Ons wijkdiner kan op maandag 22 november kan, ondanks aangescherpte Corona maatregelen, helaas niet door gaan. Corona ligt opnieuw dwars. We blijven optimistisch hopen dat het diner als “Nieuwsjaardiner” in januari kan doorgaan. Wie aangemeld was en ook een plaats had (wachtlijst!), is inmiddels geïnformeerd. We laten weten via onze kanalen of en wanneer het diner doorgaat en of er (alsnog) plaatsen beschikbaar komen.

Herinrichting Botermark, Barrevoetestraat en Keizerstraat

Op 12 oktober heeft er een voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden in de Nieuwe Kerk. De ontwerpers hadden groenslingers bedacht om naast groen in bakken de straat algemeen een groener aanzicht te geven. Vanwege hoge auto’s moeten deze slingers erg hoog worden opgehangen. Bij de gemeente zijn er te weinig bewoners/ondernemers bekend om deze slingers te adopteren. Bij navraag door ons blijkt dat mee te vallen. Omdat er te weinig animo voor was, was de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (ARK) niet enthousiast en heeft deze geadviseerd van de groenslingers af te zien. Reageren kan! Het plan gaat nu formeel de inspraak in.

 

Milieuzone Haarlem voor vrachtwagens vanaf januari 2022

Heb je de borden in Haarlem al zien staan over de nieuwe milieuzone vrachtwagens? Vanaf 1 januari 2022 wordt in Haarlem centrum en omliggende wijken een milieuzone ingevoerd voor vrachtwagens die op diesel rijden. Dieselvrachtwagens mogen dan alleen nog in de milieuzone rijden als ze voldoen aan emissieklasse 6. Zo wil de gemeente zorgen voor schonere lucht voor inwoners van Haarlem, minder uitstoot en een kleiner negatief effect op het klimaat. Meer weten? Ga dan naar  www.haarlem.nl/milieuzone.

Maatjes gezocht

Fietsmaatjes, taalmaatjes, voorleesmaatjes, theatermaatjes en sportmaatjes gezocht!  Het Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving (VWC) gaat de komende weken extra op zoek naar maatjes voor inwoners van Haarlem en de dorpskernen van de gemeente Bloemendaal (Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Overveen en Vogelenzang). Iedereen die graag iemand helpt, samen leuke dingen wil ondernemen of een goede begeleider is, kan maatje worden voor iemand die extra ondersteuning of aandacht nodig heeft. Zie ook www.haarlemvoorelkaar.nl

 

Kort nieuws

 • De wijkraad vergadert maandagavond 8 november 19.00 in het wijkgebouw, Nieuwe Kerksplein 17. Van harte welkom.
 • Het motor- en scootervak op het Nieuwe Kerksplein functioneert nog niet zoals gedacht. Ondertussen zien we het plein vooral verrommelen. Liefst zouden we zien dat motoren en scooters net als andere motorvoertuigen op een parkeervak mogen parkeren. Reageren kan nog tot 1 januari aan mevrouw I.P. Hamer, email: iphamer@haarlem.nl. .
 • De gemeente plaatst momenteel elektronische rattenvallen in diverse wijken in de stad. Een proef hiermee was erg succesvol. Tips tegen ratten vind je hier. Voor een melding klik hier.
 • In de eerste maanden van komend jaar wordt de Schalkwijkerbrug (nabij de Herenvest) vervangen. Verkeer van en naar het centrum zal hier hinder van ondervinden. Nadere berichten volgen.
 • Zaterdag 6 november laten verschillende Haarlemmers laten zien hoe zij hun huis duurzamer hebben gemaakt. Binnenkijken? Klik hier.
 • Zondag 7 november vindt de KLM Urban Trail plaats. Het hardlopers gaan via stadschouwburg richting het Nieuwe Kerksplein naar de Lange Annastraat en verlaten via de Breestraat, Gierstraat en Grote Houtstraat onze wijk weer. Gelopen wordt er tussen 9.30 en 13.00 uur. Zie ook www.haarlemurbantrail.nl
 • Op 6 en 7 november vindt ook de Kunstlijnhaarlem weer plaats.
 • Een goed idee voor ontmoeting of anders voor herstel na Corona? De gemeente heeft vanwege het succes van de regeling extra geld beschikbaar gesteld voor goede ideeën. Meer info hier.
 • Mogelijk heb je gelezen dat ook Haarlem een opkoopbescherming tegen beleggers gaat invoeren. Zo niet klik dan hier. 
 • Haarlem.nieuws.nl heeft een impressie (filmpje en foto’s) gemaakt van de wijk.

Komende week wordt begonnen met de eerste stap om de wijk autoluwer te maken. Een flink aantal bordjes worden verzet in deze eerste stap. Met name vrachtverkeer langer dan 7 m. wordt geweerd.
Per 24 mei zijn de volgende maatregelen van kracht:
• Verboden voor vrachtwagens en bestelbusjes langer dan 7 meter in de Zuiderstraat, vanaf de Gedempte Oude Gracht. Ook in de Sophiastraat, Drapenierstraat en Doelstraat is groot verkeer verboden.
• Omdraaiing van de rijrichting in de Korte Wolstraat, de Nieuwe Raamstraat en het Noordelijk deel van de Gedempte Voldersgracht. Op deze manier gaan de rijrichtingen van deze straten richting de Gedempte Raamgracht.
• Twee extra laad- en losplekken komen op de Gedempte Voldersgracht en het Nieuwe Kerksplein. Hierdoor ontstaat ruimte, waardoor leveranciers minder vaak op de rijbaan hoeven te laden en lossen.
• Bij alle laad- en losplekken in de Vijfhoek worden venstertijden toegevoegd. Buiten de venstertijden mogen deze plekken als parkeerplaats gebruikt worden. De maatregelen gaan in op 24 mei 2021.

