De omgeving van de Nieuwe Raamstraat heeft momenteel last van ratten. Ze zitten onder vloeren en in de muren en zijn afkomstig uit de rioolbuizen. De hoofdriolering is ca. 40 jaar oud. De riolering in de huizen zelf (eigendom van de bewoner) en aansluitingen van erfgrens tot hoofdriool (eigendom van de gemeente) kunnen ouder zijn. Deze  aansluitingen zijn destijds beperkt vernieuwd. Mogelijke oorzaak van kapot gaan in de straat is het vele verkeer. De rattenverdelger wees op de verzakte tegels. Daaronder zijn gangen door de ratten gegraven. De stoeptegels worden door de gemeente weer goed gelegd. Er worden wel vallen geplaatst en ook ratten gevangen, maar de ratten vermenigvuldigen zich snel. Uiteraard moet, waar noodzakelijk, het riool ook worden gerepareerd.

Als je ook last hebt van ratten in je huis, meld dat bij de gemeente. Meer informatie op deze link.

 

Wijkraadsverkiezingen

Denkt U nog aan stemmen op onze nieuwe wijkraadsleden Bob Crezee en Maarten Kleinman?

Klik hier voor de digitale jaarvergadering 2021

 

Hoogste punt Raaks III

Aannemer HHB is trots dat afgelopen maandag het hoogste punt is bereikt op gebouw “De Lantaarn”.  En maakte hiervan een korte video op: https://www.raaks3.nl/#video 
Het dak van De Veste is vrijwel dicht en met het afbouwen van de “De Lantaarn” is ook gestart.

 

De Sociaal Wijkteams zijn er voor iedereen

Sociaal Wijkteam Haarlem Zandvoort

Je kunt er terecht als je vragen of problemen hebt op het gebied van welzijn, zorg, wonen, geldzaken en werk. Juist is deze tijden van corona, willen de Sociaal Wijkteams bewoners zo goed mogelijk ondersteunen. Klik hier voor de nieuwe website met informatie over wat je zelf kunt doen en welke activiteiten en ondersteuning je in de buurt kunt vinden.

 

Groen het voorjaar in?

Geveltuintje Hagestraat 4 Haarlem

Het klimaat verandert snel. Ook in Haarlem merken we steeds meer van de gevolgen. Extreme regenbuien en lange periodes van hitte en droogte zijn het gevolg. De gemeente geeft hier tips over een klimaatbestendige tuin, geveltuintjes, het kiezen van planten en het vergroenen van je dak.  Ook vindt je informatie over het “Groen-in-de-stad-spreekuur”. En je kunt mee doen aan het NK tegelwippen. Meer informatie daarover op www.haarlem.nl/geveltuintjes en nk-tegelwippen.nl.

 

Corona en Jongeren

Corona blijft lastig. Niettemin zijn, ook in Coronatijden, diverse jongerenorganisaties actief. Hier enkele linkjes:

We schreven over de nog onduidelijke plannen van de gemeente met het Wilsonsplein. Inmiddels ontvingen we verschillende reacties van bewoners. We zijn natuurlijk ook benieuwd naar jouw reactie. Hierna lees je enkele reacties van bewoners (hun namen zijn bij ons bekend):

‘Wij van de voormalige werkgroep vergroening Nieuwe Kerksplein – samengesteld naar aanleiding van het wijk vergroeningsproject van een aantal jaar geleden –  hebben met grote verbazing kennis genomen van het idee van de gemeente om het Wilsonsplein verder te vergroenen. Als het gaat om meer groen in de Vijfhoek zijn er veel steniger plekken te vinden die zouden profiteren van een groene aanpak. Natuurlijk zijn we ook blij dat onze acties van een aantal jaren geleden blijkbaar ergens toch iets in beweging hebben gezet bij de gemeente. Maar laat de gemeente eerst goed kijken naar de plannen die er liggen en de wensen van de bewoners voordat er van bovenaf wordt gestuurd. Bovendien zijn onze ervaringen lang niet positief als het gaat om het verwezenlijken van vergroeningsplannen in samenspraak met de gemeente. De gemeente heeft met de bestaande plannen een buitenkans laten liggen. En dan ook de gebruiksfunctie: laat het Wilsonsplein alsjeblieft een speelplek blijven. Dat bevordert net zo goed de gezondheid en sociale cohesie van de buurtgenoten als meer groen. En laat de gemeente eens goed aandacht geven aan het historisch karakter van het kerksplein, dat nu geheel verloren is.’

>

‘De plannen zijn heel vaag en onduidelijk. Meer groen, meer planten?
Wij laten wel weten dat het Wilsonsplein het mooiste plein is van Haarlem waar juist iedereen met plezier gebruik van maakt, van jong tot oud
.’

>

‘Al eerder heb ik gereageerd op de vage plannen voor het Wilsonsplein. Ik zat hierover verder te denken en bedacht me dat als de gemeente de Vijfhoek dan toch groener wil maken (waar ik overigens ook achter sta), dan kunnen we als wijk ook de suggestie opwerpen om bijvoorbeeld een locatie als het Sophiaplein te gaan vergroenen.

