Mede naar aanleiding van gesprekken met wijkbewoners de afgelopen periode hebben de vier centrumwijkraden (de WR Burgwal, WR Binnenstad, WR Heiliglanden/de Kamp en uw wijkraad) een verzoek ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders. Wij hebben het college verzocht vrachtwagens te weren in de woonstraten van het centrum.

Lees hier onze brief inclusief bijlage aan B&W.

We houden u op de hoogte van de voortgang van ons verzoek.

Binnenkort gaat de raad besluiten over een krediet voor het definitief ontwerp van een nieuw deel van de autoluwe binnenstad. Het gemeentebestuur besloot al eerder dat het centrum autoluw zou worden. Dat was in 1995. Ja, u leest het goed. Ook in het (nog steeds geldige) structuurplan van 2005 werd deze boodschap herhaald evenals in de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR). Nu, althans in 2019 komt er mogelijk weer een stukje autoluw centrum bij.

Het college heeft een en ander in een nota op een rijtje gezet. U leest over welk gebied autoluw kan gaan worden. U ziet wat er gaat gebeuren met de straten waar de auto niet meer 24 uur toegang zal hebben en waar die bewoners hun auto straks kwijt kunnen. Ook leest u de verschillende inspraakreacties van de bewoners en ondernemers.

In 2019 laat de gemeente een onderzoek doen door een verkeerskundig bureau in onze wijk om te bezien of een nieuw deel van onze wijk ook in aanmerking kan komen voor een volgende fase van het autoluwe centrum.

Vandaar dat we u graag laten meekijken bij een ander deel van het centrum dat mogelijk eerder aan de beurt zal zijn.

We publiceerden eerder dit jaar onze verkeersvisie met onder andere een zestal korte termijn knelpunten.

De gemeente heeft het voornemen uitgesproken op en rondom het Nieuwe Kerksplein (één van die zes knelpunten) binnenkort een tweetal verkeersmaatregelen uit te gaan voeren. We hebben aan dat voornemen twee informatieavonden gewijd. De gemeente had zo’n 400 adressen uitgenodigd. Zo’n 6 procent van de adressen heeft op deze uitnodiging gereageerd en heeft de bijeenkomst bijgewoond.

Tijdens de avonden is een toelichting gegeven en er zijn vragen aan de gemeente gesteld. Ook was het mogelijk een reactie t.b.v. de gemeente achter te laten. Diverse bewoners hebben hun reactie of alternatieve voorstel al doorgegeven aan de gemeente. De gemeente zal alle reacties afwegen ten opzichte van het voorstel dat door de wijkraad is ingediend.

Duidelijk werd tijdens de avonden dat de gemeente niet alle voorstellen van de wijkraad voornemens is uit te gaan voeren. Vóór 2022 (deze coalitieperiode) heeft uw wijkraad m.b.t. het Nieuwe Kerskplein e.o. uitvoering voorgesteld van:

*1 Parkeren voor uitsluitend bewoners (bijv. na 17 uur)

*2 Eenrichtingverkeer Nw Kerksplein en Nw Raamstraat

*3 Omdraaien rijrichting aan zuid- en oostzijde NKplein

*4 Verbod voor vrachtauto’s (bord bij de Ged Raamgracht/Doelstraat)

*5 Laad- en losplaatsen oostelijke gedeelte Nw. Kerksplein voor laden/lossen (max. 30 minuten)

*6 Verplaatsen coffeeshop in de Doelstraat

De gemeente is nu voornemens alleen de genoemde maatregelen 2 en 3 uit te gaan voeren. De aanwezige bewoners maakten duidelijk dat ze dat een karige uitwerking vinden en dat zij ook veel belang hechten aan uitvoering van de andere vier maatregelen.

Ook u kunt uw reactie (het maakt niet uit of u wel/niet aanwezig was bij de informatieavonden) op de voorstellen van de wijkraad en de voorgenomen besluiten van de gemeente doorgeven aan de gemeente. Als u het onderstaande formulier invult, wordt dit rechtstreeks verzonden naar de gemeente.

Ook kunt u ons laten weten of u instemming verleent aan de wijkvisie van de wijkraad.

Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte van de afgegeven reacties én van het proces dat de gemeente wenst te doorlopen. Wij danken u voor uw reactie!

Vul hier 'ja'of 'neen' in.
Vul hier 'ja'of 'neen' in.
Vul hier 'ja' of 'neen' in.
Vul hier 'ja'of 'neen' in
Vul hier uw idee in dat bijdraagt aan een oplossing.
Licht hier toe welk belang (en waardoor) geschaad wordt.