Ons gemeentebestuur nodigt je uit om ‘mee te doen’. Zij willen graag met je ‘samen doen’ en noemen clubs in de stad ‘partners van de stad’. Die doelen van ‘samenwerken’ vormgeven, is andere koek. Dat vraagt om bijbehorend gedrag (liefst voorbeeldgedrag) en er bijbehorende acties. Het vraagt om een dialoog.

Waarom deze inleiding? We kijken terug op een teleurstellend participatieproces m.b.t. ons wijkverkeer en vandaag zagen we weer een nieuw voorbeeld van wat er zoal mis kan gaan.

Sinds B&W eind mei besluiten nam over het verkeer in onze wijk vroegen we om een eenvoudige tekening om die besluiten beter te kunnen begrijpen. Die tekening kregen we tot op vandaag niet, hoewel die op de tafel van B&W lag op 26 mei.

Tot onze verbazing heeft B&W nu een bebordingstekening (‘concept’ versie 2; dd. 04dec20) behorend bij dat B&W besluit van eind mei, gisteren verzonden aan een club met ondernemers (partners?) en daar zal ook een ambtenaar een toelichting (bij die tekening en de set maatregelen) geven. (*)

Wij wachten nog steeds op antwoord op onze inspraakreactie, wij wachten nog steeds op inspraak voor de wijkbewoners en we wachten nog steeds op een tekening die er al sinds mei jl blijkt te zijn en die nu recent in detail vervaardigd is. Tsja..

Een vertrekkende voorzitter van een andere Haarlemse wijkraad liet optekenen in de lokale krant dat ons gemeentebestuur geen partner van de wijkraden is. Oordeel zelf. Wat kan er nog meer misgaan?

Lees hier de brief die we vandaag hebben verzonden aan B&W.

De bebordingstekening (niet voor jouw ogen bestemd) zie je hier.

(*) De ambtenaar liet ons vanmiddag telefonisch weten dat het om een concept-tekening gaat die ook nog met de wijk(raad) zal worden besproken. De ambtenaar veronderstelde dat onze wijkraad lid is van die club. Dat zijn wij overigens niet, maar wij krijgen wel altijd via een cc de agenda en de bijlagen.

De ondernemers gaan bij de gemeente vóór de initiatiefnemers blijkbaar, denken we dan.

Vandaag ontvingen we bericht van de griffie dat het presidium van de raad ons plan B heeft getoetst. Ons plan voldoet aan alle voorwaarden van de betreffende verordening op het Burgerinitiatief. Plan B is nu officieel een burgerinitiatief! Dat is een belangrijke stap.

Dit betekent nu globaal het volgende. De griffie heeft ons plan B doorgestuurd naar B&W met het verzoek binnen vier weken op ons bewonerplan te reageren. Ons plan B staat op 10 december als een t.k.n. agendapunt op de agenda van de raadscommissie Beheer. Het plan wordt dan niet besproken.

Als B&W heeft gereageerd, komt plan B wel aan de orde in diezelfde raadscommissie met de reactie van B&W. Er wordt dan een advies besproken t.b.v. de gemeenteraad.

Later gaat namelijk ook de gemeenteraad zich buigen over ons plan B én de reactie van B&W. We horen de komende periode van de griffie hoe het proces er precies (inclusief data) uit gaat zien. Een belangrijke stap is nu ook formeel gezet.

Je kunt plan B nog steeds steunen. Dat doe je hier. Steun geven mag iedere Haarlemmer (16+) 1x. Hier lees je meer over plan B. De teller staat nu op 493 ondersteuners. Even samen nog een zetje geven zodat we die 500 handtekeningen ook halen?

Binnenkort zal de gemeente je, als wijkbewoner, deze brief sturen. In de brief vertelt een ambtenaar wat B&W in mei jl. heeft besloten. Het heeft even geduurd.. Echter, wat er precies gaat gebeuren, blijft na lezing van de brief nog steeds onduidelijk. Welke richting gaat dat éénrichtingverkeer nu op? Wat gaat een lengtebeperking voor vrachtverkeer van 7,5 naar 7 meter nu werkelijk oplossen? Waar komen de ‘bollards’ (de beweegbare palen) te staan? Waarom is er niet een eenvoudige tekening gemaakt, zodat bewoners het ook snappen? Waarom ontbreekt elk perspectief na deze serie quick wins? Waarom moet het zoveel geld kosten? Waarom is er zo slecht gecommuniceerd met de bewoners en de wijkraad? Waarom is de participatie zo abrupt, medio april, beëindigd?

Op ons verzoek om de wijkbewoners inspraak te verlenen over die set B&W-besluiten van mei jl. gaat deze brief niet in. Wel wordt aangekondigd dat je over een tijdje bezwaar kunt maken tegen de nog te nemen verkeersbelsuiten. Dat is bij ieder verkeersbesluit een normale gang van zaken. Maar de kern is voor ons dat de wijkbewoners die hebben gesproken over het verkeer in hún wijk géén inspraakmogelijkheid krijgen, nu het college een serie besluiten heeft genomen. Wat vind je van deze gemeentelijke brief? Laat je het ons weten? Hierna een eerste reactie van een wijkbewoner (naam bij ons bekend) over deze brief:

“Goed dat de gemeente iedereen informeert over de stand van zaken, maar vooral procedureel en nauwelijks inhoudelijk. De eerste alinea doet voorkomen dat er heel wat gaat gebeuren, maar dat valt tegen. De gemeente suggereert verder met het noemen van Mobycon dat ze hun adviezen hebben gevolgd, wat dus niet het geval is. En ook merkwaardig, er staat helemaal niets in over onze eerste plannen – veel meer maatregelen met toevoegen scenario’s 4 en 5) en ook niet over het huidige ‘Plan B’ van de bewoners.

Enfin, precies zoals de gemeente het steeds doet met hun informatievoorziening: niet noemen dat ze zich niets hebben aangetrokken van (de plannen van) Mobycon en de bewoners. Ik zou hierover opnieuw aan de bel trekken bij de gemeente, over deze onvolledige informatievoorziening die meer suggereert dan er feitelijk aan maatregelen zijn genomen.”

Plan B
Bijna 500 bewoners hebben, door steun te verlenen aan plan B, inmiddels duidelijk gemaakt dat deze set B&W-besluiten voor hun niet ver genoeg gaat. Oh ja, je kunt nog steeds meedoen met dat plan B. Hier doe je dat. Laten we samen die 500-grens passeren.

Plan B heeft overigens niets van doen met deze ietwat verlate brief. Plan B is een apart proces, dat je los kunt zien van de inhoud van deze gemeentelijke brief. Wij hebben eerder de set B&W besluiten waar de brief over gaat, achter ons gelaten. Dat is een lang verhaal, lees het hier in het kort.