Op 24 december jl. heeft het college de set besluiten voor het wijkverkeer van eind mei jl. in de Staatscourant gepubliceerd als ‘verkeersbesluit. Je kunt bezwaar maken als je dat wenst. Inspraak hebben we gevraagd (dat is gebruikelijk bij een participatieproces) n.a.v. die set besluiten van eind mei maar tot nu toe kregen we geen antwoord op dat verzoek. Helaas.

Nu is er -gedurende zes weken- de mogelijkheid tot bezwaar maken tegen ‘het verkeersbesluit’ zonder dat er een inspraakfase heeft plaats gevonden.

Dan pakken we deze kans beet. Je leest hier dat ‘verkeersbesluit’ inclusief twee (slecht leesbare) situatietekeningen zonder een legenda met o.a. de beoogde bebording. Hier de pdf-versie van dat verkeersbesluit. We schreven al eerder over dat zgn. bebordingsplan en we vroegen je dat plan te checken.

Het staat je vanzelfsprekend vrij als bewoner zelf bezwaar aan te tekenen maar wij komen -op tijd !- in januari met een voorzet die je of kunt ondertekenen (als groep: wijkraad én bewoners) dan wel door jou aangepast zelf kunt verzenden. Eh, bezwaar maken is geheel vrijwillig. Mogelijk ben je tevreden met deze serie besluiten. Wij niet en de 500 ondersteuners van plan B(ewoners) ook niet.

We houden je op de hoogte. Het concept-bezwaar lees je in januari hier. We staan open voor je reacties, suggesties en opmerkingen.

Dit B&W-besluit van eind mei en het nu voorliggende verkeersbesluit dien je los te zien van het proces dat ons plan B nog gaat doormaken vanaf februari 2021.

 

 

 

Plan B is recent door het presidium van de gemeenteraad getoetst en in orde bevonden. B&W is nu aan zet om met een reactie te komen op dat plan B(ewoners). We hoorden van de griffie dat het college aan de Raadscommissie Beheer heeft bericht dat zij verwachten medio januari met hun reactie te zullen komen. De griffie houdt er daarom rekening mee dat plan B op de agenda van die Raadscommissie Beheer komt te staan van 11 februari 2021.

Wat betekent dit?

We weten medio januari wat B&W vindt van het plan B en daar zullen we een reactie over opstellen. Op 11 februari komt -naar verwachting- plan B op de agenda van de Raadscommissie Beheer en daar gaan we (als initiatiefnemers) dan een toelichting geven op het plan B en we zullen vragen van raadsleden beantwoorden. Maar daar ligt dan ook een reactie van het college n.a.v. ons plan B. En om het nog ingewikkelder te maken: er is ook nog een B&W besluit van eind mei dat al ver gevorderd is met allerlei voorbereidingen t.b.v. de uitvoering van die set besluiten. Ben je er nog?

Tijdens die raadscommissie Beheer gaan de raadsleden een advies (dan kunnen meerdere adviezen zijn, want de fracties zullen verschillende standpunten hebben) opstellen ten behoeve van een vergadering van de gemeenteraad (vermoedelijk in maart) waar uiteindelijk het beluit gaat vallen over het wijkverkeer in onze wijk.

Wat is een belangrijke les?

Het zijn de raadsleden waar we ons op gaan richten. Zij gaan een besluit in de openbaarheid nemen en laten zich advisren door die Raadscommissie Beheer. Het lijkt ons een goed plan dat we ons als ondersteuners van plan B gaan richten op die raadsleden. Veel raadsleden willen graag een jaar later herkozen worden. Een volgende keer gaan we dieper in op dat thema ‘het benaderen van raadsleden’. Voor nu zijn we benieuwd naar je reactie dan wel je suggesties! Vragen kan natuurlijk ook.

Tot slot

Heb je jouw straat al getoetst n.a.v. de concept-bebordingstekening? We danken de bewoners die al reageerden met hun opmerkingen!

Heb je je steun al uitgebracht op plan B? Dat kan nog steeds hier digitaal. Het kost je een minuutje.

De gemeente verzond de afgelopen week aan een club ondernemers deze concept-tekening met de bebording die zal gaan ontstaan in onze wijk bij uitvoering van de serie door B&W genomen besluiten van eind mei. Wij vragen je vriendelijk, als wijkbewoner,  deze concept-tekening voor jouw straat, je buurtje, je vaste route zo spoedig mogelijk goed te checken.

Eerder schreven we over die serie B&W besluiten van mei jl. We vroegen aan het college om een eenvoudige tekening omdat we de serie besluiten in hun samenhang niet begrijpen. We kregen geen tekening. De bijgevoegde recente concept-tekening, die we toevallig zagen, geeft een eerste indruk hoe de wijk, in de visie van de gemeente, een nieuwe verkeerscirculatie krijgt.
Een eerste indruk die overigens voor ons duidelijk maakt dat we plan B niet voor niets met de bewoners hebben ontwikkeld.

We zien bij een eerste bestudering van deze tekening vreemde zaken. We geven een paar voorbeelden:

  • De getekende rijrichting van de Korte Wolstraat lijkt onlogisch; andersom lijkt logischer;
  • Bij het getekende éénrichtingverkeer in de Nieuwe Raamstraat is het logisch de rijrichting van het Nieuwe Kerksplein (noord- en oostzijde) ook om te keren. Dit om het rijden door de wijk zo kort mogelijk te houden. Conform de Wijkvisie Verkeer en zoals ook besproken met verschillende deskundigen;
  • De (keuze van de) locaties van de extra laad- en loshavens op het Nieuwe Kerksplein zijn raadselachtig. De context bij “autoarm” was bezoekers, bezorgers, en ondernemers extra compensatie te geven voor het laden en lossen (binnen de venstertijden). Maar deze context is afwezig in het B&W-besluit. Waarom daar nu wel extra laad- en loshavens?
  • Voor de Doelstraat is het bord voor vrachtverkeer met ‘max. 7 meter’ niet-van-deze-tijd. Busjes van 6m hebben nu al moeite met de bochten vanuit de Doelstraat. Ditzelfde geldt voor de Drapenierstraat;
  • Het valt op dat de erg dure (uitvoering van geheel plan B kost aanzienlijk minder dan deze herinrichting..) herinrichting Botermarkt, Barrevoetestraat en Keizerstraat (inclusief alle kruisingen) nog niet zijn ingetekend.

Wij gaan bij deze opmerkingen uit van een negatief scenario: de uitvoering van de serie B&W besluiten gaat door. Plan B wordt niet uitgevoerd. Het zijn voor ons voorbeelden van een paar vreemde zaken die we zullen doorgeven aan de gemeente, maar we weten zeker dat straatbewoners met hún deskundigheid mogelijk nog meer vreemde zaken zullen aantreffen. Graag horen we welke zaken je opvallen of ongewenst zijn. Beschrijf aub zo duidelijk mogelijk in een mailtje ‘waar en wat’ je is opgevallen óf wat je nog mist. Vóór 28 december zien we je bericht graag tegemoet.

Wij zullen alle ontvangen meldingen toetsen aan de Wijkvisie Verkeer (2018) en aan plan B (2020). Daarna lees je hier alle gemaakte opmerkingen.

Tot slot. Het blijft ons opvallen dat de deskundigheid en ervaring van wijkbewoners ook in deze fase van het ruim drie jaar durende proces door de gemeente niet wordt benut.