Ons gemeentebestuur nodigt je uit om ‘mee te doen’. Zij willen graag met je ‘samen doen’ en noemen clubs in de stad ‘partners van de stad’. Die doelen van ‘samenwerken’ vormgeven, is andere koek. Dat vraagt om bijbehorend gedrag (liefst voorbeeldgedrag) en er bijbehorende acties. Het vraagt om een dialoog.

Waarom deze inleiding? We kijken terug op een teleurstellend participatieproces m.b.t. ons wijkverkeer en vandaag zagen we weer een nieuw voorbeeld van wat er zoal mis kan gaan.

Sinds B&W eind mei besluiten nam over het verkeer in onze wijk vroegen we om een eenvoudige tekening om die besluiten beter te kunnen begrijpen. Die tekening kregen we tot op vandaag niet, hoewel die op de tafel van B&W lag op 26 mei.

Tot onze verbazing heeft B&W nu een bebordingstekening (‘concept’ versie 2; dd. 04dec20) behorend bij dat B&W besluit van eind mei, gisteren verzonden aan een club met ondernemers (partners?) en daar zal ook een ambtenaar een toelichting (bij die tekening en de set maatregelen) geven. (*)

Wij wachten nog steeds op antwoord op onze inspraakreactie, wij wachten nog steeds op inspraak voor de wijkbewoners en we wachten nog steeds op een tekening die er al sinds mei jl blijkt te zijn en die nu recent in detail vervaardigd is. Tsja..

Een vertrekkende voorzitter van een andere Haarlemse wijkraad liet optekenen in de lokale krant dat ons gemeentebestuur geen partner van de wijkraden is. Oordeel zelf. Wat kan er nog meer misgaan?

Lees hier de brief die we vandaag hebben verzonden aan B&W.

De bebordingstekening (niet voor jouw ogen bestemd) zie je hier.

(*) De ambtenaar liet ons vanmiddag telefonisch weten dat het om een concept-tekening gaat die ook nog met de wijk(raad) zal worden besproken. De ambtenaar veronderstelde dat onze wijkraad lid is van die club. Dat zijn wij overigens niet, maar wij krijgen wel altijd via een cc de agenda en de bijlagen.

De ondernemers gaan bij de gemeente vóór de initiatiefnemers blijkbaar, denken we dan.

Deze week bracht NH nieuws verslag uit over de ontwikkelingen rond plan B. Ons wijkraadlid Jan Geerts kwam onder meer aan het woord. Ook gaf de wethouder degevraagd een reactie.

De zienswijze van de wethouder bracht wijkbewoner Bruno Braakhuis tot de volgende reactie.

Vijfhoek in nood

Ik ben geboren en getogen in Haarlem. Een echte mug. Na 20 jaar Kleverpark heb ik sinds acht jaar een woning in de Vijfhoek. De Haarlemse Jordaan denk ik wel eens. Veel creatieven, sociale omgang en een actief buitenleven. Een woonwijk met kinderen, grenzend aan het centrum. Maar ook een wijk met veel (rijks- en gemeente-) monumenten en een middeleeuws stratenplan, gekenmerkt door smalle straatjes. Een wijk waar in de zestiende eeuw veel Vlaamse textielwerkers neerstreken, op de vlucht voor de Spanjaard. Een monumentale wijk die we als Haarlemmers moeten koesteren.

Dat laatste is de wijk niet gegeven. De druk op de wijk is enorm toegenomen en verlaagt niet alleen de leefbaarheid, maar brengt de wijk zelfs schade toe. Met de komst van navigatiesystemen worden vrachtwagens door de smalle straatjes gekoerst, waar ze met regelmaat vast komen te zitten, omdat ze bochten niet kunnen maken. En om los te komen worden vrijwel dagelijks paaltjes omvergeduwd en worden zelfs panden beschadigd. Eigenlijk is alles langer dan 6 meter volstrekt onhandig in deze wijk. Maar ook de parkeerdruk is enorm toegenomen en wordt er veel dubbel geparkeerd, zoals door bezoekers van de coffeeshop in de Doelstraat, die – en passant – niet zelden hun autoraampje opendraaien om hun afval op straat te lozen. Over de stikstofuitstoot en luchtverontreiniging moeten we maar niet te lang nadenken.

