Help, ik zoek een klusser!

Scheefhangende schilderijen, afbladderend schilderwerk, kleine timmerklussen, afbladderend schilderwerk? BUUV Haarlem en het Vrijwilligerscentrum Haarlem bieden hulp.  Mensen die hulp kunnen gebruiken of bieden kunnen zich opgeven via:

Alle inzet wordt ontzettend gewaardeerd. Meld je klus aan of bied je hulp aan. Bij BUUV zien ze dat er veel mensen zijn die klussen hebben die blijven liggen. Soms wel jaren. Veel mensen hebben geen tijd of know how om de klussen aan te pakken. Aan de andere kant zijn er veel Handige Harries in de stad die graag aan de slag gaan. Het is coronaproof vrijwilligerswerk. De klusser en de hulpvrager kunnen afspreken een mondkapje te dragen en de anderhalve meter toepassen in en om het huis. Organisaties als verzorgingstehuizen en dagbestedingscentra kunnen vrijwilligers met de kluskriebels oproepen om hulp vragen via de website van het Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving www.haarlemvoorelkaar.nl

 

Afvalscheiden: voor sommigen is dat moeilijk.

Deze foto maakten we onlangs van een GFT-bak op het Sophiaplein. Naast sloopafval is ook restafval gesignaleerd in de GFT-bakken. Hoe moeilijk kan het scheiden van afval toch zijn? Hierbij het overzichtje wat wel en wat niet in de Groene bakken kan. Regelmatig zien we ook rommel bij de bakken. Spaarnelanden haalt voor grofvuil op. Maak hier een afspraak.

 

Kort nieuws:

  • De evenementenkalender 2021 van Haarlem vindt u hier. Veel evenementen in de 2e helft van dit jaar gaan door met toegangstesten of 1,50 m maatregelen.
  • Ons onovertroffen wijkdiner gaat, in principe, dit jaar ook door. Zet in de agenda:  22 november 2021.
  • De wijkraad vergadert de zomermaanden niet. De volgende vergadering is 13 september. Maar U kunt ons altijd mailen op info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
  • De notulen van de vergadering van 10 mei vindt u hier.
  • De tijdelijke groenplek in de Sophiastraat in de buurt van nummer 19 is succesvol. De plek wordt definitief ingericht. Ook interesse in zo’n plek voor groen en fietsen? Klik dan hier.
  • 11 telcamera’s zijn in het centrum geplaatst (zie kaartje) In onze wijk hangen er drie; op de hoek Botermarkt/Gierstraat, halverwege de Gierstraat en in de Grote Houtstraat bij AH. Ze tellen anoniem voorbijgangers in twee richtingen.

               

We schreven eerder over wifi-tracking in het centrum. Via de antwoorden op onze WOB-vragen kregen we de zekerheid dat er -zeker sinds september 2019- bij de gemeente bekend is dat er, zeer waarschijnlijk al zeven jaar, wifisensoren in de openbare ruimte van het centrum hangen. Deze sensoren volgen je (met jouw unieke gsm) met een commercieel doel, zonder dat je daartoe voorafgaande toestemming hebt gegeven. Die voorafgaande toestemming is verplicht in de privacywet.
Ja, iedere dag weer word je in het centrum gevolgd. Dit terwijl B&W ons eerder schreef dat je je in de openbare ruimte van onze gemeente onbespied moet kunnen wanen.

We poogden de gemeente tot handhaving te krijgen van deze met de privacywet (de AVG) strijdige kwestie. De gemeente gaf als antwoord dat ze niet kan handhaven, omdat er op dit gebied nog geen gemeentelijke regels bestaan. Maar de gemeente schreef ons eerder ook niet uit te willen zoeken waar die wifisensoren hangen. Dit in verband met de privacy van de ondernemer(s). Jazeker.
Mede om die redenen zonden we de gemeente vorige maand een formeel handhavingsverzoek.

We ontvingen van B&W deze week antwoord op onze brief waarin wordt geschreven dat zij ons verzoek tot handhaving hebben doorgezonden naar de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op de privacywet (AVG).
Onze lokale wet (de Algemene Plaatselijke Verordening) van de gemeenteraad regelt van alles (lees maar eens…). Het wordt, denken we, tijd dat ook regels en handhaving van ‘wifitracking’ in de openbare ruimte daar onderdeel van gaan uit maken. Een passend artikel “Afdeling 11, artikel 2:53 Bespieden van personen” is al gereserveerd, lijkt wel. Wordt vervolgd.

We schrijven sinds begin december 2019 over ‘wifitracking’ in de openbare ruimte van het centrum. We hadden hierover een uitvoerige correspondentie (en gesprekken) met B&W en de ambtenaren. Samen met twee andere centrumwijkraden (Binnenstad en Heliglanden de Kamp) stelden we WOB-vragen aan het college van B&W. Met hulp van deskundige wijkbewoners hebben we nu alle documenten bestudeerd en we trekken een paar conclusies.

Je kunt onze bevindingen van 9 maanden coresponderen hier lezen. Wat vinden we van dit alles?

De Raadscommissie Bestuur gaat het onderwerp ‘Dataverzameling in de openbare ruimte’ (dus in algemene zin) aanstaande donderdagavond een eerste keer bespreken.

Duidelijk is dat er sinds 7 jaar wifisensoren in ons centrum hangen en B&W schrijft ons dat daar niets aan valt te doen. Wij denken daar anders over.