Het college van B&W heeft gisteren tot een interessante pilot besloten. Vanaf 1 september 2020 gaat een pilot lopen voor zes maanden genaamd ‘Groenplek & Fietsrek’ waarbij op basis van bewonersinitiatieven parkeervakken worden benut voor vergroening of fietsparkeren. Na een proefperiode wordt besloten of het parkeervak permanent ingericht wordt als groenvoorziening of fietsparkeerplek. Voor deze pilot is door het college van B&W budget beschikbaar gesteld. Aan het einde van de pilotperiode, vindt er een evaluatie plaats en wordt bezien of voortzetting en/of aanpassing van de werkwijze gewenst is.

Kortom, je kunt nu al bij de gemeente een of twee parkeervakken per straat (zie de spelregels) aanmelden voor omvorming naar een groenvak of een plek voor fietsparkeren. Er zijn bij de gemeente al aanmeldingen binnen, maar de pilot kan worden omgezet in een meer definitief stelsel. Wees creatief en dien je plan (minimaal vijf ondertekenaars, meer is beter) zo snel mogelijk in bij de gemeente: centrum@haarlem.nl

Niet geschoten is zeker mis…. Hier lees je meer over de achtergronden en de spelregels van de pilot.

Vandaag ontvingen we een brief van een aantal Haarlemse raadsleden. Zij willen meer groen in de stad aantreffen. Wij toch ook? Geld is beschikbaar! Wij hadden een paar geleden de actie “Wijk op Groen“. Dat project leverde een aantal mooie groene plekjes op in onze nogal versteende wijk. De laatste jaren stagneerde deze ontwikkeling mede door de smalle Middeleeuwse straatjes die toch ook kabels en leidingen (en dus weinig ruimte voor groen) bevatten of omdat bepaalde plekken in de wijk ook andere functies dan groen hebben. Soms verliep het proces erg lastig. Een ander voorbeeld daarvan is het Nieuwe Kerksplein dat in de jaren 60 er fris en groen uit zag. Wijkbewoners pleiten er al jaren voor om dat plein weer groener te maken. Hierna de brief van de raadsleden.

Haarlem, 14 januari 2020

Beste wijkraad,

Wij zouden ons relatief versteende Haarlem graag groener zien, uw wijk graag groener zien.
U ook?

Groene wijken zijn mooie, leefbare en gezonde wijken.
Een groener Haarlem draagt bij aan het behalen van de gemeentelijke doelstelling om te komen tot een klimaatneutraal en een klimaatadaptief Haarlem en om, voor 2022, meer bomen aan te planten.
Ook nam de gemeenteraad diverse moties aan die zien op het vergroenen van de stad, zoals de raadsbreed aangenomen motie Groen, Groener, Groenst.

Het blijkt voor de gemeente niet gemakkelijk om locaties in kaart te brengen waar groen kan worden toegevoegd.
Daarom hebben wij, als leden van de gemeenteraad, het initiatief genomen om met u te onderzoeken waar vergroening mogelijk is.

Ziet u, in uw wijk, kansen voor (ver)groen(ing)?
Wijkbewoners kennen hun wijk uiteraard het beste.
Waar zou volgens u in uw wijk meer groen kunnen komen?
En welk soort groen zou u dan wensen: bomen, een klein bosje, lager groen/ struiken?
Bewoners in uw wijk kunnen ook een verzoek indienen voor geveltuintjes voor hun huis. Spaarnelanden komt dan de stoeptegels die grenzen aan de gevels verwijderen. Desgewenst kunnen bewoners daarbij ook zaad van geschikte bloemen en planten krijgen.

Stuurt u, als u aan oproep gehoor wilt geven, een e-mail met de locaties, en specificaties van het soort groen dat u in uw wijk toegevoegd zou willen zien, naar Rodrigo Cruz Linde, fractiemedewerker van de PvdA?
Dat kan op het volgende e-mailadres: rodrigocruzlinde@gmail.com

Wij nemen dan contact met u op, en zullen proberen ervoor te zorgen dat dat extra groen in uw wijk er ook daadwerkelijk komt!

Met vriendelijke groet,

Isabelle Wisse, PvdA, Frits Garretsen, SP, Gert Jan Hulster, AP, Sander Van den Raadt, Trots Frans Smit, OPHaarlem, Sacha Schneiders, GroenLinks, Ron Dreijer, CDA, Bas van Leeuwen, D’66. Frank Visser, Christenunie

Onze oproep aan ons allen. Laten we nog eens goed kijken of we in onze wijk nog wat plekken kunnen vinden die meer groen verdienen. Laat je het ons weten? We zullen de plekken die worden aangedragen hier vermelden. Dan kunnen die plekken ook steun krijgen van andere wijkbewoners!

Ontvangen suggesties

Een verzoek om een geveltuintje in de Lange Annastraat. In geval van ideeën voor een geveltuin, bloembak, boomspiegel, groenstrookje; lees hier verder.

Een oproep dat het Nieuwe Kerksplein vooral een plein moet blijven. Niet groener maken dus. Dit verzoek kreeg steun van een andere wijkbewoner.

Vergroenen Barrevoetestraat.

Vergroenen Sophiastraat.

Vergroenen Zuiderstraat.

Op de daken achter de dakterrassen tussen de gedempte Raamgracht en de Korte Lakenstraat.

Als de wijk (deels) autoluw wordt, in die straten dan meer groen planten.