Voor de wijkbewoners en de wijkraad is dit aanleiding om een burgerinitiatief te starten, welke ikzelf ook ondertekend heb. Want ik koester mijn stad en mijn wijk. Een initiatief dat vrachtwagens en parkeerders van buiten de wijk wil weren om de leefbaarheid te verbeteren, de milieubelasting te doen afnemen en vooral de wijk te beschermen tegen schade. Inmiddels voldoet dit burgerinitiatief aan de wettelijke vereisten en staat deze geagendeerd bij B&W en de gemeenteraad. Met GroenLinks sterk vertegenwoordigd in beide hebben we dan ook hoop op een goede afloop.

Maar de eerste reactie van wethouder Berkhout (GroenLinks) verraadt het tegendeel. Naar zijn zeggen is de parkeergarage de Raaks vol en daarom kunnen de parkeerplaatsen niet gemist worden. Opmerkelijk, want parkeergarage Houtplein heeft – ook op drukke dagen – volop plaats over. Ik weet dat, want mijn vrouw heeft een parkeervergunning voor die garage. Dus dat argument houdt geen stand en al helemaal niet als we juist auto’s in het centrum willen weren. Dan is afname van parkeerplekken juist een middel. Belangrijker lijkt de lobby van ondernemers en heeft het er alle schijn van dat de wethouder daar de oren naar laat hangen, tegen de eigen idealen in. Want ook al is er nooit onderzoek naar gedaan, de angst voor afnemende omzet regeert. Het zou wethouder Berkhout sieren als hij eens gaat praten met zijn Utrechtse ambts- en partijgenoot van Hooijdonk. Die laat de eigen idealen prevaleren boven de druk van lobby. Respect.

GroenLinks heeft in Haarlem veel stemmen gewonnen dankzij die idealen en weerstand tegen economische motieven die het milieu en het klimaat de nek omdraaien. Daar spreekt de wijkraad, spreken de bewoners en spreek ik de wethouder op aan. Bescherm deze monumentale wijk en stem in met het plan om recht te doen aan de mensen die voor u hebben gestemd.

Bruno Braakhuis”

Hoe kijk jij er tegen aan?

Vandaag ontvingen we bericht van de griffie dat het presidium van de raad ons plan B heeft getoetst. Ons plan voldoet aan alle voorwaarden van de betreffende verordening op het Burgerinitiatief. Plan B is nu officieel een burgerinitiatief! Dat is een belangrijke stap.

Dit betekent nu globaal het volgende. De griffie heeft ons plan B doorgestuurd naar B&W met het verzoek binnen vier weken op ons bewonerplan te reageren. Ons plan B staat op 10 december als een t.k.n. agendapunt op de agenda van de raadscommissie Beheer. Het plan wordt dan niet besproken.

Als B&W heeft gereageerd, komt plan B wel aan de orde in diezelfde raadscommissie met de reactie van B&W. Er wordt dan een advies besproken t.b.v. de gemeenteraad.

Later gaat namelijk ook de gemeenteraad zich buigen over ons plan B én de reactie van B&W. We horen de komende periode van de griffie hoe het proces er precies (inclusief data) uit gaat zien. Een belangrijke stap is nu ook formeel gezet.

Je kunt plan B nog steeds steunen. Dat doe je hier. Steun geven mag iedere Haarlemmer (16+) 1x. Hier lees je meer over plan B. De teller staat nu op 493 ondersteuners. Even samen nog een zetje geven zodat we die 500 handtekeningen ook halen?