Gratis (netwerk)evenementen en trainingen

In de stad zijn diverse gratis (netwerk)evenementen en trainingen die interessant zijn voor initiatiefnemers of geïnteresseerden die hier raakvlakken mee hebben. Een aantal interessante evenementen en trainingen op een rij.

Houdt voor meer aanbod de websites van de Initiatievenschool en de Vrijwilligersacademie in de gaten.

Fietsparkeren bij de Raaks buiten de klemmen en vakken is straks verboden

Bij de oplevering van Raaks III wordt een inpandige fietsenstalling voor 950 plekken gerealiseerd. Naar aanleiding van een verzoek van de wijkraad wordt in de Algemene Politie Verordening (APV) vastgelegd dat er, wanneer de fietsenstalling open gaat, buiten de voorzieningen (klemmen, vakken, stalling) geen fietsen meer mogen worden gestald.

De wijkraad heeft op 11 januari (digitaal) vergaderd

Daarbij zijn o.a. de jaarstukken (2020  en 2021) vastgesteld. Er zijn 2 nieuw aspirant-leden: Bob Crezee en Maarten Kleinman. Jan Geerts neemt momenteel de voorzitterstaken op zich en Jenne Olijve het penningmeesterschap. We verwachten uiterlijk eind maart via mail/enquête de jaarvergadering inclusief verkiezingen te kunnen houden. De meest actuele onderwerpen voor de wijkraad zijn op dit moment “Plan B” en het scheiden van afval.

Voor alle onderwerpen kunt U ons mailen op: info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

Zie verder de volgende links:

 

Reglementair treden op 10 januari (de datum van de beoogde, maar uitgestelde  jaarvergadering) onze penningmeester (Jan Teitsma, sinds jan.17) en onze voorzitter (Dick Smit, sinds sept.16) af. Beiden zijn, na ruim vier jaar vrijwilligerswerk, niet herkiesbaar.

Zij zullen beide voor een goede overdracht zorgdragen naar de nieuwe bestuursleden. En zij blijven actieve wijkbewoner! Hun opgedane kennis blijft beschikbaar voor de wijkbewoners en de wijkraad.

Beiden danken alle wijkbewoners en overige relaties voor de samenwerking gedurende de afgelopen jaren.

Na 11 januari lees je meer over de samenstelling, de functies en de taakverdeling van de wijkraad. Inmiddels zijn er drie nieuwe kandidaten beschikbaar voor de wijkraad. De wijkraad gaat dus groeien in ledental. Dat is een goed begin van het nieuwe jaar!

Maar we zouden het erg fijn vinden als er nog een paar bewoners onze wijkraad als lid willen versterken. Heb je interesse om als vrijwilliger iets voor onze prachtige wijk te doen? Laat van je horen en we vertellen je, geheel vrijblijvend, meer over dat werk. Er zijn talloze mogelijkheden, ook via de vorm van een proefperiode, bijvoorbeeld.

Maandag 14 december hebben we als wijkraad de laatste vergadering van het bijzondere jaar 2020. Het wordt wederom geen vergadering in ons eigen gebouw, maar via de video. Deze keer staan zaken op de agenda als onder meer onze jaarvergadering, het aftreden en de (her)verkiezingen van wijkraadsleden (twee leden van het dagelijks bestuur dienen statutair af te treden), de financiën en het jaaroverzicht over 2020.

Heb je interesse om de wijkraad (eventueel op proef) te komen versterken? We kunnen je daar geheel vrijblijvend over informeren, als je dat wilt. Laat even van je horen.