Ook deze maand houden we als wijkraad geen openbare bijeenkomst i.v.m. de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. We informeren je zo goed als mogelijk via onze berichten en onze digitale nieuwsbrief. Als wijkraad houden we elkaar goed op de hoogte via gesprekken, mail en telefoon. Zo zijn er deze maand geen urgente zaken die een bijeenkomst noodzakelijk maken.

We besloten de zomerse pleinpicknick van dit jaar uit te stellen tot volgend jaar. De wijkborrel en het wijkdiner duwen we nog even voor ons uit en bezien we later. We gaan deze week inspreken bij de raadscommissie Beheer met betrekking tot de B&W-verkeersbesluiten. En bij de raadscommissie Bestuur gaan we deze week inspreken over het onderwerp wifitracking.  Dat inspreken gebeurt digitaal want de raadscommissies mag je (nog) niet bijwonen.

Je kunt ons via de mail bereiken en we reageren snel.

Zaterdag 30 mei 2020 werd er in het Haarlems Dagblad een artikel geplaatst over het recent genomen B&W-besluit over de verkeersmaatregelen in onze wijk. De inhoud van dat stukje kwam tot stand door twee aparte telefonische interviews van journalist Max Sipkes met enerzijds de verantwoordelijk wethouder en anderzijds met de voorzitter van de wijkraad. Er vond dus geen echt driegesprek plaats. De beide teksten van het gesprokene zijn door de journalist keurig afgestemd met iedere geïnterviewde.

Naar aanleiding van vragen, geven we hierna een paar feitelijke aanvullingen bij sommige teksten van dat artikel. Er is niets mis met het gepubliceerde artikel. Het gaat ons om de feiten die er niet in staan. Lees hier enkele feitelijke aanvullingen. Onze opvattingen laten we achterwege.

 

Je las mogelijk al over de B&W besluiten en de verkeersmaatregelen die het college wil gaan uitvoeren in onze wijk. We gaan die serie maatregelen, samen met de werkgroep Verkeer goed bestuderen, maar we horen graag ook jouw reactie. En we gaan inspreken tijdens de Raadscommissie Beheer waar de B&W besluiten zullen worden besproken. Daarom horen we ook graag wat jij er van vindt!

Wat is onze eerste (voorlopige) reactie?

Onze voorlopige reactie baseren we op de twee bewonersinitiatieven die in de afgelopen drie jaar zijn ontwikkeld: de wijkverkeersvisie uit 2017/18 en de enquête onder de wijkbewoners (april 2020).
Wij zien vooral bij B&W korte-termijn maatregelen los van een visie. In onze wijkverkeersvisie begonnen we ook met korte termijn maatregelen met daarna gefaseerd meer uitgebreide maatregelen tot een bijna autoluwe wijk aan toe. Ook de onderzoekers van het externe verkeersonderzoek (Mobycon) hadden zo’n aanpak.
Door B&W wordt nu weliswaar een eerste stap gezet, maar de vervolgstappen ontbreken geheel. Onduidelijk is zelfs of die eerste stappen een vervolg gaan krijgen, lezen we in de B&W-nota.

Waarheen die eerste stap van het college gaat, is ons dus niet duidelijk. Een ambitieniveau voor de wijk (denk aan de eerder getoonde scenario’s met veel meer ambitie) wordt helaas niet verwoord. Dat doel (waar wil B&W naar toe met de verkeerssituatie onze wijk?) ontbreekt dus geheel. Wat vind het college van de ambities uit de twee bewonersinitiatieven op verkeersgebied?

We hebben voorlopig als indruk dat B&W het eenvoudigste en (in de laatst gehouden enquête het minst populaire scenario -2a- uitvoert), zonder dit met zoveel woorden te benoemen. Het accent ligt op herinrichting van de Botermarkt en de Barrevoetstraat. Daar is in de wijkverkeersvisie overigens niet om gevraagd.
Die ontbrekende visie (nog los van het concrete tijdpad i.v.m. de oplopende kosten van de huidige coronacrisis) missen we in het B&W-besluit en dat vinden we erg teleurstellend. Wij vragen ons af wat er van de bewonerswensen op termijn (zie deze enquête) terecht gaat komen. Van de respndenten van die enquête had 80% meer ambitie dan het voorkeurscenario (2a) van de externe verkeersonderzoekers van Mobycon. Die ambitie van de meeste bewoners zien we niet terug bij de  collegebesluiten. Een gemiste kans!

Wat vind jij er van?

Ben je tevreden met het B&W-besluit of mis je iets?
Je reactie kun je via een korte en eenvoudige enquête met ons delen. Hier is het linkje. Alle informatie die we van je krijgen, blijft bij ons anoniem!