Eerder publiceerden we het rapport van de laatste wijkschouw die werd gehouden op 4 november. Inmiddels zijn de reacties van Spaarnelanden en van Handhaving ontvangen. De reacties zijn verwerkt in het oorspronkelijke rapport en hier te lezen.

De gemeente heeft ons laten weten in 2018 te zullen reageren.  We houden vol….

Afgelopen zaterdag liepen er weer verschillende wijkbewoners mee met onze wijkschouw. Een kleine veertig punten waren aangedragen door de bewoners uit de wijk. Wij danken de inzenders voor hun bijdragen!

Twee gemeentelijke handhavers liepen ook mee net als drie leden van de wijkraad. De rapportage zenden wij naar de gemeente, Spaarnelanden, handhaving, de Haarlemse Bomenwachters en de Fietsersbond. Wij verzoeken bij alle gemelde punten om een reactie. Regelmatig treft u op onze site een update van de rapportage aan.

U kunt de rapportage van afgelopen zaterdag hier lezen.

Op 15 mei jl hebben we, mede op basis van uw suggesties, een wijkschouw gehouden. De rapportage is destijds naar diverse instanties verzonden met het verzoek om een reactie.

Alle instanties hebben nu gereageerd in bijgaande versie van het rapport, maar helaas zijn nog niet alle genoemde zaken van een reactie  cq een oplossing voorzien.
Daarom blijven we in gesprek over deze zaken met de instanties totdat alles van de wijkschouw is beantwoord.

Ook zijn er reacties ontvangen die bij ons vragen oproepen, ook daarover blijven we in gesprek.
Gelet op het zomerreces zal dit wel enig geduld vragen. Desondanks publiceren we nu deze update om u een actueel beeld te geven van de stand van zaken.
In de herfst van dit jaar volgt er een tweede wijkschouw, waar we tevens bij sommige items van dit rapport ook om aandacht blijven vragen.

We blijven u informeren over voortgang van de bijgaande rapportage via deze site.