Ook deze maand houden we als wijkraad geen openbare bijeenkomst i.v.m. de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. We informeren je zo goed als mogelijk via onze berichten en onze digitale nieuwsbrief. Als wijkraad houden we elkaar goed op de hoogte via gesprekken, mail en telefoon. Zo zijn er deze maand geen urgente zaken die een bijeenkomst noodzakelijk maken.

We besloten de zomerse pleinpicknick van dit jaar uit te stellen tot volgend jaar. De wijkborrel en het wijkdiner duwen we nog even voor ons uit en bezien we later. We gaan deze week inspreken bij de raadscommissie Beheer met betrekking tot de B&W-verkeersbesluiten. En bij de raadscommissie Bestuur gaan we deze week inspreken over het onderwerp wifitracking.  Dat inspreken gebeurt digitaal want de raadscommissies mag je (nog) niet bijwonen.

Je kunt ons via de mail bereiken en we reageren snel.

Je kunt iedere maand de agenda van de eerstvolgende wijkraadvergadering lezen. Je leest dan de agenda zonder bijlagen en toelichtingen.

We komen maandag 9 maart als wijkraad van 19-21 uur bijeen in het gebouw van de wijkraad aan het Nieuwe Kerksplein 17.

Je kunt zonder aankondiging langskomen, met óf zonder een agendapunt. Wil je iets aan de orde stellen, dan ruimen we graag tijd voor je in. Ook kun je vragen stellen over de agenda, zonder aanwezig te zijn bij de vergadering. Stuur dan even een mailtje en je krijgt snel antwoord.

Onze wijkraad bestaat uit vrijwiliigers die jaarlijks bij de gemeente subsidie vragen voor hun werkzaamheden. Als wij de inkomsten t.b.v. “de wijkraadkosten” van de afgelopen jaren benoemen die onze wijkraad verkreeg via de subsidieregeling wijkraadkosten, dan ziet dat rijtje inkomsten er als volgt uit:

Subsidie Vijfhoek, Raaks en Doelen
Jaar bedrag
2016 7711
2017 7264
2018 7264
2019 6856
2020 6924
2021 5603 (prognose gemeente)

Dit overzicht toont vanaf 2016 t/m 2020 een verlaging van de jaarlijkse inkomsten van 7711 naar 6924 euro. Voor 2021 raamt de gemeente voor onze wijkraad nog een verdere verlaging van 19% naar 5603 euro. De vaste lasten van onze wijkraad zijn in dezelfde periode jaarlijks gestegen. De dalende inkomsten zijn t/m 2020 niet veroorzaakt door bezuinigingen bij de gemeente maar door wijzigingen bij het bepalen van de hoogte van de subsidie. Daarbij spelen de volgende verdeelsleutels (opgesteld na een gerechtelijke uitspraak) een rol:

 

 

 

 

 

Ja, dat lees je goed. Omdat onze wijk wijzigingen kent m.b.t. het aantal bijstandsgerechtigden krijgen we minder subsidie. Die dalende inkomsten van de wijkraad (van 2016:7711 euro en de prognose voor 2021:5603 euro bij stijgende lasten) baren ons zorgen en die zorgen hebben ons doen besluiten te gaan onderzoeken hoe we de inkomsten weer op peil kunnen brengen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen via sponsoring of door onze stichting te gaan omzetten in een coöperatie. Als je hierover wilt meedenken, horen we graag van je.