Vandaag, vrijdag 29 juni 2018, waren de wethouders Merijn Snoek (CDA, openbare ruimte en financïen) en Jur Botter (D’66 wijkwethouder) op werkbezoek in de wijk. We spraken over de sociale activiteiten die zijn gestart (o.a. het burennetwerk), over het groener maken van het Nieuwe Kerksplein en natuurlijk ook over de wijkvisie ‘Verkeer’.

Bij het onderwerp wijkvisie kwam met name aan de orde een tweetal van de (door bewoners genoemde) zes urgente verkeersproblemen: het gebied Zuiderstraat/Gedempte Voldersgracht (bevoorrading Hortusplein) en het gebied rondom het Nieuwe Kerksplein.

Eerder overleg met ambtenaren en de verkeerspolitie bracht ons tot het inzicht dat we grotendeels de analyse van de problemen en ook de geschetste oplossingsrichtingen met elkaar delen. Vandaag werd dat bevestigd en ambtelijk ondersteunt men de voorstellen van de wijkbewoners tav de twee genoemde hotspots. We hebben die beide kwesties ook in een recente brief aan het college van B&W verwoord.

Vandaag keken beide wethouders naar de situatie ter plekke, het was immers goed weer.

Voorts is vandaag bevestigd dat er in 2019 een breed opgezet verkeersonderzoek in de gehele wijk zal plaatsvinden om de visie van de wijkbewoners te beoordelen en te toetsen op draagvlak bij ondernemers en bewoners. Het beoordelen en nemen van de eenvoudige verkeersmaatregelen op de in de visie genoemde zes plekken in de wijk kan daar los gezien van worden. Ook is gesproken over het lange termijn perspectief: een grotendeels autoluwe wijk. Daar zal eveneens in de (net) nieuwe collegeperiode met de wijkraad en de bewoners over verder worden gesproken.

Het was gewoon een mooie dag!

Als toegift hier nog een korte impressie van het bezoek door wethouder Jur Botter.

We schreven eerder over een wijkschouw te houden op 30 mei en we vroegen u om suggesties. Blijkbaar gaat het naar uw wens in de openbare ruimte want we ontvingen geen suggesties deze keer. Dat is goed nieuws!

We slaan dan het voorjaar een keer over en dus is er geen wijkschouw op 30 mei. We organiseren een volgende wijkschouw in het vroege najaar. Na de zomervakantie hoort u daar meer over.

Zelf eenvoudig melden

Met de app BuitenBeter kunt u ook zelf makkelijk met uw smartphone eenvoudige problemen in de openbare ruimte doorgeven aan de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om een scheef paaltje, of een kuil in de stoep, of een lantaarn die niet brandt. Onze ervaring is dat de gemeente dit soort zaken meestal snel oplost. Zo niet? Informeert u ons dan even?

Rapportage laatstgehouden wijkschouw

Hierna kunt u de rapportage lezen van de laatstgehouden wijkschouw van november 2017 (update 15/04/2018).

[pdf-embedder url=”https://wijkraadvijfhoek-haarlem.nl/wp-content/uploads/2018/04/180415-update-rapportage-wijkschouw-04.11.17-1.pdf” title=”180415 update rapportage wijkschouw 04.11.17″]

Op woensdag 30 mei om 19:00 uur houden we weer een wijkschouw. Wijkbewoners, deskundigen en de wijkraad kijken dan op straat hoe het zit met de veiligheid, het vandalisme en kwaliteit van onderhoud van het openbare gebied. We nodigen ook de wijkagent uit, de handhavers, deskundigen van de gemeente en van Spaarnelanden.

Input van bewoners

De wandeling gaat langs plekken die wijkbewoners hebben aangedragen. Zoals plekken waar je ’s avonds niet ontspannen loopt, waar de doorgang belemmerd wordt door spullen op straat, waar verwarrend veel verkeersborden staan of verkeersdrempels niet werken, waar de straatverlichting onvoldoende is, of waar het groen slecht wordt onderhouden.

Zelf eenvoudig melden

Met de app BuitenBeter kunt u ook zelf makkelijk met uw smartphone eenvoudige problemen in de openbare ruimte doorgeven aan de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om een scheef paaltje, of een kuil in de stoep, of een lantaarn die niet brandt. Onze ervaring is dat de gemeente dit soort zaken meestal snel oplost. Zo niet? Informeert u ons dan even?

Loop ook mee op 30 mei

De eerstvolgende wijkschouw is op woensdag 30 mei van 19:00 – 20:00 uur. We starten vanaf het gebouw van de wijkraad aan het Nieuwe Kerksplein 17. Fijn als u meeloopt en meedenkt. U kunt natuurlijk ook alleen uw suggesties aan ons doorgeven.

Geef nu uw suggestie(s) door

U kunt ook een belangrijke bijdrage leveren door suggesties aan ons door te geven: welke plekken en onderwerpen verdienen aandacht tijdens de wijkschouw. Gebruik daarvoor onderstaand formulier. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking om sámen onze wijk heel, veilig en leefbaar te houden.

Hier graag uw mailadres invullen, zodat we u op de hoogte kunnen houden
Hier kunt u invullen of u wel of niet zult meelopen met de wijkschouw
Heeft u te weinig ruimte? Vul dan nog een formulier in.

Rapportage

De wijkraad maakt van de rondgang een rapportage voor partijen die voor een oplossing kunnen zorgen. Uiteraard kijken we vervolgens ook of de problemen worden aangepakt. U kunt hierna  onze terugblik (update van 15.04.2018) op de tweede wijkschouw van 2017 lezen, met de reacties van de geraadpleegde deskundigen.

[pdf-embedder url=”https://wijkraadvijfhoek-haarlem.nl/wp-content/uploads/2018/04/180415-update-rapportage-wijkschouw-04.11.17-1.pdf” title=”180415 update rapportage wijkschouw 04.11.17″]

Bij de start van de volgende wijkschouw staan we vanzelfsprekend ook stil bij de afwikkeling van de toen gemelde zaken.