Op 15 mei 2017 is in onze wijk een door de wijkraad georganiseerde wijkschouw gehouden. Tijdens de schouw keken zo’n 20 wijkbewoners, 3 wijkraadsleden en vertegenwoordigers van Spaarnelanden en de gemeente op ongeveer 20 locaties in de wijk naar ruim 50 gemelde zaken. De vragen en de locaties waren via een enquête gemeld door bewoners. Wij danken iedereen die heeft bijgedragen aan deze wijkschouw!

De rapportage van de wijkschouw benoemt de aandachtspunten en vragen die door bewoners zijn ingebracht met een toelichting die bij het locatiebezoek is opgetekend. We hebben de rapportage verzonden aan de partners van de wijkraad: de gemeente Haarlem (gebiedsverbinder, wijkbeheer, handhaving), Spaarnelanden, de Haarlemse Bomenwachters en de politie (onze wijkagent). We hebben deze organisaties gevraagd om ons een reactie op de genoemde punten te geven.                                       

Dat kan ook een voorlopige reactie zijn omdat sommige zaken, vermoeden we, niet onmiddellijk kunnen worden opgelost. Daarbij bieden we aan om mee te denken over oplossingen, soms mogelijk in scenario’s.

In het najaar is er opnieuw een wijkschouw. Dan bekijken we vanzelfsprekend de voortgang van de afhandeling van de genoemde punten. Bewoners kunnen dan ook nieuwe punten inbrengen.

Kleine zaken kunt u zelf melden

Graag wijzen we u er op dat u kleine ongemakken in de openbare ruimte (zoals een scheef paaltje, een kuil in het trottoir, vuil naast de containers etc.) kunt melden bij de gemeente. Onze ervaring is dat er meestal snel wordt gehandeld. Alleen bij zaken m.b.t. de openbare verlichting kan het wel eens iets langer duren, omdat daar een bedrijf die klachten beoordeelt en gebundeld afhandelt. Melden kan via deze link. Als u niet tevreden bent over de afwikkeling kunt u met ons contact zoeken. We bemiddelen graag voor u.

Wij houden u op de hoogte van de afhandeling van alle punten uit de rapportage via deze website.

En u weet het, u kunt zich op de homepage abonneren op ieder nieuw bericht!