De gemeente wil vaststellen of dit het gewenste resultaat oplevert en eventuele aanpassingen meenemen in de volgende fase. Want in 2022 worden 12 straten/straatjes voetgangersgebied en krijgen de Barrevoetestraat en de Keizerstraat een fietsvriendelijke inrichting.

Zie ook het bericht van de gemeente en ons bericht over twaalf straatjes autoluw.

Nieuwe Kerksplein groen?

In onze digitale jaargadering is een vraag gesteld over vergroening van het Nieuwe Kerksplein. Het is jammer dat het nu een “scooter/fietsenstalling” is geworden. De gebiedsverbinder van gemeente, Mw. I. Hamer, heeft n.a.v. deze vraag een reactie gegeven en wil bij de komende begroting kijken of er middelen vrij te spelen zijn om te kijken wat wel mogelijk is. Haar reactie:
“Het is inderdaad zo dat een groep bewoners een groen ontwerp voor het plein heeft gemaakt. Dit plan is niet tot uitvoering gekomen, omdat het niet was in te passen in de criteria, die de gemeente hanteert voor het Nieuwe Kerksplein, voor wat betreft erfgoed en ruimtelijke kwaliteit. Het monumentale plein behoeft bescherming. Hier is vaak en intensief over gesproken, ook verschillende malen met wethouders, omdat de meningen uiteen liepen over wat behouden diende te worden en wat kon veranderen.
Daarnaast was en is een herinrichting van het plein niet opgenomen in de financiële planning, omdat het plein ten opzichte van andere openbare ruimte op dit moment nog geen prioriteit heeft. Er is een beperkt budget voor onderhoud en herinrichting van de openbare ruimte en hier moeten we scherpe keuzes maken. Verkeersveiligheid en technische noodzaak tot uitvoering van groot onderhoud gaat voor. Dit is niet aan de orde bij het plein.

Fysieke mogelijkheden voor een kleinere vergroening zijn in principe wel aanwezig in de bomenrij. De boomspiegels (het vak waarin de boom staat) kunnen voor een deel aaneengeregen worden. Zo kan er wat open grond in plaats van stenen komen. De groeimogelijkheden voor planten onder de grote schaduwrijke boomkruinen en tussen de boomwortels zijn wel echt beperkt. Helaas is ook voor deze ingreep bij de gemeente op dit moment geen budget aanwezig.
Wethouder Rog wil graag groeninitiatieven faciliteren. Geld is nu echter een beperkende factor. Bij de komende begroting kunnen we hopelijk kijken naar wat wel mogelijk is om middelen vrij te spelen.

 

Hotel “Pitstop” aan de Wilhelminastraat dicht

Zorghotel “Pitstop” aan de Wilhelminastraat wordt gesloten. Jarenlang werd in “Pitstop” door zorgverlener “Roads” hier intensieve zorg en begeleiding aan gasten/cliënten aangeboden.  “Pitstop” bood een warme huiselijke plek aan 12 gasten en werd gerund door ervaringsdeskundigen.  “Roads” biedt mensen perspectief op sociale participatie en arbeidsre-integratie. In “Pitstop” verbleven nog drie vaste gasten. Ook was er dagbesteding. De sluiting was al voorgenomen. Helaas lekt nu ook het riool in de keuken en ziet “Roads” zich genoodzaakt “Pitstop” acuut te sluiten. De dagopvang maakt een doorstart in buurtcentrum “De Schakel” aan de Verspronckweg, o.a. in de vorm van een buurtrestaurant. Voor de vaste gasten heeft “”Roads” i.s.m. de gemeente gelukkig ook een alternatief gevonden.

 

Kort nieuws

 • De bibliotheek aan het Doelenplein is sinds deze week weer open.
 • Haarlem wil ook in 2045 een aantrekkelijke stad zijn om in te wonen, te werken en te bezoeken, maar hoe bereiken we dat met elkaar? De gemeente heeft in dit verband een omgevingsvisie vrijgegeven voor inspraak. Samen met o.a. het mobiliteitsbeleid zijn dit kaders, die ook van belang zijn voor de toekomst van onze wijk. Lees verder.
 • U kunt nog enkele dagen (tot 25 mei) reageren op de toeristische koers van de gemeente. De wijkraad is betrokken geweest bij de opstelling ervan. O.a. is een “hotelstop” vastgelegd. Concreet kan, in onze wijk, alleen nog het Hotel aan de Prins Hendrikstraat nog worden gerealiseerd.
 • De wijkraad was afgelopen weken vertegenwoordigd in overleggen over afvalscheiden, overlast/handhaving en mobiliteit.
 • Notulen van de Wijkraadsvergadering van 12 april 2021
 • Volgende wijkraadsvergadering 14 juni 2022. Mail naar ‘info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl‘ voor vragen, opmerkingen, etc..

Vanwege Corona helaas geen normale jaarvergadering. Afgelopen jaren hadden we druk bezochte jaarvergaderingen over verkeer, met muziek, oude filmopnamen en uiteraard een drankje. Uiteraard hopen we in 2022 dit weer te kunnen doen.

Klik hier voor de digitale jaarvergadering 2021

Hierin:

 • Verantwoording over 2020 en plannen voor 2021.
 • Verkiezing van Bob Crezee en Maarten Kleinman als nieuwe wijkraadsleden.
 • Een korte enquête waarin je kan aangeven over wat je van de wijkraad verwacht.

Het kost een paar minuutjes en je kunt tot 9 april stemmen en je mening geven.