Dit niksige pleintje ligt vol met stenen, een nooit gebruikt schaakbord, en een enkele plantenbak. Een uitgelezen kans om:

  1. Meer groen te creëren
  2. Een eigen plek te creëren voor een nader te bepalen doelgroep. (Zoals het lijkt is het uitgangspunt dat de gemeente graag een plek voor ouderen wilt creëren, al is dat dus niet zeker)
  3. Een niksig pleintje te verlossen van een troosteloze aanblik

Of is dit wellicht te complex voor de gemeente om een locatie 200 meter verderop echt aan te pakken. Waar wel duidelijke winst te behalen is, met ongetwijfeld een groter draagvlak onder de bewoners.

In mijn ogen is dit een mooiere plek om aan te pakken. Het Wilsonsplein heeft een goede functie, waarom iets fixen dat niet ‘stuk’ is?

Beter is het iets toe te voegen op een plek waar nu ‘niks’ is, en tevens alle gestelde doelen bereiken (eigen plek voor oudere doelgroep, vergroenen)”

>

Ik vrees in de gemeenteplannen te lezen dat ze het centrale speel-/voetbal-/basketbalveld op het Wilsonsplein willen ‘ontstenen’. Dit plein wordt zoveel gebruikt door vooral jonge en oudere jeugd. Ze komen uit de buurt en uit de naaste wijken. Kunnen al die activiteiten dan nog wel? Buiten spelen en sporten is zo belangrijk. 

Ontstenen van onze steden is belangrijk voor het milieu, de gemeente spreekt over klimaatadaptief. In onze wijk met smalle straatjes is daarin misschien niet zoveel en gemakkelijk iets te realiseren. Een plein levert natuurlijk in één klap milieuwinst op. Gaat dat samen met het belang en geluk van onze jeugd? Wat krijgt prioriteit? 

We kunnen alternatieve ontsteningsplekken zoeken. Ik noem er wat: groenperken op het Nieuwe Kerksplein. Grote planten in de grond zetten ipv in potten, zowel in de openbare ruimte als in privétuinen. Aan de overkant van het Wilsonsplein zie ik ook een enorme steenmassa voor de Stadsschouwburg die deels omgetoverd kan worden in prachtig zachte doorlaatbare aarde. 

Misschien heeft de gemeente wel steengoede plannen in de la liggen naast die 300.000 Euro. Ik hoop dat er goede inspraak zal zijn, waarmee ook echt rekening wordt gehouden. 

Veranderen moet geen hobby zijn. Het moet nuttig zijn. Het moet goed zijn.

>

“Een paar jaar geleden hebben we vanuit onze straat een aantal bijeenkomsten gehad over vergroening. Waar een (beperkte) subsidie voor was.
We hebben toen ook (bewoners) plannen gezien voor (onder andere) het Wilsonsplein. Waar nog niets mee gedaan is.
Natuurlijk is het goed om te vergroenen. Maar kan het bedrag niet véél efficiënter benut worden aan de plannen van bewoners, die nu gefrustreerd worden door de hoge ambtelijke eisen die vooral aan de vorm ervan worden gesteld? Dan kun je een groot deel van de buurt vergroenen
.”

>

Wat fijn dat jullie dit weer hebben gespot. Toen wij hier 5 jaar geleden aan het Wilsonsplein kwamen wonen waren we onder de indruk van de buurtactiviteit en wijk op groen en dat zijn we nog steeds. Daar ligt volgens ons ook de kracht van de buurt. Zou het daarom niet veel zinniger zijn om Wijk op Groen te gebruiken als vehicel en verbinder tussen gemeente en de wijk? Dat zou ons inziens meer opleveren en minder kosten. (en misschien kunnen we dan ook Nieuwe Kerksplein ook meenemen en het schaakpleintje aan de Gedempte Raamgracht – misschien ook mooie plek ook voor een jeu de boules baan?)

>

“Ik moet meteen denken aan de ondergrondse parkeergarage die jaren geleden gepland was. Ik ben altijd blij dat ik zoveel kinderen met ouders zie genieten en spelen op het plein. En ook jongelui op het veldje zie voetballen of andere spelletjes zie doen. Ik woon hier meer dan 30 jaar en heb nog met mijn kinderen in de zandbak gespeeld, er is toen veel verbeterd maar ik zie niet echt waarom er nu nog meer moet veranderen.”

>

“een herinrichting van het Wilsonplein is totaal overbodig. De huidige beplanting zou wat dichter kunnen en wellicht zijn sommige toestellen wel toe aan wat onderhoud, maar dat is alles. Het plein zoals het nu is functioneert verder uitstekend en vervult een hele belangrijke functie in de buurt.”

>

‘..en wat betreft het Wilsonsplein, ik fiets daar vaak langs en even vaak is het daar gezellig druk en zijn er genoeg bankjes voor andere doelgroepen, die zitten er reeds op.

Zo’n jeu de boulebaan is misschien mogelijk aan de voorkant van de schouwburg, daar is nog ruimte..

