Op 15 mei jl hebben we, mede op basis van uw suggesties, een wijkschouw gehouden. De rapportage is destijds naar diverse instanties verzonden met het verzoek om een reactie.

Alle instanties hebben nu gereageerd in bijgaande versie van het rapport, maar helaas zijn nog niet alle genoemde zaken van een reactie  cq een oplossing voorzien.
Daarom blijven we in gesprek over deze zaken met de instanties totdat alles van de wijkschouw is beantwoord.

Ook zijn er reacties ontvangen die bij ons vragen oproepen, ook daarover blijven we in gesprek.
Gelet op het zomerreces zal dit wel enig geduld vragen. Desondanks publiceren we nu deze update om u een actueel beeld te geven van de stand van zaken.
In de herfst van dit jaar volgt er een tweede wijkschouw, waar we tevens bij sommige items van dit rapport ook om aandacht blijven vragen.

We blijven u informeren over voortgang van de bijgaande rapportage via deze site.

Op 15 mei 2017 is in onze wijk een door de wijkraad georganiseerde wijkschouw gehouden. Tijdens de schouw keken zo’n 20 wijkbewoners, 3 wijkraadsleden en vertegenwoordigers van Spaarnelanden en de gemeente op ongeveer 20 locaties in de wijk naar ruim 50 gemelde zaken. De vragen en de locaties waren via een enquête gemeld door bewoners. Wij danken iedereen die heeft bijgedragen aan deze wijkschouw!

De rapportage van de wijkschouw benoemt de aandachtspunten en vragen die door bewoners zijn ingebracht met een toelichting die bij het locatiebezoek is opgetekend. We hebben de rapportage verzonden aan de partners van de wijkraad: de gemeente Haarlem (gebiedsverbinder, wijkbeheer, handhaving), Spaarnelanden, de Haarlemse Bomenwachters en de politie (onze wijkagent). We hebben deze organisaties gevraagd om ons een reactie op de genoemde punten te geven.                                       

Dat kan ook een voorlopige reactie zijn omdat sommige zaken, vermoeden we, niet onmiddellijk kunnen worden opgelost. Daarbij bieden we aan om mee te denken over oplossingen, soms mogelijk in scenario’s.

In het najaar is er opnieuw een wijkschouw. Dan bekijken we vanzelfsprekend de voortgang van de afhandeling van de genoemde punten. Bewoners kunnen dan ook nieuwe punten inbrengen.

Kleine zaken kunt u zelf melden

Graag wijzen we u er op dat u kleine ongemakken in de openbare ruimte (zoals een scheef paaltje, een kuil in het trottoir, vuil naast de containers etc.) kunt melden bij de gemeente. Onze ervaring is dat er meestal snel wordt gehandeld. Alleen bij zaken m.b.t. de openbare verlichting kan het wel eens iets langer duren, omdat daar een bedrijf die klachten beoordeelt en gebundeld afhandelt. Melden kan via deze link. Als u niet tevreden bent over de afwikkeling kunt u met ons contact zoeken. We bemiddelen graag voor u.

Wij houden u op de hoogte van de afhandeling van alle punten uit de rapportage via deze website.

En u weet het, u kunt zich op de homepage abonneren op ieder nieuw bericht!

IMG_4032 IMG_0455

De wijkraad heeft zich voor het 2015 tot doel gesteld om de Wijkschouw te herintroduceren. De wijkschouw zou het gremium moeten zijn voor de Wijkbewoners, de Wijkraad en de Gemeente Haarlem, om het unieke aangezicht van de wijk te onderhouden en zo als visitekaartje kan dienen voor de Stad Haarlem.

In tijden van bezuiniging is het begrijpelijk dat bepaalde zaken verschuiven op de prioriteitenlijst, echter het handhaven van een schone en evenwichtige wijk op het gebied van straten en trottoirs, met straatmeubilair en groenvoorziening dragen bij de frisse uitstraling die Haarlem wil uitstralen.

Aan de hand van deze criteria is de wijkraad door de wijk gegaan en zijn punten naar voren gekomen die de wijk een rommelige en onverzorgd overkomen doet geven. In 2015 heeft de eerste wijkschouw door wijkraad en buurtbewoners plaats gevonden.

U kunt het volledige rapport hier lezen (PDF bestand): Wijkschouw Vijfhoek 2015 – v2 07122015 JK JWS