De gemeente heeft huis-aan-huis in onze wijk een brief en een tekening laten bezorgen met nadere info over de set besluiten waartoe B&W eind mei 2020 (7 maanden geleden) heeft besloten.  We schreven eerder over de aankondiging in de staatscourant én over de mogelijkheid tot bezwaar maken. Hier lees je dat bericht.

Hieronder het bezwaar van de wijkraad.

BEZWAAR Verkeersmaatregelen Vijfhoek Raaks en Doelen

 

Een groep bewoners en ondernemers uit de Gierstraat, de Nieuwstraat en de Korte Gierstraat heeft de gemeente schriftelijk laten weten bezwaar te hebben tegen ons plan B(ewoners). Dat mag. Lees hun reactie hier.
Uit hun brief blijkt niet hoeveel bezwaarmakers er zijn. Wel lezen we onder meer dat ze hun woongebied als liggend buiten de Vijfhoek (*) zien. Ook lezen we hun vraagtekens bij de rechtsgeldigheid van de ondersteuners van plan B. Je kunt hun argumenten tegen plan B op je gemak nalezen.

We vermoeden dat de in plan B beoogde situtatie mogelijk niet helemaal goed wordt begrepen. De drie straten van de bezwaarmakers bevinden zich reeds in autoluw gebied. In het beoogde nieuwe autoarme gebied van plan B (pag. 6) zijn wijkbewoners en wijkondernemers óók welkom met hun auto buiten de venstertijden. In het autoluwe gebied dat we in ons centrum kennen, is dat alleen mogelijk binnen de zgn. venstertijden. Een ander vermoeden is dat de beoogde situatie in de Lange Annastraat het echte probleem zal zijn. In plan B wordt voorgesteld deze straat ook tot het autoluwe gebied te rekenen. In dat geval is die straat geen ‘sluiproute’ meer voor de winkels in de Gierstraat. Men zal iets verder moeten lopen of binnen de venstertijden moeten blijven, zoals in een groot deel van het centrum al het geval is.

Sinds januari 2020 poogden we verschillende malen met de groep bezwaarmakers in gesprek te geraken. Tot heden lukte dat niet.

503 Ondersteuners

Er zijn echter ook voorstanders van plan B(ewoners). De hiervoor genoemde bezwaarmakers schrijven dat plan B afkomstig is van de wijkraad en zij kennen de meedenkers, inputgevers en ondersteuners van plan B geen rol toe.

Onze wijkvisie Verkeer uit 2017/18 is tot stand gekomen met input van ruim 300 wijkbewoners en plan B kent inmiddels 503 ondersteunende (wijk)bewoners (overigens ook woonachtig in de Gierstraat, de Nieuwstraat en de Korte Gierstraat). Zoveel leden kent onze wijkraad (nog) niet.

(*) Volgens de gemeente wordt ‘de Vijfhoek’ begrensd door de Raaks, de Gedempte Oude Gracht, de Grote Houtstraat, de Raamvest en de Leidsevaart.

Op 24 december jl. heeft het college de set besluiten voor het wijkverkeer van eind mei jl. in de Staatscourant gepubliceerd als ‘verkeersbesluit. Je kunt bezwaar maken als je dat wenst. Inspraak hebben we gevraagd (dat is gebruikelijk bij een participatieproces) n.a.v. die set besluiten van eind mei maar tot nu toe kregen we geen antwoord op dat verzoek. Helaas.

Nu is er -gedurende zes weken- de mogelijkheid tot bezwaar maken tegen ‘het verkeersbesluit’ zonder dat er een inspraakfase heeft plaats gevonden.

Dan pakken we deze kans beet. Je leest hier dat ‘verkeersbesluit’ inclusief twee (slecht leesbare) situatietekeningen zonder een legenda met o.a. de beoogde bebording. Hier de pdf-versie van dat verkeersbesluit. We schreven al eerder over dat zgn. bebordingsplan en we vroegen je dat plan te checken.

Het staat je vanzelfsprekend vrij als bewoner zelf bezwaar aan te tekenen maar wij komen -op tijd !- in januari met een voorzet die je of kunt ondertekenen (als groep: wijkraad én bewoners) dan wel door jou aangepast zelf kunt verzenden. Eh, bezwaar maken is geheel vrijwillig. Mogelijk ben je tevreden met deze serie besluiten. Wij niet en de 500 ondersteuners van plan B(ewoners) ook niet.

We houden je op de hoogte. Het concept-bezwaar lees je in januari hier. We staan open voor je reacties, suggesties en opmerkingen.

Dit B&W-besluit van eind mei en het nu voorliggende verkeersbesluit dien je los te zien van het proces dat ons plan B nog gaat doormaken vanaf februari 2021.