In onze wijkvisie “Verkeer” beschreven we onder meer een zestal korte termijn knelpunten waarvan de verkeerssituatie op en rondom het Nieuwe Kerksplein er één van is. We hebben de afgelopen periode met de politie, ambtenaren en met twee wethouders gesproken over aldaar te treffen maatregelen.

De gemeente is voornemens een besluit te nemen over te treffen verkeersmaatregelen en het lijkt ons een goede zaak alvorens de gemeente de formele stappen gaat nemen, eerst een informatieve bijeenkomst te organiseren voor de direct omwonenden. In het geval u een brief van de gemeente heeft ontvangen over dit onderwerp, beschouwt de gemeente u als een direct omwonende/belanghebbende. In dat geval nodigen we u van harte uit voor een informatieve bijeenkomst op

donderdag 25 oktober van 20.00 tot 21:30 uur

op de eerste etage van restaurant ‘de Wandelaar” (ingang aan het Nieuwe Kerksplein).

De gemeente is die avond vertegenwoordigd evenals leden van onze werkgroep Verkeer.

Er is in verband met veiligheidsvoorschriften beperkt plaats op de eerste etage van ‘de Wandelaar’ en bij te veel aanmeldingen zorgen wij voor een tweede bijeenkomst. In verband met die beperkte plaatsen vragen we u vriendelijk zich aan te melden voor deze avond. Dat kan door middel van het onderstaande strookje.

Vul hier uw naam in.
Vul hier uw adres in
Vul hier uw mailadres in.
Vult u hier in met hoeveel personen u komt?

Vandaag dinsdag 25 september hadden we een overleg met de gemeentelijk manager van het parkeren in onze stad. Hij wilde graag een toelichting geven bij onze eerder gestelde vragen. Die antwoorden houden we overigens nog even tegoed. Uit het gesprek van vanochtend bleek dat de analyse van uw wijkraad klopt.

De bezoekersregeling in het centrum was oorspronkelijk bedoeld als een compensatie voor het invoeren van betaald parkeren op zondag in het centrum. Dat is ten tijde van het referendum ook zo door de gemeente gecommuniceerd.

De bezoekersregeling geldt derhalve voor alle bewoners van het centrum, conform artikel 1j van de Verordening op het Parkeren, en dus niet alleen voor degenen die recht hebben op een P-vergunning.

De koppeling die nu door het college is gelegd: recht op een P-vergunning in het centrum is voorwaarde voor het bezoekersparkeren, is onjuist.

Er is blijkbaar het een en ander misgegaan..

De manager Parkeren kan nog geen inschatting maken hoe het probleem a.s. donderdagavond in de raad zal worden besproken. Gelijk hebben is niet altijd gelijk aan gelijk krijgen.

Wordt zeker vervolgd..

Van bewoners aan de Raaks ontvingen we het hierna volgende bericht.

“Het wordt bijna een fabel of een feuilleton… over de boom, de bewoners, de ondernemer en de gemeente.

Op 4 september 2018 heeft de beloofde bespreking plaatsgevonden met de gemeente, de ondernemer AH en de bewoners van het Raakshof-complex (op verzoek van de gemeente) onder auspiciën van de Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen. Voor de bespreking was door de gemeente slechts 1 uur uitgetrokken waardoor niet alle argumenten goed konden worden belicht. Ook kwam de ondernemer te laat waardoor de tijdsdruk nogal opliep. Bovendien ontbraken ook enkele ambtenaren.

Als meest belangrijke punt kwam in deze vergadering wel naar voren dat de gemeente, met in eerste instantie een positieve houding t.o.v. het plan van de ondernemer AH om de openbare ruimte aan te passen voor rekening van de ondernemer, blijk gaf de impact van dit plan te hebben onderschat. Er wordt ook voortdurend gesproken over de AH laad- en los plek, terwijl het hier om een OPENBARE laad- en losplaats gaat van 20 meter, die qua afmeting voldoet aan de landelijke norm.

Uitsluitend om het laden en lossen voor AH “makkelijker” te maken zou dan de laad- en losplaats tussen de 1 en 3 meter moeten worden verlengd, waardoor echter:

  1. Fietsenrekken worden verwijderd (en daar hebben we er al veel te weinig van op de Raaks)
  2. De boomspiegel wordt uitgegraven en 3 meter verder in oostwaartse richting opnieuw wordt aangeplant.
  3. De gehandicapten parkeerplaats wordt ingekort.

De bewoners van de Zijlpoort en het Raakshof-complex hebben de gemeente bij talloze gelegenheden voldoende materiaal overlegd waaruit blijkt dat VERLENGING van de huidige laad- en losplaats totaal onnodig is en alleen de bestrating van de laad- en losplaats moet worden aangepast en de boom met een nieuwe hit me bescherming moet worden VERVANGEN, waardoor ook de symmetrie van de bomen op de Raaks behouden blijft zoals origineel aangelegd. Daardoor kunnen de fietsenrekken weer worden teruggeplaatst en kan de gehandicapten parkeerplaats ongemoeid blijven.

Inmiddels is weer een aantal scenario’s besproken waarbij echter UITSLUITEND wordt gelet op de wens van de ondernemer en de argumenten van de bewoners (van 100 appartementen!) worden afgezwakt. De bespreking van 4 september heeft alle partijen niet verder tot elkaar gebracht.

Deze zaak is behandeld onder wethouder Sikkema, die inmiddels is vervangen door wethouder Snoek. De bewoners hebben derhalve na de patstelling van de vergadering op 4 september hun bezwaren opnieuw onder de aandacht gebracht van de nieuwe portefeuillehouder.

De oplossing blijft echter simpel. Daar blijven de bewoners aan vast houden!

De boom vervangen met een nieuwe ‘hit me’ bescherming. Terugplaatsen van de fietsenrekken. Bestrating van de laad- losplaats vervlakken zodat deze niet meer afloopt naar de straat. De gehandicapten parkeerplaats met rust laten.

De ondernemer AH brengt ook steeds weer het argument in dat de veiligheid van het fietspad in het geding is. Echter de ondernemer zorgt zelf voor grote onveiligheid door meerdere trucks tegelijk te lossen, dan wel via parkeren op het fietspad en de rijbaan. Lossen en laden gebeurt dan via de gehandicaptenparkeerplaats (zie foto). Dus recht voor de magazijn uitgang lossen speelt dan weer geen rol.

De bewoners willen in ieder geval ook niet worden geconfronteerd met een door de gemeente genomen besluit, zonder daartegen een bezwaar in te kunnen stellen, c.q. de huidige bezwaarschriften, die op verzoek van de gemeente door de bewoners, lopende de besprekingen, tijdelijk zijn opgeschort, weer te kunnen activeren.”

Deze diashow vereist JavaScript.