondernemers (BIZ-Binnenstad) wilde in de herfst van 2019 bezoekers in de openbare ruimte (eigendom van de gemeente) van het centrum van de stad zonder hun voorafgaande toestemming via hun gsm volgen. Men vroeg de gemeente om mee te betalen. De wethouder wilde driejaar lang voor 50% bijdragen aan dat project en wilde ook mee praten over de 20 lokaties in het centrum én de gemeente wilde meepraten over de wijze van communicatie.

We constateren dat bij het beoordelen door de gemeente van dit voornemen van de ondernemers ‘de economie’ als enig criterium de overhand heeft gehad. Er is geen eigenstandig onderzoek van de gemeente door ons aangetroffen waar het jouw privacy betreft. Toch schrijft het college ons ‘dat je als bezoeker van de stad onbespied op straat moet kunnen lopen’. Voldoet dit BIZ-project nu wel of niet aan de privacywet (AVG)? De gemeente deed er geen zelfstandig onderzoek naar. Maar de gemeente had dus wel het voornemen voor drie jaar partner in dit project te willen zijn. Nu, als gevolg van onze vragen en vragen van raadsleden, heeft B&W besloten die subsidie aan de BIZ (en dus deelname aan het project) voorlopig op te schorten.

Verder bleek ons ook uit de ontvangen stukken dat er al enige tijd twee wifi-sensoren in de Grote Houtstraat actief zijn. Je wordt dus (zonder dat dit is gecommuniceerd) al via je gsm (zonder je voorafgegeven toestemming) gevolgd in de stad. De gemeente is hier van op de hoogte.

Later komen we terug op onze bevindingen.

 

We schreven eerder over wifitracking in ons centrum. Waar gaat het ook al weer over? Mogen ondernemers in dat centrum, zonder jouw voorafgaande toestemming, de unieke persoonsgevens (volgens de wetgever) van je gsm -via sensoren- opvangen in de openbare ruimte? De openbare ruimte waarvan de gemeente eigenaar is. Doel hiervan is dat deze ondernemers graag willen weten waar je (ook als bewoner van dat centrum) loopt, welke route je loopt en hoelang je in het centrum blijft. Die sensor slaat hoogstwaarschijnlijk ook de locatie en de precieze tijd op en is zeer vermoedelijk in staat jouw gegevens te vergelijken met andere plekken en tijdstippen.

Al enige tijd loopt er in Enschede een onderzoek van de handhaver (de Autoriteit Persoonsgegevens) van deze AVG-wet (ook wel de privacywet geheten) naar deze werkwijze. Zowel in Enschede als in Haarlem gaat het om hetzelfde uitvoerende bedrijf.

Omdat antwoorden op onze vragen van 6 december 2019 lang uitbleven, stelden we met twee andere centrumwijkraden WOB-vragen aan het college. We vroegen dus, kortweg, alle informatie over die kwestie openbaar te maken.

Keurig op tijd ontvingen we vandaag van B&W dat WOB-besluit en de bestanden naar aanleiding van ons WOB-verzoek. Er is, zoals verwacht, veel zwart gelakt.
Echter, er ontbreken na een eerste globale blik volgens ons documenten. Dit gezien de globale tijdlijn van deze kwestie.

Wifitracking al actief in de stad

Vreemd is dat in de laatste brief van B&W die we van over dit onderwerp ontvingen, het college ons schreef niet te weten of er al van dergelijke wifi-sensoren in de stad hangen. Dat er al sensoren in de stad hangen, hoorden we van de ondernemers en dit bericht verifieerden we aldus bij B&W.
Uit de ontvangen set met informatie blijkt nu dat er (volgens het college dat schreef daarover niets te weten) al enige tijd twee werkende sensoren van het uitvoerende bedrijf (waarnaar onderzoek wordt gedaan) in de Grote Houtstraat hangen, zonder dat maar één bewoner hier weet van heeft. Laat staan dat iemand toestemming dus kan geven (een vereiste van de wetgever) om door dit bedrijf gevolgd te worden.

We zijn er nog wel even mee bezig om de gehele set te bestuderen. Wil je meer weten of heb je suggesties? Laat het ons weten!

Wij zullen binnenkort de gehele ontvangen set openbaar maken, overigens zal de gemeente dat ook gaan doen.

We ontvingen op 14 mei jl. de antwoorden van het college van B&W op onze vragen van 6 december 2019. Dat duurde dus even. We hebben de antwoorden bestudeerd en we stelden nog enkele vervolgvragen op omdat we onduidelijkheden hebben ervaren bij het lezen van de serie antwoorden. Inmiddels hebben ook fracties in de raad vragen gesteld naar aanleiding van deze kwestie. Hier lees je onze recente vervolgvragen aan het college van B&W.

Waar gaat het ook al weer om? Mogen ondernemers in het centrum zonder jouw voorafgaande toestemming de unieke persoonsgevens (volgens de wetgever) van je gsm via sensoren opvangen in de openbare ruimte waarvan de gemeente eigenaar is? Doel hiervan is dat de ondernemers graag willen weten waar je (ook als bewoner van dat centrum) loopt en hoe je loopt en hoelang je in het centrum blijft.

Al enige tijd loopt er in Enschede een onderzoek van de handhaver (de Autoriteit Persoonsgegevens) van deze AVG-wet (ook wel de privacywet geheten) naar deze werkwijze. Zowel in Enschede als in Haarlem gaat het om hetzelfde uitvoerende bedrijf.