>

Wat een idiotie. Waar is de gemeente mee bezig? Het is een prima plein, waar kinderen en jongeren van verschillende leeftijden zich heerlijk kunnen vermaken. Ik vind het Wilsonsplein absoluut niet versteend. Gemeente: denk eens na en luister naar de burgers. Ik vrees helaas dat jullie dat niet meer kunnen.

>

Aantrekkelijk maken voor een bredere groep? Het Wilsonsplein is nu juist aantrekkelijk voor een doelgroep 0-20 jaar die nergens anders in de Vijfhoek een plek hebben.

De doelgroep 20-100+ heeft diverse mogelijkheden in onze en/of omringende buurt(en). Juist de doelgroep 0-20 moet ook een plek in de binnenstad hebben om zelfstandig heen te kunnen en te kunnen verpozen.

Er is op dit moment geen alternatief voor de jeugd voor het Wilsonsplein, dus het inrichten voor een andere doelgroep is in mijn ogen zeer onverstandig. Het nog minder aantrekkelijk maken voor kinderen lijkt me, na de gemiste kans van een autoluwe/autovrije zone (ondanks brede support), een volgende misstap.

Ik hoop dat de gemeente (ditmaal wel) wilt luisteren naar de direct betrokkenen (wij, bewoners) en geen tekentafeloplossing bedenkt voor een probleem dat er niet is.

Een natuurspeeltuin zou nog een optie zijn.

vader van 4 kinderen

>

De focus om de stad te vergroenen moet niet op de schaarse “postzegels” liggen.

Een schaarse speelplek opofferen voor een enkele boom erbij? Gaan we ruzie maken of het Wilsonsplein een schaduwrijke hangplek voor ouderen wordt of de speelplek voor kinderen blijft?

Kijk dan vooral eerst eens naar alle versteende ruimte in de straten die nu gebruikt wordt voor auto’s om te rijden en te parkeren.  

Hier zouden ook kinderen kunnen spelen. Hier zouden bewoners ook bankjes kunnen neerzetten en meer planten aan de gevels of in bakken kunnen zetten. De Korte Houtstraat laat zien hoe veel meer straten zouden kunnen worden.

In een autoluwe wijk komt een zee van ruimte vrij. Misschien wel ruimte om op het Wilsonsplein en Nieuwe Kerksplein volkstuintjes aan te leggen.

>

Ik herken ons plein helemaal niet in de omschrijving van de gemeente.

Het is een mooi groen plein door de bomen, beplanting rond de speeltuinen en alle moeite die de bewoners doen om het gezellig te maken met planten in potten en beplante boomspiegels.

Het speelgedeelte wordt intensief gebruikt door alle leeftijden en rondom tussen de bomen ontmoeten de bewoners elkaar.

Het enige ontsierende is de grote hoeveelheid fietsen. De gemeente zou vaker oude, niet meer in gebruik zijnde fietsen mogen weghalen.

Verder ben ik dik tevreden met ons plein!

>

Ik ben ook benieuwd. Ik / wij wonen aan het Wilsonsplein. Ik vind dat er meer aandacht naar de ouderen mag en zou het heel mooi vinden dat de ouderen ook de aandacht krijgen.

Ik heb al wat rond gevraagd bij ouderen. Wij zouden heel graag een Jeu de Boules baan willen. Dit ook om ouderen uit de eenzame sfeer/isolatie te halen.

>

Bij mij weten is het Wilsonsplein het enige plein in de Vijfhoek waar kinderen / jongeren van alle categorien kunnen spelen / sporten.Die zitten niet te wachten op een op en top inrichting, groen of niet groen.Gewoon een plek waar door de sobere inrichting veel mogelijk is. Niets aan veranderen dus. Voor een bredere doelgroep is er in de omgeving genoeg voorhanden.”

>

Dank voor de vooraankondiging!

Als bewoner van het Wilsonsplein zou ik natuurlijk op de hoogte gehouden willen worden.

Kunt u aangeven via wie of wat ik die informatie kan volgen?

>

Raar… volgens mij zijn wijkbewoners al jaren met de gemeente in gesprek over vergroenen van de wijk (denk aan het project onder leiding van Jelle Fekkes en Annemarie Kok, Wijk Op Groen). Een werkgroep Wilsonsplein is ook al jaren bezig met het vergroenen. En nu is het opeens niet genoeg voor de gemeente??? Hoezo???

>

In het concept-gebiedsprogramma 2021-2025 van de gemeente lazen we de plannen die de gemeente heeft de komende jaren met de openbare ruimte in de verschillende stadsdelen. Dat programma maakt onderdeel uit van de begroting van de volgende jaren. Deze keer lazen we onder meer een gemeentelijk voornemen met het Wilsonsplein. Daar wil de gemeente in 2022 zaken gaan veranderen, want er zijn blijkbaar problemen. Wat lazen we?

Omdat deze tekst ons niet veel houvast geeft, hebben we de gemeente om een toelichting gevraagd. We gaan dit voornemen volgen. We zijn al wel benieuwd naar je reactie.